Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

13 otázok k prenositeľnosti Európskeho dôchodku (PEPP)

Finax ako prvá spoločnosť v Európskej únii získal licenciu na ponuku Celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu (PEPP). Jednou z revolučných charakteristík PEPP je možnosť vziať si dobrovoľné dôchodkové sporenie so sebou pri zmene pobytu v rámci únie. Ako presne funguje prenositeľnosť Európskeho dôchodku?

Emilio Gučec | Osobné financie | 8. december 2023

Európsky dôchodok (PEPP) nedávno oslávil svoj prvý rok. Jeho príchod vzbudil značnú pozornosť a čoraz viac používateľov si uvedomuje početné výhody prvého európskeho finančného produktu. V tomto blogu odpovedáme na otázky sporiteľov ohľadom jeho prenositeľnosti a kľúčových faktorov pre výber podúčtu (krajiny), na ktorý je účastník oprávnený.

Ak čítate o PEPP prvýkrát, prečítajte si blog, v ktorom sme popísali jeho fungovanie. Podrobnosti o PEPP nájdete aj v kľúčovom informačnom dokumente PEPP pre stratégiu 100/60 alebo 80/60, v ktorých nájdete odpovede na všetky vaše otázky.

Pri otvorení podúčtu Európskeho dôchodku je rozhodujúce vaše bydlisko. Slovenský podúčet by ste si mali zaregistrovať, ak žijete na Slovensku. Vždy, keď sa presťahujete v rámci EÚ, máte možnosť vytvoriť si nový podúčet pre novú krajinu pobytu alebo si zachovať starý podúčet.

Každý podúčet sa riadi lokálnymi predpismi, ktoré majú rôzne podmienky výberu a rozličné daňové výhody. Európsky dôchodok ponúka veľmi prispôsobivú štruktúru príspevkov. Na váš účet môže prispievať váš zamestnávateľ alebo tak môžete robiť vy. Úplnú flexibilitu poskytujú aj frekvencia a hodnoty príspevkov. Jedinou požiadavkou je minimálny vklad vo výške 10 EUR.

Nemôžem nájsť poskytovateľa Celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu (PEPP) v mojej krajine. Je možné, aby som si otvoril podúčet v inej krajine?

Môžete si otvoriť len podúčet PEPP podľa krajiny vášho bydliska bez ohľadu na to, či ide o trvalý alebo prechodný pobyt. Finax pri registrácii skontroluje aspoň jeden z parametrov rezidencie na otvorenie podúčtu Európskeho dôchodku.

Je možné, aby som získal PEPP bez ohľadu na moju štátnu príslušnosť?

Áno, PEPP nezohľadňuje štátnu príslušnosť. Pre otvorenie podúčtu PEPP je rozhodujúca krajina pobytu.

Žijem v krajine mimo EÚ (najmä v Spojenom kráľovstve). Je možné, aby som si otvoril účet PEPP?

Podúčet PEPP musí zodpovedať krajine vášho pobytu v rámci EÚ, trvalého alebo prechodného. Účet PEPP si teda môžete otvoriť len v krajine, v ktorej žijete. Finax pri registrácii skontroluje vašu rezidenciu. Ak je vaše trvalé alebo prechodné bydlisko mimo EÚ, nemáte právo na PEPP a nemôžeme vám ho ponúknuť.

Čo sa stane s mojím PEPPom, ak sa presťahujem do inej krajiny EÚ? Musím ho preniesť do novej krajiny?

Pri presťahovaní sa do novej krajiny v rámci EÚ je potrebné urobiť pár rozhodnutí. Môžete si vybrať, či si chcete založiť podúčet v novej krajine alebo budete pokračovať v prispievaní na posledný podúčet, ktorý ste si otvorili.

Ak Finax ponúka podúčet v krajine vášho nového pobytu, poradíme vám, ktorá z možností je pre vás výhodnejšia. Ak Finax neposkytuje podúčty PEPP v krajine, do ktorej sa sťahujete, môžete si ponechať svoj predchádzajúci podúčet alebo prejsť k novému poskytovateľovi PEPP bez akýchkoľvek poplatkov. Nový poskytovateľ PEPP však musí ponúkať podúčty PEPP v každej krajine, v ktorej už máte otvorený podúčet.

Ponúkli mi možnosť pracovať rok v inej krajine EÚ. Budem musieť preniesť svoje úspory z PEPPu?

Ak sa sťahujete do iného členského štátu, nie ste povinný preniesť finančné prostriedky zo svojho podúčtu PEPP. Môžete prispievať na svoj nový podúčet, no nemusí to byť pre vás daňovo najvýhodnejšia možnosť.

Vaše možnosti ovplyvňuje aj váš aktuálny poskytovateľ PEPP. Ak ponúka podúčty PEPP v krajine, do ktorej ste sa presťahovali, môžete si otvoriť nový podúčet alebo si ponechať svoj existujúci. Ak v krajine, kam ste sa presťahovali, podúčty PEPP neponúka, môžete si ponechať svoj doterajší podúčet alebo zmeniť poskytovateľa PEPP bez platenia poplatkov. Nový poskytovateľ PEPP však musí ponúkať podúčty PEPP v každej krajine, v ktorej už máte podúčet.

Môžem pokračovať v sporení v PEPP, ak sa zmení moja pracovná situácia?

Áno, aj keď sa zmení vaše pracovné postavenie, môžete pokračovať v sporení v PEPP. Môžete sporiť s príspevkami zamestnávateľa alebo bez nich. Sporenie môžete tiež kedykoľvek prerušiť a obnoviť.

Pracoval som v Taliansku, kde som si sporil na PEPP, a presťahoval som sa do Španielska, kde som žil až do dôchodku. Môj dôchodok však zostal v Taliansku a nie som si istý, podľa akých predpisov ho môžem čerpať.

V súlade s talianskymi právnymi predpismi môžete vyberať prostriedky z talianskeho podúčtu. Ak máte taliansky aj španielsky podúčet, úspory z talianskeho podúčtu vyberiete v súlade s talianskymi zákonmi a úspory zo španielskeho podúčtu v súlade so španielskymi zákonmi.

Presťahoval som sa z Chorvátska do Holandska, ale chcel by som, aby môj zamestnávateľ naďalej prispieval na môj chorvátsky účet PEPP. Je to možné?

Áno, ak sa presťahujete v rámci Európskej únie, môžete si ponechať chorvátsky podúčet a váš zamestnávateľ naň môže prispievať. Môže to však mať vplyv na dostupnosť miestnych daňových výhod.

Pracujem na pozícii, ktorá si vyžaduje časté sťahovanie (v krajine zostávam len niekoľko rokov). Ako pre mňa funguje funkcia prenositeľnosti? Môžem poskytovateľa meniť len každých päť rokov?

Ak váš súčasný poskytovateľ neponúka podúčet krajiny, do ktorej sa načas presúvate, môžete poskytovateľa bezplatne zmeniť pri každom sťahovaní bez ohľadu na päťročné obdobie.

Možnosti výberu určuje váš súčasný poskytovateľ PEPP. Ak ponúka podúčty PEPP v krajine, do ktorej ste sa presťahovali, môžete si otvoriť nový alebo si ponechať existujúci podúčet. Ak v krajine, kam ste sa presťahovali, podúčty PEPP neponúka, môžete si ponechať svoj predchádzajúci podúčet alebo zmeniť poskytovateľa PEPP bez platenia poplatkov. Nový poskytovateľ PEPP však musí poskytovať podúčty PEPP vo všetkých krajinách, v ktorých už máte podúčty.

Neodporúčame otvárať si nové podúčty v každej krajine, do ktorej sa plánujete presťahovať, pretože to môže skomplikovať budúce výbery. Spoločnosť Finax vám poradí, či si máte alebo nemáte otvoriť nový podúčet. Najdôležitejším aspektom v tejto súvislosti sú daňové výhody a štátna podpora dôchodkového sporenia. V mnohých jurisdikciách sa môže uplatniť miestny režim aj vtedy, keď prispievate na podúčet vo svojej domovskej krajine, čo môže predstavovať významnú výhodu.

Som Slovák s trvalým pobytom na Slovensku, kde v súčasnosti aj bývam. Pracujem pre českú firmu. Tri dni v týždni cestujem za prácou do Českej republiky a zvyšné dva dni pracujem na diaľku z domu. Aké podúčty PEPP si môžem otvoriť? Môže mi zamestnávateľ prispievať aj na slovenský a český podúčet?

Keďže žijete na Slovensku, mali by ste si zaregistrovať slovenský podúčet PEPP a na slovenský podúčet by mal prispievať aj váš zamestnávateľ.

Som chorvátsky štátny príslušník s trvalým pobytom v Chorvátsku. Niekoľko rokov som žil v Poľsku. Môžem si prispievať na poľský podúčet PEPP?

Podúčet PEPP by ste si mali otvoriť len v krajine, v ktorej žijete. V krajine, v ktorej si chcete otvoriť podúčet PEPP, by ste mali mať trvalý alebo prechodný pobyt.

Počas svojej kariéry som pracoval vo viacerých krajinách EÚ a sporil som na troch rôznych podúčtoch. Do dôchodku sa chystám odísť v krajine posledného pobytu. Budem mať tri dôchodky PEPP? Môžem všetky úspory previesť na jeden podúčet a získať jeden dôchodok podľa zákonov krajiny, v ktorej teraz bývam?

Svoje podúčty nemôžete kombinovať. Technicky budete dostávať tri dôchodky na základe pravidiel troch rôznych krajín. Spoločnosť Finax vám bude každý mesiac posielať jednu platbu, a to je všetko, na čom záleží. Logické je, že váš dôchodkový vek sa môže líšiť pre každý z troch podúčtov. Dokonca môžete vybrať všetky svoje úspory z jedného podúčtu skôr, ako budete môcť vybrať úspory z ostatných dvoch podúčtov, keďže podmienky výberu sa líšia od krajiny ku krajine.

Som Poliak a žijem v Poľsku. Otvoril som si poľský podúčet PEPP, na ktorý môžem prispievať zhruba 5000 eur ročne a všetky moje príjmy budú až do dôchodku oslobodené od dane. O niekoľko rokov sa chcem presťahovať do Talianska, kde si budem môcť príspevky odpočítať od základu dane. Príspevky teda pôjdu z nezdaneného príjmu, no pri výbere platím daň z príjmu. Môžem počas pobytu v Taliansku naďalej prispievať na poľský podúčet, kde neplatím daň z výnosov?

Ak máte v úmysle odísť do dôchodku v Poľsku, je to skutočne jeden z najefektívnejších spôsobov využitia PEPP. Týmto spôsobom si môžete odpočítať 5000 eur z dane v Taliansku a prispievať nimi na poľský podúčet a po odchode do dôchodku a výbere peňazí počas života v Poľsku nebudete musieť platiť žiadnu daň.

Daňový režim sa určuje podľa jedinečných okolností každého klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť.

Chcem si zriadiť Európsky dôchodok


Európsky dôchodok je veľmi účinný a všestranný nástroj dôchodkového sporenia. Prenositeľnosť úspor je obrovskou výhodou, ktorá ponúka sporiteľom značnú flexibilitu a prispôsobenie dôchodkových plánov životným zmenám. Účastníci majú istotu, že dôchodok ich bude nasledovať bez ohľadu na to, kde žijú alebo akú majú kariéru.

Netreba zabúdať ani na ďalšie zreteľné výhody, ako veľmi nízke poplatky (maximálna povolená nákladovosť 1 % ročne, v prípade Európskeho dôchodku Finax účtuje len ročný poplatok za riadenie portfólia 0,6 % + DPH), tvrdé požiadavky na investičnú stratégiu, atraktívna výplatná fáza, počas ktorej sa úspory ďalej zhodnocujú, alebo výrazná digitalizácia, modernosť a efektivita produktu.

Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

Európsky dôchodok prináša potrebný nový vietor na tradičný a konzervatívny trh penzijných schém. Chválime myšlienky Európskej únie rozhýbať tieto stojaté vody a adresovať akútnosť problému dôchodcov vyplývajúcu zo starnúcej populácie a deficitných štátnych rozpočtov.

PEPP skutočne predstavuje potenciálnu revolúciu na tomto poli a my vo Finaxe sme patrične hrdí na to, že práve my sme prvým priekopníkom a propagátorom celoeurópskeho riešenia dôchodkov.

Emilio Gučec
Emilio Gučec
Business analyst
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon