Diverzifikace - Jak vydělávat hodně s minimálním rizikem

Diverzifikace je základní podmínkou pasivního investování. Představuje skvělý jednoduchý nástroj snižování rizika investice a cestu k dlouhodobým a stabilním výnosům. Finax portfolia patrí mezi nejvíc diverzifikovaná na českém trhu. Jak funguje diverzifikace, co si pod ní lze představit a proč je důležitá pro vaše investice?

Radoslav Kasík | Jak to děláme? | 31. říjen 2019

Diverzifikace je rozkládání rizika mezi několik dílčích menších investic. Považuje se za investiční strategii, jejímž cílem je minimalizovat rizika vlastním konkrétním cenným papírem.

Určitě jste se setkali s pravidlem, že nikdy nedáváme všechny vajíčka do jednoho košíku. Když vám košík spadne, přijdete o všechna vejce. Pokud však vajíčka rozdělíte do více košíků, ztráta jednoho vás natolik nezasáhne. Stále vám zůstane dost vajec.

Diverzifikace funguje jako jednoduchá matematika. Například, pokud si investiční portfolio poskládáte rovnoměrně z akcií čtyř společností a tři z nich vám vydělají po 20%, ale jedna firma zkrachuje, výsledkem vaší investice bude ztráta -10%. Pokud byste však rozdělili vaši investici mezi sto korporací, z nichž 99 v průměru naroste o 10% a jedna společnost zkrachuje, vyděláte v průměru 8,9%. To je celá podstata diverzifikace – rozkládání rizika.

K tématu diverzifikace je k dispozici i webinář, jehož záznam vám nabízíme.


Negativní stránky diverzifikace

V investičním světě panují na diverzifikaci různé názory. Z hlediska rizika jde určitě o jednu z nejúčinnějších metod jeho snižování. V minulosti však zvykla být kritizována z titulu dosahovaných výnosů, popřípadě vyšších nákladů.

Za jeden z investičních mýtů lze označit tvrzení, že pokud chcete vydělat více, musíte investici koncentrovat do vybraných aktiv s největším ziskovým potenciálem. Ve své podstatě je tento předpoklad pravdivý, ale háček spočívá ve schopnosti jeho realizace.

Diverzifikované portfolio je podle autorů výroku průměrné, dosahuje jen průměrný výnos množství malých investic, čímž se investor připravuje o výkonnost potenciálních vítězů. Širokou diverzifikací získáváte prakticky tržní výnos, který chtějí investiční manažeři svými výsledky překonat, proto si vybírají jen pár podle nich nejpotenciálnějších investic.

Dosažení tohoto cíle, tedy výběr cenných papírů překonávajících trh, však zůstává zpravidla zbožným přáním. Drtivé většině manažerů se nedaří dosáhnout ani jen tržní výnosy. Hlavním důvodem zaostávání jejich portfolií je fakt, že ceny aktiv nelze s přesností předvídat. Výsledkem koncentrovaných portfolií nakonec bývá nižší výnos při podstatně vyšším podstupování rizik.

Stejně se v minulosti širokému rozkládání rizika vytýkali vysoké náklady. Nákup velkého počtu titulů vyžaduje množství transakcí a s každou z nich jsou spojeny poplatky.

Příchodem popularizovaných fondů ETF se odstranil i tento nedostatek rozkládání rizika. Právě indexové fondy se širokými portfolii umožnily při velmi nízkých nákladech investovat do velkého počtu cenných papírů a eliminovat tak individuální rizika emitentů.

Proč funguje diverzifikace?

Základní chybou začínajících investorů je snaha investovat do vítězů. V lepším případě hledají všemožnými investičními přístupy akcie nebo podílové fondy, které by mohly nejvíce růst, ale zpravidla se řídí minulou výkonností.

Nejčastější investiční strategií drobných investorů je prohlédnout si seznam podílových fondů a vybrat si fond s nejvyšším uplynulým zhodnocením. Případně se řídit chybným očekáváním, že co roste dnes, bude růst i v budoucnu.

Následující graf znázorňuje vývoj cen akcií Facebooku od jeho vstupu na burzu v květnu roku 2012 do konce roku 2017 a vývoj hodnoty amerického akciového indexu S&P 500 za stejný čas.

Facebook byl v té době dominantní sociální sítí, které se podařilo šikovnou reklamou vytěžit ze svého širokého dosahu na téměř dvě miliardy uživatelů slušné příjmy. Meziroční růst zisků se pohyboval ve vysokých dvouciferných procentech a neexistoval důvod předpokládat změnu nastoleného trendu.

Kdyby se potenciální investor rozhodoval, do které z těchto dvou možností umístí své peníze, na základě grafu a obecné nálady na trzích by se s velkou pravděpodobností na začátku roku 2018 rozhodl pro akcie Facebooku.

V následujícím roce by si do poslední drobky vyjede nesystémová rizika spojená s individuálními akciemi. Počet uživatelů Facebooku začal stagnovat, průměrný čas strávený na platformě klesat a cenu akcií dorazil skandál s únikem dat.

V důsledku převážně nepředvídaných událostí investice do Facebooku za rok ztratila téměř třetinu hodnoty, zatímco široký index největších amerických společností pouze 8%.

Lze dále předpokládat, že na základě nových informací z průběhu roku 2018 by většina tentokrát upřednostnila investici do indexu, neboť Facebook v té době ztratil svůj lesk. Zisk akcií Facebooku však od začátku tohoto roku přesahuje 45%, zatímco indexu S&P 500 jen 15%.

Případů akcií jako Facebook loni bychom v historii finančních trhů našli tisíce. Koncentrovaná sázka jen na jeden nebo pár titulů nese vždy vyšší rizika.

People

Zlepšete svoje finanční vzdělání

Finax webináře vždy se zajímavými tématy


Smysl diverzifikace lze dokladovat i na samotných sektorech hospodářství, případně na investicích do jednotlivých regionů. Stejně na delších horizontech, které jsou podmínkou smysluplného investování. Při tomto pohledu do popředí vystupuje neschopnost přesného předvídání dlouhodobého vývoje obchodovaných aktiv.

Například v současnosti investoři preferují americké akcie kvůli jejich vyšší výkonnosti v minulé dekádě. Mezi sektory volí technologické akcie, biotechnologie a zdravotnické firmy, neboť ty jsou právě v kurzu. Budou však nejúspěšnějšími i v nadcházejících letech a byly nimi i 20 let dozadu? Myslíte, že se investorům podaří zachytit obrat v jejich trendu?

Následující graf zobrazuje vývoj hodnot 6 indexů, které tvoří základ akciové složky portfolií Inteligentního investování během 10 let do konce roku 2017. Graf přesně odhaluje důvod, proč jsou dnes americké akcie nejoblíbenější. Aktuálně jsou nejziskovější.

Jakmile se však podíváme na tyto třídy aktiv o dekádu dříve, tedy na jejich vývoj od začátku roku 1998 po konec roku 2007, najdeme jiné vítěze. Karty se během dvou desetiletí zcela obrátily.

Období před finanční krizí dominovaly akcie z rozvojových zemí. V době, kdy zakladatelé Finaxu začínali ve finančním byznysu, tedy 15 let dozadu, všichni milovali a investovali pouze do rozvíjejících se trhů (tzv. Emerging markets).

Dokonce tehdy vznikla investiční třída BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína), vytvořená tehdejším známým ekonomem banky Goldman Sachs. BRIC byl všude a BRIC byl budoucnost. Fondy zaměřené na aktiva ze zemí BRIC zaznamenávaly největší příliv kapitálu.

Nakonec však investory zklamaly. Akcie rozvojových zemí jsou v uplynulé dekádě výkonnostně nejslabší. Zaostávající americké akcie v letech 1997 až 2007 dnes naopak dominují.

Význam diverzifikace skvěle ilustruje námi oblíbená tzv. periodická tabulka výnosů inspirovaná společností Callan. Na první pohled komplikovaná tabulka nabízí snadno čitelný obraz vývoje tříd aktiv v jednotlivých letech.

Finax ji skládá z výkonnosti 10 fondů ETF, na kterých jsou postaveny portfolia Inteligentního investování. Každý sloupec tabulky představuje jeden rok a jednotlivé třídy aktiv vždy označené stejnou barvou jsou ve sloupcích seřazeny podle dosaženého výnosu v daném roce shora dolů.

Pointou periodické tabulky je, že barvy se na vrchu a na spodku sloupců střídají. V případě každé třídy aktiv po úspěšném období následují roky se zaostávající výkonností. Žádná barva se dlouhodobě nenachází na čele výnosového žebříčku.

Pokud byste každý rok na jeho začátku investovali pouze do fondu, který v předchozím roce dosáhl nejvyšší výnos, za 14 let byste v průměru vaše peníze zhodnotily pouze o 1,1% ročně (necelých 17% celkově). Pokud byste však vaši investici každý rok rovnoměrně rozložily mezi dva nejlepší fondy v předchozím roce, váš průměrný roční výnos stoupne na 4% (kumulovaně 74% za 14 let).

Rozředěním investice do skladby 100% akciového portfolia Finax s automatizovaným pravidelným rebalancingem byste v tomto období dosáhli zhodnocení téměř 7% ročně. Tyto příklady zřetelně odhalují přínos diverzifikace pro investování.

Základním problémem zmíněných investičních přístupů je koukání do minulosti, což má malou vypovídací schopnost pro budoucí vývoj. Jen velmi málo investorů nebo manažerů se dokáže s dostatečnou jistotou dívat dopředu a předvídat vývoj cen.

Je tedy zřejmé, že diverzifikace neslouží jen k minimalizaci rizika, ale lze ji s čistým svědomím označit i za prostředek zvyšování a stabilizace dlouhodobých výnosů. Jejím důležitějším efektem je dosažení velmi příznivého, vysokého poměru mezi dosahovaným zhodnocením a podstupovaným rizikem, který je alfou a omegou správného investování.

Co je diverzifikace?

Podstatou diverzifikace je tedy jednoduché rozložení rizika na mnoho malých dílčích investic. V případě dobře složeného portfolia riziko není koncentrované. Angažovanost v jednotlivých cenných papírech je nízká.

Diverzifikací z portfolia téměř kompletně odstraníte riziko navázané na konkrétní společnost nebo emitenta, sektor, či krajinu, tzv. nesystémové riziko. Zbývá už jen tržní riziko, o které se ale vždy postará dostatečný čas poskytnutý investici.

Diverzifikace je účinnější při skládání portfolia z cenných papírů s nižší nebo negativní korelací. Korelace představuje vzájemný vztah nebo vazbu ve vývoji dvou aktiv. Vyjadřuje se korelačním koeficientem.

Pokud například růst akcií Facebooku o 1% v průměru doprovází růst indexu S&P 500 o 0,5%, aktiva mají pozitivní korelaci s koeficientem 0,5. Ale vládní dluhopisy v případě růstu akcií Facebooku o 1%, klesají o 0,2%. Jde o negativní korelaci s koeficientem -0,2. V tomto případě by byla diverzifikace pro snížení rizika účinnější.

Pokud investujete do více aktiv, které se vyvíjejí různě, tzn. že některé rostou, když ostatní klesají, nebo jejich pohyby nejsou stejné, celková kolísavost (volatilita) hodnoty portfolia je nižší. Ztráty a také celkové riziko investice jsou menší.

Jakou diverzifikaci nabízí Finax?

Rozložení rizika sehrálo významnou roli při tvorbě portfolií Finaxu. Našim cílem bylo na trh přinést univerzální strategii vhodnou do každého období. Chtěli jsme, aby Inteligentní investování bylo vynikajícím produktem nejen dnes, ale také za 10 let a stejně by bylo vhodným pro většinu investorů i před 10 lety.

V řízení portfolií jsme odmítli být aktivní, nechceme reflektovat aktuální trendy nebo tržní situaci a nemáme snahu předvídat vývoj tříd aktiv. Takový přístup považujeme za boj s větrnými mlýny, který dlouhodobě nepřináší vyšší výdělky, což dokazují četné studie a samotné výsledky investičních řešení.

Za nejvhodnější investiční přístup z pohledu výnosů a rizika považujeme pasivní investování. Pasivní investování nabízí tržní výnosy, které dosahuje kopírováním složení indexů. Podmínkou úspěšného pasivního investování je dostatečná diverzifikace.

Finax portfolia patří aktuálně mezi ty s nejvyšší mírou diverzifikace v Česku, tzn. hodně rozložené riziko nebo poměr výnosu a rizika. Už od 500 korun jediným pohodlným řešením nakupujete zhruba 9 500 cenných papírů (5 500 akcií a 4 000 dluhopisů).

Nechte Vaše peníze vydělávat 

Vyzkoušejte levné pasivní investování bez daní.


S Finaxem máte jistotu, že pokaždé investujete do byznysu, kterému se právě daří a také do aktiv, které budou růst v budoucnosti. S Finaxem získáváte:

  • diverzifikaci mezi hlavní finanční třídy aktiv (různé akcie a dluhopisy), díky které získáváte nižší tržní riziko,
  • měnovou a úrokovou diverzifikaci – investujete do aktiv denominovaných v různých měnách od eura, přes dolar až po exotické měny rozvojových zemí
  • regionální diverzifikaci – Finax investuje do cenných papírů z více než 90 zemí na všech kontinentech,
  • sektorovou diverzifikaci – v portfoliích najdete akcie všech odvětví hospodářství, stejně i státní cenné papíry,
  • velikostní diverzifikaci – jedním portfoliem získáváte akcie malých perspektivních firem i velkých etablovaných nadnárodních korporací,
  • diverzifikaci investičních přístupů – držíte stabilnější dividendové společnosti, levné hodnotové akcie i expandující růstové tituly

Na co si jen při investování vzpomenete, v portfoliích Finaxu i držíte. Ať se v budoucnu děje na trzích a v ekonomikách cokoliv, máte jistotu, že část vašeho portfolia bude z tohoto dění s jistotou profitovat.

Pasivní přístup Inteligentního investování představuje základní kámen každého řádného investičního portfolia nebo budování majetku. Pokud nechcete spekulovat nebo nemáte specifické investiční cíle, v zásadě jiný druh investice ani v životě nepotřebujete. Z hlediska rizika jde o optimální řešení.

Pokud již investujete v jiném finančním produktu, ale nejste si jistí podstupovaným rizikem a souvisejícím výnosem, nebo nejste spokojeni s dosahovanými výdělky, zašlete nám vaše investice na přehodnocení.

Pokud přesunete vaše slabé investice do Finaxu, odměníme vás slevou z poplatku za řízení portfolia. Inteligentní investování budete mít ještě efektivněji.

Ohodnoťte článek:
Diverzifikace - Jak vydělávat hodně s minimálním rizikem
Hodnocení: 4.7 7

Nejčtenější články

22. říjen 2019

Finanční nezávislost – jako jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – svobodu.

Přečíst více
Finanční rezerva – v dobrém i ve zlém | Finax.cz
2. prosinec 2019

Finanční rezerva – v dobrém i ve zlém

Ztráta práce, delší pracovní neschopnost, zatékající střecha, pokažené auto či jen nečekaně vysoké nedoplatky na energiích. Pokud nechcete, aby takové poměrně běžné problémy přerostly do kritických rozměrů a zbytečných půjček, je třeba být na ně připraven. K tomu slouží finanční rezerva. Kolik byste si ale měli "odložit stranou"? Kde držet finanční rezervu? Stačí vám na ni běžný účet v bance, nebo ji můžete investovat?

Přečíst více
21. červen 2019

Proč rebalancujeme portfolia

Finax na český trh přinesl, jako jednu z několika novinek, automatizovaný pravidelný rebalancing, zohladnujuci princip danovo efektivneho investovania. Co toto cizí slovo znamená a jaké výhody nabízí pro vaše investice?

Přečíst více
31. říjen 2019

Diverzifikace - Jak vydělávat hodně s minimálním rizikem

Diverzifikace je základní podmínkou pasivního investování. Představuje skvělý jednoduchý nástroj snižování rizika investice a cestu k dlouhodobým a stabilním výnosům. Finax portfolia patrí mezi nejvíc diverzifikovaná na českém trhu. Jak funguje diverzifikace, co si pod ní lze představit a proč je důležitá pro vaše investice?

Přečíst více