Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Čo je Inteligentná renta?

Cieľom investovania je zabezpečiť si príjem a zachovanie životného štandardu alebo ich zvýšenie v čase, keď už aktívna kariéra investora skončí. Finax myslí aj na obdobie po budovaní majetku a prináša unikátne riešenie pre klientov, ktorí si chcú užívať nadobudnutý majetok. Inteligentná renta je výplatné portfólio. Ako vyzerá a prečo je ideálnym riešením vášho dôchodku?

Radoslav Kasík | Ako to robíme? | 14. november 2019

Čo je Inteligentná renta?

Inteligentná renta je výplatné alebo rentierske portfólio. Rentieri sú ľudia, ktorí žijú z príjmov generovaných vlastneným majetkom. Ako napovedajú tieto definície, renta vám bude každý mesiac automaticky zabezpečovať pravidelný pasívny príjem, teda vyplácať časť vášho majetku.

Výplatné portfólio je určené pre ľudí, ktorí už vybudovali alebo nadobudli určitý objem finančného majetku, a teraz z neho môžu inkasovať zmysluplný dôchodok. Inteligentná renta je ďalším unikátnym riešením pre vaše peniaze, ktoré momentálne nemá na Slovensku obdobu.

V súlade s filozofiou Finaxu vám ponúkame efektívne rentierske portfólio z pohľadu výnosov, poplatkov a daní, ktoré vám aj v čase vyplácania umožní ďalšie zhodnocovanie vášho majetku. Zároveň vám k tomu pridávame tradičný maximálny užívateľský komfort.

Postaráme sa prakticky o všetko od nastavenia vhodného investičného plánu z pohľadu rizika, horizontu a vašich cieľov, cez určenie maximálneho možného mesačného výberu podľa vašich preferencií, až po pravidelné odpredaje pozícií a vyplácanie príjmu.

V tomto článku sa sústredíme na vysvetlenie, čo je renta, pre aké životné situácie je vhodná, aké rentierske možnosti ste doposiaľ na Slovensku mali, ako sme vo Finaxe postavili rentu, aké sú dôvody tohto nastavenia a aké výhody vám naše riešenie ponúka.

V druhom článku nájdete presný popis, ako Inteligentná renta funguje, ako si otvoriť výplatný účet, na čo si pri tom dať pozor a ako si ju správne nastaviť pre vašu dlhodobú spokojnosť.

Na čo je renta dobrá?

Každé investovanie sa skladá z dvoch fáz: budovania majetku a čerpania pôžitkov z neho. Práve na druhú fázu sa na Slovensku pozabúda. Dostupné riešenia sú veľmi limitované, najmä z pohľadu rizika, potenciálneho výnosu, daní, ale i spracovania.

Nepoznáme produkt, ktorý by využíval potenciál investícií naplno a ponúkal skutočne efektívne riešenie vyplácania pravidelného príjmu z finančného majetku.

Práve z tohto dôvodu uvádzame Inteligentnú rentu, ktorá sa postará o plnohodnotné užitie si vášho majetku, rovnako ako Inteligentné investovanie o jeho budovanie, jednoducho, prehľadne a bez starostí, či straty vášho času.

Či už investujete na dôchodok, sporíte deťom na školu alebo budujete majetok z dôvodu budúceho pasívneho príjmu, raz prídete do fázy, kedy si investície budete chcieť užívať. Inak investovanie nedáva zmysel. Život chceme v prvom rade naplno žiť, nie len ho prežiť šetrením.

Položili ste si niekedy otázku, čo budete robiť s investíciami, až naplníte svoje ciele alebo vybudujete dostatočný majetok?

Určite nie je veľmi rozumné a väčšina z nás ani nechce po dosiahnutí konca investičného horizontu všetky investície predať a spotrebovať alebo si ich presunúť na bankový účet, kde ich bude v čase požierať inflácia.

Či už ide o odchod do dôchodku alebo pasívny príjem ako doplnok mzdy, investori preferujú pravidelnú výplatu. Nikto z nás nevie, koľko si na penzii požije, alebo ako dlho bude odkázaný na príjem z investícií, preto je racionálne spotrebu majetku rozložiť na dlhší čas.

Pokiaľ si čerpanie investície v čase správne nastavíte, zabezpečujete si zároveň pokračovanie zhodnocovania majetku, aby ste boli z neho schopní vyťažiť maximum.

Početné štúdie vrátane tej od vládneho Inštitútu pre finančnú politiku (pod ministerstvom financií) ukazujú, že je pre klientov dlhodobo výhodnejšie počas vyplácania renty ďalej investovať.

V prvom rade je ale dobré zvážiť, či je už renta pre vás vhodný produkt. Pokiaľ disponujete dostatočným príjmom z vašej práce alebo podnikania, odporúčame naďalej preferovať budovanie majetku pred jeho spotrebou.

Ak nie ste odkázaní na príjmy z investícií, nemíňajte ich zbytočne. Zabezpečíte si tak väčšie bohatstvo a príjmy v budúcnosti. Nechávať sa vyplácať z investícií a súbežne investovať nedáva zmysel. Zbytočne sa pripravujete o zhodnotenie.

Začnite investovať už dnes 

Aké možnosti renty ste mali doposiaľ k dispozícii?

Ponuka výplatných investičných produktov na Slovensku nie je veľmi atraktívna napriek tomu, že možností je dosť. Každé riešenie má svoje výhody i nedostatky.

V 2. pilieri si sporiteľ na dôchodku kupuje od poisťovne doživotnú anuitu. Ide o pevne danú výšku príjmu bez ohľadu na dĺžku horizontu, ktorý nie je dopredu známy. Poisťovne zohľadňujú tento fakt, štatistiku priemerného veku dožitia a bezpečnú mieru výnosu, v dôsledku čoho je výška anuity značne obmedzená.

Ak na dôchodku nepožijete dlhú, výrazne nadpriemernú dobu, vždy na anuite veľa stratíte. Väčšina dôchodcov ju bude poberať pomerne dostatočne dlhý horizont, počas ktorého by sa nasporené prostriedky mohli ďalej zhodnocovať a ponúknuť tak podstatne väčší dôchodok. 

Aj analýza vládneho Inštitútu pre finančnú politiku ukázala tento spôsob vyplácania dôchodkov ako najmenej výhodný.

V prípade 3. piliera dostávajú penzisti dávky z výplatných fondov, ktoré investujú príliš konzervatívne, teda do štátnych dlhopisov s minimálnym výnosom. Dávky sú navyše zdaňované (19% zrážková daň).

Rentové produkty sa začínajú objavovať aj v ponuke slovenských správcovských spoločností, no s nedostatkami dlhopisových riešení a podielových fondov ako nízky výnos, vyššie náklady a zdaňovanie ziskov.

Slovenskí rentieri sa zo spomínaných dôvodov uchyľujú k privátnym emisiám podnikových dlhopisov. Tie síce ponúkajú želateľný výnos, no pri extrémne vysokej miere rizika, na čo nedávno upozornila aj Národná banka Slovenska

Riziko je veľmi koncentrované a výnosy mu nezodpovedajú. Ide hlavne o riziko nesplatenia (kreditné riziko). Okrem toho, príjmy v podobe kupónov sú zdaňované a nemajú dostatočnú frekvenciu (spravidla ročnú alebo polročnú).

Najpopulárnejším aktívom rentierov zostávajú nehnuteľnosti. Pre bežného, nie veľmi bonitného dôchodcu, ale neposkytujú dostatočnú diverzifikáciu, riziko je koncentrované a veľmi špecifické, výnosy zaostávajú za zhodnotením akciových riešení, príjmy sú zdaňované, náklady vysoké a nehnuteľnosti si navyše vyžadujú značnú administratívu a údržbu (čas).

Ako rentierska alternatíva sa zvyknú využívať dividendové akcie alebo fondy postavené na tejto triede aktív. Ich problémom je opäť nižší výnos a zdanenie. Firmy vyplácajúce dividendy pôsobia v saturovaných odvetviach, ktoré majú vrchol tempa rastu dávno za sebou. 

Volatilita dividendových akcií býva spravidla nižšia, čomu zodpovedajú aj menšie dlhodobé výnosy. Dividendy navyše podliehajú od roku 2017 zdaneniu. Investori do dividendových titulov sa zbytočne pripravujú o výnosový potenciál ich finančného majetku.

Ani jedna z uvedených alternatív neponúka ideálne riešenie výplatného portfólia. Preto vám chceme ponúknuť efektívny nástroj aj na obdobie, kedy ciele dosiahnete, aby ste mohli vyťažiť maximum z vašich úspor aj po ukončení fázy aktívneho budovania majetku.

Aké je ideálne riešenie výplatného produktu?

My sa vo Finaxe prikláňame aj v rámci rentierskeho portfólia k diverzifikovanému trhovému riešeniu postavenému na svetových akciách a dlhopisoch.

Hlavným benefitom sú vyššie výnosy oproti tradičným rentierskym nástrojom. Mnoho začínajúcich rentierov má pred sebou horizont rádovo v niekoľkých desiatkach rokov, čo je skutočne dlhý čas, aby majetok utopili v konzervatívnych riešeniach a pripravili sa o vysoký potenciál zhodnotenia, teda aj vyšší príjem a životný štandard.

Rozdiel vo výsledku investície 100 tis. eur na 30 rokov pri 1% ročnom výnose a pri 5% ročnom je neuveriteľných 297 tis. eur. Nikomu by nebolo ukradnuté, či bude mať k dispozícii na dôchodku 135 tis. eur (1% p.a.) alebo 432 tis. eur (5% p.a.).

Dane znižujú konečný príjem z investície. Ako skutoční rentieri si chceme užívať život a nestrácať čas podávaním daňového priznania a platením daní. Oslobodenie od dane po jednom roku je obrovskou devízou Inteligentnej renty.

Ďalšou jej nespornou výhodou je bezkonkurenčne minimalizované riziko. Žiadne z vyššie spomenutých riešení neponúka také rozložené riziko investície ako Finax. Práve dostatočná diverzifikácia je kľúčovou požiadavkou stabilných príjmov na dlhých horizontoch.

Jediným parametrom Inteligentnej renty, ktorý môže byť ťažšie stráviteľný, je kolísanie hodnoty portfólia. Základ tvoria obchodované aktíva, ktorých cena sa stanovuje denne na burze. Ide však o bežné a neodstrániteľné riziko riadnej investície, ktoré dokáže eliminovať len dostatočný čas, rozumná výška výplaty a diverzifikácia.

Trhové riziko je cenou za vyššie zhodnotenie a denné obchodovanie ponúka cenný artikel v podobe okamžitej likvidity majetku.

Sme veľmi radi, že prichádzame s ďalším bezkonkurenčným a bezprecedentným investičným riešením na našom malom Slovensku. Veríme, že sa vám Inteligentná renta bude páčiť a pomôže vám realizovať vaše ciele a sny.

Viac detailnejších informácií o tom, ako renta funguje, ako sa zmenil investičný dotazník a ako si ju správne nastaviť, nájdete v ďalšom článku: Ako funguje Inteligentná renta

Webinár na tému inteligentná renta.

Daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti meniť. 

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Inteligentná renta
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon