Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Kedy si vybrať Bystrý vklad a kedy Inteligentnú peňaženku?

Napriek potrebe budovania majetku dlhodobo, každý človek má množstvo krátkodobých cieľov. Finax v tomto smere ponúka dva produkty - Bystrý vklad a Inteligentnú peňaženku. Mnohí inteligentní investori tápu, ktorý z nich zvoliť pre úspory potrebné v blízkej budúcnosti. Prinášame návod k vhodným krátkodobým produktom pre rôzne životné situácie.

Šimon Pekar | Osobné financie | 19. apríl 2024

Finax minulý rok významne upravil svoju ponuku konzervatívnych investičných riešení: spustil svoj najkonzervatívnejší produkt Bystrý vklad a upravil stratégiu Inteligentnej peňaženky, čím znížil jej riziko a prispôsobil ho odporúčanému investičnému horizontu.

Možno sa na začiatok pýtate, čo vlastne znamenajú konzervatívne investičné riešenia. Ide o produkty s nižším rizikom. Oproti dynamickejším portfóliám ich hodnota menej kolíše, ich poklesy nie sú také výrazné a majú predvídateľnejší výnos. Táto istota má svoju cenu: ich priemerný dlhodobý výnos je nižší než pri dynamických riešeniach.

Kedy si vybrať Bystrý vklad a kedy Inteligentnú peňaženku? | Finax.sk

Konzervatívne stratégie sú preto vhodné pre opatrných investorov, ktorí si nemôžu dovoliť riziko výrazných výkyvov hodnoty portfólia. Dôvodov na to môžu mať viacero: úspory budú onedlho potrebovať alebo by im priveľká miera rizika skrátka nedovolila pokojne spávať.

Hneď na úvod chcem povedať, že najmä pri dlhodobých úsporách (ktoré budete potrebovať najskôr o 5-10 rokov) nie je dôvod vyhýbať sa riziku finančných trhov. Práve pri tomto investovaní si môžete dovoliť počkať na zotavenia z prípadných poklesov. Pripraviť sa o zvýšený výnos vás v takom prípade môže zbytočne stáť extrémne sumy. Pri krátkodobom investovaní však už treba zbystriť pozornosť.

Pre najopatrnejších investorov má Finax v ponuke hneď dva produkty: Bystrý vklad a Inteligentnú peňaženku. Keďže sú si tieto dva produkty z hľadiska zloženia veľmi podobné, ľudia často nevedia, ktorý z nich je pre nich vhodnejší. Pravidelne dostávame otázky, ako sa líšia a ktorý si máte vo vašej situácii vybrať.

Cieľom tohto blogu je zodpovedať takéto otázky. Vysvetlíme si, z čoho sa tieto portfóliá skladajú a aké sú medzi nimi rozdiely. Podrobne si popíšeme ich riziká, potenciálne výnosy a uvedieme viaceré konkrétne príklady ich využitia.

Inteligentné investovanie vs. konzervatívne produkty

Hoci aj samotné Inteligentné investovanie obsahuje stratégie s obmedzenou mierou rizika (v podobe dlhopisových portfólií), Bystrý vklad a Inteligentná peňaženka šli s jeho znižovaním ešte o krok ďalej.

Vôbec v nich napríklad nenájdete akcie: cenné papiere, ktoré dávajú majiteľom právo podieľať sa na zisku svetových firiem. Keďže akcie nemajú žiadny garantovaný príjem (ak firma zbankrotuje, hodnota jej akcií spľasne na nulu), patria medzi rizikovejšie nástroje, ktorých hodnota v čase výraznejšie kolíše.

Bystrý vklad aj Inteligentná peňaženka sa skladajú výlučne z fixne úročených (alebo dlhových) nástrojov, ktoré nazývame dlhopisy – tieto cenné papiere vyplácajú majiteľom vopred určené fixné platby. Každý z nich má určitú dobu splatnosti, počas ktorej bude vyplácať svoj úrok a následne zanikne.

To však stále neznamená, že sú ich platby garantované a nenesú žiadne riziko. S dlhopismi sa spájajú dva hlavné typy rizika:

 • Kreditné riziko: Hrozba, že vydavateľ dlhopisu (napr. firma alebo vláda) nebude mať dosť prostriedkov na splácanie svojho dlhu a vyhlási bankrot. Majitelia dlhopisov v takom prípade nemusia dostať všetky sľúbené platby.
 • Úrokové riziko: Pokiaľ úroky v ekonomike stúpnu, novovydávané dlhopisy budú vyplácať vyšší výnos a existujúce dlhopisy sa tak stanú menej zaujímavé. Ich cena preto kvôli nižšiemu záujmu investorov klesne, čo sa odrazí na hodnote dlhopisových portfólií. Funguje to aj naopak, ak úroky v ekonomike klesnú, cena existujúcich dlhopisov stúpne.

Bystrý vklad a Inteligentná peňaženka tieto riziká obmedzili dvomi spôsobmi. Aby znížili kreditné riziko, obsahujú výlučne dlhopisy patriace do tzv. investičnej triedy. Tieto dlhopisy dostali od ratingových agentúr vysoké hodnotenie, ktoré odráža minimálnu šancu, že ich vydavateľ zbankrotuje. V praxi takéto hodnotenia dostávajú len vlády rozvinutých krajín a najväčšie svetové firmy.  

Naopak, stratégie Inteligentného investovania obsahujú aj tzv. high-yieldové dlhopisy (vydávané rizikovejšími firmami alebo vládami rozvíjajúcich sa štátov), ktoré nesú vyššie kreditné riziko, ale vyplácajú vyšší výnos.

V grafe nižšie môžete vidieť porovnanie miery bankrotov pre tieto dva typy dlhopisov. Vidíte, že podiel zbankrotovaných dlhopisov investičnej triedy nedosiahol 1 % ani v najhorších ekonomických krízach posledných 40 rokov. Pri široko diverzifikovanom portfóliu by ste si ich vôbec nevšimli.

Kedy si vybrať Bystrý vklad a kedy Inteligentnú peňaženku? | Finax.sk

Zdroj: FIIG Securities, S&P Global Ratings

Úrokové riziko sa zas dá znížiť skrátením splatnosti dlhopisov, ktoré zaradíte do portfólia. Čím kratšia je splatnosť, tým menej je dlhopis citlivý na zmeny úrokov v ekonomike. Bystrý vklad a Inteligentná peňaženka preto obsahujú nástroje s výrazne nižšou splatnosťou ako stratégie Inteligentného investovania.

Ako sa líši zloženie Bystrého vkladu a Inteligentnej peňaženky?

Obidve portfóliá sa skladajú z fixne úročených dlhových nástrojov, pričom hlavným rozdielom je ich splatnosť.

Bystrý vklad obsahuje ETF zložené z nástrojov s extrémne krátkou splatnosťou. Dlhopisy so splatnosťou do jedného roka nazývame aj nástroje peňažného trhu. Bystrý vklad je zložený iba z takýchto nástrojov. Konkrétne v ňom nájdete nasledovné:

 • ETF kopírujúce úrokovú sadzbu, za ktorú si banky medzi sebou požičiavajú nadbytočné rezervy na jeden deň (tzv. bankové alebo „overnight“ úložky) – výnos týchto ETF teda kopíruje krátkodobú eurovú úrokovú sadzbu. Keďže sa tieto pôžičky splácajú každý deň, majú prakticky okamžitú splatnosť a nulovú citlivosť na zmeny úrokov.
 • Vládne a firemné dlhopisy investičného pásma so splatnosťou do jedného roka, čo tiež zabezpečuje extrémne nízku citlivosť na zmeny úrokov a minimálne riziko ich nesplatenia.

Aj Peňaženka obsahuje svoj podiel nástrojov peňažného trhu, 40 % jej hodnoty tvorí ETF kopírujúce jednodňovú úrokovú sadzbu, ktoré nájdete aj v Bystrom vklade. Zvyšok však tvoria nástroje s dlhšou, ale stále veľmi krátkou splatnosťou, konkrétne:

 • Vládne dlhopisy so splatnosťou do 3 rokov
 • Firemné dlhopisy so splatnosťou do 5 rokov

Peňaženka má teda o niečo vyššiu kolísavosť hodnoty a citlivosť na zmeny úrokov v ekonomike (hoci stále výrazne nižšiu ako pri Inteligentnom investovaní).

Ako sa líši ich riziko?

Keďže Inteligentná peňaženka obsahuje nástroje s dlhšou splatnosťou, je zraniteľnejšia voči nárastu úrokov v ekonomike. V mesiacoch, kedy úroky porastú (napr. kvôli ich zvýšeniu centrálnou bankou alebo nárastu očakávaní, že ich bude zvyšovať), bude teda Peňaženka dosahovať nižší výnos ako Bystrý vklad. Pokojne môže skĺznuť aj do poklesov.

Môžete to vidieť aj v tomto grafe, ktorý zobrazuje skutočnú výkonnosť Peňaženky a Bystrého vkladu od začiatku roka 2024 (vrátane poplatkov Finaxu). Kvôli odolnejšej inflácii trhy počas tohto obdobia skrotili svoje ambiciózne očakávania poklesu úrokov v druhej polovici roka. Peňaženka sa preto potácala (hoci vidíte, že bol pokles minimálny), zatiaľ čo Bystrým vkladom tieto novinky neotriasli.

Kedy si vybrať Bystrý vklad a kedy Inteligentnú peňaženku? | Finax.sk

Upozornenie: Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata.

V grafe tiež môžete vidieť, že Peňaženka má kvôli mierne dlhšej splatnosti vyššiu kolísavosť hodnoty ako Bystrý vklad, ktorého hodnota stúpa stabilne nahor. Bystrý vklad je menej rizikový ako Peňaženka.

Vývoj Bystrého vkladu bez kolísavosti si môžete overiť aj na transparentnom účte Dominika Hrbatého.

Nahliadnite do Dominovho účtu

Aj vy môžete investovať s rovnakými podmienkami


Krátka splatnosť Bystrého vkladu sa však môže zmeniť na nevýhodu, ak začnú úrokové sadzby klesať. Jeho nástroje sú totiž splatné každý deň, prípadne raz za pár mesiacov. Po uplynutí splatnosti zaniknú a vymenia sa za novovydávané nástroje, ktoré budú mať v prípade poklesu sadzieb nižší úrok.

Bystrý vklad preto začne v takej situácii takmer okamžite vyplácať nižší úrok a tempo jeho rastu spomalí. Výnos nie je garantovaný na určité obdobie, závisí od aktuálnych sadzieb v ekonomike.

Naopak, Peňaženke v týchto obdobiach pomôže jej dlhšia splatnosť. Pokiaľ úroky klesnú (alebo len narastú očakávania, že ich bude centrálna banka znižovať), ceny jej dlhopisov v reakcii narastú. Je teda o niečo lepšie poistená pre prípad poklesu sadzieb.

Ukázať si to môžeme na príklade vývoja ku koncu roka 2023, kedy prudko narástli očakávania, že centrálne banky budú čoskoro môcť posunúť úroky na nižšiu úroveň. Môžete vidieť, že sa Peňaženke v takom období darilo viac ako Bystrému vkladu.

Kedy si vybrať Bystrý vklad a kedy Inteligentnú peňaženku? | Finax.sk

Upozornenie: Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata.

A ako je to s očakávaným výnosom?

V súčasnosti je výnos do splatnosti týchto dvoch produktov takmer rovnaký, o trošku vyšší výnos majú nástroje Bystrého vkladu. Je to kvôli tomu, že sú úrokové sadzby centrálnych bánk neštandardne vysoké a v najbližšom období sa očakáva ich postupné znižovanie: v takých situáciách bývajú krátkodobé úroky vyššie ako tie dlhodobejšie.

Počas väčšiny histórie však bývajú výnosy dlhodobejších nástrojov o niečo vyššie oproti krátkodobým. Logicky to dáva zmysel: vyšší výnos je odmenou za riziko neskoršej splatnosti a citlivosti na zmeny úrokových sadzieb.

Tento princíp môžete vidieť aj v grafe nižšie, ktorý ukazuje rozdiel medzi výnosom 10-ročného a 3-mesačného nemeckého dlhopisu. Pokiaľ je graf nad nulou, 10-ročný cenný papier ponúkal vyšší výnos. Môžete vidieť, že vo väčšine období (mimo časov ekonomickej nervozity) to tak naozaj bolo.

Nejde síce o dokonalé porovnanie (keďže Peňaženka obsahuje nástroje s kratšou splatnosťou ako 10 rokov), pointu to však vystihuje dobre. S vyšším rizikom dlhodobejších nástrojov sa zvykne spájať odmena v podobe vyššieho výnosu.

Kedy si vybrať Bystrý vklad a kedy Inteligentnú peňaženku? | Finax.sk

Zdroj: Haver Analytics, Bloomberg, Economic Cycle Research Institute a Federal Reserve Bank of St. Louis

Vo väčšine období bude teda očakávaný výnos Peňaženky o niečo vyšší, čo kompenzuje jej mierne vyššiu rizikovosť.

Kedy siahnuť po Bystrom vklade?

Bystrý vklad odporúčame zvoliť v nasledujúcich dvoch situáciách:

 • Vkladané peniaze budete potrebovať približne do jedného roka.
 • Na vkladaných peniazoch nechcete vidieť žiadne výkyvy hodnoty (hľadáte ekvivalent vysoko úročeného sporiaceho účtu).

Nižšie nájdete niekoľko príkladov konkrétnych situácií, pre ktoré je Bystrý vklad ako stvorený.

 1. Dane: Vytvárate si na účte rezervy, z ktorých plánujete v marci zaplatiť daň z príjmu? Naisto ich budete potrebovať do roka, dovtedy vám však budú na účte sedieť celé mesiace. Je preto škoda nevyužiť vysoké úroky a trochu si ich nezhodnotiť. Na účet si môžete nastaviť trvalý príkaz, vďaka čomu vždy dodržíte disciplínu a potrebnú čiastku odložíte. Podobnú stratégiu môžete zvoliť aj pri iných väčších platbách, ktoré robíte raz ročne (napr. poistné).

 2. Dovolenka: Letný výlet k moru či zimná lyžovačka patria medzi výdavky, na ktoré by ste sa mali vopred pripraviť. Ťahať ich na poslednú chvíľu z jednomesačnej výplaty alebo si na ne nebodaj požičať totiž vie spôsobiť solídny stres, kvôli ktorému si tento oddych neužijete. Využitie výnosov Bystrého vkladu vám dokáže toto sporenie urýchliť. Keďže zarobíte na vkladoch aj určitý výnos, našetríte svoju cieľovú sumu rýchlejšie, prípadne budete mať na konci vyšší obnos, vďaka ktorému si môžete na dovolenke o niečo viac dopriať.

 3. Vianoce: Ďalšia skupina výdavkov, ktorá vie premeniť obdobie sviatkov a pokoja na zbytočný stres, pokiaľ nenájdete spôsob, ako sa naň vopred pripravovať. Opäť s tým vie pomôcť Bystrý vklad, automatizácia vkladov a ich zhodnotenie. Stačí od leta posielať 50 eur mesačne a v decembri budete mať pekný základ na pohodlné platenie darčekov, jedla či cesty za rodinou.

 4. Časť pohotovostnej rezervy: Ľudí dlhé roky učíme, že finančná rezerva vo výške 3-6 mesačných výdavkov by mala byť absolútnym základným kameňom vašej investičnej cesty. Zároveň často vravíme, že podľa nás nemusíte držať celú túto sumu na sporiacom účte s nulovým úrokom. Drvivá väčšina pohotovostí nebude vyžadovať vyčerpanie celej tejto sumy, také drahé pohotovosti prídu raz za pár rokov, možno dokonca desaťročí. Časť finančnej rezervy preto môžete zainvestovať a ochraňovať jej hodnotu pred infláciou (minimálne nejakú časť, povedzme 2 mesačné výdavky, však určite držte na účte, aby bola okamžite dostupná). Určitú sumu prostriedkov vyhradených na pohotovosti môžete smerovať práve do Bystrého vkladu. Rezervu z neho viete vybrať do zhruba týždňa.

 5. Nákup elektroniky: Funguje to podobne ako v predchádzajúcich príkladoch. Možno tušíte, že sa vám onedlho pokazí mobil a chcete si na účte vyčleniť peniaze na kúpu nového. Možno plánujete kúpiť nový laptop, modernejšiu chladničku (čím ušetríte bez tak na energiách) alebo si chcete zaobstarať smart televízor. Na všetky tieto ciele sa ľahšie pripravíte sporením v Bystrom vklade (prípadne si sumu aspoň zhodnotíte, kým budete výmenu potrebovať).

 6. Úspory na univerzitu: Na záver dám príklad z vlastného života pre ľudí, ktorí ešte študujú na vysokej škole. S kamarátmi, ktorí tiež ešte študujú (najmä ak to je v zahraničí) máme na účtoch často pripravené pomerne vysoké sumy, pričom ich nemôžeme viazať do rizikovejších investícií, keďže ich pravdepodobne využijeme do konca štúdia. Ja napríklad držím nezainvestovanú vyššiu sumu úspor, než budem po doštudovaní potrebovať ako pracovnú rezervu – je to však dosť peňazí, aby som zvládol doštudovať v prípade, ak by som zajtra prišiel o prácu alebo by sa nebodaj niečo stalo v mojej rodine. Ak ste v podobnej situácii a máte vyššie úspory, ktoré budete počas najbližších 1-2 rokov potrebovať na financovanie štúdia, môžete ich uložiť v Bystrom vklade a trochu si ich za ten čas bez kolísania hodnoty zhodnotiť.


Pred otvorením účtu si prečítajte predobchodné informácie.

Kedy siahnuť po Peňaženke?

Inteligentnú peňaženku odporúčame zvoliť v nasledujúcich situáciách:

 • Vkladané peniaze budete potrebovať najskôr o jeden až tri roky. Ak ich budete potrebovať do roka, siahnite radšej po Bystrom vklade. Ak o viac ako tri roky, siahnite radšej po zmiešanom portfóliu Inteligentného investovania.
 • Ste ochotní strpieť miernu kolísavosť hodnoty a občasné malé poklesy výmenou za vyšší očakávaný výnos, prípadne za možnosť zafixovať si súčasné zvýšené výnosy na dlhšie obdobie („poistka“ pre prípad, že sadzby klesnú).

Nižšie uvádzame niekoľko príkladov konkrétnych situácií, na ktoré by sme osobne využili Inteligentnú peňaženku.

 1. Väčšia prerábka v domácnosti: Viete, že budete v najbližších rokoch musieť vymeniť čerpadlo či strechu, prípadne plánujete k domu pristavať terasu? Sumu, ktorú by ste radi vyhradili na tento účel, môžete vložiť do Inteligentnej peňaženky a pravidelne do nej prispievať nové čiastky. To isté platí v prípade, že si len chcete vytvoriť všeobecný fond na opravy v domácnosti, ktorý budete pravidelne používať podľa potreby. Pokiaľ očakávate, že z neho budete niečo čerpať každé 2-3 roky, Peňaženka je preňho vhodná destinácia (a nehovorím to len ako hypotetický príklad, presne na tento účel ju využíva kolega Rado Kasík).

 2. Kúpa nehnuteľnosti: Peňaženka vie pomôcť aj pri kúpe nehnuteľnosti. Možno napríklad viete, že budete mať budúci rok našetrených potrebných 20 % z ceny a začnete sa vtedy obzerať po vhodnej nehnuteľnosti, aby ste do 2-3 rokov kupovali. Hoci je fajn nechať do tej doby peniaze ešte pracovať, už by ste na nich nemali podstupovať príliš veľké riziko. Môžete ich teda vložiť do Inteligentnej peňaženky, prípadne presunúť z rizikovejšieho portfólia, v ktorom ste na tento cieľ doteraz šetrili.

 3. Svadba: Pokiaľ začínate mať príjemné tušenie, že v najbližších rokoch čaká vás alebo niektoré z vašich detí svadba, myšlienky na jej financovanie by ste nemali odkladať na poslednú chvíľu. S hostinou, hudbou, fotografom, obrúčkami či svadobnou tortou totiž zvyknú byť spojené slušné sumy. S prípravou na tento veľký deň vám tiež môže pomôcť Peňaženka.

 4. Rezervy na založenie rodiny: Niečo podobné platí v prípade, ak začínate rozmýšľať nad založením rodiny a uvedomujete si, že s narodením prvého dieťaťa príde množstvo výdavkov, ktoré si vopred neviete ani predstaviť. V Peňaženke si preto môžete pripraviť určitú rezervu, vďaka ktorej budete na financovanie tohto obdobia lepšie pripravení, aby ste si ho mohli naplno vychutnať.

 5. Výmena auta: Keď už sme pri založení rodiny, s príchodom ďalších detí možno budete chcieť vymeniť auto za väčšie, do ktorého sa všetci pohodlne zmestíte. Prípadne ste spokojní s veľkosťou súčasného auta, ale začína prichádzať do veku, kedy už bude potrebovať servis príliš často na to, aby sa ho oplatilo ponechať. V obidvoch prípadoch získate časť prostriedkov na kúpu auta z predaja toho súčasného a zvyšok si budete musieť v najbližšom období našetriť. Opäť odporúčame zvážiť Inteligentnú peňaženku. Mimochodom, ak riešite kúpu auta, určite si prečítajte túto sériu blogov od nášho CEO a zakladateľa Ďuriho Hrbatého. Jeho texty už veľa ľudí presvedčili, že kúpa jazdeného auta namiesto nového môže patriť medzi najlepšie životné finančné rozhodnutia.

Otvorte si Inteligentnú peňaženku

Pred otvorením účtu si prečítajte predobchodné informácie.

Verím, že vám tento blog pomohol pochopiť rozdiely medzi Bystrým vkladom a Inteligentnou peňaženkou a uistiť s v rozhodnutí, ktorý produkt je pre vás vhodnejší. Ak máte ďalšie otázky alebo nejasnosti, neváhajte sa nám ozvať telefonicky na +421 2 21009985 alebo mailom na client@finax.eu.

Ďakujeme za prejavenú dôveru a záujem o naše konzervatívne riešenia. Budeme radi, ak sa svoje krátkodobé úspory rozhodnete zhodnocovať práve vo Finaxe.

Šimon Pekar
Šimon Pekar
Analyst
Kľučové slová
Bystrý vklad | Investovanie | Peňaženka
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon