Nesnažte se načasovat trhy, vyděláte méně

Dennodenně jsme svědky marné snahy investorů načasovat svou investici. Mnoho lidí ji roky odkládá v naivní naději výhodnějšího nákupu. Jde však o zbytečnou snahu, která je připravuje o výdělky. V konečném důsledku ti, co se bojí a spekulují, svůj majetek znehodnocují.

Radoslav Kasík | Škola investování | 19. listopad 2018

Každému z vás, kteří investujete nebo zamýšlíte finanční majetek umístit efektivněji, často hlavou běhají myšlenky, zda je právě teď ten správný čas. Výjimkou nejsme ani my. Roky zkušeností na finančních trzích nás však naučily, že je to marná snaha.

Lidé se mylně snaží svou investici načasovat. Začínající investoři chtějí všemožně najít dno a vrchol trhů, a tím vydělat co nejvíce. Tato představa je sice pěkná, naoko logická a bylo by perfektní umět takto řídit svůj finanční majetek. Ve skutečnosti je to ale "boj s větrnými mlýny".

„Mnohem více peněz investoři ztratili připravováním se na korekce nebo předvídáním korekcí jako v samotných korekcích.” Peter Lynch

Peter Lynch je legendární manažer, který řídil historicky nejúspěšnější podílový fond Magellan ve společnosti Fidelity Investments. Lynch byl skutečně jedním z milionu. Během jeho vedení fond vydělal v průměru 29% ročně, více než dvojnásobek výkonnosti indexu S&P 500.

Nikdo nedokáže předvídat vývoj trhů

Předpokladem úspěšného investování je vštípit si toto základní pravidlo do mysli. Jinak budete věčně se svými investicemi nespokojeni a nedají vám spát. A v konečném důsledku nevyděláte tak velký výnos, jaký vám trhy nabízejí.

Myslet si opak je velkou chybou. Existuje několik důvodů této nepopiratelné skutečnosti. V první řadě jsou to naše přirozené vlastnosti a emoce. Dalším faktorem je nedostatek informací nebo neschopnost člověka obsáhnout jejich obrovská kvanta.

V neposlední řadě je příčinou samotná živelnost ekonomiky a společnosti. Tak jako v lidské psychice, tak ani v ekonomice neplatí stálé vztahy, kdy jedna akcie vždy vyvolá konkrétní reakci.

Přehnané sebevědomí a strach ze ztrát jsou emoce, které dominují myslím většiny investorů, zejména začínajícím. Jde o tzv. kognitivní omezení mysli, které je největším nepřítelem úspěšného investování.

Tyto faktory slabší výkonnosti aktivní správy investic popisují četné studie z oblasti behaviorální ekonomie a financí, které se nedívají na ekonomii jako na exaktní nebo racionální vědu, ale ovlivněnou subjektivním lidským rozhodováním na základě psychologických motivů.

V praxi to pak vypadá tak, že 99% aktivně řízených podílových fondů v Evropě zaměřených na globální akcie nepřekonalo za uplynulých 10 let výkonností světový akciový index S&P Global 1200 Index.

 A to jde o fondy řízené profesionálními manažery, kteří celou kariéru strávili na finančních trzích. Disponují neomezeným přístupem k informacím, výkonnými analytickými nástroji a podpůrným týmem.

People

Zlepšete svoje finanční vzdělání

Finax webináře vždy se zajímavými tématy


Nejlepším důkazem lidské neschopnosti předvídat vývoj trhů byla samotná finanční krize v roce 2008. Drtivá většina fondů ji nedokázala zachytit. Ztráty profesionálních manažerů byly zpravidla dokonce větší než samotného trhu. Ještě horší je, že většina z nich následně zameškala nástup býčího trhu (růstu) a asi nikdo z nich nepředpokládal ani jeho současný rozměr.

Průměrný podílový fond v USA investující do velkých amerických společností dosáhl ke konci roku 2015 roční výnos na úrovni 8,2%. Průměrný investor v tomto typu fondu za stejné období dosáhl roční výnos pouze 4,7%. Kde se ztratilo chybějících 3,5%? Ve snaze řídit a časovat investice.

Co vás odlišuje od ostatních lidí? Proč byste zrovna vy měli být ten vyvolený, který na rozdíl od 99% lidí před vámi dokáže správně načasovat investice, když to nevědí daleko informovanější?

Pasivní investování

V USA hodně ekonomů vypracovalo studie, které se věnovaly vztahu mezi chováním investora a jím dosahovanými výsledky. Všechny potvrdily, že aktivnější investoři dlouhodobě dosahují nižší zhodnocení než tržní výnosy. Kromě chybných rozhodnutí za tím stojí i vyšší náklady aktivní správy investic.

 Dokonce tento vztah platí i pro investory, kteří častěji navštěvují svůj účet s cílem pravidelně kontrolovat stav investic. Při každé návštěvě totiž vzniká pohnutka do investic zasáhnout.

Tento rozdíl ve výsledcích mezi trhem a aktivními investory označil známý finanční autor a ilustrátor Carl Richards pojmem behavior gap, který následně ve financích zdomácněl a volně se dá přeložit jako ztráta způsobená chováním.

 Uvedené výzkumy vyčíslily tuto ztrátu investorů v důsledku častých a zbytečných rozhodnutí v rozmezí -1,17% až -4,3% ročně vůči dosaženému zhodnocení trhů (indexů).

Z těchto studií jsme ve Finaxu vycházeli při tvorbě Inteligentního investování a rozhodli jsme se přijít s pasivním investováním. Právě eliminace lidského rozhodování a automatizace při investování vede ke snížení rizika a nákladů, což jsou spolu s dlouhodobým horizontem klíčové faktory úspěšné investice.

Stejně tyto výzkumy jednoznačně potvrzují, že snaha o časování trhů vede dlouhodobě k horším výsledkům a je proto zbytečná.

„Pro úspěšnou investici je důležitý čas v trhu, ne načasování trhu.”

Důležitějšími a ovlivnitelnými faktory určujícími úspěšnost investice je investiční horizont, jemu přizpůsobená správná alokace (složení investice), diverzifikace (rozložení rizika) a pravidelný rebalancing.

Namísto snahy o načasování nákupu věnujte raději pozornost těmto parametrům investice. My ve Finaxu známe jejich význam, a proto klademe hlavní důraz na tyto faktory při výběru investice.

Každý potenciální inteligentní investor na začátku své registrace ve Finaxu projde otázkami o navrhované investici a o svém rizikovém profilu. Na základě odpovědí unikátní algoritmus Robo-advisor zvolí investorovi vhodné portfolio přesně napasované na jeho rizikový profil.

Pokud jste opatrný člověk, který se bojí poklesu investice, dostanete konzervativnější strategii s větším podílem dluhopisů. Výkyvy takového portfolia jsou podstatně menší než u strategií s větším zastoupením akcií.

Výběr konkrétního portfolia je dále podřízen zamýšlené době trvání investice. Algoritmus je naprogramován tak, abyste s největší pravděpodobností dosáhli kladné výkonnosti na Vámi zadaném investičním horizontu podle historických statistik portfolií Inteligentního investování.

Tržní riziko – riziko, o které se vždy postaral čas

Tržní riziko mluví o nejistotě dosažení výnosu očekávaného investory. Zjednodušeně řečeno, pod tržním rizikem chápeme právě pokles hodnoty investice, kterého se většina z vás obává. Kvůli němu odkládáte své investice a zbytečně proděláváte, tedy nevyděláváte.

 Tržní riziko klesá ruku v ruce s časem, jak potvrzují údaje v tabulce níže. Prodlužující se horizont tržní riziko postupně eliminuje až k nule, jak si můžete přečíst v tomto článku.

Upozornění: Všechny údaje vztahujúci se k historickému vývoji portfolií Finax jsou modelovány a byly vytvořeny na základě zpětného modelování dat. Způsob modelování historické výkonnosti jsme popsali v článku Jak modelujeme historický vývoj portfolií. Minulé výsledky nejsou zárukou budoucích výnosů a výsledkem vaší investice může být i ztráta.

Čím delší dobu necháte svůj majetek pracovat, tím menší šanci ztráty máte. Stejně vaše výnosy rostou s přibývajícími roky rychleji díky složenému úročení.

Průměrný investiční horizont aktivních účtů ve Finaxu, který si naši klienti zadali při jejich otevírání, je 17 let, což velmi chválíme. Z tohoto hlediska jsou výkyvy trhů absolutně zanedbatelné a při tomto horizontu se naši klienti nemají absolutně čeho obávat.

Kdy je ideální čas začít investovat?

Pravidla úspěšné investice jsme vám odhalili na této stránce. Rady, jak se chovat na klesajících trzích, jsme nabídli v tomto článku. Dnes je doplňujeme o doporučení kdy a jak začít investovat, což využijí zejména lidé váhající a přemýšlející nad investicemi.

Buďte aktivní tam, kde to má smysl – ve vydělávání a šetření peněz. Co se investování týče, nejlépe uděláte, když budete ignorovat své vlastní emoce a názory na směrování finančních trhů, jakož i rady a pomoc "profesionálů".

 V první řadě nespekulujte nad investičními nástroji. Základním kamenem budování majetku je pasivní indexové investování. Vše ostatní je složitější, riskantnější, dražší a v konečném důsledku i méně výnosné. Pokud nemáte v portfoliu indexy, jiným nástrojům nevěnujte ani vteřinu vaší pozornosti.

Začněte investovat již dnes 


Pokud máte dostatečně dlouhý investiční horizont, neexistuje důvod váhat nad investicí a snažit se ji načasovat. Jak jsme si ukázali, nepodaří se vám to.

Pokud ho nemáte, co nejdříve si ve vašem rozpočtu najděte peníze, které dokážete zavázat na dlouhá léta. Jedině dlouhodobě investované prostředky vám dokáží generovat zajímavé výnosy, plodit další peníze a zvyšovat hodnotu vašeho majetku.

Pokud je toto pro vás nepřekonatelná bariéra, nikdy váš majetek neporoste.

Začněte co nejdříve. Jedině tak se dostanete do investování. Co nejdříve z něj udělejte běžnou součást vašeho života. Jen investováním pochopíte jeho zákonitosti a fungování trhů.

Mějte dostatečnou likvidní finanční rezervu. Neodkládejte investice, ale využívejte poklesy na dokupování a průměrování nákupních cen.

Nyní se zamyslete, jak dlouho už uvažujete nad investováním. Kdy vás poprvé napadla myšlenka odkládat peníze stranou a někde investovat? Vždy jste si ale našli nějakou výmluvu, nemám pravdu?

Bylo to před 5 lety? Přišli jste o zhodnocení 55% (9,2% ročně). Bylo to během krize před 10 lety, kdy jste byli skálopevně přesvědčeni, že trh padne ještě níže? Poklesl a nic to nezměnilo na racionalitě tehdejšího investování. Dnes byste měli skoro trojnásobek Vašich peněz (zhodnocení 187%, 11,1% ročně).

 Pokud chcete zhodnotit váš majetek, zapomeňte na snahu o časování trhů. Přestaňte váhat a začněte investovat.

Ohodnoťte článek:
Nesnažte se načasovat trhy, vyděláte méně
Hodnocení: 5 2

Nejčtenější články

22. říjen 2019

Finanční nezávislost – jako jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – svobodu.

Přečíst více
Finanční rezerva – v dobrém i ve zlém | Finax.cz
2. prosinec 2019

Finanční rezerva – v dobrém i ve zlém

Ztráta práce, delší pracovní neschopnost, zatékající střecha, pokažené auto či jen nečekaně vysoké nedoplatky na energiích. Pokud nechcete, aby takové poměrně běžné problémy přerostly do kritických rozměrů a zbytečných půjček, je třeba být na ně připraven. K tomu slouží finanční rezerva. Kolik byste si ale měli "odložit stranou"? Kde držet finanční rezervu? Stačí vám na ni běžný účet v bance, nebo ji můžete investovat?

Přečíst více
21. červen 2019

Proč rebalancujeme portfolia

Finax na český trh přinesl, jako jednu z několika novinek, automatizovaný pravidelný rebalancing, zohladnujuci princip danovo efektivneho investovania. Co toto cizí slovo znamená a jaké výhody nabízí pro vaše investice?

Přečíst více
31. říjen 2019

Diverzifikace - Jak vydělávat hodně s minimálním rizikem

Diverzifikace je základní podmínkou pasivního investování. Představuje skvělý jednoduchý nástroj snižování rizika investice a cestu k dlouhodobým a stabilním výnosům. Finax portfolia patrí mezi nejvíc diverzifikovaná na českém trhu. Jak funguje diverzifikace, co si pod ní lze představit a proč je důležitá pro vaše investice?

Přečíst více