Finax Blog

Informacje, które pomogą Ci właściwie inwestować

Dlaczego rebalansujemy portfele

Rebalancing – co dokładnie znaczy to obce słowo znaczy i jakie zalety przynosi dla Twojej inwestycji?

Radoslav Kasík | Jak to robimy? | 1. października 2019

  • Co to jest rebalancing?
  • Rebalansing pozwala utrzymać ryzyko portfela na odpowiednim poziomie
  • Rebalansing zdecydowanie zwiększa rentowność inwestycji
  • Kiedy i jak rebalansujemy?
  • W jaki sposób jest możliwe, że utrzymywanie stałej kompozycji portfela przynosi wyższe stopy zwrotu?

Co to jest rebalansing?

Rebalancing, wbrew temu, co może się wydawać nie jest niczym skomplikowanym, a co najważniejsze niesie wiele korzyści dla Twojej inwestycji.

Jak już sama nazwa sugeruje, chodzi o utrzymywanie balansu, czyli równowagi. Finax zajmując się inteligentnym inwestowaniem, czuwa nad zapewnianiem równowagi w inwestycjach swoich klientów.

Najprościej rzecz ujmując, rebalancing oznacza utrzymywanie stałej kompozycji portfela w początkowo dobranym składzie, który jest optymalny dla celu i ryzyka portfela każdego inwestora.

Zacznij inwestować już dzisiaj 

Przy zakładaniu konta w Finax-e, algorytm wybierze portfolio indywidualnie dopasowane do każdego klienta. Inwestycje Finaxu składają się z 10 funduszy ETF które łączą w sobie różne klasy aktywów takich jak akcje dużych amerykańskich spółek, małych spółek europejskich lub światowych obligacji rządowych. Poszczególne konta klientów różnią się udziałem poszczególnych funduszy zgodnie z wybranym ryzykiem portfela.

Kompozycja portfela zmienia się wraz z upływem czasu, ponieważ 10 poszczególnych klas aktywów nigdy nie rozwija się w takim samym tempie. Niektóre rosną szybciej niż inne lub też niektóre rosną, podczas gdy inne spadają.

Na przykład ceny akcji zmieniają się częściej i bardziej gwałtownie niż ceny obligacji –innymi słowy mają wyższą fluktuację (zmienność). Z perspektywy historycznej jednak osiągają wyższe zyski. Akcje rynków wschodzących czy też mniejszych spółek mają większą zmienność niż akcje dużych spółek i rynków rozwiniętych itd.

Wraz z nierównomiernym rozwojem funduszy zmienia się ich waga (udział) w portfelu, co możemy zaobserwować na poniższym wykresie porównującym strategię Finax w proporcji 50/50 w listopadzie 2013 (50% akcji i 50% obligacji) i 2 lata później w listopadzie 2015 (56% akcji i 44% obligacji).

parametre podielových fondov

Rebalancing oznacza przywrócenie kompozycji inwestycji do początkowego czy też optymalnego poziomu – czyli powrót do składu portfela, która był dobrany dla klienta na początku inwestycji zgodnie z jego celami, możliwościami i stosunkiem do ryzyka.

 Rebalansowanie odbywa się poprzez sprzedaż funduszy, których aktualna waga w portfelu jest większa niż ta na początku inwestycji przy jednoczesnym zakupie funduszy, których waga jest mniejsza niż ta, która była w optymalnej kompozycji.

parametre podielových fondov

Dlaczego właściwie rebalansujemy?

Jakość każdej inwestycji mierzy się proporcją zysku do ryzyka. Podstawową zależnością inwestowania jest, że większy zysk niesie za sobą większe ryzyko i odwrotnie.

Celem każdego menadżera portfela inwestycyjnego jest osiągnięcie maksymalnego zysku przy równoczesnym utrzymaniu najniższego i akceptowalnego dla inwestora ryzyka. Wyższe zyski przy niższym ryzyku to marzenie każdego menadżera inwestycyjnego. W inwestowaniu chodzi o Święty Graal.

Podstawowe zadanie, jakie ma spełniać rebalancing w zarządzaniu portfelami Finaxu to utrzymywanie ryzyka inwestycji na wybranym i możliwym do przyjęcia poziomie.

Zdywersyfikowane portfele składające się z różnych klas aktywów z upływem czasu mają tendencje do zwiększać swój poziom ryzyka. W perspektywie długoterminowej akcje oraz inne bardziej ryzykowne aktywa rosną szybciej niż te bezpieczniejsze aktywa. W ten oto sposób ich proporcja w portfelu wzrasta a inwestycja staje się bardziej ryzykowna, jak już ukazaliśmy wcześniej.

Jeżeli na przykład algorytm wybierze dla klienta zrównoważony portfel składający się w 50% z funduszy akcyjnych i w 50% z obligacji, to za kilka lat udział akcji może zmienić się na 70%, a udział obligacji na pozostałych 30%. Taki portfel ma już jednak diametralnie inną strategię inwestycyjną oraz ryzyko.

Uwaga: Wszystkie dane dotyczące historycznego rozwoju portfeli Finax są modelowe i oparte na modelowaniu wstecznym danych. Sposób, w jaki modelujemy historyczne wyniki portfeli Finax, opisaliśmy w artykule: Jak modelujemy historyczne wyniki portfeli. Historyczne wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych zwrotów. Twoja inwestycja może również przynieść stratę.

parametre podielových fondov

W okresie spadków na rynkach finansowych zależność ta działa odwrotnie. Wtedy portfel staje się bardziej konserwatywny – większą proporcję osiągają bezpieczniejsze aktywa. Potencjał ich rentowności spada, co z kolei może w późniejszym czasie pozbawić inwestora części zysków. Dlatego też istotne jest, aby zawsze mieć dobrze dobrany skład portfela

Naszym celem jest utrzymanie ryzyka portfela na idealnym poziomie, czyli takim z którym inwestor będzie czuł się komfortowo. Ponadto ten właśnie sposób w przypadku zarządzanych portfelów, do których należy Finax Inteligentne Inwestowanie, nakłada na handlowców papierami wartościowymi samo prawo.

Jak dokonujemy rebalancingu i jakie korzyści z niego płyną?

W Finax-e nie zadowoliliśmy się jednak tylko ogólnym rebalancingiem portfelów. Chcieliśmy dowiedzieć się, kiedy i w jakich warunkach najkorzystniej przywrócić proporcję inwestycji do optymalnego poziomu.

Dzięki szczegółowym analizom i długoterminowemu testowaniu rozmaitych sposobów dopasowywania portfela wypracowaliśmy własny system rebalancingu.

Rezultatem naszego know-how jest system rebalancingu, który zwiększa rentowność portfela i obniża ryzyko.

parametre podielových fondov

Na przestrzeni 30 lat rebalancing zwiększył wydajność dynamicznych, wzrostowych i zrównoważonych portfeli średnio o 0,41% rocznie. Przy strategiach z większym udziałem obligacji wpływ rebalansowania jest mniejszy.

O pozytywach rebalancingu przekonujemy się w turbulentnych okresach oraz podczas wzmożonych zmianach na rynkach finansowych. Dlatego na przykład w ciągu ostatnich 20 lat zysk strategii z większym udziałem akcji powiększył się średnio o 0,65% rocznie.

parametre podielových fondov

Rezultatem badania rebalancingu jest ustalenie odstępów pomiędzy poszczególnymi funduszami w portfelu, w granicach których można podczas trwania inwestycji oscylować. Gdy tylko proporcja funduszu w wartości portfela przekroczy górny albo dolny dopuszczalny odstęp, uruchomi się rebalancing i kompozycja portfolio powróci do optymalnego układu.

Rebalancing Finaxu jest zautomatyzowany. System monitoruje kompozycję portfela wszystkich klientów i w przypadku odchylenia wagi poszczególnych funduszy poza ustaloną granicę, inwestycja jest rebalansowana.

Nie możemy nigdy z góry ustalić, kiedy będziemy rebalansować portfolio. Nie mamy żadnych ściśle ustalonych dat regulacji składu portfela.

Osiągaj lepsze wyniki 

Wypróbuj tanie fundusze ETF.

Określenie czasu rebalancingu w Finax-e jest uzależnione od rozwoju na rynkach i od wzajemnej korelacji poszczególnych funduszy ETF. Na rynkach o wysokiej zmienności, potrzeba zmiany proporcji portfela może zaistnieć nawet kilka razy w roku. Z drugiej jednak strony może zdarzyć się sytuacja, gdy portfel nie będzie musiał być rebalansowany nawet kilka lat.

Dlaczego rebalancing zwiększa zysk?

Często się spotykamy z pytaniem, w jaki sposób jest możliwe, że rebalancing przynosi dla inwestycji tak wyraźne korzyści jak na przykład zyski większe aż o 0,65% rocznie. Wyniki naszych prób i testów zaskoczyły nawet nas, dlatego poświęciliśmy tej kwestii więcej czasu.

Po pierwsze rebalancing automatycznie przynosi nam inny Święty Graal inwestowania – sprzedaje drogo i kupuje tanio. Chodzi tu o sztukę inwestowania, która w teorii wydaje się prosta, ale w praktyce włada nią mało kto.

Rebalancing dokonuje tego, co powinien robić każdy inwestor, ale jego emocje lub psychika go ograniczają. Ujmując rzecz zupełnie prosto rebalancing wykazuje zyski – zbiera profity z inwestycji.

Waga sprzedawanych funduszy ETF jest wyższa w porównaniu do początkowego składu, czyli ich wartość rosła szybciej niż wartość funduszy, które podczas rebalancingu nie sprzedajemy. Relatywna wydajność kupowanych aktywów jest niższa, czyli dane aktywa są tańsze w porównaniu do sprzedawanych aktywów.

Spadki nierebalansowanej inwestycji są wyraźniejsze, a wzrost niższy niż w rebalansowanym portfolio.

Jeżeli rynki akcji spadną o 20%, masz w swoim portfelu 60% akcji zamiast początkowo wybranych 50%, a wartość portfela spadnie o 12%, przy prawidłowo ustawionej inwestycji jednak wartość spadnie tylko o 10%. Jeżeli rynek akcji wzrósł o 100%, a Twój portfel zawiera tylko 30% akcji, Twoja inwestycja zwiększy swoją wartość o 30%, podczas gdy przy optymalnym składzie 50% akcji, wartość inwestycji wzrośnie o 50%.

parametre podielových fondov

Rebalansing to niezwykłe narzędzie pasywnego inwestowania, które oferuje najlepsze rozwiązanie w pomnażaniu oszczędności. Wykonuje działania, które powinny być częścią każdego inwestowania, ale inwestorzy z różnych powodów, nie są w stanie ich podejmować samodzielnie we właściwy sposób – utrzymuje poziom ryzyka inwestycji na ustalonym poziomie, sprzedaje droższe aktywa i kupuje tańsze, zwiększa wydajność inwestycji i obniża jej ryzyko.

Rebalansowanie jest ogromnym wkładem i wartością dodaną Inteligentnych Portfeli Finax, którą w tej właśnie formie nie może pochwalić się żaden inny inwestycyjny produkt. 
Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Słowa kluczowe
Nie znaleziono słów kluczowych
Udostępnij artykuł
| |

Najczęściej czytane artykuły

26. lipca 2022

6 rad, których możesz nauczyć się od bogatych ludzi

Prawie 80% bogatych ludzi zbudowało swój majątek od podstaw. Juraj Hrbatý jest jednym z nich. Nie odziedziczył swojej fortuny, ale zapracował na nią. Wciąż trzyma jednak głowę nisko i nie trwoni pieniędzy. Poznaj kilka rad od założyciela Finax, które mogą pomóc Ci poprawić i Twoją finansową przyszłość.

Czytaj więcej
16. grudnia 2020

12 rad, jak zaoszczędzić setki złotych miesięcznie

Bądźmy szczerzy, oszczędzanie pieniędzy jest wyzwaniem. Nie możesz zmusić się od oszczędzania? Nie tylko Ty. Większość ludzi żyje od wypłaty do wypłaty, a to nie w porządku! Lista prostych kroków pozwalających zaoszczędzić pieniądze pomoże wielu z Was.

Czytaj więcej
27. września 2022

Co to procent składany i jak pomoże ci stać się bogatym?

„Procent składany to ósmy cud świata. Kto to rozumie, zarabia, a ten kto nie, ten płaci.” – to słynne zdanie autorstwa Alberta Einsteina. Procent składany z biegiem czasu przyspiesza wzrost wartości Twoich oszczędności i inwestycji. Z drugiej strony, z czasem powiększa również Twoje zadłużenie.

Czytaj więcej
Inwestowanie w złoto - wady i pułapki | Finax.PL
21. lipca 2020

Inwestowanie w złoto - wady i pułapki

Zainteresowanie złotem wzrosło w ostatnich miesiącach. Sprzedawcy wykorzystują recesję gospodarczą jako argument na korzyść złota, co dezorientuje wielu potencjalnych inwestorów. Przeanalizowaliśmy dla Ciebie historię złota i wszystkie parametry inwestowania w niego. Przedstawiamy Ci informacje o tym, ile możesz zarobić na złocie, ile kosztuje ta przyjemność, czy w ogóle opłaca się kupować złoto, na co należy uważać w przypadku złota oraz kiedy i jak odpowiednio w nie zainwestować.

Czytaj więcej
Chętnie Ci doradzimy!
Zaplanuj rozmowę
phone-icon