Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Výsledky našich portfólií a konkurencie v roku 2020

Ako sa darilo portfóliám Inteligentného investovania a konkurenčným podielovým fondom v roku 2020 na pozadí pandémie, uzavretých ekonomík a trhovej volatility. Prinášame vám sumár výnosov Finaxu a populárnych investičných riešení na Slovensku.

Radoslav Kasík | Naše výsledky | 27. január 2021

Rok 2020 sa do histórie zapíše tučnými písmenami. Dôvod je všetkým dobre známy – v modernej dobe nepoznaná celosvetová pandémia koronavírusu COVID-19.

Udalosť tohto razenia sa zákonite musela podpísať pod svetové hospodárstvo, a tým aj ovplyvniť vývoj kapitálových trhov. Priebeh roka z pohľadu finančných trhov sme popísali v predchádzajúcom článku Vývoj finančných trhov v roku 2020.

Poďme sa poobhliadnuť za konkrétnymi investíciami a ukázať si, ako sa v náročnom prostredí darilo populárnym investičným riešeniam na Slovensku a porovnať ich s výsledkami Inteligentného investovania.

Finax transparentne od svojho vzniku informuje aj o výsledkoch, dosiahnutých cieľoch a úspechoch podnikania. Inak tomu nie je ani tento rok. Výsledky spoločnosti Finax a zaujímavé štatistiky k správe majetku Finaxom nájdete tu.

Metodika porovnávania

Čitatelia, ktorí sledujú Finax dlhšiu dobu, vedia, že porovnávame výnosy modelovaných portfólií Inteligentného investovania s identickými investíciami v podobe podielových fondov. 

Tie určujeme primárne na základe rizikovosti fondu stanovenej metodikou SRRI (ukazovateľ rizika na stupnici od 1 do 7 podľa volatility za posledných 5 rokov) a podobného zamerania fondu, teda investujúceho do globálnych akcií a dlhopisov. 

Inteligentné investovanie predstavuje investície do celosvetového trhu. V každom okamihu sa prirodzene nájdu vo svete triedy aktív, sektory a regióny, ktoré krátkodobo prekonávajú iné aktíva alebo široké indexy. 

Upozornenie: Všetky údaje viažuce sa k historickému vývoju portfólií Finax sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

Dynamické investície

Rok 2020 môžeme označiť za úspešný pre akcie. Ich výnosy sa síce nepriblížili ziskom z predchádzajúceho roka, no vzhľadom na okolnosti málokto v priebehu roka predpokladal kladné zhodnotenie na jeho konci.

Vývoj indexov bol v jednotlivých kútoch sveta rozdielny. Kým americké akcie a akcie rozvíjajúcich sa trhov rástli dvojciferne, európske indexy ukončili rok v strate. Táto skutočnosť ovplyvnila zhodnotenie celosvetového akciového trhu. Dynamické portfóliá Finaxu (SRRI 5) ukončili rok s výnosmi od 2,8% do 3,8%.

Zisky okresalo tiež posilnenie eura voči väčšine kľúčových svetových mien (voči doláru o 8,9%). Akciová zložka portfólií Finaxu nie je menovo zabezpečená. Náklady na menové zabezpečenie z dlhodobého hľadiska prevyšujú jeho prínosy. 

Vždy sa ale objavia obdobia, kedy sa menové riziko prejaví negatívne a kedy zasa pozitívne. V minulom roku slabý dolár zbrzdil naše výkonnosti, no v predchádzajúcich rokoch im naopak jeho posilnenie pomáhalo. 

Expozícia voči iným menám predstavuje ďalšiu formu dôležitej diverzifikácie investície. Viac detailov a podrobnejšiu analýzu menového zabezpečenia sme popísali v článku Menové riziko.

Väčšina konkurencie zjavne čelila rovnakým výzvam. Čistými výnosmi nás v minulom roku dokázal poraziť len jeden významnejší fond s identickým rizikom. Dlhodobé zhodnotenie ale zostáva suverénne naklonené pasívnemu investovaniu kopírujúcemu svetové trhy. Na 5-ročnom a dlhšom horizonte sú výnosy Finaxu vyššie ako konkurencie.

Výsledky našich portfólií a konkurencie v roku 2020 | Finax.sk

Pre komunikáciu výkonností portfólií Finaxu využívame modelovaný vývoj vzorových portfólií. Dôvody modelovania a spôsob nájdete v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií Finaxu?

Každý účet klienta Finaxu je individuálny. Dva účty s rovnakou stratégiou sa odlišujú kvôli rozdielnemu načasovaniu vkladov, rôznym konečným poplatkom vďaka zľavám a rôznemu načasovaniu rebalansingu. To sú aj hlavné príčiny odlišujúcich sa výkonností vzorových a skutočných portfólií. 

Preto prikladáme aj vývoj zhodnotenia účtu skutočného klienta s jednorazovou investíciou v 100% akciovom portfóliu. V tomto prípade bolo zhodnotenie o niečo vyššie ako modelovaného portfólia. 

Dôvodom je rozdielna skladba portfólií na začiatku roka (každé bolo v minulosti zainvestované v inom čase) a rebalansing v rôznom čase. V prípade klientskych účtov načasovanie rebalansingu v uplynulom roku vyšlo geniálne takmer na samotné dno trhov.

Výsledky našich portfólií a konkurencie v roku 2020 | Finax.sk

Vývoj skutočných portfólií môžete sledovať na našej stránke prostredníctvom transparentných účtov Ivana Chrenka a Dominika Hrbatého, ktorého vývoj od založenia zobrazuje nasledujúci graf. Dominik umne využil prepad trhov v marci, kedy svoju investíciu navýšil.

Výsledky našich portfólií a konkurencie v roku 2020 | Finax.sk

Vďaka vyššej volatilite trhov sa v ponuke slovenských podielových fondov rozrástli fondy v rizikovej skupine 6. Práve tu sa ich našlo pár, ktoré dokázali vyťažiť z vývoja trhov a zužitkovať ho vo svoj prospech, na čo sme na Slovensku neboli doposiaľ zvyknutí. Určite si zaslúžia pochvalu. 

Musíme však zdôrazniť, že vyššie zhodnotenie je výsledkom aj vyššieho podstupovaného rizika – koncentrovanejších portfólií postavených na tituloch s vyššou volatilitou.

Dlhodobé výnosy aj v týchto prípadoch napriek vyššiemu riziku (vyššej volatilite) zaostávajú. Pri aktívnej správe investori okrem tradičných trhových rizík znášajú aj riziko manažéra a jeho investičnej stratégie. 

Výsledky našich portfólií a konkurencie v roku 2020 | Finax.sk

Vyvážené investície

Škála dosiahnutých výsledkov investičných riešení v rizikovej skupine 4 podľa SRRI je rovnako pomerne široká, čo zodpovedá náročnému trhovému vývoju. Portfóliá Finaxu tu ale zaznamenali výnosy v úzkom pásme od 2,4% do 2,8%.

Viacero zmiešaných fondov dokázalo podielnikom priniesť vyššie výnosy ako Inteligentné investovanie. Aj pri tomto riziku dlhší horizont napĺňa predpoklady pravdepodobnosti a pasívne investovanie Finaxu v ňom dominuje.

Výsledky našich portfólií a konkurencie v roku 2020 | Finax.sk

Konzervatívne investície

Skupinou, kde sme naopak v predchádzajúcich rokoch nezvykli dominovať, sú konzervatívnejšie investície s volatilitou do 5% (SRRI skupina 3). V minulom roku ale dosiahli menej rizikové portfóliá Finaxu vyššie výnosy oproti všetkým konkurentom. 

Mnoho investorov zatracuje pasívne investovanie do dlhopisových indexov v súčasných podmienkach nulových alebo záporných úrokových sadzieb. Paradoxne toto riešenie na Slovensku porazilo v minulom roku aktívne spravované dlhopisové investície so širšími možnosťami.

Výsledky našich portfólií a konkurencie v roku 2020 | Finax.sk

Za zaujímavosť minulého roka možno ešte označiť nevídaný veľmi malý rozdiel výnosov medzi najúspešnejším portfóliom 90/10 (3,8%) a najmenej výnosným a najkonzervatívnejším 100% dlhopisovým portfóliom (2,3%).

Rok 2020 môžeme označiť z pohľadu ziskovosti portfólií za úspešný, i keď sa neradí medzi najvýnosnejšie. Treba si uvedomiť, čím si svet a trhy prešli. 

Turbulentný rok viedol aj k tomu, že niektorým manažérom sa podarilo prekonať výkonnosťou indexy. Naďalej však platí, že ide skôr o výnimku ako pravidlo. 

Pasívne investovanie ponúka podstatne väčšiu istotu vyššieho zárobku oproti aktívne riadeným podielovým fondom. Dlhodobé výnosy Inteligentného investovania tento fakt dokladujú.

Doposiaľ nebola drobným investorom masovo ponúknutá lepšia investičná stratégia z pohľadu výnosov a rizika ako ETF fondy. Pokiaľ chcete budovať a zhodnocovať váš finančný majetok čo najefektívnejšie, lepšiu alternatívu ako pasívne investovanie nemáte.

Ak presuniete vaše existujúce investície do výhodnejších pasívnych portfólií Finaxu, odmeníme vás zľavou – 10% z hodnoty presunutej investície vám budeme 5 rokov riadiť bez poplatku.

Navyše, počas januára 2021 platí špeciálna novoročná akcia, v rámci ktorej každý jednorazový vklad v hodnote minimálne 10 000 eur znamená doživotné odpustenie poplatku za spracovanie platby na všetkých účtoch.

Začnite investovať už dnes 

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon