Finax Blog

Informace, které Vám pomohou ke správnému investování.

Finax převzal ETFmatic a investiční aktivity Aion Bank

Začátek roku přinesl do Finaxu významnou změnu – realizovali jsme naši první akvizici. Převzali jsme investiční divizi belgicko-polské banky Aion Bank včetně prvního panevropského robo-poradce ETFmatic. V tomto článku zodpovíme, jaká byla naše motivace zrealizovat tento obchod a co to znamená pro Finax a inteligentní investory do budoucna.

Radoslav Kasík | Novinky | 22. února 2024

K 1. lednu 2024 se Finax rozrostl. V tento den došlo k finalizaci a oficiálnímu převzetí investičních aktivit banky Aion Bank, jejíž součástí byla již poněkud legendární značka ETFmatic. Transakci předcházelo několika měsíční analyzování investičního oddělení banky a připravování obchodu.

V rámci převzetí Finax získal do své správy nové klienty a klientský majetek, aktiva divize včetně obchodního systému, závazků a části týmu Aion Bank.

Akvizicí jsme nerozšířili pouze klientskou bázi a spravovaný majetek, ale získali jsme také cenné znalosti západních trhů, technologie a nové pole působnosti. To vše nám pomůže v expanzi na další trhy, zvýší škálovatelnost našeho podnikání, podpoří prosazování Evropského důchodu v EU a zvětší naši flexibilitu v rámci zavádění novinek, inovací a funkcí pro klienty.

Kdo jsou Aion a ETFmatic a proč prodali investiční oddělení?

ETFmatic je známým jménem i v našich končinách, zejména u zkušenějších investorů. ETFmatic byl původně britský obchodník s cennými papíry, který začal svou pouť v roce 2013 jako jeden z prvních robo-advisorů v Evropě (online investiční poradce automatizovaně spravující aktiva klientů jako Finax).

Jako první z robo-advisorů začal své služby nabízet napříč Evropou, a proto mezi jeho zákazníky najdeme také lidi z Česka, Slovenska, Polska nebo Chorvatska. Celkově nabídka ETFmaticu byla dostupná pro všechny země Evropské unie.

Jeho služby byly identické současnému produktovému mixu Finaxu – jednoduché online investování pomocí řízených portfolií postavených na pasivním přístupu, na fondech ETF s nízkým poplatkem a automatizovaným rebalancingem.

První ránu v jeho dobře vyvíjejícím se podnikání představovalo referendum o vystoupení Velké Británie z Evropské unie v roce 2016. Po odhlasování odchodu se ETFmatic začal stěhovat do Španělska, kde začal licenční proces obchodníka, který však vlivem dalšího vývoje nedokončil.

V té době společnost změnila své zaměření. Přeorientovala se na tzv. B2B služby, tedy na firemní klienty, kterým poskytovala investiční technologii ve formě pronájmu a služby obchodníka na bázi jejich externí distribuce (Investment-as-a-Service).

B2B služby využívají nejen nejrůznější finanční instituce či fintech společnosti, ale také firmy z jiných odvětví, které nemají prostředky, lidi, zkušenosti nebo čas získat vlastní licenci brokera a vyvíjet vlastní software. Díky takovému dlouhodobému „pronájmu“ mohou uvést na trh vlastní produkty podstatně dříve a při výrazně nižších nákladech.

V roce 2021 samostatná pouť ETFmaticu skončila. Obchodník byl převzat mladou ambiciózní bankou Aion Bank. Aion Bank je belgicko-polská banka s venture pozadím (se sídlem a licencí v Belgii).

Banka v té době uváděla na polský a belgický trh retailovou digitální banku (neobanku), podobnou jako je Revolut nebo N26. Na bázi ETFmaticu vytvořila vedle bankovních služeb pro klienty (fyzické osoby) také online investiční nabídku v podobě řízených portfolií z ETF fondů.

Díky těmto aktivitám se vedle nich vyvinula sesterská softwarová firma, která vytvářela pro Aion bankovní systém. Postupně jej začali nabízet také jako samostatné řešení firemním klientům spolu s bankovními službami (Banking-as-a-Service) podobně jako dříve ETFmatic na trhu investic.

Tento paralelní vývoj B2B byznysu vyústil až do rozhodnutí akcionářů Aion Bank plně se soustředit jen na bankovní služby a licenční a softwarový byznys. V jeho důsledku banka přistoupila v průběhu loňského roku k ukončení nabídky investičních služeb.

A v tomto okamžiku přichází Finax s nabídkou na převzetí divize správy majetku a investic na kapitálových trzích.

Co nás vedlo k akvizici a co díky ní získáme?

Důvodů k rozhodnutí převzít investiční oddělení Aion Bank bylo několik. Prvořadým zájmem byla samozřejmě klientská báze. Banka měla v portfoliu investiční divize několik tisíc klientů a výše desítky milionů eur.

Větší zájem jsme však měli o technologie, kterými ETFmatic disponoval. Jedná se o vlastní, interně vyvíjený obchodní systém, který je moderní, otevřený a škálovatelný. Přestali bychom tak být v tomto směru závislí na třetích stranách.

Nový systém nám umožní být flexibilnější. Vývoj budeme mít ve vlastních rukou, díky čemuž budeme schopni rychleji přinášet nové funkce, nové produkty a inovovat celý investiční proces. Kromě potenciálního zvýšení hodnoty Finaxu tak získáváme zkratku k dalšímu růstu.

V neposlední řadě nás velmi zaujal licenční byznys (Investment-as-a-Service), který byl zmiňován v úvodu článku. ETFmatic byl jedním z průkopníků tohoto stále mladého odvětví s velkým potenciálem. I v současnosti je převzatý software jedním z mála na trhu kompletně připraveným velmi rychle implementovat outsourcing licencovaných investičních služeb.

V uplynulých letech jsme byli vícekrát osloveni se žádostí o tzv. „white label“ řešení – licenční a softwarové zabezpečení registrace klienta se všemi regulačními náležitostmi, vedení účtů klientů, zajištění vykonávání obchodů a evidence majetku klientů třetí strany.

Získaná otevřená technologie spolu se zkušenostmi ETFmaticu nám výrazně zjednodušuje realizaci takových poptávek. Navíc k ní přidáváme silné, ověřené a léta vyvíjené frontend řešení (prostředí pro koncového uživatele), ve kterém jsme historicky více doma.

Spolu s akvizicí jsme získali také prvního B2B klienta a desítku dalších zájemců. Stávajícím klientem je ambiciózní německý startup Unitplus s jedinečnou, momentálně bezkonkurenční nabídkou. Unitplus postavil svůj byznys model na nabídce platební karty k investičnímu účtu.

Zájem je primárně o jeho produkt Cashplus, což je obdoba našeho Bystrého vkladu. Klienti však mohou zhodnocované úspory využívat pro standardní platby v obchodech a na internetu prostřednictvím debetní karty právě od Aion Bank. Unitplus má díky této unikátní službě za sebou poměrně úspěšný první rok. Finax s ním získal zhruba 7 000 zákazníků z největší evropské ekonomiky.

Unitplus funguje na licenci distributora investičních služeb podobně jako samostatní finanční agenti (sítě finančních zprostředkovatelů). Díky akvizici budeme moci nabídnout zprostředkovatelům vlastní investiční platformy pod vlastní značkou.

Taková řešení jsou zajímavá i pro různé začínající fintech společnosti, licencované distributory, banky, pojišťovny aj., které na začátek nechtějí investovat do vývoje vlastního obchodního systému a získávání licence od regulátora.

Zároveň nový systém otevírá dveře širší distribuci a expanzi panevropského osobního penzijního produktu (Evropský důchod, PEPP). Můžeme je realizovat prostřednictvím spolupráce na trzích, kde nejsme aktivně přítomni. I v tomto směru jsme v uplynulém roce pocítili zájem o distribuci Evropského důchodu třetími stranami.

Díky licenci poskytovatele PEPP a otevřenému systému plánujeme vytvořit nové odvětví „Pension-as-a-Service“. Tuto cestu spolupráce vnímáme jako méně náročnou z pohledu našich zdrojů a zároveň díky propojení s lokálními subjekty znalými tamních poměrů i jako potenciálnější.

S novým přicházejícím lidským kapitálem se Finax ještě více stává mezinárodní firmou. V nových partnerech získáváme cennou znalost zahraničních trhů, různých daňových režimů a důchodových systémů napříč Evropou.

Jak jsme akvizici financovali?

Důvodem, proč se Aion rozhodl nepokračovat v investičním byznysu, byla ztrátovost této divize. Smlouvy však měli dlouhodobý charakter, a proto Aion hledal partnera, který převezme byznys včetně nákladů. Nabídnutá cena Finaxem byla přiměřená ztrátě, kterou byznys generoval.

Při hloubkovém auditu před akvizicí jsme se ujistili, že díky našemu velkému týmu lidí a našemu know-how jsme schopni procesy zefektivnit a výrazně očesat náklady této divize. Do půl roku chceme snížit měsíční „cash burn“ (hotovostní ztrátu, negativní cash-flow) na třetinu. Do roku až roku a půl by měly tržby převyšovat náklady.

Díky dodatečným externalitám jako software, západoevropské know-how a báze klientů bude pro nás akvizice silně „plusová“ transakce.

Převzetí jsme financovali výhradně z vlastních zdrojů. Letos bylo naším cílem dosažení zisku. Měli jsme vše dobře nastartované, ale právě akvizice byla velká neplánovaná položka, kvůli které nakonec skončíme rok 2023 ve ztrátě. Tuto mírnou ztrátu na úrovni roku 2022 však výrazně zúročíme na tržbách v příštích letech.

Jak se akvizice projeví navenek a co z ní budou mít inteligentní investoři?

Na úvod je důležité poznamenat, že realizací transakce akvizice nekončí. V nadcházejícím roce budeme intenzivně pracovat na co nejdřívějším sloučení systémů a na napojení nového obchodního softwaru na naše frontendové a CRM nástroje.

Systém si potřebujeme osvojit, přizpůsobit našim požadavkům, procesům a rovněž i regulaci v našich domovských zemích. To vše samozřejmě vyžaduje čas.

Nabídka služeb Finaxu a jejich parametry se převzetím investičních aktivit Aion Bank nemění. Kdybychom akvizici nekomunikovali, pravděpodobně byste si jí nikdy v našich službách nevšimli, jelikož jde o řešení běžící na pozadí všech procesů, se kterými se uživatel ve Finaxu potýká.

Stávající portfolia původních klientů ETFmatic zůstanou nezměněna, ale nebude možné otevřít si nové účty podle podmínek převzaté divize (tuto možnost klienti neměli již několik let).

Po integraci systému a jeho úplném osvojení budeme podstatně flexibilnější ve vývoji a systémových možnostech. Transakce zkrátí cestu Finaxu k několika vylepšením a novinkám jako:

  • vyšší frekvence obchodů,
  • rychlejší uvádění nových produktů,
  • větší flexibilita v přizpůsobování se legislativním změnám,
  • přizpůsobení portfolií různým daňovým režimům,
  • větší flexibilita ve změnách portfolií a v jejich řízení,
  • zavádění různých přístupů k rebalancingu a řízení portfolií,
  • širší nabídka produktů (i třetích stran),
  • rychlejší vývoj nových funkcí a klientských nástrojů,
  • větší efektivita Finaxu,
  • rychlejší růst Finaxu.

Věříme, že v brzké době nezůstanou tyto plány jen na papíře a skutečně vám je budeme schopni dodat. Toto jsou primární cíle z pohledu vývoje na nejbližší roky.

Od počátku Finaxu jsme na první místo stavili klienta, kvalitu služeb a přidanou hodnotu pro inteligentní investory. V této snaze a směřování budeme i nadále pokračovat.

Začněte investovat již dnes 

Zároveň velký důraz klademe na rovnováhu mezi nabízenými službami, jejich smysluplností, uživatelskou jednoduchostí a přívětivostí, spokojeností klientů, technologickým a produktovým vývojem, náklady, růstem firmy, vzděláváním zákazníků, inovacemi a dlouhodobou udržitelností našeho podnikání, které představuje obrovskou zodpovědnost.

Málokdo vnímá pozadí provozu firmy, která cílí obsloužit stovky tisíc klientů. Náročnost a komplexnost škálovatelného regulovaného byznysu, jakým je správa finančního majetku, je opravdu rozsáhlá. Proto se musíme dívat i na jiné oblasti našeho podnikání, aby byla zachována jeho kontinuita bez zaváhání a úzkých míst.

Převzetí investičního byznysu Aion Bank vnímáme jako prostředek se značným potenciálem usnadnit nám naplňování výše zmíněných oblastí a plánů.

Děkujeme za vaši důvěru a těšíme se na pokračování naší společné poutě za lepší nejen finanční, ale také společenskou budoucností.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Klíčová slova
Žádné klíčová slova nebyly nalezeny
Sdílej článek
| |

Nejčtenější články

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy | Finax.eu
12. července 2022

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy

Téměř 80 % bohatých lidí si svůj majetek vybudovalo od nuly a Juraj Hrbatý je jedním z nich. Svůj majetek nezdědil, ale propracoval se k němu. Stále se však drží při zemi a peníze nerozhazuje. Přečtěte si seznam jeho rad, které mohou i vám pomoci zlepšit finanční budoucnost.

Přečíst více
12 rad jak měsíčně ušetřit tisíce korun | Finax.CS
8. ledna 2021

12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun

Buďme upřímní, šetření peněz je náročné. Pokud nevíte, jak se přinutit začít spořit, nejste v tom sami. Většina lidí žije od výplaty k výplatě, a to není v pořádku! Několika z vás pomůže seznam jednoduchých kroků.

Přečíst více
22. října 2019

Finanční nezávislost – jak jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – čas a svobodu.

Přečíst více
SKUTEČNÉ NÁKLADY AUTA - NEJVĚTŠÍ zbytečný výdaj | Finax.CS
12. listopadu 2020

Skutečné náklady auta - největší zbytečný výdaj

Pro některé je auto nástroj na přesouvání se z bodu A do bodu B, pro jiné symbolizuje společenský status, či úspěch. Málokdo si však uvědomuje, že auto je pro rodinu častokrát jedním z největších výdajů v jejich životě.

Přečíst více
Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon