Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Prečo je životné poistenie cez Finax také výhodné?

Pripravili sme pre vás príklad kombinujúci nové poistenie rizika smrti a investovanie cez Finax. Porovnávame ho s priemerným dostupným poistením rizika smrti na Slovensku. Zistite, že za rovnaké peniaze môžete byť rovnako krytí, no navyše vám na konci plánu zostane slušný balík peňazí.

Juraj Hrbatý | Novinky | 9. jún 2021

Dobrým zvykom Finaxu je preukazovať naše tvrdenia faktami a príkladmi a porovnávať sa s konkurenciou. Výnimkou nie je ani nový produkt v našej ponuke – poistenie smrti. 

Základné predstavenie poistenia smrti od Finaxu nájdete tu

Naše úvahy pri vytváraní poistného produktu a výhody, ktoré ponúka, najlepšie ukážeme na konkrétnom príklade. Ten porovnáva možnosti dvoch riešení poistenia (Finax a priemerná poisťovňa) pri rovnakých platbách. Príklad zároveň odhaľuje rozdiel v cenách poistenia.

Lacnejšie poistenie ponúka možnosť kombinácie krytia rizík a väčšej investície z ušetreného poistného. Práve postupne budovaný majetok bude slúžiť ako náhrada poistného krytia, vďaka čomu môže klient postupne znižovať poistnú sumu a viac peňazí smerovať do vytvárania majetku. 

Výhodnosť poistenia cez Finax ilustrujeme na príklade mladého človeka s týmito predpokladmi:

  • vek 20 rokov
  • poistná suma krytia smrti 50 000 eur
  • poistná doba 45 rokov

Toto poistenie sme si nechali oceniť v 11 poisťovniach, ktoré obhospodarujú viac ako 90% slovenského trhu. Detailne poistné podmienky sa môžu líšiť, ale podstata je veľmi podobná. Priemerné ročné poistné, ktoré by sme za takéto poistenie smrti zaplatili je 266,23 eur. Túto sumu by sme platili po celých 45 rokov rovnakú.

Vďaka poisteniu, ktoré ponúka Finax od spoločnosti Komerční pojišťovna, a.s., bude náš zákazník platiť prvých 13 rokov cenu 7,80 eur švrťročne. Rozdiel voči priemernej cene poistenia smrti od 11 poisťovní na Slovensku teda klient investuje. V prvých 13 rokoch to je 235,03 eur ročne, ktoré zainvestuje postupne v 12 mesačných vkladoch.

Vždy, keď hodnota investície vzrastie o jednotku poistenia, poistnú sumu si o túto hodnotu zníži. Poistné krytie bude kompenzovať krytie majetkom. 

Z ušetrených peňazí na poistnom bude mať klient po 13 rokoch pri predpokladanom zhodnotení 100% akciového portfólia nasporených 5 056 eur. Môže tak znížiť výšku poistného krytia na 45 000 eur, čím zase nejaké to euro ušetrí. 

Postupne bude hodnota jeho majetku rásť, vďaka čomu môže znižovať výšku poistnej sumy. Preto keď bude starší a jednotková cena poistenia bude drahšia, nebude si musieť kupovať tak veľa jednotiek zdražujúceho sa poistenia.

Posledné roky, keď investičný majetok klienta presiahne 50 000 eur, klient môže zrušiť poistenie úplne a vyhne sa tak platbám za poistenie v čase, kedy je jeho cena najvyššia. Takto to vyzerá pretavené do grafu.

Modrá čiara ukazuje vývoj hodnoty investície v čase. Oranžová čiara vyjadruje výšku poistnej sumy, ktorá postupne klesá z 50 000 eur na 0 eur. Sivá čiara vyjadruje kumulatívnu hodnotu investície a výšky poistnej sumy – kumulované krytie. 

Ako je vidieť na grafe, kumulovaná suma nikdy neklesne pod 50 000 eur a klient bude po celý čas krytý rovnako alebo viac ako pri čistom priemernom poistení len rizika smrti.

Upozornenie: Všetky údaje viažuce sa k historickému vývoju portfólií Finax sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

Zároveň upozorňujeme, že v prípade poklesu vášho akciového portfólia môže byť vaše celkové krytie majetkom a poistkou nižšie ako 50 000 eur.

Predpokladaný vývoj hodnoty investície počíta s priemerným očakávaným zhodnotením algoritmov nášho robo-advisora. Hodnota investície môže v čase kolísať, čiže nemusí v každom prípade zodpovedať prognózovanej sume – môže byť nižšia, ale aj vyššia, čiže líšiť sa môže aj celkové krytie. V prípade samotného poistenia od konkurenčnej poisťovne je krytie vždy rovnaké.

Zhrnutie výsledkov príkladu

V priemernej poisťovni by klient zaplatil za 45 rokov na poistnom 11 980 eur. Ak by zomrel, poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe poistnú sumu za predpokladu, že smrť nenastala za okolností, na ktoré sa vzťahujú výluky. 

V prípade, že k plneniu nedošlo, v 65. roku života klientovi neostane nič, žiadny majetok. Skoro 12 tis. eur zaplatil za poistnú službu krytia rizika smrti vo výške 50 000 eur počas života.

Na druhej strane s poistením cez Finax by mal po 45 rokoch približne 88 750 eur, pričom celú dobu bude poistná suma a jeho majetok spolu kryť požadovanú výšku poistenia. Za rovnaké platby mu na konci horizontu ostane viac ako 7-násobok sumy, ktorú spolu za poistenie a sporenie zaplatil. To sa oplatí.

Navyše, jeho majetok je jeho majetok. Na neho sa žiadne výluky nevzťahujú. Ak zomrie následkom teroristického útoku alebo v dôsledku požitia alkoholu, nikto mu na majetok vo Finaxe siahať nebude. 

Poistenie môžete vo Finaxe kedykoľvek ukončiť a neskôr obnoviť. Ak by ste poistenie ukončili v bežnej poisťovni, za rovnakú cenu sa už nikdy nepoistíte. Tu uvádzame prehľad cien poistenia podľa veku, ak by ste sa dali poistiť dnes do veku 65 rokov.

Len upozorňujem, že dáta v tabuľke nemožno porovnávať 1:1, nakoľko ak vstúpite do poistenia ako 30-ročný, v priemernej poisťovni budete platiť po celých 35 rokov 331,74 eur, kým s poistením vo Finaxe vám bude cena časom rásť. V konečnom dôsledku však zaplatíte výrazne menej.

Aby sme rozhodovanie o vstupe do poistenia uľahčili aj starším, urobili sme prehľadnú tabuľku, aký majetok si vďaka ušetrenému poistnému budete schopní približne vytvoriť.

Jednoduchý príklad skvelo ilustruje, o koľko je naša ponuka poistenia lacnejšia a flexibilnejšia. Príklad nie je odporúčaním, ako by ste mali postupovať, ale len ukážkou toho, čo viete dosiahnuť za rovnaké peniaze a ako efektívnejšie môže vyzerať krytie rizík, pokiaľ je nevyhnutné.

Juraj Hrbatý
Juraj Hrbatý
Chief Executive Officer
Kľučové slová
poistenie
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon