Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Ako počítame skutočnú výkonnosť portfólií Finaxu?

Pri príležitosti piateho výročia našej existencie meníme metodiku zverejňovania výkonnosti portfólií. V tabuľkách výnosov odteraz uvidíte namiesto modelovanej skutočnú výkonnosť. Ako toto číslo počítame a čím sa líši od modelovaného vývoja? Odpoveď sa dozviete v článku.

Šimon Pekar | Ako to robíme? | 13. marec 2023

10. januára 2023 oslávil Finax 5. výročie svojho zápisu do obchodného registra. S týmto jubileom sa spája nová povinnosť. Keďže portfóliá Inteligentného investovania ponúkame viac ako 5 rokov (prvý vklad klienta bol zainvestovaný 21.2.2018), regulácia od nás vyžaduje reportovanie skutočnej dosiahnutej výkonnosti.

Doteraz sme v komunikácii používali najmä modelovanú výkonnosť. Jej hlavnou výhodou bola možnosť pracovať s historickou výkonnosťou siahajúcou do obdobia dávno pred založením Finaxu. Podrobný spôsob jej výpočtu sme popísali v tomto článku.

Neznamená to však, že by bola táto metóda nepresná. O skutočných výnosoch klientskych účtov ponúkala veľmi dôveryhodný obraz, ako sa budete môcť sami presvedčiť na záver tohto článku. Napriek tomu budeme kvôli maximálnej presnosti odteraz v komunikácii používať najmä skutočne dosiahnutú výkonnosť.

Od založenia Finaxu presadzujeme maximálnu transparentnosť. Prevedieme vás teda procesom toho, ako sme vybrali spôsob nového výpočtu a dospeli k číslam v tabuľkách výkonností.

Výber spôsobu výpočtu

Skutočne dosiahnutú výkonnosť môžeme určiť dvomi spôsobmi: priemerovaním účtov všetkých klientov alebo počítaním vývoja typického portfólia pomocou cien, za ktoré sme v minulosti realizovali obchody. Vybrali sme si druhý prístup.

Dôvodom bola najmä administratívna náročnosť priemerovania všetkých účtov. Naši klienti majú otvorených 60 tisíc účtov. Len v roku 2022 vykonali viac ako 470 tisíc vkladov a tisícky výberov, pričom na každý účet platí iný efektívny poplatok vďaka rôznym zľavám a programu Elite. Priemerovanie takéhoto množstva čísel by bolo systémovo náročné a vytváralo by priestor pre chyby.

Rozhodli sme sa preto vypočítať vývoj portfólií, na ktorých všetky transakcie prebehnú v skutočných obchodných dňoch a za skutočné realizované ceny nákupov a predajov našich klientov.

Ich výkonnosť bude vďaka tomu rovnaká ako skutočne dosiahnutá výkonnosť štandardného portfólia s plným poplatkom. Drobné odlišnosti môžu nastať len v dôsledku nepresnejšieho zaokrúhľovania v našom obchodnom systéme.

Tiež upozorňujeme, že dosiahnutá výkonnosť závisí aj od individuálneho klienta. Mnohí dosahujú vyššiu časovo váženú výkonnosť vďaka zľavám, či členstvu v programe Elite. Presná alokácia a časovanie rebalansingu zas záležia na dátume začiatku investície.

Metodika

Pri výpočte skutočne dosiahnutej výkonnosti štandardného portfólia postupujeme nasledovne:

 • Investícia do portfólií Inteligentného investovania začína 21.2.2018, pri Inteligentnej peňaženke 27.7.2021. V obidvoch prípadoch ide o dátum, kedy sme na týchto stratégiách uskutočnili prvý nákup ETF fondov.
 • Všetky nákupy a predaje (napr. pri prvej investícii, rebalansingu alebo odpredaju kvôli potrebe doplniť hotovosť na účte) prebiehajú výlučne v nákupné dni (zvyčajne utorky) za skutočné ceny obchodov realizovaných počas daného dátumu.
 • Pri prvom nákupe sú prostriedky rozložené podľa optimálnej (počiatočnej) alokácie pre jednotlivé portfóliá. Konkrétne čísla si môžete pozrieť v tabuľkách nižšie.

Ako počítame skutočnú výkonnosť portfólií Finaxu? | Finax.sk

 • Následný vývoj hodnoty účtu počítame na dennej báze. Používame na to uzatváracie ceny jednotlivých ETF fondov, ako ich reportuje náš depozitár na klientskych účtoch Finaxu, teda kurzy platné pri uzavretí obchodovania na burze na konci pracovného dňa.
 • Na všetky portfóliá uplatňujeme plný poplatok vrátane DPH. V prípade stratégií Inteligentného investovania je to 1,2% ročne a v prípade Inteligentnej peňaženky a Bystrého vkladu 0,5% ročne.
 • Napočítavanie sumy poplatkov prebieha každý deň vrátane víkendov. Ku koncu mesiaca sa denné sumy sčítajú a strhnú z držanej hotovosti. 
 • Počiatočný podiel hotovosti v portfóliách Inteligentného investovania je 1,5 % a v portfóliách Inteligentnej peňaženky a Bystrého vkladu je 0,6 %. Tento podiel postupne klesá kvôli účtovaniu poplatku.
 • Od spustenia portfólií do 19.2.2024 sa po poklese podielu hotovosti pod -0,5 % v najbližší obchodný deň pomerovo odpredáva časť každej pozície v portfóliu (okolo 2 % z každej pozície, z každého ETF), aby hodnota hotovosti dosiahla pôvodných 1,5 % hodnoty portfólia (0,6 % v prípade Bystrého vkladu a Inteligentnej peňaženky) pri zachovaní alokácie cenných papierov z konca predchádzajúceho dňa. Pri takomto dopĺňaní hotovosti sa berie do úvahy časový test potrebný pre daňové oslobodenie (pre slovenských daňových rezidentov 1 rok). K odpredaju sa teda môže pristúpiť až po uplynutí tejto lehoty.
 • Od 20.2.2024 sme minimálny podiel hotovosti na hodnote účtu upravili na -0,3 %. Počnúc týmto dátumom sa teda hotovosť dopĺňa späť na pôvodný podiel už po prekročení tejto hranice. Rovnako ako predtým sa pri odpredaji zohľadňuje časový test potrebný pre zabránenie vzniku daňovej povinnosti.
 • Každý investičný deň sledujeme aj odchýlenie váh jednotlivých fondov ETF. Pokiaľ odchýlka prekročí povolený limit, vykoná sa na účte rebalansing. Tento blog vám prezradí viac o spôsobe a priaznivom vplyve rebalansingu.
 • Výkonnosť sa počíta ako percentuálna zmena hodnoty portfólia počas určitého obdobia.

Porovnanie s modelovanou výkonnosťou

Skutočnú výkonnosť jednotlivých stratégií nájdete v tabuľke nižšie. Údaje sú aktuálne k 28.2.2023.

Upozornenie k uvádzaným dátam: Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

Ako počítame skutočnú výkonnosť portfólií Finaxu? | Finax.sk

Pre porovnanie pridávame aj graf vývoja 100 % akciového portfólia. Môžete v ňom vidieť porovnanie skutočne dosiahnutej výkonnosti od konca februára 2018 a modelovaného vývoja investície používaného do konca roka 2022. Vyplýva z neho, že modelovaná výkonnosť hodnoverne odzrkadľovala skutočnú.

Berte však na vedomie, že obe výkonnosti, nezaručujú vývoj vašej investície do budúcnosti.

Ako počítame skutočnú výkonnosť portfólií Finaxu? | Finax.sk

Dôvodom pre mierne odchýlky je zopár odlišností v spôsobe výpočtu. Modelované portfólio používa pri nákupoch a predajoch uzatváracie ceny z konca dňa, ktoré sa môžu mierne odlišovať od tých, za ktoré prebehli skutočné obchody počas dňa.

Okrem toho sa v nej poplatok neurčuje na dennej báze, ale z priemeru počiatočnej a koncovej hodnoty portfólia za posledný mesiac. Rebalansing neprebieha v najbližší obchodný deň, ale ku koncu mesiaca.

Veríme, že vám informácie z článku pomôžu ľahšie pochopiť tabuľky zverejňujúce výkonnosť našich portfólií. Nezabúdajte, že mnohí klienti dosahujú vyššie výnosy vďaka viacerým ponúkaným zľavám.

Najnovšie sme zvýšili zľavu za pozvanie známych na 1000 eur riadených tri roky bez poplatku.

V minulom roku sme zvýšili aj zľavu za presun investície. Ak zdokladujete ukončenie investície u konkurencie a prostriedky zainvestujete vo Finaxe, až 50 % presunutej hodnoty vám budeme 2 roky spravovať bez poplatku.

Rovnako nás neváhajte osloviť na client@finax.eu, ak máte ďalšie otázky ohľadom počítania skutočnej výkonnosti. Radi vám objasníme bližšie detaily, prípadne poskytneme presné prepočty, ktoré viedli k výsledkom v tabuľkách.

Šimon Pekar
Šimon Pekar
Analyst
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon