Finax Blog

Informace, které Vám pomohou ke správnému investování.

Jak se dařilo Inteligentnímu investování oproti aktivní správě?

Podívejte se, jak se daří portfoliím Inteligentního investování v porovnání s konkurencí v podobě nejpopulárnějších podílových fondů v Česku. Prvních šest měsíců roku se investicím dařilo.

Radoslav Kasík | Výsledky Finaxu | 13. října 2021

V článku se dočtete:

Porovnáváme fondy s majetkem více než 400 mld. korun. Které to jsou?

Do našich pravidelných pololetních srovnání se vždy snažíme zahrnout nejpopulárnější podílové fondy. Nabídka fondů se v čase mění a vždy podle aktuální situace banky nebo finanční agenti tlačí na prodej některé z nich. Podílové fondy se i přejmenovávají a slučují, proto seznam porovnávaných investičních řešení nezůstává každý půlrok bez změny.

Základními parametry při výběru fondů do porovnání jsou velikost fondu a čisté prodeje v uplynulém období. Podmínkou je také dostatečná historie fondu a instituce, aby data byla relevantní. Stejně tak cílíme na zastoupení všech klíčových správců v Česku.

Fondy následně srovnáváme s našimi portfolii na základě stejné rizikovosti. Podílové fondy mají povinnost stanovovat svůj výnosově rizikový profil na základě metodiky SRRI od Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA).

Ta dělí fondy podle rizika měřeného kolísavostí hodnoty podílového listu (volatility) a podle výnosu do 7 rizikových tříd. Stejným způsobem klasifikujeme naše portfolia i my a porovnáváme investiční řešení v rámci jednotlivých rizikových tříd.

K portfoliím Finaxu jsme postavili 26 podílových fondů z rizikových tříd 3 až 7. Češi mají v těchto fondech zainvestovaný majetek v hodnotě 412,76 mld. korun (k 2. 7. 2021). Jen za uplynulý rok Češi nalili do podílových fondů 32,8 mld. korun.

Rostoucí zájem Čechů o investice je potěšující, ale stále nedostatečný. Navíc struktura finančního majetku zůstává neefektivní a nevede k žádoucím výsledkům, i když i v této oblasti nastává díky finančnímu vzdělávání ze strany finančních institucí, agentů a médií posun správným směrem.

Podílové fondy charakterizují vyšší poplatky a ve srovnání s jinými řešeními nabízejí při identickém riziku zpravidla nižší zhodnocení.

Portfolia Finaxu stojí 1,2 % ročně nebo méně díky slevám a výnosy fondů ETF, ze kterých skládáme portfolia, jsou po 3 letech držení pro české rezidenty osvobozeny od daně. Navíc 10 námi využívaných ETF fondů investuje do cca 12800 akcií a dluhopisů.

Čtyři správci těchto fondů aktuálně spravují majetek přesahující 12 bilionů eur, nesrovnatelně více než hodnota aktiv pod českými správcovskými společnostmi.

Pro širší obraz srovnání v seznamu podílových fondů uvádíme i celkové náklady fondu, které byly v minulém roce strženy z majetku fondu. K 30. 6. 2021 jsme vyhodnotili následující fondy spravované těmito správci:

Amundi Asset Management:

 • AF Solutions Balanced; 2,44 %,
 • IKS KB – KB privátní správa aktiv 2 – Exclusive; 1,10 %,

Conseq:

 • CONSEQ – Active Invest Vyvážený; 2,23 %,
 • CONSEQ – Active Invest Dynamický; 2,65 %,

ČSOB Asset Management:

 • ČSOB Bohatství; 1,69 %,
 • ČSOB Vyvážený; 1,47 %,
 • ČSOB Akciový; 2,21 %,
 • ČSOB Akciový dividendových firem; 1,69 %,

Erste:

 • ERSTE - KONZERVATIVNÍ MIX FF; 1,10 %,
 • ERSTE - TOP STOCKS; 2,19 %,
 • ERSTE - VYVAZENY MIX FF; 1,62 %,
 • Optimum ERSTE; 1,38 %,
 • Sporotrend Erste; 2,34 %,
 • CS korporátni dluhopisový; 1,28 %,

FIL Investment Management:

 • Fidelity Global Dividend; 1,90 %,
 • Fidelity World; 1,89 %,

Generali:

 • GENERALI - Generali Fond korporátních dluhopisů; 2,02 %,
 • Generali Fond globálních značek; 2,33 %,

ING:

 • ING Aria Lion Balanced; 2,03 %,

RAIFFEISEN:

 • RAIFFEISEN FOND GLOBÁLNÍCH TRHŮ; 2,41 %,
 • RAIFFEISEN FOND UDRŽITELNÉHO ROZVOJE; 1,77 %,
 • RAIFFEISEN STRATEGIE BALANCOVANÁ; 1,54 %,

UNIQA investiční společnost, správcovská společnost pojišťovny UNIQA (dříve AXA):

 • UNIQA Selection Global Equity; 1,82 %.

Zdrojem dat jsou dokumenty Klíčové informace pro investory a samotní nákladovost zveřejněny na stránkách správce fondů.

Jak se dařilo trhům v 1. pololetí 2021 a co ovlivnilo jejich vývoj?

Do roku 2021 vstoupily finanční trhy na vlně optimismu, která přetrvává v celém dosavadním průběhu roku. Vývoj cen finančních aktiv primárně ovlivňuje „návrat do normálu“ z pandemie koronaviru a z globální recese způsobené uzavřením ekonomik.

Začátkem roku se rozběhlo očkování světové populace, což spolu s tvrdšími opatřeními během zimních měsíců vedlo k poklesu nových případů a opětovnému otevírání ekonomik. Recese byla prudká, ale nenechala na ekonomice tak silný šrám, jak se původně očekávalo. Nezaměstnanost nevystřelila do závratných výšin nebo se na nežádoucích úrovních dlouho neohřála.

Vlády a centrální banky navíc zakročily razantně a stimuly mnoha zemí překonaly skutečné potřeby společnosti. Spotřebitelé posílení úsporami a státní podporou vyrazili doběhnout odloženou spotřebu z uplynulého roku.

V mnoha případech jsme svědky rekordních nebo roky neviděných úrovní makroekonomických dat. Dokonce jsme se dočkali inflace, po níž svět toužil více než dekádu.

Tyto skutečnosti se pozitivně odráží v poptávce po finančních aktivech, ale i samotném hospodaření firem. Růst zisků společností amerického indexu S&P 500 má v druhém čtvrtletí dosáhnul 90,9% meziroční změnu, což jsme naposledy mohli vidět v závěru roku 2009.

Kombinace těchto pozitivních fundamentů nemůže dopadnout jinak než růstem akciových trhů. A ten je zatím skutečně robustní. Modelované 100% akciové portfolio si od začátku roku do konce června připsalo zisk 13,3 % v českých korunách.

Upozornění: Všechny údaje vážící se k historickému vývoji portfolií Finax jsou modelovány a byly vytvořeny na základě zpětného modelování dat. Způsob modelování historické výkonnosti jsme popsali v článku Jak modelujeme historický vývoj portfolií. Minulé výsledky nejsou zárukou budoucích výnosů a výsledkem vaší investice může být i ztráta. Informujte se, jaká rizika podstupujete při investování.

Letošní přírůstky akciových ETF se v prvním pololetí pohybují od 12 % do 23 % v eurech. Následující graf ukazuje vývoj základních akciových tříd tvořících portfolia Finaxu za rok od 30.6.2020 do 30.6.2021 v eurech.

Vývoj akciových ETF | Finax.cs

Za pozornost v uplynulém roce stojí určitě změna na pozici výkonnostních lídrů. Zatímco v předchozích letech jednoznačně dominovaly akcie amerických velkých firem reprezentované indexem S&P 500, v uplynulém roce jejich výkonnost vůči malým a středním firmám zaostává.

Dosavadní pokrizový vývoj potvrzuje smysl diverzifikace a vyzdvihuje rizika sázení na jednu kartu nebo aktiva s nejvyšším zhodnocením v předchozím období.

Dluhopisové investice nezaznamenaly dobré pololetí. Ceny dluhopisů v prvních měsících pod váhou obav z rostoucí inflace a potenciálně vyšších úrokových sazeb klesaly.

Dynamické investice (rizikové třídy 5 až 7)

Tři nejdynamičtěji portfolia Finaxu se zastoupením akcií v poměru 80 % až 100 % podle metodiky SRRI patří k 30. 6. 2021 do rizikové třídy 5.

100% akciové portfolio k tomuto datu dosahuje roční výkonnost 28,5 % a v rizikové třídě 5 je pouze jeden fond, který toto portfolio poráží, a to Generali Fond globálních značek.

Prudký nárůst trhů ze dna v březnu minulého roku vedl k návratu 5leté a 10leté výkonnosti akciového portfolia do dvouciferného průměrného ročního zhodnocení nad dlouhodobým průměrem. Pasivní investování se investorům i v uplynulém roce vyplatilo.

Porovnání fondů | Finax.cs

Vývoj klientských účtů potvrzuje vysoké zhodnocení v uplynulém roce. Klienti Finaxu dosud během něco více než tříleté historie obchodníka zhodnotili prostředky o 18,7 mil. eur.

Aktuální výkonnost růstových strategií můžete sledovat na transparentních účtech Dominika Hrbatého a Ivana Chrenka.

Nahlédněte do Dominikova účtu

I vy můžete investovat se stejnými podmínkami


Pokud bychom se podívali i na rizikovější fondy, jejichž volatilita (kolísavost hodnoty) převyšuje nejdynamičtější strategie Finaxu, obraz se mírně zlepší.

Výsledky potvrzují, že v krátkých časových horizontech se můžou objevit aktivní správci, kterým se podaří výnosy překonat trh, ale z dlouhodobého hlediska je to velmi náročné a až nemožné tyto výsledky pravidelně opakovat.

Navíc je třeba si uvědomit, že téměř všechny fondy přesahující výnosy Inteligentní portfolia v této skupině jich dosahují při podstoupení většího rizika, a to o jednu či dokonce dvě rizikové skupiny.

Porovnání fondů | Finax.cs

Vyvážené strategie (riziková třída 4)

Z Finaxových portfolií do této kategorie spadají portfolia s 30% až 70% zastoupením akcií. Při vyvážených strategiích portfolia Inteligentního investování lépe obstály oproti aktivně spravovaným fondům.

Konzervativní strategie (riziková třída 3)

Dluhopisové trhy vzhledem k charakteristice obchodovaných nástrojů jako přesně daná splatnost, velmi široká škála různých druhů dluhopisů, množství OTC obchodů s možností arbitráží, vyšší citlivost na data, výrazně větší podíl profesionálních investorů, vyšší úrokové sazby na domácím českém trhu a posílení české koruny nabízejí příležitosti pro aktivní správce a prostor pro variabilitu výkonnosti.

Konzervativnější podílové fondy proto zůstávají nejkonkurenčnější vůči obdobným portfoliím Finaxu.

Shrnutí a sleva za přesun nevýhodných investic

I rok 2021 prozatím potvrzuje, že pro drtivou většinu investorů a lidí, kteří myslí na budoucnost, je pasivní investování reprezentované Finaxem efektívní formou budování majetku. Právě to by mělo být vzhledem k dosahovaným výnosům a podstupované široce rozložené riziko investičním základem osobních financí.

Pokud již investujete, zvažte, zda to nejde lépe. Zjistěte všechny poplatky, skutečné zhodnocení a rizika vašich produktů. Rádi vám s tím pomůžeme.

Přesuňte vaše investice. Díky kvalitnějšímu řešení dosáhnete vaše finanční cíle a nezávislost dříve. Začněte zhodnocovat vaše úspory efektivně.

Finax vám navíc nabízí atraktivní slevu. Pokud přesunete vaše investice od konkurence do Finaxu, 50% přesunuté hodnoty vám budeme 2 let řídit bez poplatku.

Začněte investovat již dnes 

Nejčtenější články

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy | Finax.eu
12. července 2022

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy

Téměř 80 % bohatých lidí si svůj majetek vybudovalo od nuly a Juraj Hrbatý je jedním z nich. Svůj majetek nezdědil, ale propracoval se k němu. Stále se však drží při zemi a peníze nerozhazuje. Přečtěte si seznam jeho rad, které mohou i vám pomoci zlepšit finanční budoucnost.

Přečíst více
12 rad jak měsíčně ušetřit tisíce korun | Finax.CS
8. ledna 2021

12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun

Buďme upřímní, šetření peněz je náročné. Pokud nevíte, jak se přinutit začít spořit, nejste v tom sami. Většina lidí žije od výplaty k výplatě, a to není v pořádku! Několika z vás pomůže seznam jednoduchých kroků.

Přečíst více
22. října 2019

Finanční nezávislost – jak jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – čas a svobodu.

Přečíst více
SKUTEČNÉ NÁKLADY AUTA - NEJVĚTŠÍ zbytečný výdaj | Finax.CS
12. listopadu 2020

Skutečné náklady auta - největší zbytečný výdaj

Pro některé je auto nástroj na přesouvání se z bodu A do bodu B, pro jiné symbolizuje společenský status, či úspěch. Málokdo si však uvědomuje, že auto je pro rodinu častokrát jedním z největších výdajů v jejich životě.

Přečíst více
Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon