Odkud se bere vyšší výkonnost Finaxu?

Zisky Inteligentního investování od Finaxu překonávají výnosy konkurenčních podílových fondů i samotných kapitálových trhů. Nalezli jsme a analyzovali jsme důvody naší vyšší výkonnosti.

Radoslav Kasík | Jak to děláme? | 21. červen 2019

  • Inteligentní investování od Finaxu nabízí optimální složení portfolií.
  • Při jeho tvorbě jsme vycházeli z 9 pravidel úspěšného investora.
  • Jednoduché, levné a nezdaněné tržní řešení je nejvýnosnější.

V článku Vyšší výnosy Finax oproti podílovým fondům, i trhu jsme vám ukázali, o kolik portfolia Inteligentního investování od Finaxu výkonností překonávají českou konkurenci i samotné světové trhy. Ukážeme vám, co jsou důvody našich vyšších výnosů.

Podrobnou analýzou a přípravou našich portfolií jsme dospěli k několika faktorům, které vedou k vyšší výkonnosti Finaxu oproti trhu i podílovým fondům. Začnu tím pozoruhodnějším, a to překonáváním výnosů trhů.

1. Složení portfolií

Základním rozdílem je skladba naší akciové složky a indexu MSCI World, kterou jsme použili pro srovnání s tržními výnosy. Zatímco např. Finax portfolia jsou tvořeny z více než 6 000 akcií, v případě indexu MSCI World je to jen necelých 1 700 titulů. Finax portfolia tak paradoxně nabízejí širší diverzifikaci.

Index MSCI World tvoří jen akcie firem z 23 zemí s vyspělou ekonomikou, tzn. že rozvíjející se země, od kterých výnosy překonaly v uplynulých 10 letech např. evropské akcie, neobsahuje.

V portfoliích Finaxu najdete i větší podíl malých a středních podniků, které výkonností patří historicky mezi nejlepší aktiva.

2. Rebalancing

Druhým významným trumfem Finaxu je náš vlastní způsob rebalancování portfolií. Pro mnohé jde o neznámý pojem, proto mu věnujeme samotný článek.

Cílem rebalancování je udržet riziko klientských investic na uzdě, v co největší míře ho eliminovat, a přitom zvýšit výnos. To se nám úspěšně podařilo. Např. za uplynulých 20 let rebalancing přidal k výkonnosti více než 0,6% ročně na dynamických portfoliích Finax.

Upozornění: Všechny údaje vztahujúci se k historickému vývoji portfolií Finax jsou modelovány a byly vytvořeny na základě zpětného modelování dat. Způsob modelování historické výkonnosti jsme popsali v článku Jak modelujeme historický vývoj portfolií. Minulé výsledky nejsou zárukou budoucích výnosů a výsledkem vaší investice může být i ztráta.

3. Indexy vs. podílové fondy

Zde je matematika poměrně jednoduchá. Statistika SPIV (S&P Indices Versus Active) publikována každoročně společností S&P Dow Jones Indices porovnává výkonnost podílových fondů s indexy. SPIV jasně říká, že v Evropě na horizontu 10 let pouze 6,75% podílových fondů překoná výnosy trh.

Když Finax pohodlně výkonností poráží samotný trh, který má lepší výkonnost než 93% fondů spravovaných v Evropě, zákonitě musíme překonávat i výnosy podílových fondů.

Získejte vyšší výnosy 

Vyzkoušejte levné fondy ETF bez daní z výnosů.


Proč to tak je? Důvodů je několik. Základní odpovědí však mohou být východiska, kterých jsme se drželi při vytváření portfolií Inteligentního investování od Finaxu. Existuje několik základních pravidel úspěšného investování, které vám zajistí růst finančního majetku.

4. Lidský faktor

Je zajímavé, že člověk nedokáže dobře řídit své investice. Právě nesprávné rozhodnutí manažerů podílových fondů mají největší podíl na výkonnosti zaostávající za indexy.

Několik studií se v minulosti věnovalo zkoumání, zda investoři dokáží dlouhodobě překonat výnosy trh, a snažily se zdůvodnit výsledek. Ve všech případech byl výsledek negativní a příčiny se připisovaly zejména psychice, emocím, nedostatku informací a lidské neschopnosti dostatečně rychle reagovat na nové fakta.

Proto preferujeme pasivní investování, do kterého nemusíme my a ani samotný investor zasahovat. Čím méně rozhodnutí při investování je potřebných, tím bývá výkonnost zpravidla vyšší. Největší překážkou vyššího zhodnocení podílových fondů jsou jejich samotní manažeři.

5. Nižší poplatky

Paradoxně tito manažeři, jejich týmy a technické zabezpečení stojí nemalé peníze. Někdo je ale musí zaplatit a jsou to právě investoři v podílových fondech. Čím vyšší poplatky, tím nižší výnos pro konečného investora.

Poplatky za řízení v akciových podílových fondech se na Slovensku pohybují od 1 do 3% ročně, zatímco poplatky fondů ETF v portfoliích Finaxu se pohybují kolem 0,2% ročně.

Pokud chce manažer porazit trh a účtuje si 2% ročně, musí každý rok překonat zisky indexů o 2%. Při průměrném výnosu trhu 8% ročně znamená, že by manažer musel dlouhodobě dosahovat o 25% vyšší výkonnost, aby zaznamenal alespoň čistý výnos rovnající se zhodnocení indexů. A věřte nám, že je to náročná, až nemožná úloha.

People

Zlepšete svoje finanční vzdělání

Finax webináře vždy se zajímavými tématy


6. Nulové daně

Porovnávané výkonnosti fondů jsou čisté, tzn. po zdanění. Výhodou ETF v české daňové legislativě je osvobození jejich výnosů od daně, pokud investice trvala déle než tři roky.

Aby Váš majetek rostl, nestačí jen investovat. Musíte investovat správně. A věřte, že není investice jako investice.

Finax vznikl s cílem nabídnout Slovákům řádné investování. Od počátku jsme chtěli, aby Inteligentní investování od Finaxu naplňovalo všech 9 základních pravidel úspěšné investice. Právě díky tomu jsou naše portfolia nejlepší alternativou pro umístění vašich úspor. Tuto možnost přinášíme již i v České republice.

Ohodnoťte článek:
Odkud se bere vyšší výkonnost Finaxu?
Hodnocení: 4.6 7
Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Chief Investment Officer
Klíčová slova
Jak to děláme?
Sdílej článek
| |

Nejčtenější články

22. říjen 2019

Finanční nezávislost – jako jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – svobodu.

Přečíst více
Finanční rezerva – v dobrém i ve zlém | Finax.cz
2. prosinec 2019

Finanční rezerva – v dobrém i ve zlém

Ztráta práce, delší pracovní neschopnost, zatékající střecha, pokažené auto či jen nečekaně vysoké nedoplatky na energiích. Pokud nechcete, aby takové poměrně běžné problémy přerostly do kritických rozměrů a zbytečných půjček, je třeba být na ně připraven. K tomu slouží finanční rezerva. Kolik byste si ale měli "odložit stranou"? Kde držet finanční rezervu? Stačí vám na ni běžný účet v bance, nebo ji můžete investovat?

Přečíst více
21. červen 2019

Proč rebalancujeme portfolia

Finax na český trh přinesl, jako jednu z několika novinek, automatizovaný pravidelný rebalancing, zohladnujuci princip danovo efektivneho investovania. Co toto cizí slovo znamená a jaké výhody nabízí pro vaše investice?

Přečíst více
31. říjen 2019

Diverzifikace - Jak vydělávat hodně s minimálním rizikem

Diverzifikace je základní podmínkou pasivního investování. Představuje skvělý jednoduchý nástroj snižování rizika investice a cestu k dlouhodobým a stabilním výnosům. Finax portfolia patrí mezi nejvíc diverzifikovaná na českém trhu. Jak funguje diverzifikace, co si pod ní lze představit a proč je důležitá pro vaše investice?

Přečíst více