Finax Blog

Informace, které Vám pomohou ke správnému investování.

Půlroční porovnání investic: jak zachytil Finax a fondy vlnu zotavování?

Máme za sebou první pololetí letošního roku, ve kterém se trhy začaly zotavovat z loňských poklesů. Přečtěte si pravidelné porovnání výsledků pasivních portfolií Finaxu a nejpopulárnějších podílových fondů v České republice.

Šimon Pekar | Výsledky Finaxu | 28. července 2023

Finanční trhy vstupovaly do nového roku s pocitem všeobecné nejistoty. Inflace byla stále na několikanásobku cíle centrálních bank, očekával se postupný propad ziskovosti firem či propuknutí recese v důsledku drahých energií a vysokých úroků. Mnozí investoři si proto mysleli, že trhy pokoří nalezená dna a půjdou ještě níž.

Během prvních 6 měsíců letošního roku se většina pesimistických věšteb nenaplnila. Evropské indexy začátkem roku podpořila mírná zima, pokles cen energií či otevírání čínské ekonomiky. Později začaly prudce růst americké indexy díky klesající inflaci, odolnosti ekonomiky a nadšení investorů ohledně umělé inteligence. Přestože se oproti předchozím maximům z konce roku 2021 stále nacházejí v poklesu, po prvním pololetí jsou na dobré cestě směrem vzhůru.

Známky zotavení jsme začali pozorovat i na dluhopisovém trhu, který však dále dolů tlačilo zvyšování úroků ze strany centrálních bank. Jelikož inflace u nás postupně zpomaluje (za červen 2023 jsme se dostali pod psychologickou desítku, tedy 9,7 % meziročně), pomalu se vytváří prostor pro následný obrat směrem dolů. V rámci Fed a ECB se také pomalu blížíme k úplnému zastavení zvyšování úrokových sazeb a dalším horkým tématem nebude nic jiného než „kdy ty sazby zase půjdou dolů“. Tlak na dluhopisové trhy by tak mohl zmizet a trhy by mohly postupně začít stoupat díky vyplácení současných vysokých výnosů.

Opět se potvrdilo, že při investování se vyplatí být opatrným optimistou. Pokud budete mít stále zainvestováno, vlny zotavení zaručeně nezmeškáte a poklesy můžete využívat k dokupování za zvýhodněné ceny.

Jak tento trend využily ve svůj prospěch podílové fondy? Dokázaly v turbulentním prostředí vygenerovat nadvýnos oproti trhu nebo propásly jeho růst? Nahlédněte do našeho pravidelného srovnání, kde proti sobě postavíme výsledky nejpopulárnějších podílových fondů a strategií Finaxu.

Srovnání jsme tradičně uspořádali podle celoevropského ukazatele rizika SRI, který podílové fondy musí uvádět v dokumentech s klíčovými informacemi pro investory. Čím vyšší je toto číslo, tím je hodnota portfolia méně stabilní (vaše investice by tedy zažívala prudší pohyby nahoru a dolů).

Portfolia se stejným SRI mají podobné riziko, tabulky jsme tedy sestavili podle tohoto ukazatele, abyste si mohli porovnat, které řešení nabízí za danou úroveň rizika nejuspokojivější výnos.

Aby bylo investování ve Finaxu ještě výhodnější, nabízíme pro naše nové i stávající klienty různé slevové kampaně. Jedna z trvalých akcí je sleva za přesun vašich investic k nám. Pokud doložíte přesun své investice od konkurence do Finaxu, polovinu přesunuté částky vám budeme řídit dva roky zdarma. Více se o slevě dozvíte v tomto článku.

Upozornění k uváděným datům: Všechny údaje vážící se k vývoji portfolií Finax představují skutečně dosaženou výkonnost vzorových portfolií v měně EUR. Výsledky jsou převedeny na CZK při spotových kurzech EUR-CZK (zdroj: Bloomberg). Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než která se používá při výpočtu výkonnosti. Způsob počítání skutečné výkonnosti jsme popsali v článku Jak počítáme skutečnou výkonnost portfolií Finaxu? Minulé výsledky nejsou zárukou budoucích výnosů a výsledkem vaší investice může být i ztráta. Informujte se, jaká rizika podstupujete při investování.

Upozornění k daňové povinnosti: Daňový režim závisí na jednotlivých poměrech každého klienta a může se měnit. Příjmy z úplatného převodu cenných papírů jsou osvobozeny od daně, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč (viz § 4 odst. 1 písm. x Zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů) anebo po uplynutí 3 let mezi nabytím a úplatným převodem (viz § 4 odst. 1 písm. w Zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů); osvobození se nevztahuje na příjmy z úplatného převodu cenných papírů, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodníku majetku, a to do 3 let od ukončení činnosti. Příjmy z prodeje fondů ETF tvořících portfolia Finaxu výše uvedené podmínky daňového osvobození splňují. Režim zdanění portfolií Finaxu se může v budoucnu změnit. Ve srovnání pracujeme se zveřejněnými výsledky fondů na webových sídlech správcovských společností a u portfolií Finaxu nezohledňujeme možnou daňovou povinnost u případného rebalancingu v předchozím roce.

Dynamické strategie

Dynamická portfolia investují převážně do akcií, které mají dlouhodobě nejvyšší očekávaný výnos. Výměnou však musí investoři strpět větší výkyvy v hodnotě investice než u opatrnějších strategií.

Dynamické strategie Finaxu spadají do rizikové kategorie SRI 4. Podílovým fondům s podobným rizikem se během uplynulého roku dařilo lépe než Inteligentnímu investování. Většina z nich trh výrazně překonala.

Půlroční porovnání investic: jak zachytil Finax a fondy vlnu zotavování? | Finax.eu

Dynamickým fondům se podařilo využít příležitostí a trendů, které se na finančních trzích za posledních 12 měsíců naskytly. Dokázaly tak přinést svým investorům nadvýnos i přes vyšší poplatky (konkrétní výše naleznete na konci článku), za což si zaslouží naše uznání. Nesmíme také opomíjet fakt velmi silné koruny, která meziročně posílila o téměř 4 % a za 3 roky kumulovaně o necelých 11 % a dokázala s výkonnostmi eurových portfolií Finaxu silně zamávat.

Top Stocks od Erste, který se jako jediný nachází v 5. rizikové skupině, se stal skokanem roku. Dokázal totiž proměnit ztrátu z období 30. 6. 2021 až 30. 6. 2022 ve výši -27,7 % na úžasný zisk 28,2 % v následujících 12 měsících. Nejúspěšnějším fondem ve 4. rizikové třídě je Akciový od ČSOB s 23,0 %, který má těsně za zády Fond Globálních značek od Generali s 22,5 %. Bronzovou medaili s výnosem 21,5 % si nakonec odnáší Sporotrend od Erste.

První 3 zmíněné fondy mají vysokou koncentraci amerických akcií, zejména těch technologických (Top Stocks od Erste má aktuálně až pětinu v biotechnologickém sektoru a ČSOB Akciový s Fondem Globálních značek od Generali až necelou čtvrtinu v sektoru informačních technologií). Takové investice mají za sebou mimořádně úspěšné pololetí.

Začněte investovat již dnes 

Vysoká váha jedné země nebo sektoru se ale nemusí vždy vyplácet – loni například tyto fondy padaly rychleji než trh (jelikož valuace technologických firem prudce srážely rostoucí úroky). Přestože tyto fondy měly velmi úspěšný uplynulý rok, nezapomínejme, že investování je běh na dlouhou trať. Když se totiž podíváme na 5letý horizont, tak uvidíme, že naše portfolio 100/0 je na tom pouze o desetinu hůře než Top Stocks, a to je ještě v nižší rizikové třídě, a o 1,2 procentních bodů výkonnější než bronzový Sporotrend.

Největší výzvou pro fondy aktivní správy bude si výkonnosti porážející trh udržet. Studie od S&P Dow Jones Indices přinesla statistiku za posledních 5 let (červen 2017 až červen 2022) na vzorku 2 132 fondů. Zkoumala, kolik fondů za zmíněný 5letý horizont bylo schopno přinést investorům každý rok nadprůměrný výsledek. A závěr? Nedokázal to bohužel ani jeden. Více jsme o tématu psali v tomto blogu.

A taková zajímavost nakonec – kdo pravidelně sleduje naše porovnání a neuniklo mu ani to z minulého roku, může se všimnout, že došlo k velkému přesunu v rámci rizikových tříd. Naše 3 portfolia se posunula z 5. do 4. rizikové třídy a některé fondy poskočily dokonce o 2 třídy níže. To je i důvod, proč jsme Top Stocks zařadili do celkového přehledu fondů SRI 4.

Vyvážené a „konzervativní“ strategie

Do rizikové kategorie SRI 3 obvykle spadne nejvíce fondů a tak jako minulý rok kvůli volatilitě měnového kurzu najdeme ostatní strategie Finaxu právě v této části. Najdeme v ní strategie s různým mixem akcií, dluhopisů, komodit či nástrojů peněžního trhu. Škála dosažených výnosů je proto u strategií Finaxu i podílových fondů poměrně pestrá.

Půlroční porovnání investic: jak zachytil Finax a fondy vlnu zotavování? | Finax.eu

S přibývající dluhopisovou složkou výkonnost klesala, a to kvůli pokračujícímu zvyšování úroků centrálními bankami. Pomyslný kámen úrazu tomu ještě přidala výše zmíněná velmi silná koruna, která dokonce v dubnu 2023 atakovala nejsilnější úrovně za posledních 15 let.

Za horší výkonností Finaxu ve srovnání s fondy jsou dva faktory, které jsme již v minulosti zmiňovali. Prvním je fakt, že v porovnání s akciovými trhy mají správci, kteří jsou aktivní také na dluhopisovém trhu, několik příležitostí vygenerovat nadvýnos (díky charakteristikám jako přesně daná splatnost, množství mimoburzovních obchodů s možností arbitráží či vyšší podíl profesionálních investorů).

Druhým důvodem je to, že dluhopisy zařazené v našich portfoliích mají poměrně dlouhou duraci. Tento ukazatel měří jejich citlivost na zvyšování úroků – čím delší durace, tím více se změní ceny dluhopisů v reakci na změnu úroků. Pokud úroky v ekonomice rostou, cena dluhopisů klesá, pokud centrální banky začnou úroky snižovat, jejich cena zareaguje růstem.

Je třeba připomenout, že události, které poslaly dluhopisy do ztráty, se stanou jednou za generaci. Byli jsme svědky nejprudšího zvyšování úroků v historii, přičemž ceny dluhopisů na růst úroků zákonitě reagují poklesem. Nic to nemění na faktu, že dlouhodobě tyto cenné papíry vydělávají výnos, který je nižší, ale stabilnější než u akciových investic.

Právě díky zvyšování úroků jsou dluhopisy po letech zajímavé. I nejbezpečnější vládní dluhopisy mají výnos kolem 3–4 %. Dluhopisy však mají určitou splatnost – musíte jim dát čas, aby se tento výnos plně projevil. V příštích letech bychom proto měli být svědky postupného stabilního zotavování.

Zvýšená výnosnost dluhopisů se již ukazuje na krátkodobém trhu, kde k jejich vyplacení dochází rychleji. Nedávno jsme spustili nový produkt Bystrý vklad, který je postaven na ETF peněžního trhu a extrémně krátkých dluhopisů. V současnosti nabízí atraktivní hrubý výnos 3,3 % ročně v eurech díky postupného růstu zahrnutých ETF v posledních měsících. Přečtěte si o něm více, pokud vás zajímají řešení na poli konzervativních investic se zajímavým výnosem.

Metodika porovnávání a vybrané podílové fondy

V blogu jsme porovnávali výkonnost po poplatcích hypotetických investic do portfolií Finax a nejpopulárnějších podílových fondů v Česku ukončených k 30. 6. 2023.

V případě portfolií Finaxu uvádíme také výkonnost od spuštění, tedy u Inteligentního investování od 21. 2. 2018 a Inteligentní peněženky od 27. 7. 2021. S metodikou výpočtu skutečné výkonnosti našich portfolií se můžete seznámit zde.

Za populární podílové fondy označujeme největší podílové fondy u nás. Zároveň se snažíme do srovnání zahrnout všechny klíčové správcovské společnosti, jejichž služby Češi využívají.

Do srovnání jsme vybrali 21 fondů. Majetek podílníků v těchto fondech dosáhl téměř 150,88 miliard korun.

Níže naleznete srovnávané fondy s uvedeným průběžným poplatkem (zdroj dokumenty Klíčové informace pro investory) a velikostí majetku ve správě fondu v České republice (zdroj webové stránky jednotlivých fondů). Uvedený poplatek zahrnuje všechny průběžné náklady fondu, včetně transakčních nákladů.

Finax účtuje poplatek za řízení portfolia pouze 1 % p.a. + DPH (celkem 1,2 % p.a.). Donedávna byl za vklady do 1 000 eur účtován i poplatek za zpracování platby ve výši 1 % + DPH (celkem 1,2 %). Tento druhý poplatek jsme do výpočtů nezahrnuli a od 1. 7. 2023 jsme jej navždy zrušili. Snížit (klidně až na nulu) si můžete také poplatek za řízení portfolia. Využít k tomu můžete zmiňovanou slevu za přesun investice či slevu za pozvání známých do Finaxu.

Amundi Funds:

 • Balanced, 2,15 %, 7 382,10 mil. Kč

CONSEQ:

 • Active Invest Dynamický, 2,62 % + výkonnostní poplatek, 13 841,00 mil. Kč
 • Active Invest Vyvážený, 2,09 % + výkonnostní poplatek, 3 396,74 mil. Kč

ČSOB:

 • Akciový, 2,47 %, 9 405,64 mil. Kč
 • Akciový dividendových firem, 2,16 %, 4 336,04 mil. Kč
 • Bohatství, 1,93 %, 35 823,00 mil. Kč
 • Premium Opatrný, 1,40 %, 7 435,09 mil. Kč
 • Private Banking Opatrný, 1,29 %, 3 446,00 mil. Kč

Erste:

 • Global Stocks FF, 2,52 %, 1 228,80 mil. Kč
 • Sporotrend, 2,35 %, 1 560,47 mil. Kč
 • Stock Small Caps, 2,24 %, 13 820,66 mil. Kč
 • Top Stocks, 2,31 %, 23 847,22 mil. Kč
 • Vyvážený Mix FF, 1,55 %, 3 330,30 mil. Kč

Fidelity:

 • Global Dividend, 2,08 %, 276,71 mil. Kč
 • World Fund hedged, 2,23 %, 116,40 mil. Kč

Generali:

 • Fond globálních značek, 2,33 %, 5 829,80 mil. Kč

KB:

 • Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní, 1,22 % + výkonnostní poplatek, 3 062,49 mil. Kč

Raiffeisen:

 • Fond Globálních trhů, 2,64 % + výkonnostní poplatek, 1 156,90 mil. Kč
 • Fond Udržitelného rozvoje, 1,85 % + výkonnostní poplatek, 3 076,40 mil. Kč
 • Strategie Balancovaná, 1,50 % + výkonnostní poplatek, 3 042,80 mil. Kč

UNIQA:

 • Selection Global Equity, 1,82 %, 5 459,89 mil. Kč


Šimon Pekar
Šimon Pekar
Analyst
Klíčová slova
Investování | Jak investovat
Sdílej článek
| |

Nejčtenější články

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy | Finax.eu
12. července 2022

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy

Téměř 80 % bohatých lidí si svůj majetek vybudovalo od nuly a Juraj Hrbatý je jedním z nich. Svůj majetek nezdědil, ale propracoval se k němu. Stále se však drží při zemi a peníze nerozhazuje. Přečtěte si seznam jeho rad, které mohou i vám pomoci zlepšit finanční budoucnost.

Přečíst více
12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun | Finax.eu
8. ledna 2021

12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun

Buďme upřímní, šetření peněz je náročné. Pokud nevíte, jak se přinutit začít spořit, nejste v tom sami. Většina lidí žije od výplaty k výplatě, a to není v pořádku! Několika z vás pomůže seznam jednoduchých kroků.

Přečíst více
SKUTEČNÉ NÁKLADY AUTA - NEJVĚTŠÍ zbytečný výdaj | Finax.CS
12. listopadu 2020

Skutečné náklady auta - největší zbytečný výdaj

Pro některé je auto nástroj na přesouvání se z bodu A do bodu B, pro jiné symbolizuje společenský status, či úspěch. Málokdo si však uvědomuje, že auto je pro rodinu častokrát jedním z největších výdajů v jejich životě.

Přečíst více
22. října 2019

Finanční nezávislost – jak jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – čas a svobodu.

Přečíst více
Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon