Kolik vydělala portfolia finaxu a kolik konkurence za rok 2019?

Rok 2019 byl k investorům velmi štědrý. Dařilo se všem třídám aktiv a výnosy většiny akciových trhů skončily v slušných dvouciferných procentech. Loni se skutečně dalo vydělat všude a lehce.

Radoslav Kasík | Výsledky Finaxu | 24. květen 2020

Finax od svého vzniku pravidelně na pololetní bázi přináší výsledky vzorových modelovaných strategií Inteligentního investování. Ty porovnáváme se zhodnocením nejpopulárnějších podílových fondů na v Česku, abychom prokázali proklamované výhody pasivního přístupu k budování majetku.

Jak se vyvíjely trhy a portfolia Finaxu v průběhu roku?

Rok 2019 nebyl pro investory velkou výzvou. V zásadě platí, že čeho se vaše peníze chytly, určitě je to rozmnožilo. Tratily jen peníze v polštářích a na účtech v bankách.

Sílu minulého roku dokladuje vývoj jednotlivých tříd aktiv, na kterých je Inteligentní investování postavené. Všech 10 fondů ETF ukončilo rok v zelených číslech. Následující graf ilustruje zhodnocení vybraných šesti fondů během roku na německé burze Xetra.

I v roce 2019 dominovaly v eurech americké velké akcie (35,4%). Příjemným překvapením jsou akcie malých evropských firem (34,5%). Nejslabší akciovou třídou byly v minulém roce akcie firem z rozvojových zemí (emerging markets), které dosáhly eurové zhodnocení "jen" 21,3%.

Dokonce i světové vládní dluhopisy, nejbezpečnější cenné papíry, si připsaly téměř 5%. Kdo by to na začátku roku při nulovém úročení a zvyšování úrokových sazeb v USA řek? Dvouciferný výnos zaknihovala nejúspěšnější dluhopisová třída v portfoliích Finaxu zaměřena na vládní dluhopisy rozvojových zemí 11,2%.

Jednotlivé fondy měly navzájem v průběhu celého roku pozitivní korelaci cen. Znamená to, že se vyvíjely stejným směrem – společně rostly. Díky kladné korelaci všech tříd aktiv se v průběhu roku na žádném účtu nenaplnily podmínky rebalancingu.

Dynamické investice

Akcie nezůstaly své pověsti absolutně nic dlužné a vydělaly nejvíce. Vzorové 100% akciové portfolio Finax narostlo loni o 28,1% v českých korunách

V průběhu roku jsme nebyli svědky výraznějších poklesů, snad kromě května. Trhy rostly od začátku roku do jeho konce. I v minulém roce fungovaly staří a osvědčení investiční vítězové z předchozích let - např. sázky na velké technologické firmy nadále plodily bohaté ovoce.

Na takovýchto trzích nebylo pro nikoho náročné vydělat, jak ukazuje i následující tabulka. V ní porovnáváme výkonnost našich modelovaných portfolií a podílových fondů spadajících do 5. a vyšší rizikové třídy dle metodiky SRRI od Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA).

Upozornění: Všechny údaje vážící se k historickému vývoji portfolií Finax jsou modelovány a byly vytvořeny na základě zpětného modelování dat. Způsob modelování historické výkonnosti jsme popsali v článku Jak modelujeme historický vývoj portfolií. Minulé výsledky nejsou zárukou budoucích výnosů a výsledkem vaší investice může být i ztráta. Informujte se, jaké rizika podstupujete při investování.

Na aktuální tabulku se dívá podstatně lépe než před rokem, kde první sloupec měl minusová znaménka před číslicemi. Na konci roku 2019 jsou všechny řádky vyplněny dvojciferným zhodnocení, což potvrzuje naše předchozí vyjádření.

Musíme však podotknout, že pouze jeden fond hrubým loňským ziskem před zdaněním překonal výkonnost modelovaného 100% akciového portfolia Finaxu, za což jim patří velký obdiv. Jedná se o Akciový fond společnosti ČSOB.

Pro potvrzení našich výsledků přikládáme i grafy vývoje dvou skutečných účtů s jednorázovou investicí. Jeden je Dominika Hrbatého s portfoliem 80/20, který je dlouhodobě zpřístupněný na naší stránce, kde ho můžete sledovat. Druhým je 100% akciová strategie nejmenovaného klienta.

Pravidelně opakujeme, že každý účet je u nás individuální. V důsledku různého načasování investic a různých efektivních poplatků vlivem slev se složení dvou účtů se stejnou strategií liší, a tím pádem tyto dva účty mohou dosahovat i rozdílné výkonnosti.

Proto dlouhodobě pracujeme se vzorovými portfolii, které slouží ke sledování vývoje strategií Inteligentního investování

Vyvážené investice

Do této kategorie zařazujeme portfolia a fondy s rizikovou třídou 4 podle metodiky SRRI. Zpravidla sem spadnou smíšené fondy s podílem akcií 40% až 70%, jak je tomu i v případě portfolií Inteligentního investování.

Ani extrémně příznivý rok nepomohl manažerům těchto fondů. Dosahovaný čistý výnos na jednotku podstupovaného rizika je v průměru téměř poloviční oproti tržním výsledkům. Investoři zbytečně doplácejí na přehnanou konzervativnost portfolií a vysoké poplatky těchto fondů.

Konzervativní investice

Třetí skupinu investičních řešení tvoří portfolia s mírnou volatilitou, podle níž jsou v rámci metodiky SRRI zařazeny do 3. rizikové skupiny. Sem patří dynamičtější dluhopisové fondy a konzervativnější smíšené fondy, tedy zpravidla portfolia s podílem akcií 30% a méně.

V tomto případě jsou rozdíly nejmenší, což je pochopitelné při nízko výnosových investicích. Musíme podotknout, že v našich portfoliích dvě třetiny dluhopisové složky tvoří vládní dluhopisy, které jsou považovány za nejbezpečnější cenné papíry na světě, čemuž odpovídá i jejich úročení.

Shrnutí

Historie Finaxu momentálně přesahuje dva roky. Mnozí poukazují na naši krátkou existenci jako na náš největší nedostatek. Historii si nevymyslíme, historii si jen postupně napíšeme výročími a úspěchy.

Pro získání důvěry ve finančním světě je to skutečně krátká doba. O to více nás těší, že se nám ji daří pevně budovat. Dosažené výsledky společnosti Finax, o.c.p., a.s. najdete ve dvou článcích:

Právě dva roky od založení Finaxu byly na trzích značně rozpačité. Zažili jsme první výraznější negativní rok od poslední finanční krize (2018), ale i extrémně pozitivní následující rok.

Celkově šlo o náročné období pro investiční rozhodnutí, ale i samotné řízení aktiv, které byly doprovázené značnou nejistotou. Takový čas výzev potvrdil kvality řešení, které jsme přinesli na český trh, a smysl investování jako takového.

Velmi nás těší, že jsme měli možnost zažít s našimi portfolii i vyšší volatilitu. O to víc, když obstály na výbornou.

Odstranění člověka z investování, vynechání jeho rozhodnutí z investičního procesu, tedy kompletní absence emocí, nižší poplatky, široce rozložené riziko a nulové daně z výnosů vedou k vyšším výnosům.

Ohodnoťte článek:
Kolik vydělala portfolia finaxu a kolik konkurence za rok 2019?
Hodnocení: 4.8 4

Nejčtenější články

22. říjen 2019

Finanční nezávislost – jako jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – svobodu.

Přečíst více
Finanční rezerva – v dobrém i ve zlém | Finax.cz
2. prosinec 2019

Finanční rezerva – v dobrém i ve zlém

Ztráta práce, delší pracovní neschopnost, zatékající střecha, pokažené auto či jen nečekaně vysoké nedoplatky na energiích. Pokud nechcete, aby takové poměrně běžné problémy přerostly do kritických rozměrů a zbytečných půjček, je třeba být na ně připraven. K tomu slouží finanční rezerva. Kolik byste si ale měli "odložit stranou"? Kde držet finanční rezervu? Stačí vám na ni běžný účet v bance, nebo ji můžete investovat?

Přečíst více
21. červen 2019

Proč rebalancujeme portfolia

Finax na český trh přinesl, jako jednu z několika novinek, automatizovaný pravidelný rebalancing, zohladnujuci princip danovo efektivneho investovania. Co toto cizí slovo znamená a jaké výhody nabízí pro vaše investice?

Přečíst více
31. říjen 2019

Diverzifikace - Jak vydělávat hodně s minimálním rizikem

Diverzifikace je základní podmínkou pasivního investování. Představuje skvělý jednoduchý nástroj snižování rizika investice a cestu k dlouhodobým a stabilním výnosům. Finax portfolia patrí mezi nejvíc diverzifikovaná na českém trhu. Jak funguje diverzifikace, co si pod ní lze představit a proč je důležitá pro vaše investice?

Přečíst více