Finax Blog

Informácie ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Finančná rezerva - prvý a základný cieľ investora

Strata práce, dlhšia PN-ka, pandémia, zatekajúca strecha, pokazené auto či len nečakane vysoké nedoplatky na energiách. Ak nechcete, aby problémy, ktoré prináša život, prerástli do kritických rozmerov a zbytočných pôžičiek, je potrebné byť na ne pripravený. Na to slúži finančná rezerva. Koľko by ste si ale mali „odložiť bokom“? Kde držať finančnú rezervu? Stačí vám na ňu bežný účet v banke alebo ju môžete investovať?

Juraj Hrbatý | Osobné financie | 20. máj 2020

Tento blog je aktualizáciou blogu Finančná rezerva v dobrom aj zlom z 25.6.2019 a na jeho úprave sme sa podieľali viacerí. 

Hlavný dôvod, prečo by si mal každý vybudovať a držať dostatočnú finančnú rezervu, je príprava na neočakávané (negatívne) udalosti. Žiaľ, neviete kedy tá situácia nastane, neviete koľko peňazí na ňu budete potrebovať a neviete, ako dlho bude trvať.  

Potreba finančnej rezervy sa výrazne prejavila aj počas pandémie COVID-19, kedy doslova zo dňa na deň prišli desaťtisíce ľudí o svoje príjmy a zamestnania, ktoré sa ešte mesiac predtým zdali stabilné.

V blogu sa dozviete, ako by mala správne nastavená finančná rezerva vyzerať: 

  • na čo by mala dobrá finančná rezerva slúžiť,
  • aká veľká má byť finančná rezerva,
  • prečo si nemáte finančnú rezervu vytvárať len na účte v banke,
  • prečo je potrebné finančnú rezervu vytvárať investovaním,
  • či finančná rezerva znamená slobodu v rozhodovaní,
  • prečo je finančná rezerva základný kameň investovania

Na čo by mala dobrá finančná rezerva slúžiť? 

Dobrá finančná rezerva by mala kryť v prvom rade neočakávané výdavky, teda tie, ktoré dnes neviete predvídať.  Ani my nemáme krištáľovú guľu, aby sme vám vedeli povedať, čo vám život prinesie, no vo všeobecnosti však môžeme vymenovať pár základných životných situácií, na čo by mala slúžiť finančná rezerva: 

Strata práce – nik nie je nenahraditeľný, rozmary šéfa, ekonomická kríza, pandémia, atď. Je dosť možné že podpora v nezamestnanosti (ak vôbec nejakú dostanete) vás nezachráni a výpadok príjmu v rodine by mohol veľmi bolieť. 

Choroba – nik nie je nezraniteľný. Aj keď ste boli celý život zdraví, raz môžete ochorieť alebo vážne ochorie niekto blízky, o koho sa budete musieť postarať. Štátne dávky ako PNka, či OČRka vám príjem rozhodne nenahradia. 

Nešťastie – nechodí po horách, ale po ľuďoch. Živelné pohromy, búračky, pokazené zariadenia a mnohé ďalšie udalosti nastávajú v živote každého z nás. Ste na ne finančne pripravení? 

Mnohí z vás si teraz určite hovoria „veď tieto veci rieši hádam poistenie“. Poisťovne dlhodobo pracujú s našim strachom a zarábajú na tom, že veľká skupina ľudí sa dá poistiť na udalosť, ktorá sa udeje len malej skupine ľudí. 

Správny hospodár by mal preto uvažovať inak. Namiesto bezodného platenia poistenia, ktoré možno ani nevyužijete, vytvárajte majetok, ktorý vám prípadnú stratu príjmov či neočakávané výdavky pokryje. Väčšina z vás pravdepodobne finančnú rezervu nebude potrebovať a peniaze vám ostanú. 

Treba však menovať aj pozitívne aspekty vytvorenia finančnej rezervy. Finančná rezerva totiž môže slúžiť aj na využívanie príležitostí. Koniec koncov, peniazom môže byť srdečne jedno, za akým účelom ich využijete. 

Určite sa vám bude ľahšie rozmýšľať o zmene zamestnania, keď celá vaša existencia nezávisí od najbližšej výplaty v práci, ktorú zo srdca neznášate. Máte super nápad a chcete rozbehnúť vlastné podnikanie? S dostatočnou hotovosťou na účte sa vám bude začínať ľahšie. 

Aká veľká má byť finančná rezerva

Situácií, ktorých môže vo vašom živote nastať je veľmi veľa. Dobrá finančná rezerva by nemala byť ani príliš malá, ani príliš veľká. Ak je príliš malá, stráca význam, pretože sa nebudete cítiť dostatočne zabezpečený. Keď ju budete potrebovať, jednoducho jej nebude dosť. 

Ak je príliš veľká, nebude pre vás výhodná, lebo časť peňazí, ktorá je nazvyš vám nebude dostatočne zarábať. Finančná rezerva by mala byť investovaná konzervatívnejšie a jej výnos bude preto nižší. 

Vo všeobecnosti sa odporúča vytvoriť si finančnú rezervu na pokrytie celkových výdavkov domácnosti na 3-6 mesiacov. Prípadne by mala finančná rezerva pokryť príjem hlavného živiteľa rodiny, aby pokryl výpadok jeho príjmov po dobu 3-6 mesiacov.  

Spočítajte si teda všetky mesačné výdavky (hypotéka, energie, jedlo, náklady na auto, úvery, poistky a iné) a výsledok vynásobte číslom 3 až 6 podľa toho, s akou veľkou finančnou rezervou by ste boli spokojní. 

Ľahšou cestou môže byť výška vášho čistého mesačného príjmu po zdanení a odvodoch, ktorú dostávate mesačne na účet. Vo Finaxe odporúčame vytvoriť si Finančnú rezervu vo výške šesť mesačného čistého príjmu.  

Téma osobných financií je však vždy veľmi osobná a ani pri finančnej rezerve to nie je inak. Ak máte stabilnú prácu v perspektívnom odvetví a v prípade jej straty by ste sa vedeli opäť ľahko a za dobrých podmienok zamestnať (lekári, IT špecialisti a pod.), nie je potrebné hromadiť príliš veľkú rezervu. 

Ak naopak pracujete v odvetviach, ktoré by mohli byť do veľkej miery ohrozené ďalšou pandémiou, či recesiou (automobilky, radoví bankoví úradníci a pod.), je namieste byť opatrnejší a mať vyššiu rezervu. 

Pri otázke výšky finančnej rezervy je potrebné zohľadniť aj celkovú situáciu človeka. Mladý človek bez rodiny, bez záväzkov, bez hypotéky a so stabilným príjmom nepotrebuje zbytočne veľkú rezervu. Pre neho je v tomto období zaujímavejšie viac prostriedkov alokovať na dlhodobejšie ciele ako dôchodok alebo zabezpečenie bývania a dokonale tým využiť efekt zloženého úročenia.

Podobne vnímame rezervu v prípade starších ľudí so stabilným príjmom pár rokov pred dôchodkom, ktorých deti sa už osamostatnili, bývanie majú zabezpečené a nezaťažené hypotekárnym úverom.

Naopak, mladá rodina s hypotékou, v ktorej spravidla pracuje len jeden rodič a je teda hlavným zdrojom príjmu, dáva zmysel vyššia rezerva pokrývajúca výdavky aj počas 12 mesiacov.

Prečo si nemáte finančnú rezervu vytvárať len na účte v banke?

Dôležité je, aby finančná rezerva bola kedykoľvek dostupná. Ideálnym miestom pre finančnú rezervu ale nie je bežný účet, z ktorého platíte všetky vaše bežné výdavky. Veľmi ľahko by ste mohli skĺznuť k tomu, že by ste ju minuli na každodenné výdavky. Koho by nelákalo kúpiť si nový kúsok do šatníka, lepší telefón alebo ísť na exotickejšiu dovolenku, keď sa vám na účte len tak „povaľuje“ pár tisíc eur?

Finančná rezerva, ktorú držíte na účte v banke, je poistka. Nie investícia. A viete, čo robí poistka? Stojí vás peniaze. Či už v podobe priamej platby poisťovni alebo v tomto prípade v podobe ušlého zisku a znehodnotenia dôsledkom inflácie.

Väčšinu peňazí totiž priemerný Slovák drží na bežnom účte v banke, kde sa peniaze vplyvom inflácie každý rok znehodnocujú o 2-3%. Jedno euro držané na bežnom účte za 10 rokov teda stratí v priemere tretinu svojej hodnoty.

V banke tak držte rezervu maximálne vo výške 1-2 mesačného príjmu a zriaďte si na ňu osobitný šetriaci účet, ktorý väčšina bánk ponúka k bežnému účtu zdarma. Zvyšnú finančnú rezervu vytvárajte investovaním.

Získajte vyššie výnosy 

Vyskúšajte lacné fondy ETF bez daní z výnosov.


Prečo je potrebné finančnú rezervu vytvárať investovaním?

Vplyvom inflácie sa neoplatí držať na účte v banke príliš veľa peňazí. Väčšiu časť finančnej rezervy vytvárajte investovaním. Aj konzervatívne portfólio obsahujúce 50% akcií a 50% dlhopisov dokáže v strednodobom a dlhodobom horizonte dosahovať zaujímavé výnosy. 

Za posledných 15 rokov (obdobie zahŕňa aj finančnú krízu v roku 2008, aj prepady zapríčinené pandémiou COVID-19) by vám zarobilo približne 5,2% ročne.

Dokonca aj portfólio s 30% podielom akcií a 70% podielom dlhopisov by vám počas uplynulých 15 rokov zarobilo 4% ročne, porazilo infláciu a zachovalo kúpnu silu vašich peňazí.

Upozornenie: Všetky údaje viažuce sa k historickému vývoju portfólií Finax sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

Finančná rezerva znamená slobodu v rozhodovaní

Každý, kto už dnes má vytvorenú finančnú rezervu, mi dá určite za pravdu. Majetok je sloboda. Sloboda zmeniť prácu, bývanie či len riešiť každodenné problémy bez zbytočného stresu. 

Ľahšie sa vám bude čeliť životu, keď máte na účte kôpku peňazí vyčlenenú presne na tento účel. Z potenciálnych katastrof sa vďaka finančnej rezerve stávajú iba nepríjemnosti, ktoré vás zásadne neohrozia.

Mnoho ľudí si tento aspekt neuvedomuje, ale nedostatok peňazí je v dnešnom globálnom a rýchlom svete jedna z najčastejších príčin stresu, ktoré zažíva veľa domácností.

Finančná rezerva ako základný kameň investovania

Finančná rezerva zároveň predstavuje základ, na ktorom môžete budovať váš finančný majetok. Správne investovanie musí byť dlhodobé. Investovať dlhodobo bez krátkodobej rezervy je ale nezmysel. Až po jej vytvorení by malo nasledovať šetrenie na dôchodok, pre deti či zaobstaranie lepšieho bývania.

Vo Finaxe preto dlhodobo odporúčame vytvorenie finančnej rezervy ako prvého investičného cieľa. Má to byť základný kameň, od ktorého by sa malo odvíjať vaše ďalšie investovanie, prípadne by ste si mali vytvárať finančnú rezervu spolu s ďalšími cieľmi, ktoré pokladáte za dôležité.

Nechcete sa dostať do situácie, keď kvôli kríze prídete o prácu a budete donútení vyberať peniaze z vašich dlhodobých investícií práve v čase, kedy bude na trhoch dočasný pokles. Finančná rezerva teda chráni nielen vás, ale aj váš dlhodobý finančný majetok.

Ak finančnú rezervu ešte nemáte, začnite si čo najskôr odkladať aspoň 10% čistého príjmu. Za 1 rok si tak našetríte 1,2-násobok vášho mesačného platu a za necelé 3 roky máte vytvorenú rezervu vo výške takmer štyroch mesačných čistých platov. Neodkladajte to na neskôr. Môže už byť neskoro.

Začnite investovať už dnes 

Juraj Hrbatý
Juraj Hrbatý
Chief Executive Officer
Kľučové slová
Podcasty
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon