Finax Blog

Informace, které Vám pomohou ke správnému investování.

Odkud se bere vyšší výkonnost Finaxu?

Zisky Inteligentního investování od Finaxu překonávají výnosy konkurenčních podílových fondů i samotných kapitálových trhů. Nalezli jsme a analyzovali jsme důvody naší vyšší výkonnosti.

Radoslav Kasík | Jak to děláme? | 21. června 2019

  • Inteligentní investování od Finaxu nabízí optimální složení portfolií.
  • Při jeho tvorbě jsme vycházeli z 9 pravidel úspěšného investora.
  • Jednoduché, levné a nezdaněné tržní řešení je nejvýnosnější.

V článku Vyšší výnosy Finax oproti podílovým fondům, i trhu jsme vám ukázali, o kolik portfolia Inteligentního investování od Finaxu výkonností překonávají českou konkurenci i samotné světové trhy. Ukážeme vám, co jsou důvody našich vyšších výnosů.

Podrobnou analýzou a přípravou našich portfolií jsme dospěli k několika faktorům, které vedou k vyšší výkonnosti Finaxu oproti trhu i podílovým fondům. Začnu tím pozoruhodnějším, a to překonáváním výnosů trhů.

1. Složení portfolií

Základním rozdílem je skladba naší akciové složky a indexu MSCI World, kterou jsme použili pro srovnání s tržními výnosy. Zatímco např. Finax portfolia jsou tvořeny z více než 6 000 akcií, v případě indexu MSCI World je to jen necelých 1 700 titulů. Finax portfolia tak paradoxně nabízejí širší diverzifikaci.

Index MSCI World tvoří jen akcie firem z 23 zemí s vyspělou ekonomikou, tzn. že rozvíjející se země, od kterých výnosy překonaly v uplynulých 10 letech např. evropské akcie, neobsahuje.

V portfoliích Finaxu najdete i větší podíl malých a středních podniků, které výkonností patří historicky mezi nejlepší aktiva.

2. Rebalancing

Druhým významným trumfem Finaxu je náš vlastní způsob rebalancování portfolií. Pro mnohé jde o neznámý pojem, proto mu věnujeme samotný článek.

Cílem rebalancování je udržet riziko klientských investic na uzdě, v co největší míře ho eliminovat, a přitom zvýšit výnos. To se nám úspěšně podařilo. Např. za uplynulých 20 let rebalancing přidal k výkonnosti více než 0,6% ročně na dynamických portfoliích Finax.

Upozornění: Všechny údaje vztahujúci se k historickému vývoji portfolií Finax jsou modelovány a byly vytvořeny na základě zpětného modelování dat. Způsob modelování historické výkonnosti jsme popsali v článku Jak modelujeme historický vývoj portfolií. Minulé výsledky nejsou zárukou budoucích výnosů a výsledkem vaší investice může být i ztráta.

3. Indexy vs. podílové fondy

Zde je matematika poměrně jednoduchá. Statistika SPIV (S&P Indices Versus Active) publikována každoročně společností S&P Dow Jones Indices porovnává výkonnost podílových fondů s indexy. SPIV jasně říká, že v Evropě na horizontu 10 let pouze 6,75% podílových fondů překoná výnosy trh.

Když Finax pohodlně výkonností poráží samotný trh, který má lepší výkonnost než 93% fondů spravovaných v Evropě, zákonitě musíme překonávat i výnosy podílových fondů.

Získejte vyšší výnosy 

Vyzkoušejte levné fondy ETF bez daní z výnosů.


Proč to tak je? Důvodů je několik. Základní odpovědí však mohou být východiska, kterých jsme se drželi při vytváření portfolií Inteligentního investování od Finaxu. Existuje několik základních pravidel úspěšného investování, které vám zajistí růst finančního majetku.

4. Lidský faktor

Je zajímavé, že člověk nedokáže dobře řídit své investice. Právě nesprávné rozhodnutí manažerů podílových fondů mají největší podíl na výkonnosti zaostávající za indexy.

Několik studií se v minulosti věnovalo zkoumání, zda investoři dokáží dlouhodobě překonat výnosy trh, a snažily se zdůvodnit výsledek. Ve všech případech byl výsledek negativní a příčiny se připisovaly zejména psychice, emocím, nedostatku informací a lidské neschopnosti dostatečně rychle reagovat na nové fakta.

Proto preferujeme pasivní investování, do kterého nemusíme my a ani samotný investor zasahovat. Čím méně rozhodnutí při investování je potřebných, tím bývá výkonnost zpravidla vyšší. Největší překážkou vyššího zhodnocení podílových fondů jsou jejich samotní manažeři.

5. Nižší poplatky

Paradoxně tito manažeři, jejich týmy a technické zabezpečení stojí nemalé peníze. Někdo je ale musí zaplatit a jsou to právě investoři v podílových fondech. Čím vyšší poplatky, tím nižší výnos pro konečného investora.

Poplatky za řízení v akciových podílových fondech se na Slovensku pohybují od 1 do 3% ročně, zatímco poplatky fondů ETF v portfoliích Finaxu se pohybují kolem 0,2% ročně.

Pokud chce manažer porazit trh a účtuje si 2% ročně, musí každý rok překonat zisky indexů o 2%. Při průměrném výnosu trhu 8% ročně znamená, že by manažer musel dlouhodobě dosahovat o 25% vyšší výkonnost, aby zaznamenal alespoň čistý výnos rovnající se zhodnocení indexů. A věřte nám, že je to náročná, až nemožná úloha.

People

Zlepšete svoje finanční vzdělání

Finax webináře vždy se zajímavými tématy


6. Nulové daně

Porovnávané výkonnosti fondů jsou čisté, tzn. po zdanění. Výhodou ETF v české daňové legislativě je osvobození jejich výnosů od daně, pokud investice trvala déle než tři roky.

Aby Váš majetek rostl, nestačí jen investovat. Musíte investovat správně. A věřte, že není investice jako investice.

Finax vznikl s cílem nabídnout Slovákům řádné investování. Od počátku jsme chtěli, aby Inteligentní investování od Finaxu naplňovalo všech 9 základních pravidel úspěšné investice. Právě díky tomu jsou naše portfolia nejlepší alternativou pro umístění vašich úspor. Tuto možnost přinášíme již i v České republice.

Nejčtenější články

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy | Finax.eu
12. července 2022

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy

Téměř 80 % bohatých lidí si svůj majetek vybudovalo od nuly a Juraj Hrbatý je jedním z nich. Svůj majetek nezdědil, ale propracoval se k němu. Stále se však drží při zemi a peníze nerozhazuje. Přečtěte si seznam jeho rad, které mohou i vám pomoci zlepšit finanční budoucnost.

Přečíst více
12 rad jak měsíčně ušetřit tisíce korun | Finax.CS
8. ledna 2021

12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun

Buďme upřímní, šetření peněz je náročné. Pokud nevíte, jak se přinutit začít spořit, nejste v tom sami. Většina lidí žije od výplaty k výplatě, a to není v pořádku! Několika z vás pomůže seznam jednoduchých kroků.

Přečíst více
SKUTEČNÉ NÁKLADY AUTA - NEJVĚTŠÍ zbytečný výdaj | Finax.CS
12. listopadu 2020

Skutečné náklady auta - největší zbytečný výdaj

Pro některé je auto nástroj na přesouvání se z bodu A do bodu B, pro jiné symbolizuje společenský status, či úspěch. Málokdo si však uvědomuje, že auto je pro rodinu častokrát jedním z největších výdajů v jejich životě.

Přečíst více
22. října 2019

Finanční nezávislost – jak jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – čas a svobodu.

Přečíst více
Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon