Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Poistenie smrti v ponuke Finaxu

Finax pre svojich klientov pripravil ďalší bezkonkurenčný produkt – rizikové životné poistenie smrti. Spoznajte unikátne poistenie, ktoré je veľmi atraktívne najmä z pohľadu ceny, jednoduchosti a minima výluk. Ponúkame vám efektívnu kombináciu poistenia rizika smrti a budovania majetku.

Radoslav Kasík | Novinky | 9. jún 2021

Ste človek, ktorý myslí na svoju budúcnosť a nenecháva svoj osud v rukách náhody? Snažíte sa riadiť vaše financie zodpovedne, aby ste sa zabezpečili a boli pripravení na každú neočakávanú udalosť, ktorú život prinesie? 

Tak zbystrite pozornosť. Finax má pre vás novinku, o ktorej si myslíme, že nesmie chýbať v portfóliu finančne zodpovedných ľudí.

Prinášame vám ďalší skvelý finančný produkt ošetrujúci významné životné riziko – poistenie smrti.

Čo sa v článku dozviete?

 1. Základné parametre a výhody životného poistenia cez Finax
 2. Prečo poistenie smrti cez Finax?
 3. Čo nás viedlo k ponuke poistenia smrti?
 4. Pre koho je životné poistenie smrti zaujímavé?
 5. Ako vyzerá a funguje poistenie smrti cez Finax?
 6. Príklad kombinácie lacnejšieho poistenia a investovania


Základné parametre a výhody životného poistenia cez Finax

 • poistenie smrti z akejkoľvek príčiny od Komerční pojišťovny, a.s.,
 • maximálna poistná suma 50 000 eur, minimálna poistná suma 5 000 eur (jednotka poistnej sumy 5 000 eur),
 • výhodná cena (najnižšia na Slovensku z prieskumu individuálnych poistení),
 • minimum výluk,
 • veľmi jednoduché a zrozumiteľné poistenie uzavreté na pár klikov online,
 • žiadny zdravotný dotazník,
 • vysoká flexibilita, žiadna viazanosť (poisťujete sa vždy na štvťrok dopredu),
 • rastúca cena s vekom (4 vekové skupiny),
 • Finax je poistník a klient poistený (skupinové poistenie – dôvod nízkej ceny).

Cena poistenia na štvrťrok vrátane poplatku Finaxu na jednotku poistnej sumy podľa veku poisteného:

Ak máte 30 rokov a chcete si poistiť riziko smrti na sumu 50 tis. eur, na štvťrok vás bude toto poistenie stáť len 7,80 eur. 50-ročného človeka by poistné krytie stálo 49,92 eur (oba uvedené príklady vrátane poplatku a DPH z neho).

Prečo poistenie smrti cez Finax?

Hlavnými dôvodmi atraktivity poistenia smrti v ponuke Finaxu sú jeho cena, jednoduchosť a minimum výluk. Za malé peniaze dostávate vynikajúce krytie rizika smrti. Žiadne otázky a žiadne obmedzenia. 

Nižšia cena voči konkurencii

Pre posúdenie ceny poistenia sme sa pozreli na konkurenciu – 13 najpopulárnejších poisťovní na Slovensku a výšku ich poistného za krytie rizika smrti. Dopátrali sme sa k základným cenám individuálneho poistenia smrti u 11 z nich.

Poisťovne spravidla ponúkajú poistenie na určitý horizont a cena poistenia je spravidla rovnaká počas celej platnosti poistnej zmluvy. Podľa dĺžky poistnej doby a veku poisteného, ale aj iných parametrov stanovujú ročné poistné. 

To sa môže líšiť podľa rizikovej skupiny, vykonávaného zamestnania alebo zdravotného stavu. Možnosťou je získať aj rôzne zľavy, a poisťovne ponúkajú aj rôzne varianty meniacich sa poistných súm v čase. V porovnaní sme sa preto držali základnej služby.

Priemerné ročné poistné pre poistenie rizika smrti s poistnou sumou 50 tis. eur u 20-ročného človeka vychádza v 11 poisťovniach na 266 eur (konštantná poistná suma i poistné počas celej doby poistnej zmluvy). 

V prípade poistenia od Finaxu by 20-ročná osoba platila prvých 15 rokov 7,80 eur za štvrťrok za poistné krytie smrti vo výške 50 tis. eur, ďalších 10 rokov 17,16 eur za štvrťrok, následne 49,92 eur a vo veku 56 až 65 rokov 124,80 eur za štvrťrok.

Nie je lepšia rovnaká výška poistného?

Úmyselne sme zvolili rastúcu cenu poistenia. Najlepším poistením je majetok. Práve starší ľudia majú vybudovaný majetok, preto je potreba životného poistenia u nich výrazne nižšia. 

Naopak, mladí ľudia nemali priestor vytvoriť si dostatočný majetok, preto je potreba vykrytia rizík v tomto prípade akútnejšia. Väčšina mladých je aktívna a majú záväzky (deti, hypotéky). Poistné v tomto veku je lacnejšie a nepredstavuje významnú záťaž pre rodinný rozpočet.

Ponúkame teda riešenie lacného poistenia rizika smrti, ktoré umožňuje väčšiu časť príjmu umiestniť do úspor a investovania, aby sa v budúcnosti potreba poistenia javila menej potrebná. Táto kombinácia vychádza finančne výrazne výhodnejšie a zároveň klient požíva plné krytie.

Vysoká flexibilita, žiadna viazanosť

Parameter flexibility sa pri poistení častokrát veľmi podceňuje. Ide o hlavný dôvod, prečo sa priemerné dožitie poistnej zmluvy pohybuje na Slovensku okolo 6 až 7 rokov. 

Konštantné poistné na dlhú dobu poistenia zohľadňuje väčšie riziká vo vyššom veku, preto v mladosti ľudia toto poistenie preplácajú. V prípade zrušenia poistenia tak zbytočne poisťovni zaplatili za budúce riziko. Opätovné poistenie vo vyššom veku je následne drahšie.

Väčšina ľudí na Slovensku tak vyhadzuje vysoké poistné hore komínom. Vzhľadom na trvanie poistných zmlúv na Slovensku považujeme za výrazne výhodnejšie rastúce poistné podľa veku poisteného. 

Zároveň sa v prípade poistenia cez Finax k ničomu nezaväzujete. Zaplatíte poistné na štvťrok dopredu, počas ktorého máte kryté riziko smrti. Ak z akéhokoľvek dôvodu nechcete byť v ďalšom štvrťroku poistený, jednoducho poistenie zrušíte a neuhradíte.

Následne sa môžete kedykoľvek opäť poistiť podľa vašej potreby za vopred známu cenu podľa veku. Zjednodušene povedané, poistenie môžete kedykoľvek prerušiť na ďalšie obdobie bez dopadu na jeho cenu, čo pri štandardných poistných zmluvách neplatí.

Jednoduchosť

Nestrácajte čas a peniaze. Poistenie uzavriete pohodlne online. Nemusíte sa s nikým stretávať, nemusíte navštevovať lekára, zasielať papiere, ani fyzicky podpisovať. Poistený ste automaticky od začiatku nasledujúceho mesiaca po pristúpení ku skupinovému poisteniu cez Finax.

Čo nás viedlo k ponuke životného poistenia?

Jednou z podmienok zdravých osobných financií je aj ošetrenie potenciálnych rizík, ktoré život ľuďom prináša. Medzi ne patria hlavne udalosti, ktoré vedú k strate príjmu, či už ide o zdravotné problémy, stratu zamestnania alebo nedajbože úmrtie.

Poslaním Finaxu je vytvoriť zo Slovákov finančne vzdelaný a zabezpečený národ. Zabezpečenie dosiahneme len vybudovaním dostatočného majetku. Cestu k finančnej nezávislosti však každému z nás dokáže zhatiť situácia, ktorú nedokážeme ovplyvniť alebo jej úplne predísť.

Vieme si však vytvoriť zadné vrátka, ktoré nám pomôžu obmedziť dopady takejto udalosti. Základnou náplasťou na väčšinu nepredvídateľných negatívnych životných situácií je finančná rezerva. Ani tá však nedokáže pokryť všetky životné riziká, napr. smrť.

Najlepším zabezpečením tohto rizika zostane majetok, ktorý môžete zanechať vašej rodine. Vybudovanie majetku si však vyžaduje čas, počas ktorého si potrebujeme ošetriť možné riziká.

Poistné produkty majú miesto v portfóliách klientov, pokiaľ za rozumnú cenu kryjú skutočné riziká v relevantnej miere, čo nie je častý prípad poistných zmlúv Slovákov.

Ak ste živiteľ rodiny, rodič, máte záväzky v podobe hypotéky, vaša práca vás vystavuje rizikám, napr. pracujete manuálne, veľa cestujete a nemáte vybudovaný dostatočný majetok pokrývajúci nevyhnutné výdavky počas dlhšieho horizontu, určite je rozumné časť potenciálnych životných rizík vykryť ich poistením.

Nechceme však, aby ste hlava nehlava preplácali poistenia. Našim cieľom je ponúkať výhodné produkty, ktoré dávajú zmysel z pohľadu nastavenia i ceny. Som presvedčený, že sa nám to opäť podarilo.

Ako partner vašich financií sme mali víziu priniesť skvelé riešenie aj v oblasti poistenia. Dva roky sme hľadali vhodný produkt a partnera, ktorý by dokázal naplniť naše náročné požiadavky – dobre postavený kvalitný poistný produkt za bezkonkurenčnú cenu.

Zároveň sme cítili dopyt zo strany klientov, ktorí nám často kladú otázky ohľadom životného poistenia a pýtajú sa na náš názor alebo vyhodnotenie poistných zmlúv. 

Inšpiráciu pre uvedenie poistenia sme určite vnímali aj v kedysi veľmi populárnom a veľmi nešťastnom investičnom životnom poistení kombinujúcom poistenie rizík a investíciu. Žiaľ, tento produkt je veľmi predražený a svoju osobnú skúsenosť som zhrnul v blogu: 10 rokov skúseností s investičnou životnou poistkou.

Finax vám ponúka ošetrenie dvoch kľúčových cieľov – budovania majetku a poistenia rizika smrti – dvoma výhodnými samostatnými produktmi pod jednou strechou. Vysoká transparentnosť, žiadne skryté poplatky, výhodná cena v oboch prípadoch a skvelé ostatné parametre vedú k výrazne lepším výsledkom, vašej spokojnosti a ušetreným peniazom.

Pre koho je životné poistenie zaujímavé?

Mladí ľudia

Ako je z nastavenia produktu a predchádzajúcich riadkov zrejmé, cielime primárne mladšiu časť slovenskej populácie. Z porovnania cien ale vyplýva, že sa stále oplatí aj starším ľuďom. 

Práve u mladších klientov vnímame väčšiu potrebu krytia rizík. Tie síce nie sú veľké, ale viete... nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch.

Práve mladí ľudia nemajú vybudovaný majetok, ktorý by predstavoval do ďalšieho života dostatočné zabezpečenie. Väčšinou majú naopak väčšie záväzky ako hypotéka na bývanie. Zároveň nesú zodpovednosť za neplnoleté deti. 

No majú aj jednu obrovskú výhodu, ktorú v poistení využívame. Ich zdravie je pevnejšie a nehrozia im v takej miere choroby. To sa plne odráža aj v cene poistenia.

Rizikové skupiny a zamestnanci

Veľmi atraktívne poistenie pôsobí pre ľudí vo vyšších rizikových poistných skupinách, teda pre manuálne pracujúcich ľudí, ktorí sú v dôsledku náplne zamestnania prirodzene vystavení vyšším rizikám.

Ak zrovna nie ste kaskadér, alebo profesionálny športovec, poistenie smrti od Finaxu nerozlišuje medzi rizikovými skupinami podľa vykonávaného povolania a pre všetkých platí rovnaké poistné. 

Mnohí zamestnávatelia dnes platia svojim zamestnancom drahé životné poistky ako pracovný benefit. Našim produktom vieme presne a predvídateľne poistiť skupiny vašich zamestnancov s veľmi flexibilne nastavenou výškou krytia. Ozvite sa nám a vypracujeme pre vás ponuku pre vašich zamestnancov.

Ako vyzerá a funguje životné poistenie cez Finax?

Poistné riziko

Ide o poistenie rizika smrti. V prípade úmrtia poisteného bude poistná suma vyplatená vašim pozostalým, ktorých viete v poistení dopredu stanoviť. 

Poistenie obsahuje len minimum výluk, napr.: diagnostikované choroby pred vstupom do poistenia, profesionálny šport, samovražda. Kompletný zoznam ôsmych výluk nájdete v Informačnom dokumente o poistnom produkte.

Kto sa môže poistiť?

Ide o skupinové poistenie našich aktívnych klientov. Poistiť sa teda môže náš aktívny klient vo veku od 18 rokov do 64 rokov s trvalým bydliskom na Slovensku. Vďaka skupinovému poisteniu je riziko rozložené, čo výrazne znižuje cenu oproti konkurencii. Klientom, ktorí majú aktivovaný aspoň jeden účet vo Finaxe sa v menu automaticky objaví nová sekcia „Poistenie“.

Žiaľ, predaj samotného poistenia nie je možný. Ak má založený účet vo Finaxe len jeden z partnerov, má možnosť sa druhý partner registrovať samostatne ako klient (minimálny jednorazový vklad 10 eur) a následne sa poistiť.

V akej výške sa viem poistiť?

Minimálna poistná suma je 5 000 eur a maximálna poistná suma je 50 000 eur. Aby bolo poistenie čo najjednoduchšie, poistiť sa môžete vždy v okrúhlych násobkoch 5 000 eur. 

Dôvodom ohraničenia maximálnej poistnej sumy na 50 000 eur je absencia požiadavky zdravotného dotazníka alebo lekárskej prehliadky od poisťovne do tejto hranice. V budúcnosti nevylučujeme po dohode s poisťovňou posunutie tejto hranice na vyššiu úroveň

Koľko ma bude poistenie stáť?

Poistná suma je vždy násobkom jednotky poistenia 5 000 eur, maximálne 50 000 eur. Následne je podľa poistnej sumy a dosiahnutého veku v kalendárnom roku, v ktorom poistenie uzatvárate, stanovená cena poistenia vrátane poplatku Finaxu a DPH z neho.

Prvé poistné obdobie budete platiť alikvótne v aktuálnom kalendárnom štvťroku. Ak sa napríklad poistíte 15.1.2022, poistenie začne platiť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, a uhradíte poistenie za február a marec.

Dajú sa robiť v poistení zmeny?

Poistenie viete kedykoľvek zrušiť. Nie je s tým spojené žiadne storno. Poistenie sa zruší ku koncu štvrťroka. Zmeniť si viete aj výšku poistnej sumy, pričom zmena prebehne od nasledujúceho štvrťroka. Zmena oprávnených osôb je okamžitá.

Príklad kombinácie lacnejšieho poistenia a investovania

Aby sme demonštrovali výhodnosť rizikového poistenia s Finaxom, pripravili sme pre vás príklad 20-ročného klienta, ktorý sa rozhodne poistiť si riziko úmrtia na 50 000 eur s Finaxom, v porovnaní s priemernou cenou poistenia na trhu. 

Zaujímalo nás, ako bude rásť majetok klienta, ktorý bude rozdiel v cene poistenia investovať s Finaxom. Viac sa dozviete v blogu: Prečo je životné poistenie cez Finax také výhodné?  

Môžeme prezradiť, že s pribúdajúcim vekom klienta bude jeho majetok rásť, čo mu dovolí si postupne znižovať poistnú sumu, pretože celkové krytie poistky a hodnoty majetku bude vždy prevyšovať požadovaných 50 000 eur. 

Celková poistná suma klesne v priebehu času až na nulu a pri odchode na dôchodok klientovi ostane majetok výrazne prevyšujúci 50 000 eur. Pri bežnom poistnom vám neostane nič.

V príklade presne pochopíte naše pohnútky a odporúčanie, ako výhodnejšie pristúpiť k finančnému zabezpečeniu. Ak u klienta nedôjde do dôchodku k poistnému plneniu, za rovnaké vynaložené peniaze mu zostane slušný majetok. 

Ďakujeme, že sa poistíte inteligentne.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
poistenie
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon