Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Plány Finaxu na rok 2024

Rok 2024 bude v znamení expanzie Finaxu s cieľom vytvoriť z Finaxu renomovanú medzinárodnú firmu v oblasti investovania a dôchodkového sporenia. Prečítajte si, ako plánujeme posunúť Finax na jeho ceste za úspechom.

Juraj Hrbatý | Naše výsledky | 23. február 2024

Wow, rok 2023 bola z môjho pohľadu neskutočná jazda. Milujem každé pracovné ráno, keď sa zobúdzam s hlavou plnou myšlienok, aký malý krok dnes urobím, aby sme mohli Finax posunúť zas o kúsoček ďalej. Keď však máte okolo seba takmer stovku kolegov s rovnakým nastavením, stáva sa z toho doslova valcujúca mašinéria.

V tomto blogu vám predstavím naše plány na rok 2024.

Naše ciele a plány na rok 2024

Finančné trhy už v roku 2023 ukázali silný rast. Vývoj trhov však odzrkadľuje a započítava budúci vývoj ekonomiky, ktorý spotrebitelia pocítia neskôr. Očakávame, že trhy budú tento rok naďalej rásť, avšak ľudia zatiaľ zlepšenú ekonomickú situáciu vo svojich peňaženkách nepociťujú.

Preto sme si z pohľadu predajných cieľov stanovili vzhľadom na aktuálnu ekonomickú situáciu stále pomerne ambiciózne plány:

 • 1 miliarda eur majetku pod správou, čím si chceme upevniť pozíciu lídra v správe aktív medzi obchodníkmi s cennými papiermi na Slovensku,
 • 100 000 aktívnych klientov s majetkom pod správou, pričom klientov chceme získavať nie len prostredníctvom klasických riadených portfólií, ale aj v Európskom dôchodkovom produkte PEPP a cez B2B partnerstvá.

Prekonanie týchto míľnikov nás vyšvihne do najvyššej európskej fintechovej ligy v správe investícií. Toto sú hlavné iniciatívy, ktorými chceme ciele dosiahnuť:

 • integrácia softwaru, ktorý sme získali akvizíciou, do systémov Finaxu,
 • silný rast dôchodkových produktov v Poľsku, Chorvátsku a v Čechách,
 • program Financial wellness pre rozvoj finančnej gramotnosti vo firmách,
 • rozvoj divízie B2B predaja našich softvérových riešení,
 • portfóliá denominované v lokálnej mene,
 • rozvoj Inteligentného investovania.

Integrácia softvéru prinesie priestor na vyššiu škálovateľnosť Finaxu

Jedným z hlavných dôvodov akvizície investičnej divízie belgickej Aion Bank bolo získanie softvéru určeného na správu klientskeho majetku. Tento systém, vyvíjaný niekoľko rokov, spĺňa väčšinu našich požiadaviek na obchodný softvér, ktorý sme mali rozkreslený a naplánovaný na realizáciu od tohto roka.

Akvizícia a samotný produkt nám tak padol extrémne vhod. Čo si od nového softvéru sľubujeme?

 • oveľa pružnejšie reagovanie na zmeny a produktové potreby,
 • rýchlejšie spracovanie všetkých operačných potrieb – prijímanie platieb, realizácia obchodov, generovanie klientskych dokumentov, či reporting regulačných požiadaviek,
 • vyššia škálovateľnosť, aby sme v budúcnosti vedeli obsluhovať milióny zákazníkov,
 • lepšia pripravenosť softvéru na západoeurópskeho zákazníka z pohľadu riadenia portfólií a optimalizácie daní.

Doteraz sme na tento účel využívali systém, ktorý používajú mnohí českí alebo slovenskí obchodníci s cennými papiermi. Avšak možnosť individuálneho programovania v našej réžii je pre náš fintechový rozvoj extrémne dôležitý.

Dôchodkové produkty by sa mali stať pre nás kľúčovým akvizičným kanálom

Máme za sebou ukončený prvý kalendárny rok nášho Celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu (PEPP). Na Slovensku je tento produkt aj vzhľadom na nízku daňovú podporu zo strany štátu málo rozšírený.

V okolitých krajinách, kde sme produkt zaviedli, ale aj v Rumunsku, kde plánujeme produkt tento rok zaviesť, však PEPP požíva veľmi zaujímavé daňové a odvodové zvýhodnenia. Posúďte sami:

Plány Finaxu na rok 2024 | Finax.sk

Najmä v Česku, Chorvátsku a Rumunsku je Európsky dôchodok z daňového hľadiska veľmi zaujímavý, keďže pri dobrom nastavení produktu nemusíte peniaze zdaňovať ani na začiatku, ani počas, ani pri výplate dôchodku. Aj v Poľsku, kde sú veľmi prísne daňové režimy na investovanie, je PEPP veľmi atraktívny produkt, keďže ide o náš jediný daňovo oslobodený produkt.

Chcem si zriadiť Európsky dôchodok


Už dnes Európsky dôchodok pre nás predstavuje dôležitý akvizičný kanál a očakávame, že jeho význam bude naďalej narastať.

Firmám začíname ponúkať program Financial Wellness na vzdelávanie finančnej gramotnosti

Novinkou pre tento rok je aj spustenie unikátneho programu Finax Financial Wellness, ušitého na mieru pre firmy a ich zamestnancov. Naše dlhoročné skúsenosti so zvyšovaním finančnej gramotnosti sme pretavili do komplexného vzdelávacieho programu, ktorý pokrýva všetky aspekty finančného zdravia.

Školenia ponúkajú praktické tipy a nástroje na efektívne spravovanie osobných financií – od vytvorenia optimálneho rodinného rozpočtu až po vybudovanie finančnej rezervy a zabezpečenie bezstarostného dôchodku.

Vo Finaxe veríme, že cesta k lepšiemu životu vedie aj cez poriadok v osobných financiách. Je tiež dokázané, že zamestnanci, ktorí majú svoje financie pod kontrolou, sú spokojnejší, produktívnejší a prínosnejší pre svojich zamestnávateľov. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o tom, ako môžeme pomôcť aj vašim zamestnancom či kolegom, neváhajte nás kontaktovať na business@finax.eu.

Popri firmách by sme chceli vzdelávať aj deti na školách. V januári sme predstavili v spolupráci s neziskovou organizáciou financie.sk, ktorej som zakladateľom, učebnicu finančnej gramotnosti pre druhý stupeň základných škôl. Viac sa o projekte môžete dozvedieť v blogu Učebnice finančnej gramotnosti do každej školy.

Budeme sa snažiť tieto dva projekty navzájom prepojiť a vďaka firemnému sponzorstvu dostať do škôl čo najviac učebníc finančnej gramotnosti. My vo Finaxe totiž vieme, aké obohacujúce a dôležité môže byť pre naše deti osvojenie si týchto znalostí.

Zriaďujeme divíziu B2B predaja

Z investovania sa v Európe pomaly začína stávať mainstreamová záležitosť. Rast klientskeho majetku je signifikantný najmä prostredníctvom moderných fintechových riešení, aké ponúka aj Finax. Investičné aplikácie vznikajú ako huby po daždi.

Získať licenciu a vybudovať všetko na zelenej lúke je však veľmi náročné a hlavne nákladné. Vďaka nášmu softvérovému riešeniu si budú môcť naši partneri vytvoriť investičnú platformu pod vlastnou značkou. Túto službu sme získali akvizíciou časti biznisu Aion Bank a chceme ju ďalej rozširovať na investičné a dôchodkové produkty.

Pre nemeckých partnerov už dnes spravujeme takéto značky. Napríklad UnitPlus – jeden z najrýchlejšie rastúcich nemeckých fintechov – využíva našu licenciu spolu so softvérom, prostredníctvom ktorých ponúka svojim klientom investičné produkty.

Ak si to neviete úplne predstaviť, uvádzam niekoľko príkladov:

 • Sprostredkovateľ, ktorý predáva investičné produkty, si môže vytvoriť investičnú platformu pod vlastnou značkou a s vlastnou poplatkovou politikou.
 • Banka, ktorá neponúka investičné produkty, si môže do svojej aplikácie doprogramovať investičné produkty pre svojich klientov.
 • Apka, ktorá ponúka iné finančné produkty (napr. crowdfunding, krypto, finančné vzdelávanie, spracovanie daní) môže vytvoriť pre svojich klientov nový produkt – investovanie a získať tak nový stream na monetizovanie klientskej bázy.
 • Banka, poisťovňa či správcovská spoločnosť môžu vďaka softvéru začať ponúkať dôchodkové riešenia a rozšíriť tak svoju ponuku o tento „sticky“ produkt (produkt, pri ktorom klient zostane s poskytovateľom dlhodobo).

Vnímame, že najmä v západnej Európe, by sme na saturovanom trhu prerážali so značkou Finax ťažko. Nemáme lokálnu znalosť, na trhu je vysoká konkurencia, náklady by boli veľmi vysoké a východoeurópska platforma nevzbudzuje vysokú dôveru. Preto sa chceme sústrediť na etablovaných hráčov s vlastným kmeňom klientov, ktorým vieme ponúknuť kvalitný produkt a naše skúsenosti.

Chystáme špecializované portfóliá v lokálnych menách

Kurzové rozdiely vedia byť veľmi nepríjemné a klienti vnímajú pohyby mien pri eurových portfóliách veľmi citlivo. Slovenskí a chorvátski klienti túto starosť nemajú, ale napríklad v Poľsku, kde vplyvom volieb zlotý výrazne posilnil, bolo zhodnotenie našich najdynamickejších portfólií po prepočítaní na domácu menu v roku 2023 len 6,3 %, kým v eurách 14,6 %. Naopak výkonnosť 100 % akciového portfólia v českých korunách bola po oslabení koruny až 17,2 %.

Začnite investovať už dnes 

Preto už dlhší čas špekulujeme nad portfóliami denominovanými v lokálnych menách a Poľsko bude našim prvým trhom, kde s touto ponukou prídeme. Je to však technicky náročný proces, a preto si bude na tieto produkty treba ešte nejaký ten mesiac počkať.

Lokálne portfóliá by mali byť vyskladané z nástrojov obchodovaných na Varšavskej burze. Veľmi sa na túto výzvu tešíme.

Inteligentné investovanie zostáva našim core produktom

Inteligentné investovanie, ako ho poznáte, vrátane Bystrého vkladu a Inteligentnej peňaženky ostávajú našimi hlavnými produktami, a tak k tomu plánujeme aj pristupovať.

Nechystáme sa poľavovať v obsahu, ktorý tvoríme, pretože vnímame, že to je jedna z našich najväčších pridaných hodnôt pre klienta. Aj tu vidíme priestor na zlepšenia, najmä v oblasti umelej inteligencie (AI) a deepdub technológií, vďaka ktorým by sme vedeli dostať naše edukačné podcasty a videá do zahraničia v lokálnych jazykoch. Tieto technológie pozorne sledujeme a veríme, že vývoj AI napreduje dostatočne na to, aby to bolo už tento rok možné.

Vzhľadom na fakt, že budeme naše IT kapacity využívať primárne pri vývoji nášho obchodného softvéru, zmien pre klientov bude viditeľných pravdepodobne menej ako po minulé roky. Tento rok dám preto menej sľubov, ale o to viac nám záleží na ich realizácii.

Budeme redizajnovať základný dashboard prihlásenia v aplikácii Finax, aby boli jednotlivé informácie pre klienta oveľa prehľadnejšie usporiadané a aby dostal oveľa hlbší prehľad o jeho majetku vo Finaxe.

Sledovanie účtov viacerých klientov prostredníctvom aplikácie Finax dostalo po viacerých odkladoch zelenú.

Ďakujeme za vašu dôveru

Čo dodať? Ste to vy, naši klienti, kto posúva Finax neustále vpred svojimi podnetmi, nápadmi či hľadaním odpovedí na problémy, ktoré vás trápia. Nám stačí len pozorne počúvať a byť otvorení zmenám, ktoré zlepšia nami ponúkanú službu. Krôčik po krôčiku.

Už 80 ľudí sa vo Finaxe stará o to, aby váš život stál na pevných finančných základoch. Ďakujeme za vašu dôveru.

Juraj Hrbatý
Juraj Hrbatý
Chief Executive Officer
Kľučové slová
Plány Finax
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.sk
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon