Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Ako funguje Inteligentná renta?

Najočakávanejšia novinka Finaxu pre rok 2019 je tu. Program pravidelnej renty vám umožní užívať si rokmi nasporené peniaze. Spoznajte, ako si otvoriť výplatný účet a ako si ho správne nastaviť.

Juraj Hrbatý | Ako to robíme? | 18. november 2019

Ja sporím, vy sporíte, sporia všetci naši klienti. Sporíme na dôchodok, sporíme svojim deťom na školu, prípadne si svoj majetok investovaním ďalej budujeme, aby bezcieľne neležal na účte. Jednoducho sporíme, aby sme sa my a naše deti mali v budúcnosti lepšie.

Mnohí z vás tú pomyselnú budúcnosť však už dosiahli. Roky sporili, ťahali v práci dlhé hodiny, aby zarobili peniaze a mohli si odložiť viac. Teraz nastal čas užiť ovocie svojej práce a venovať sa tomu, čo vás baví a napĺňa. Už od začiatku sme vo Finaxe razili teóriu cieľovo orientovaného investovania.

Čo sa ale stane, keď cieľ dosiahnem a nasporím si sumu na prilepšenie k dôchodku? Dám si peniaze do banky? Ak si mám na dôchodok sporiť napríklad 30 rokov, je dôležité vedieť, čo sa bude diať, keď svoj cieľ dosiahnem.

Unikátne riešenie modelovania budúcej renty

Dôchodky od štátu nestoja za veľa. Dnes vám nezabezpečia dostatočný životný štandard a miera náhrady mzdy dôchodkom bude ďalej klesať. Mnohí z vás preto myslia na dôchodok už dnes a popri platení odvodov sa pripravujete na penziu aj vlastným sporením.

Ako dobrí gazdovia viete, že ak by ste peniaze nechali v banke, budú strácať na hodnote 2-3% ročne vplyvom inflácie. V priemere si ľudia v Strednej Európe užívajú dôchodok zhruba 15 rokov. To je dostatočne dlhá doba, aby sa vám peniaze zhodnocovali investovaním.

Pre klientov je výhodnejšie, aby mali peniaze dlhodobo investované a vždy si z nich odpredali len časť, ktorú si chcú vybrať. Problém nastáva, keď neviete, akú čiastku si môžete vyberať, či ako dlho vám portfólio vydrží, a to práve rieši náš robo-poradca. Čo je Inteligentná renta, sa dozviete tu.

Základné výhody Finax pravidelnej renty:

  1. automatické odpredanie dohodnutej časti portfólia a automatizované zaslanie financií na účet klienta vždy v posledný pracovný deň v mesiaci,

  2. algoritmus robo-poradcu vám poradí s nastavením správneho rizika investície, aby zohľadňoval mieru vašej závislosti na príjme z Finaxu,

  3. poradíme vám, akú sumu máte vložiť, aby vám zabezpečovala požadovanú rentu a koľko eur mesačne si môžete vyberať, aby vám portfólio vydržalo vami požadovaný čas,

  4. namodelujeme vám očakávaný vývoj portfólia a výšku výberov,

  5. výbery klienta automaticky zvyšujeme na ročnej báze o priemernú dlhodobú infláciu 2%, podobne ako sa dnes valorizujú dôchodky,

  6. výšku výberu vieme prispôsobiť tak, aby si portfólio dlhodobo udržiavalo hodnotu, alebo si z neho môžete vyberať, až kým sa úplne neminie,

  7. spolu ponúkame viac ako 2000 scenárov renty.

Ako vyzerá otvorenie rentierskeho účtu online?

Pre program pravidelnej renty musel dotazník prejsť zmenami. V rámci horizontu sa pýtame klienta, ako dlho by chcel peniaze z renty dostávať. Základný predpoklad je, že chcete dostávať rentu aspoň 10 rokov.

Pre výnimočné prípady sme však rentu sprístupnili už od 5-ročného horizontu, pokiaľ by ste ňou chceli zabezpečiť vaše deti počas štúdia vysokej školy, ktorým ste sporili na vzdelanie. Pre horizonty kratšie ako 10 rokov ale ponúkame iba jedinú možnú kombináciu rizika – 30% akcií a 70% dlhopisov.

Minimálna investícia bude na úrovni 50 000 eur. Klientom, ktorí budú s Finaxom sporiť aspoň 5 rokov, umožníme čerpať rentu už z 10 000 eur.

Pre správne nastavenie rizika je dôležitá otázka, do akej miery budete závislí na rente pri pokrývaní vašich pravidelných výdavkov. Preto sa treba zamyslieť nad vašim rodinným rozpočtom a poznať aj výšku ostatných plánovaných príjmov či výdavkov na dôchodku.

Chápeme, že každý z vás by s vkladom 50 000 eur rád dostával 30 rokov aspoň tisícku mesačne. Povedzme si úprimne, matematika nepustí a Finax nie je zázračný stroj na peniaze. Vieme vám ponúknuť len takú kombináciu rizika a možného výberu, aby vám portfólio pokrylo vaše požiadavky s viac ako 90% pravdepodobnosťou.

Príjem z investície je označený preddefinovane, nakoľko budete poberať príjem z Finaxu. Môžete ale označiť aj ďalšie zdroje príjmov.

Odhadovaný budúci vývoj investície vám garantovať nemôžeme, no pre nastavenie Inteligentnej renty sme pretestovali viac ako pol milióna možných scenárov vývoja búrz.

Naše štatistické modely vravia, že každá možná kombinácia rizika, horizontu, cieľovej hodnoty portfólia, či vášho pohľadu na trhový pokles vám dáva viac ako 90% šancu, že predpokladaný vývoj vaše portfólio reálne dosiahne.

Pre maximálnu hodnotu vášho mesačného výberu budú kľúčové dve otázky:

  1. Chcete, aby si portfólio udržiavalo svoju hodnotu pre budúce generácie (po započítaní inflácie), alebo ide o peniaze, ktoré môžete celé minúť iba na vašu rentu?

  2. Dokážete sa uskromniť, ak začnú burzy výraznejšie klesať?

Tu platí sedliacky rozum. Ak vám nevadí, že vám na konci nemusí nič ostať (pri negatívnom scenári), viete si vyberať mesačne viac. V prípade poklesu na burze trpia portfóliá, z ktorých sú robené výbery, dvojnásobne – poklesom hodnoty a samotným výberom. Preto ak sa počas poklesov s výplatou viete uskromniť, v rastových rokoch vám umožníme väčšie výbery.

Vypínanie výplaty renty alebo jej obmedzenie závisí od poklesu akciovej zložky portfólia (Finax 100/0) o 20% od maxima, resp. 30% od maxima. Pri nami modelovaných dátach vývoja od 1.1.1988 až do 28.2.2019 zaznamenalo toto portfólio poklesy nad 20% v 73 mesiacoch, resp. pokles o 30% v 45 mesiacoch.

Upozornenie: Všetky údaje viažuce sa k historickému vývoju portfólií Finax sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

Treba povedať, že toto obdobie zahŕňa dve veľké krízy – spľasnutie internetovej bubliny v rokoch 2000 až 2003 a finančnú krízu v rokoch 2007 až 2009. Od roku 2011 však takéto poklesy neboli napríklad vôbec.

V prípade, ak sa viete uskromniť a výšku pravidelnej renty si pri padajúcich trhoch znížiť, budete dostávať pri poklese burzy o 20% iba 75% vami nastavenej renty. Pri poklese o viac ako 30% by ste dostávali iba 50% vašej navrhovanej renty. Ak by teda bola napríklad vaša mesačná renta 400 eur, dostávali by ste pri padajúcich trhoch iba 300 eur, resp. 200 eur.

Pokiaľ si nemusíte pri poklesoch vyberať z renty vôbec, budete pri viac ako 20% poklese dostávať iba 50% pôvodnej renty a pri poklese nad 30% nebudete dostávať žiadnu rentu.

Investičný plán modeluje výbery aj vývoj portfólia

Po vyplnení dotazníka vám ponúkneme návrh investičného plánu. Aj tento krok prešiel zmenami.

Nebudeme vám zobrazovať výšku vkladu, nakoľko tá je daná. Zobrazujeme však výšku mesačného, či celkového výberu. Posúvaním myšky po grafe zistíte výšku mesačnej renty v čase. Tá narastá o mieru priemernej inflácie 2%. Napríklad v znázornenej ukážke som začal s mesačným výberom 265 eur, no o 9 rokov mi bude Finax posielať 316 eur.

Celkovo si klient pri vklade 50 000 eur za 20 rokov vyberie 77 160 eur a ešte sa očakáva, že by mu malo na konci horizontu ostať na účte v priemere 18 000 eur. Klient by tak mal z pôvodnej investície celkový úžitok vo výške 95 160 eur, čo je takmer dvojnásobne viac, ako keby mu peniaze ležali na účte v banke.

Pre produkt pravidelnej renty sme obmedzili možnosť výberu rizika zhora, aj zdola.

Maximálne možné riziko je 80% akcií a 20% dlhopisov, pričom nami odporúčané maximálne riziko je 70% akcií, aj pokiaľ by vášmu rizikovému profilu vyhovovalo portfólio s 80% akciami. Rizikovejšie portfólia už totiž trpia veľmi vysokou volatilitou, čo nie je pre rentu vhodné.

Na druhej strane sme riziko obmedzili aj zdola. Minimálne riziko portfólia je 30% akcií a 70% dlhopisov, čo je vzhľadom na dlhodobý profil investície žiadúce. S nižším rizikom by ste sa pri takom dlhom horizonte pripravovali o potenciálny výnos.

Pre každú z viac ako 2 000 kombinácií vám náš algoritmus ponúkne maximálnu možnú výšku pravidelnej renty, ktorá zabezpečí, že vám portfólio s najväčšou pravdepodobnosťou vydrží počas celého zamýšľaného horizontu.

Ak by ste chceli vyššiu rentu, zadajte vašu požiadavku a algoritmus vám povie, ako navýšiť vstupnú sumu, aby vám zabezpečovala požadovaný príjem.

V niektorých prípadoch vám algoritmus ponúkne riešenie, pri ktorom sa vám môže zdať, že vám na konci investičného horizontu ostane zbytočne veľa peňazí. To je ovplyvnené najmä možnými negatívnymi scenármi s ktorými náš algoritmus dlhodobo pracuje.

Zvyšok registrácie je veľmi podobný

Následné kroky sa už od súčasného spôsobu registrácie nelíšia. Dôležité je, že rovnako ako pri iných účtoch si budete môcť nastavenia investičného profilu meniť a v sekcii poradenstvo vám budeme modelovať budúci vývoj portfólia s prihliadnutím na zmeny, ktoré budete môcť vykonať.

Jedna z mála vecí, ktoré systém nateraz nerieši, je daňový aspekt výberov v prvom roku investovania. Chceme najprv poznať spätnú väzbu zákazníkov, ako ho budú vnímať. Či si radšej dane za prvý rok zaplatia, alebo počkajú s výberom po prvom roku investície.

Veríme, že vás náš nový produkt osloví. Ak vám aj napriek tomu niečo nebolo jasné, alebo sa vám zdá náš nový produkt príliš komplikovaný, napíšte nám, alebo nám zavolajte a my sa pokúsime na všetky vaše otázky zodpovedať. V januári plánujeme na túto tému aj webinár.

Daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti meniť.

Juraj Hrbatý
Juraj Hrbatý
Chief Executive Officer
Kľučové slová
Inteligentná renta
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.sk
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon