Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Finax prevzal ETFmatic a investičné aktivity Aion Bank

Začiatok roka priniesol do Finaxu významnú zmenu. Realizovali sme našu prvú akvizíciu. Prevzali sme investičnú divíziu belgicko-poľskej Aion Bank vrátane prvého paneurópskeho robo-poradcu ETFmatic. V tomto článku zodpovieme, aká bola naša motivácia zrealizovať tento obchod a čo znamená pre Finax a inteligentných investorov do budúcnosti.

Radoslav Kasík | Novinky | 25. január 2024

K 1. januáru sa Finax rozrástol. V tento deň došlo k finalizácii a oficiálnemu prevzatiu investičných aktivít Aion Bank, ktorej súčasťou bola už známa značka ETFmatic. Transakcii predchádzalo niekoľko mesačné analyzovanie investičného oddelenia banky a príprava obchodu.

V rámci prevzatia Finax nadobudol do svojej správy klientov a klientsky majetok, aktíva divízie vrátane obchodného systému, záväzky a časť tímu Aion Bank.

Akvizíciou sme nerozšírili len klientsku bázu a spravovaný majetok, ale získali sme aj cenné znalosti západných trhov, technológie a nové pole pôsobenia. Tieto devízy nám pomôžu v expanzii na ďalšie trhy, zvýšia škálovateľnosť nášho podnikania, podporia presadzovanie Európskeho dôchodku v EÚ a zväčšia našu flexibilitu v rámci zavádzania noviniek, inovácií a funkcií pre klientov.

Kto sú Aion a ETFmatic a prečo predali investičné oddelenie?

ETFmatic je známym menom aj v našich končinách, najmä u skúsenejších investorov. ETFmatic bol pôvodne britský obchodník s cennými papiermi, ktorý začal svoju púť v roku 2013 ako jeden z prvých robo-advisorov v Európe (online investičný poradca automatizovane spravujúci aktíva klientov ako Finax).

Ako prvý spomedzi robo-advisorov začal svoje služby ponúkať naprieč Európou. Preto medzi jeho zákazníkmi nájdeme aj ľudí zo Slovenska, Česka, Poľska alebo Chorvátska. Celkovo ponuka ETFmaticu zasahovala všetky krajiny Európskej únie.

Jeho služby boli identické súčasnému produktovému mixu Finaxu – jednoduché online investovanie cez riadené portfóliá postavené na pasívnom prístupe, na fondoch ETF s nízkym poplatkom a automatizovaným rebalansingom.

Prvú ranu v jeho dobre vyvíjajúcom sa podnikaní predstavovalo referendum o vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie v roku 2016. Po odhlasovaní odchodu sa ETFmatic začal sťahovať do Španielska, kde začal licenčný proces obchodníka, ktorý však vplyvom ďalšieho vývoja nedokončil.

V tom čase spoločnosť zmenila svoje zameranie. Preorientovala sa na tzv. B2B služby, teda na firemných klientov, ktorým poskytovala investičnú technológiu vo forme prenájmu a služby obchodníka na báze ich externej distribúcie (Investment-as-a-Service).

B2B služby využívajú rôzne finančné inštitúcie, fintech spoločnosti, ale aj firmy z iných odvetví, ktoré nemajú prostriedky, ľudí, skúsenosti alebo čas získať vlastnú licenciu brokera a vyvíjať vlastný softvér. Vďaka takémuto dlhodobému „prenájmu“ môžu uviesť na trh vlastné produkty podstatne skôr a pri výrazne nižších nákladoch.

V roku 2021 samostatná púť ETFmaticu skončila. Obchodník bol prevzatý mladou ambicióznou bankou Aion Bank. Ide o belgicko-poľskú banku s venture pozadím (so sídlom a licenciou v Belgicku).

Banka v tom čase uvádzala na poľský a belgický trh retailovú digitálnu banku (neobanku), podobnú ako Revolut alebo N26. Na báze ETFmaticu vytvorila popri bankových službách pre klientov, fyzické osoby, online investičnú ponuku v podobe riadených portfólií z ETF fondov.

Vďaka týmto aktivitám sa popri nich vyvinula sesterská softvérová firma, ktorá vytvárala pre Aion bankový systém. Postupne ho začali ponúkať aj ako samostatné riešenie firemným klientom spolu s bankovými službami (Banking-as-a-Service), podobne ako predtým ETFmatic na trhu investícií.

Tento paralelný vývoj B2B biznisu vyústil až do rozhodnutia akcionárov Aion Bank plne sa sústrediť len na bankové služby spolu s licenčným a softvérovým biznisom. V jeho dôsledku banka pristúpila v priebehu minulého roka k ukončeniu ponuky investičných služieb.

V tomto momente prichádza Finax s ponukou na prevzatie oddelenia správy majetku a investícií na kapitálových trhoch.

Čo nás viedlo k akvizícii, a čo vďaka nej získame?

Dôvodov rozhodnutia prevziať investičné oddelenie Aion Bank bolo niekoľko. Prvoradým záujmom bola samozrejme klientska báza. Banka mala v portfóliu investičnej divízie niekoľko tisícok klientov a vyššie desiatky miliónov eur.

Väčší záujem sme však mali o technológie, ktorými disponoval ETFmatic. Ide o vlastný, interne vyvinutý obchodný systém, ktorý je moderný, otvorený a škálovateľný. Prestali by sme tak byť v tomto smere závislí od tretích strán.

Nový systém nám umožní byť flexibilnejšími. Vývoj budeme mať vo vlastných rukách, vďaka čomu budeme schopní rýchlejšie prinášať nové funkcie, nové produkty a inovovať celý investičný proces. Okrem potenciálneho zvýšenia hodnoty Finaxu tak získavame skratku k ďalšiemu rastu.

V neposlednom rade nás veľmi zaujal licenčný biznis (Investment-as-a-Service), ktorý bol spomínaný v úvode článku. ETFmatic bol jedným z priekopníkov tohto, stále mladého, odvetvia s veľkým potenciálom. Aj v súčasnosti je prevzatý softvér jedným z mála na trhu kompletne pripraveným veľmi rýchlo implementovať outsourcing licencovaných investičných služieb.

V uplynulých rokoch sme boli viackrát oslovení so žiadosťou o tzv. „white label“ riešenie – licenčné a softvérové zabezpečenie registrácie klienta so všetkými regulačnými náležitosťami, vedenie účtov klientov, zabezpečenie exekúcie obchodov a evidenciu majetku klientov tretej strany.

Získaná otvorená technológia spolu so skúsenosťami ETFmaticu nám výrazne zjednodušuje realizáciu takýchto dopytov. Navyše k nej pridávame silné, overené a rokmi vyvíjané frontend riešenie (prostredie pre koncového užívateľa), v ktorom sme historicky viac doma.

Spolu s akvizíciou sme získali aj prvého B2B klienta a desiatku ďalších záujemcov. Existujúcim klientom je ambiciózny nemecký startup Unitplus s jedinečnou, momentálne bezkonkurenčnou ponukou. Unitplus postavil svoj biznis model na ponuke platobnej karty k investičnému účtu.

Záujem je primárne o jeho produkt Cashplus, čo je obdoba nášho Bystrého vkladu. Klienti však môžu zhodnocované úspory využívať na štandardné platby v obchodoch a na internete prostredníctvom debetnej karty práve od Aion Bank. Unitplus má vďaka tejto unikátnej službe za sebou pomerne úspešný prvý rok. Finax s ním získal zhruba 7 000 zákazníkov z najväčšej európskej ekonomiky.

Unitplus funguje na licencii distribútora investičných služieb, podobne ako samostatní finanční agenti (siete finančných sprostredkovateľov). Vďaka akvizícii budeme vedieť ponúknuť sprostredkovateľom vlastné investičné platformy pod vlastnou značkou.

Takéto riešenia sú zaujímavé aj pre rôzne začínajúce fintech spoločnosti, licencovaných distribútorov, banky, poisťovne a i., ktoré na začiatok nechcú investovať do vývoja vlastného obchodného systému a získavania licencie od regulátora.

Zároveň nový systém otvára dvere širšej distribúcii a expanzii Celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu (Európsky dôchodok, PEPP). Môžeme ich realizovať prostredníctvom spoluprác na trhoch, kde nie sme aktívne prítomní. Aj v tomto smere sme v uplynulom roku pocítili záujem o distribúciu Európskeho dôchodku tretími stranami.

Vďaka licencii poskytovateľa PEPP a otvorenému systému plánujeme vytvoriť nové odvetvie „Pension-as-a-Service“. Túto cestu spoluprác vnímame ako menej náročnú z pohľadu našich zdrojov. Zároveň vďaka prepojeniu s lokálnymi subjektmi znalými tamojších pomerov aj ako potenciálnejšiu.

S novým prichádzajúcim ľudským kapitálom sa Finax ešte viac stáva medzinárodnou firmou. V nových partneroch získavame cennú znalosť zahraničných trhov, rôznych daňových režimov a dôchodkových systémov naprieč Európou.

Ako sme akvizíciu financovali?

Dôvod, prečo sa Aion rozhodol nepokračovať v investičnom biznise, bola stratovosť tejto divízie. Zmluvy však mali dlhodobý charakter, a preto Aion hľadal partnera, ktorý prevezme biznis vrátane nákladov. Ponúknutá cena Finaxom bola primeraná strate, ktorú biznis generoval.

Pri hĺbkovom audite pred akvizíciou sme sa uistili, že vďaka nášmu veľkému tímu ľudí a nášmu know-how vieme zefektívniť procesy a výrazne okresať náklady divízie. Do pol roka chceme znížiť mesačný „cash burn“ (hotovostnú stratu, negatívny cash flow) na tretinu. Do roka až roka a pol by mali tržby prevyšovať náklady.

Vďaka dodatočným externalitám ako softvér, západoeurópsky know-how a báza klientov bude pre nás akvizícia silne „plusová“ transakcia.

Prevzatie sme financovali výlučne z vlastných zdrojov. Tento rok bolo našim cieľom dosiahnutie zisku. Mali sme všetko dobre naštartované, ale práve akvizícia je veľká neplánovaná položka, kvôli ktorej nakoniec skončíme rok 2023 v strate. Túto miernu stratu na úrovni roka 2022 však výrazne zúročíme na tržbách v budúcich rokoch.

Ako sa akvizícia prejaví navonok a čo z nej budú mať inteligentní investori?

Na úvod je dôležité poznamenať, že realizáciou transakcie sa akvizícia nekončí. V nadchádzajúcom roku budeme intenzívne pracovať na čo najskoršom zlúčení systémov a na napojení nového obchodného softvéru na naše frontendové a CRM nástroje.

Systém si potrebujeme osvojiť, prispôsobiť našim požiadavkám, procesom a rovnako aj regulácii v našich domovských krajinách. To všetko si samozrejme vyžiada čas.

Ponuka služieb Finaxu a ich parametre sa prevzatím investičných aktivít Aion Bank nemenia. Keby sme akvizíciu nekomunikovali, pravdepodobne by ste si ju nikdy v našich službách nevšimli, keďže ide o riešenie bežiace na pozadí všetkých procesov, s ktorými sa užívateľ vo Finaxe stretáva.

Existujúce portfóliá pôvodných klientov ETFmatic zostanú nezmenené, no nebude možné otvoriť si nové účty podľa podmienok prevzatej divízie (túto možnosť klienti nemali už niekoľko rokov).

Po zintegrovaní systému a jeho úplnom osvojení budeme podstatne flexibilnejší vo vývoji a systémových možnostiach. Transakcia skráti cestu Finaxu k viacerým vylepšeniam a novinkám ako napr.:

  • vyššia frekvencia obchodov,
  • rýchlejšie uvádzanie nových produktov,
  • väčšia flexibilita v prispôsobovaní sa zmenám legislatívy,
  • prispôsobenie portfólií rôznym daňovým režimom,
  • väčšia flexibilita v zmenách portfólií a v ich riadení,
  • zavádzanie rôznych prístupov k rebalansingu a riadeniu portfólií,
  • širšia ponuka produktov (aj tretích strán),
  • rýchlejší vývoj nových funkcií a klientskych nástrojov,
  • väčšia efektivita Finaxu,
  • rýchlejší rast Finaxu.

Veríme, že v blízkej dobe nezostanú tieto plány len na papieri a skutočne vám ich budeme schopní dodať. Toto sú primárne ciele z pohľadu vývoja na najbližšie roky.

Od počiatku Finaxu sme na prvé miesto kládli klienta, kvalitu služieb a pridanú hodnotu pre inteligentných investorov. V tejto snahe a v tomto smerovaní budeme aj naďalej pokračovať.

Začnite investovať už dnes 

Zároveň veľký dôraz kladieme na rovnováhu medzi ponúkaným službami, ich zmysluplnosťou, užívateľskou jednoduchosťou, spokojnosťou klientov, technologickým a produktovým vývojom, nákladmi, rastom firmy, vzdelávaním zákazníkov, inováciami a dlhodobou udržateľnosťou nášho podnikania, ktoré predstavuje obrovskú zodpovednosť.

Málokto vníma pozadie prevádzky firmy, ktorá cieli obslúžiť stovky tisíc klientov. Náročnosť a komplexnosť škálovateľného regulovaného biznisu, akým je správa finančného majetku, sú skutočne rozsiahle. Preto sa musíme pozerať aj na iné oblasti nášho podnikania, aby bola zachovaná jeho kontinuita bez zaváhaní a úzkych miest.

Prebratie investičného biznisu Aion Bank vnímame ako prostriedok so značným potenciálom uľahčiť nám napĺňanie viacerých spomenutých oblastí.

Ďakujeme za vašu dôveru a tešíme sa na pokračovanie našej spoločnej púte za lepšou finančnou, ale aj spoločenskou budúcnosťou.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon