Finax Blog

Informace, které Vám pomohou ke správnému investování.

Diverzifikace - Jak vydělávat hodně s minimálním rizikem

Diverzifikace je základní podmínkou pasivního investování. Představuje skvělý jednoduchý nástroj snižování rizika investice a cestu k dlouhodobým a stabilním výnosům. Finax portfolia patrí mezi nejvíc diverzifikovaná na českém trhu. Jak funguje diverzifikace, co si pod ní lze představit a proč je důležitá pro vaše investice?

Radoslav Kasík | Jak to děláme? | 31. října 2019

Diverzifikace je rozkládání rizika mezi několik dílčích menších investic. Považuje se za investiční strategii, jejímž cílem je minimalizovat rizika vlastním konkrétním cenným papírem.

Určitě jste se setkali s pravidlem, že nikdy nedáváme všechny vajíčka do jednoho košíku. Když vám košík spadne, přijdete o všechna vejce. Pokud však vajíčka rozdělíte do více košíků, ztráta jednoho vás natolik nezasáhne. Stále vám zůstane dost vajec.

Diverzifikace funguje jako jednoduchá matematika. Například, pokud si investiční portfolio poskládáte rovnoměrně z akcií čtyř společností a tři z nich vám vydělají po 20%, ale jedna firma zkrachuje, výsledkem vaší investice bude ztráta -10%. Pokud byste však rozdělili vaši investici mezi sto korporací, z nichž 99 v průměru naroste o 10% a jedna společnost zkrachuje, vyděláte v průměru 8,9%. To je celá podstata diverzifikace – rozkládání rizika.

K tématu diverzifikace je k dispozici i webinář, jehož záznam vám nabízíme.


Negativní stránky diverzifikace

V investičním světě panují na diverzifikaci různé názory. Z hlediska rizika jde určitě o jednu z nejúčinnějších metod jeho snižování. V minulosti však zvykla být kritizována z titulu dosahovaných výnosů, popřípadě vyšších nákladů.

Za jeden z investičních mýtů lze označit tvrzení, že pokud chcete vydělat více, musíte investici koncentrovat do vybraných aktiv s největším ziskovým potenciálem. Ve své podstatě je tento předpoklad pravdivý, ale háček spočívá ve schopnosti jeho realizace.

Diverzifikované portfolio je podle autorů výroku průměrné, dosahuje jen průměrný výnos množství malých investic, čímž se investor připravuje o výkonnost potenciálních vítězů. Širokou diverzifikací získáváte prakticky tržní výnos, který chtějí investiční manažeři svými výsledky překonat, proto si vybírají jen pár podle nich nejpotenciálnějších investic.

Dosažení tohoto cíle, tedy výběr cenných papírů překonávajících trh, však zůstává zpravidla zbožným přáním. Drtivé většině manažerů se nedaří dosáhnout ani jen tržní výnosy. Hlavním důvodem zaostávání jejich portfolií je fakt, že ceny aktiv nelze s přesností předvídat. Výsledkem koncentrovaných portfolií nakonec bývá nižší výnos při podstatně vyšším podstupování rizik.

Stejně se v minulosti širokému rozkládání rizika vytýkali vysoké náklady. Nákup velkého počtu titulů vyžaduje množství transakcí a s každou z nich jsou spojeny poplatky.

Příchodem popularizovaných fondů ETF se odstranil i tento nedostatek rozkládání rizika. Právě indexové fondy se širokými portfolii umožnily při velmi nízkých nákladech investovat do velkého počtu cenných papírů a eliminovat tak individuální rizika emitentů.

Proč funguje diverzifikace?

Základní chybou začínajících investorů je snaha investovat do vítězů. V lepším případě hledají všemožnými investičními přístupy akcie nebo podílové fondy, které by mohly nejvíce růst, ale zpravidla se řídí minulou výkonností.

Nejčastější investiční strategií drobných investorů je prohlédnout si seznam podílových fondů a vybrat si fond s nejvyšším uplynulým zhodnocením. Případně se řídit chybným očekáváním, že co roste dnes, bude růst i v budoucnu.

Následující graf znázorňuje vývoj cen akcií Facebooku od jeho vstupu na burzu v květnu roku 2012 do konce roku 2017 a vývoj hodnoty amerického akciového indexu S&P 500 za stejný čas.

Facebook byl v té době dominantní sociální sítí, které se podařilo šikovnou reklamou vytěžit ze svého širokého dosahu na téměř dvě miliardy uživatelů slušné příjmy. Meziroční růst zisků se pohyboval ve vysokých dvouciferných procentech a neexistoval důvod předpokládat změnu nastoleného trendu.

Kdyby se potenciální investor rozhodoval, do které z těchto dvou možností umístí své peníze, na základě grafu a obecné nálady na trzích by se s velkou pravděpodobností na začátku roku 2018 rozhodl pro akcie Facebooku.

V následujícím roce by si do poslední drobky vyjede nesystémová rizika spojená s individuálními akciemi. Počet uživatelů Facebooku začal stagnovat, průměrný čas strávený na platformě klesat a cenu akcií dorazil skandál s únikem dat.

V důsledku převážně nepředvídaných událostí investice do Facebooku za rok ztratila téměř třetinu hodnoty, zatímco široký index největších amerických společností pouze 8%.

Lze dále předpokládat, že na základě nových informací z průběhu roku 2018 by většina tentokrát upřednostnila investici do indexu, neboť Facebook v té době ztratil svůj lesk. Zisk akcií Facebooku však od začátku tohoto roku přesahuje 45%, zatímco indexu S&P 500 jen 15%.

Případů akcií jako Facebook loni bychom v historii finančních trhů našli tisíce. Koncentrovaná sázka jen na jeden nebo pár titulů nese vždy vyšší rizika.

People

Zlepšete svoje finanční vzdělání

Finax webináře vždy se zajímavými tématy


Smysl diverzifikace lze dokladovat i na samotných sektorech hospodářství, případně na investicích do jednotlivých regionů. Stejně na delších horizontech, které jsou podmínkou smysluplného investování. Při tomto pohledu do popředí vystupuje neschopnost přesného předvídání dlouhodobého vývoje obchodovaných aktiv.

Například v současnosti investoři preferují americké akcie kvůli jejich vyšší výkonnosti v minulé dekádě. Mezi sektory volí technologické akcie, biotechnologie a zdravotnické firmy, neboť ty jsou právě v kurzu. Budou však nejúspěšnějšími i v nadcházejících letech a byly nimi i 20 let dozadu? Myslíte, že se investorům podaří zachytit obrat v jejich trendu?

Následující graf zobrazuje vývoj hodnot 6 indexů, které tvoří základ akciové složky portfolií Inteligentního investování během 10 let do konce roku 2017. Graf přesně odhaluje důvod, proč jsou dnes americké akcie nejoblíbenější. Aktuálně jsou nejziskovější.

Jakmile se však podíváme na tyto třídy aktiv o dekádu dříve, tedy na jejich vývoj od začátku roku 1998 po konec roku 2007, najdeme jiné vítěze. Karty se během dvou desetiletí zcela obrátily.

Období před finanční krizí dominovaly akcie z rozvojových zemí. V době, kdy zakladatelé Finaxu začínali ve finančním byznysu, tedy 15 let dozadu, všichni milovali a investovali pouze do rozvíjejících se trhů (tzv. Emerging markets).

Dokonce tehdy vznikla investiční třída BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína), vytvořená tehdejším známým ekonomem banky Goldman Sachs. BRIC byl všude a BRIC byl budoucnost. Fondy zaměřené na aktiva ze zemí BRIC zaznamenávaly největší příliv kapitálu.

Nakonec však investory zklamaly. Akcie rozvojových zemí jsou v uplynulé dekádě výkonnostně nejslabší. Zaostávající americké akcie v letech 1997 až 2007 dnes naopak dominují.

Význam diverzifikace skvěle ilustruje námi oblíbená tzv. periodická tabulka výnosů inspirovaná společností Callan. Na první pohled komplikovaná tabulka nabízí snadno čitelný obraz vývoje tříd aktiv v jednotlivých letech.

Finax ji skládá z výkonnosti 10 fondů ETF, na kterých jsou postaveny portfolia Inteligentního investování. Každý sloupec tabulky představuje jeden rok a jednotlivé třídy aktiv vždy označené stejnou barvou jsou ve sloupcích seřazeny podle dosaženého výnosu v daném roce shora dolů.

Pointou periodické tabulky je, že barvy se na vrchu a na spodku sloupců střídají. V případě každé třídy aktiv po úspěšném období následují roky se zaostávající výkonností. Žádná barva se dlouhodobě nenachází na čele výnosového žebříčku.

Pokud byste každý rok na jeho začátku investovali pouze do fondu, který v předchozím roce dosáhl nejvyšší výnos, za 14 let byste v průměru vaše peníze zhodnotily pouze o 1,1% ročně (necelých 17% celkově). Pokud byste však vaši investici každý rok rovnoměrně rozložily mezi dva nejlepší fondy v předchozím roce, váš průměrný roční výnos stoupne na 4% (kumulovaně 74% za 14 let).

Rozředěním investice do skladby 100% akciového portfolia Finax s automatizovaným pravidelným rebalancingem byste v tomto období dosáhli zhodnocení téměř 7% ročně. Tyto příklady zřetelně odhalují přínos diverzifikace pro investování.

Základním problémem zmíněných investičních přístupů je koukání do minulosti, což má malou vypovídací schopnost pro budoucí vývoj. Jen velmi málo investorů nebo manažerů se dokáže s dostatečnou jistotou dívat dopředu a předvídat vývoj cen.

Je tedy zřejmé, že diverzifikace neslouží jen k minimalizaci rizika, ale lze ji s čistým svědomím označit i za prostředek zvyšování a stabilizace dlouhodobých výnosů. Jejím důležitějším efektem je dosažení velmi příznivého, vysokého poměru mezi dosahovaným zhodnocením a podstupovaným rizikem, který je alfou a omegou správného investování.

Co je diverzifikace?

Podstatou diverzifikace je tedy jednoduché rozložení rizika na mnoho malých dílčích investic. V případě dobře složeného portfolia riziko není koncentrované. Angažovanost v jednotlivých cenných papírech je nízká.

Diverzifikací z portfolia téměř kompletně odstraníte riziko navázané na konkrétní společnost nebo emitenta, sektor, či krajinu, tzv. nesystémové riziko. Zbývá už jen tržní riziko, o které se ale vždy postará dostatečný čas poskytnutý investici.

Diverzifikace je účinnější při skládání portfolia z cenných papírů s nižší nebo negativní korelací. Korelace představuje vzájemný vztah nebo vazbu ve vývoji dvou aktiv. Vyjadřuje se korelačním koeficientem.

Pokud například růst akcií Facebooku o 1% v průměru doprovází růst indexu S&P 500 o 0,5%, aktiva mají pozitivní korelaci s koeficientem 0,5. Ale vládní dluhopisy v případě růstu akcií Facebooku o 1%, klesají o 0,2%. Jde o negativní korelaci s koeficientem -0,2. V tomto případě by byla diverzifikace pro snížení rizika účinnější.

Pokud investujete do více aktiv, které se vyvíjejí různě, tzn. že některé rostou, když ostatní klesají, nebo jejich pohyby nejsou stejné, celková kolísavost (volatilita) hodnoty portfolia je nižší. Ztráty a také celkové riziko investice jsou menší.

Jakou diverzifikaci nabízí Finax?

Rozložení rizika sehrálo významnou roli při tvorbě portfolií Finaxu. Našim cílem bylo na trh přinést univerzální strategii vhodnou do každého období. Chtěli jsme, aby Inteligentní investování bylo vynikajícím produktem nejen dnes, ale také za 10 let a stejně by bylo vhodným pro většinu investorů i před 10 lety.

V řízení portfolií jsme odmítli být aktivní, nechceme reflektovat aktuální trendy nebo tržní situaci a nemáme snahu předvídat vývoj tříd aktiv. Takový přístup považujeme za boj s větrnými mlýny, který dlouhodobě nepřináší vyšší výdělky, což dokazují četné studie a samotné výsledky investičních řešení.

Za nejvhodnější investiční přístup z pohledu výnosů a rizika považujeme pasivní investování. Pasivní investování nabízí tržní výnosy, které dosahuje kopírováním složení indexů. Podmínkou úspěšného pasivního investování je dostatečná diverzifikace.

Finax portfolia patří aktuálně mezi ty s nejvyšší mírou diverzifikace v Česku, tzn. hodně rozložené riziko nebo poměr výnosu a rizika. Už od 250 korun jediným pohodlným řešením nakupujete zhruba 9 500 cenných papírů (5 500 akcií a 4 000 dluhopisů).

Nechte Vaše peníze vydělávat 

Vyzkoušejte levné pasivní investování bez daní.


S Finaxem máte jistotu, že pokaždé investujete do byznysu, kterému se právě daří a také do aktiv, které budou růst v budoucnosti. S Finaxem získáváte:

  • diverzifikaci mezi hlavní finanční třídy aktiv (různé akcie a dluhopisy), díky které získáváte nižší tržní riziko,
  • měnovou a úrokovou diverzifikaci – investujete do aktiv denominovaných v různých měnách od eura, přes dolar až po exotické měny rozvojových zemí
  • regionální diverzifikaci – Finax investuje do cenných papírů z více než 90 zemí na všech kontinentech,
  • sektorovou diverzifikaci – v portfoliích najdete akcie všech odvětví hospodářství, stejně i státní cenné papíry,
  • velikostní diverzifikaci – jedním portfoliem získáváte akcie malých perspektivních firem i velkých etablovaných nadnárodních korporací,
  • diverzifikaci investičních přístupů – držíte stabilnější dividendové společnosti, levné hodnotové akcie i expandující růstové tituly

Na co si jen při investování vzpomenete, v portfoliích Finaxu i držíte. Ať se v budoucnu děje na trzích a v ekonomikách cokoliv, máte jistotu, že část vašeho portfolia bude z tohoto dění s jistotou profitovat.

Pasivní přístup Inteligentního investování představuje základní kámen každého řádného investičního portfolia nebo budování majetku. Pokud nechcete spekulovat nebo nemáte specifické investiční cíle, v zásadě jiný druh investice ani v životě nepotřebujete. Z hlediska rizika jde o optimální řešení.

Pokud již investujete v jiném finančním produktu, ale nejste si jistí podstupovaným rizikem a souvisejícím výnosem, nebo nejste spokojeni s dosahovanými výdělky, zašlete nám vaše investice na přehodnocení.

Pokud přesunete vaše slabé investice do Finaxu, odměníme vás slevou z poplatku za řízení portfolia. Inteligentní investování budete mít ještě efektivněji.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Klíčová slova
Diverzifikace | Riziko
Sdílej článek
| |

Nejčtenější články

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy | Finax.eu
12. července 2022

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy

Téměř 80 % bohatých lidí si svůj majetek vybudovalo od nuly a Juraj Hrbatý je jedním z nich. Svůj majetek nezdědil, ale propracoval se k němu. Stále se však drží při zemi a peníze nerozhazuje. Přečtěte si seznam jeho rad, které mohou i vám pomoci zlepšit finanční budoucnost.

Přečíst více
12 rad jak měsíčně ušetřit tisíce korun | Finax.CS
8. ledna 2021

12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun

Buďme upřímní, šetření peněz je náročné. Pokud nevíte, jak se přinutit začít spořit, nejste v tom sami. Většina lidí žije od výplaty k výplatě, a to není v pořádku! Několika z vás pomůže seznam jednoduchých kroků.

Přečíst více
SKUTEČNÉ NÁKLADY AUTA - NEJVĚTŠÍ zbytečný výdaj | Finax.CS
12. listopadu 2020

Skutečné náklady auta - největší zbytečný výdaj

Pro některé je auto nástroj na přesouvání se z bodu A do bodu B, pro jiné symbolizuje společenský status, či úspěch. Málokdo si však uvědomuje, že auto je pro rodinu častokrát jedním z největších výdajů v jejich životě.

Přečíst více
22. října 2019

Finanční nezávislost – jak jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – čas a svobodu.

Přečíst více
Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon