Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Prečo ceny akcií rastú alebo klesajú?

Určite ste už v správach alebo na rôznych portáloch počuli, že hodnota nejakej akcie vystrelila alebo sa prepadla. Prečo sa to však deje? Prinášame vám krátky článok o tom, ako sa pohybujú ceny akcií a aké faktory tieto pohyby spôsobujú.

Emilio Gučec | Osobné financie | 25. november 2022

Ceny akcií rastú a klesajú na základe ponuky a dopytu. Pokiaľ chce viac ľudí akcie kúpiť ako predať, cena stúpne. Ak chce väčšina ľudí akcie radšej predať ako kúpiť, cena klesá.

Predpovedanie toho, či bude mať konkrétna akcia viac predajcov ako kupujúcich, si však vyžaduje hlbší výskum. Dôvodov pre nákupy akcií môže byť viacero, od príliš nízkeho ocenenia cez predstavenie nového radu produktov, až po rastúcu ziskovosť firmy. Porozumieť, ako funguje akciový trh, je prvým krokom k pochopeniu faktorov, ktoré spôsobujú nárasty a poklesy akcií. 

Prečo cena akcií rastie?

Akcie sú dlhodobé majetkové cenné papiere bez vopred určeného dátumu splatnosti. Jednoducho povedané, akcie predstavujú vlastnícky podiel vo fyzickej spoločnosti.

Investori môžu akcie verejne obchodovaných spoločností nakupovať alebo predávať na burze prostredníctvom procesu vyvolávania cien (podobne ako pri dražbe). Predajcovia uvádzajú ceny, za ktoré by chceli svoje akcie predať (ask cena) a kupujúci podobne zverejňujú ceny, za ktoré by ich chceli kúpiť (bid cena). V angličtine je tento rozptyl medzi ponúkanou a žiadanou cenou známy ako bid-ask spread.

Prečo ceny akcií rastú alebo klesajú? | Finax.sk

Ponuka je odvodená od počtu investorov, ktorí chcú predať svoje akcie. Dopyt prichádza od investorov ochotných akcie nakupovať. Keď počet kupujúcich ochotných zaplatiť požadovanú cenu, presiahne počet predajcov, ktorí sú ochotní za danú cenu predávať, cena akcie stúpne na úroveň, ktorú požadujú ďalší predajcovia. Pre ilustráciu uvádzame zjednodušený príklad toho, ako funguje ponuka a dopyt na trhu:

Príklad ponuky a dopytu

Kupujúci

  • Marko je ochotný kúpiť akciu za 100 €.
  • Ivana je ochotná kúpiť akciu za 110 €.
  • Jasmína je ochotná kúpiť akciu za 120 €.

Predajcovia

  • Lukáš je svoju akciu ochotný predať za 110 €.
  • Prvý zverejnený obchod sa uskutoční za cenu 110 €, keď Ivana kúpi akciu od Lukáša.
  • Adam je svoju akciu ochotný predať za 120 €.
  • K tomuto obchodu dôjde, keď Jasmína vstúpi na trh a zaplatí 120 €.

Tento príklad ukazuje, ako môže dopyt investorov zvýšiť cenu akcií. Po uskutočnení prvého obchodu za 110 € nezostáva žiadny predajca ochotný akceptovať tak nízku cenu. Ďalší obchod prebehne za 120 €, pretože počet kupujúcich ochotných zaplatiť vyššiu cenu prevyšuje počet predajcov ochotných predať za nižšiu cenu.

Čo spraví akciu cennejšou?

Ak vznikne nadmerný dopyt (t. j. viac kupujúcich ako predávajúcich), ktorý v konečnom dôsledku zvyšuje cenu akcie, atraktivita tejto akcie pre potenciálnych investorov musela stúpnuť. 

Jedným z faktorov, ktoré poháňajú dopyt, je ocenenie firmy. Spoločnosti možno oceniť niekoľkými spôsobmi. Dva bežné indikátory zohľadňované pri výpočte hodnoty firmy sú zisk na akciu (EPS), ktorý odhaľuje ziskovosť spoločnosti, a pomer ceny a zisku (P/E pomer), ktorý delí cenu akcií spoločnosti jej ziskom na akciu.

Ziskovosť a záujem o akcie

Zisk na akciu (EPS) predstavuje ziskovosť spoločnosti. Investor vďaka EPS vie povedať, aký zisk daná firma generuje voči hodnote jeho akcií. EPS jednoducho namiesto investora rozrátava celkový dosiahnutý zisk firmy na jednu akciu.

EPS sa vypočítava vydelením zisku spoločnosti počtom akcií v obehu. Ak by spoločnosť Techzilla mala minulý rok zisk 1 milión € a jeden milión akcií v obehu, jej EPS by bolo 1 €. Ak bude mať tento rok zisk 2 milióny € a jeden milión akcií v obehu, EPS stúpne na 2 €.

Porovnajte to s Financexom, ktorý mal minulý rok zisk 10 miliónov € a 20 miliónov akcií, čo dáva Financex zisk na akciu len 50 centov, aj keď mal celkový zisk vyšší ako Techzilla. Ak bude mať Financex v tomto roku zisk 15 miliónov € s 20 miliónmi akcií v obehu, jeho EPS bude 75 centov.  

Naplánujte si 15-minútový hovor zdarma

Pomôžeme Vám začať a dozvedieť sa viac o Finaxe.

Ukazovateľu zisku na akciu však chýba prvok ocenenia. Nezohľadňuje cenu akcie, teda nič nehovorí o tom, ako zisková je investícia do týchto akcií. Ak jedna firma dosiahne zisk na akciu 2 €, no akcia stojí 100 €, kým zisk na akciu druhej spoločnosti je 0,75 € a akcia stojí 30 €, z pohľadu ocenenia je druhá akcia zaujímavejšia napriek nižšiemu EPS.

Práve z tohto dôvodu je na zistenie ocenenia potrebné použiť pomerové ukazovatele. Najznámejším je pomer P/E, ktorý porovnáva cenu akcie a zisku pripadajúceho na jednu akciu. P/E je jednoducho cena akcie vydelená jej EPS. Ak je cena akcie Techzilla 100 € a jej EPS je 2 €, jej P/E pomer je 50. Ak je cena akcie Financexu 30 € a jej EPS je 75 centov, jej P/E pomer je 40.

Akcie Financexu sú lacnejšie. Zjednodušene povedané, spoločnosť s nižším P/E oproti konkurentom v rámci rovnakého odvetvia by mala byť pre investorov atraktívnejšia, keďže môže byť podhodnotená.

Pomer P/E však nie je ani zďaleka jediným faktorom, ktorý je potrebné pri výbere akcií zohľadniť. Napr. aj kvalitné firmy so silným cash flow, no nižším rastom obratu mávajú spravidla nižší pomer P/E ako firmy so silným rastom obratu a zisku. Neinvestujte len na základe tohto ukazovateľa.

Prečo akcie rastú a klesajú?

Zatiaľ čo zisk na akciu a P/E pomer sú štandardnými ukazovateľmi pre oceňovanie firiem, rast alebo pokles akcie môže ovplyvniť veľa ďalších faktorov. Niektoré z nich zahŕňajú:

Vonkajšie (exogénne) udalosti

Oceňovanie, technická analýza a iné faktory niekedy nie sú také dôležité ako globálne udalosti. V časoch veľkého strachu alebo paniky (napr. súčasná vojna na Ukrajine alebo vyhlásenie koronavírusu za globálnu pandémiu) majú investori tendenciu akcie predávať bez ohľadu na ocenenie alebo zisk. 

Podobne v časoch veľkého optimizmu majú akcie tendenciu rásť, aj keď sú podľa tradičných ukazovateľov považované za nadhodnotené. Tieto udalosti sa nazývajú vonkajšie (exogénne) udalosti, pretože sa vyskytujú mimo typických modelov.

Makroekonomické prostredie

Akékoľvek ekonomické faktory s potenciálom znížiť ziskovosť spoločnosti môžu tiež spôsobiť pokles ceny akcií. Medzi najvplyvnejšie makroekonomické dáta na vývoj cien akcií patria úrokové sadzby, ekonomický rast, inflácia a pod.

Súčasné trendy na trhu

Niekedy akcie rastú jednoducho preto, že sú trendy. V stratégii známej ako „momentum investing“ alebo „investovanie relatívnej sily“ investori nakupujú akcie rastúcich firiem a predávajú tie, ktoré podľa nich dosiahli svoj vrchol. Táto dynamika stavia sama na sebe: extra dopyt vyženie akcie rastúcich firiem ešte vyššie. Pri výbere akcií obchodníci sledujú trhové trendy namiesto tradičných metrík oceňovania.

Investori sa snažia včas identifikovať trendy, aby maximalizovali čas, počas ktorého z nich môžu profitovať – a skrátili čas, počas ktorého budú držať klesajúce akcie. Zárobky z tejto stratégie môžu byť dosť nestabilné, keďže stojí a padá na správnom načasovaní trhu. Existujú určité nástroje, ktoré môžu pomôcť tieto riziká neutralizovať, v žiadnom prípade sa však nedajú eliminovať.

Technické faktory

Celý segment trhových účastníkov používa údaje o trhu, aby určili, ktoré akcie kedy kúpiť. Technická analýza sa spolieha iba na pohyby cien, ktoré investori často sledujú na grafoch, pričom neprihliada na iné faktory oceňovania. Na grafoch sa snažia identifikovať typické vzory cenových pohybov, ktoré im môžu napovedať, ako bude vyzerať budúci vývoj.

Ako určiť, kedy ceny akcií stúpnu?

Napriek všetkým spôsobom oceňovania akcií je nemožné s istotou predpovedať, kedy bude hodnota akcií stúpať alebo klesať. Z dlhodobého hľadiska je však trend na celkovom akciovom trhu stúpajúci. Pri hľadaní akcií, ktorých cena bude rásť, je najlepšie zhodnotiť faktory, ktoré majú tendenciu zvyšovať ceny. Niektoré z nich sme opísali vyššie.

Hoci určité faktory môžu naznačiť budúce pohyby akcií, najlepším prístupom je dlhodobo držať diverzifikované portfólio. To je pointa investovania a zároveň historicky najoverenejší prístup. Namiesto vloženia všetkých vajec do jedného koša vám vlastníctvo mnohých akcií a rôznych tried aktív môže pomôcť zjemniť prudké zmeny hodnoty portfólia. Ak sa totiž jedna akcia nečakane zrúti, podržia vás všetky ostatné.

Emilio Gučec
Emilio Gučec
Business analyst
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon