Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

5 mýtov o podielových fondoch (Prečo vám dobre nezarobia?)

Ľudia majú o podielových fondoch a investičných manažéroch množstvo mylných predstáv. Často sa stretávame s názormi, že ochránia investíciu pred poklesmi jej hodnoty, že vedia predvídať vývoj trhov alebo vyberať akcie, ktoré budú rásť najviac.

Radoslav Kasík | Škola investovania | 8. apríl 2019

V slovenskej spoločnosti panuje názor, že finančníci dokážu predvídať vývoj trhov a vedia vyberať medzi cennými papiermi budúcich víťazov, teda nástroje, ktoré zarobia najviac.

Mnoho ľudí sa stále domnieva, že aktívny prístup k investovaniu funguje. Pod investovaním si predstavujú práve aktívne riadenie investícií ako jedinú existujúcu alternatívu. Čo je aktívne a čo je pasívne investovanie sa dozviete tu.

Z týchto predpokladov pramení päť základných mýtov o aktívnom investovaní:

  • Aktívne riadenie investícií zarobí „za každého počasia“ – predpoklad, že investiční manažéri dokážu vždy nájsť triedy aktív, ktorých hodnota v danom čase rastie.
  • Profesionáli vám zarobia viac – vedia vybrať cenné papiere, ktorých hodnota rastie rýchlejšie ako iných.
  • Podielové fondy vás ochránia pred stratami – mnoho ľudí si myslí, že portfólioví manažéri dokážu predvídať vývoj trhov a dokážu predpovedať blížiaci sa pokles.
  • Fondy nesú nižšie riziko – schopnosť čítať trhy a vyberať „správne“ cenné papiere znamená nižšie riziko pre investorov a väčšiu ochranu ich majetku.
  • Vo fondoch nie sú priebežné poplatky – poplatky, ktoré investor neplatí priamo, alebo ktoré nevidí, neexistujú.

Žiaľ, presný opak je pravdou. Úspešných manažérov, ktorí dokážu pravidelne dlhodobo porážať svojimi výnosmi zhodnotenie indexov, je ako šafranu. Väčšina individuálnych a profesionálnych investorov nedosahuje ani trhový výnos.

Uvedené mylné predpoklady najlepšie vyvrátia samotné fakty v podobe skutočného vývoja aktívne riadených podielových fondov predávaných na Slovensku.

Dôvody slabšej výkonnosti podielových fondov

Existuje viacero dôvodov, prečo sa profesionálnym manažérom majetku a individuálnym investorom nedarí dosiahnuť vyššie výnosy, ako ponúka trh.

Medzi príčiny tejto skutočnosti sa radia hlavne:

  • Psychika a emócie človeka – najväčším nepriateľom investícií je samotný investor. Každému človeku sú prirodzené vlastnosti ako mýlenie sa, neschopnosť správne posudzovať pravdepodobnosť, stres v zložitých situáciách, prehnaná sebadôvera, zovšeobecňovanie, stádovitosť, mentálna krátkozrakosť (filtrovanie informácií), obavy zo strát, chamtivosť, závisť a pod. Všetky tieto charakteristiky potláčajú racionalitu v uvažovaní a konaní a pri investovaní vedú k chybným úsudkom a nesprávnym rozhodnutiam. Faktom je, že človek sa prirodzene nespráva tak rozumne, ako si väčšinou myslí.
  • Obrovský objem dostupných dát – v dnešnej dobe každý z nás môže a vie disponovať kvantom informácií, ktoré nedokáže efektívne spracovať a zanalyzovať. Doslova sa poľahky „utopíme“ v mori podnetov pre naše rozhodovanie, ktoré následne stráca objektívnosť a rovnako vedie k nesprávnym voľbám.
  • Náhodnosť a nepredvídateľnosť javov – početné štúdie z oblasti štatistiky a behaviorálnej ekonómie potvrdzujú, že vo vývoji ekonomiky a finančných trhov náhoda a nepravidelnosť zohrávajú obrovskú rolu. Mnohí ekonómovia dnes pracujú s týmto predpokladom ako faktom, a preto považujú finančné trhy za nepredvídateľné.
  • Vysoké náklady – náklady aktívnej správy investícií sú minimálne dvojnásobne vyššie ako v prípade pasívneho prístupu. Vyššie poplatky odkrajujú väčšiu časť z výnosového koláča, a tým menej zisku ostáva investorom.

People

Zvýšte svoje finančné vzdelanie

Finax webináre na vždy zaujímavé témy


Azda najpozoruhodnejším faktorom zaostávania výnosov aktívnej správy je neschopnosť predvídať vývoj cien investičných nástrojov, napr. akcií. Táto stále populárnejšia a rešpektovaná hypotéza sa nazýva Teória náhodnej prechádzky (Random Walk Theory).

Teória hovorí, že ceny aktív sú nezávislé a vždy reagujú na nové informácie, preto minulé pohyby nemožno použiť na predikovanie budúcich. V krátkom horizonte je vývoj cien náhodný a nepredvídateľný.

Podľa Teórie náhodnej prechádzky je dosahovanie výkonnosti prekonávajúcej trhový výnos viac výsledkom šťastia ako schopností manažérov.

Štúdia S&P Global

Analytici spoločnosti S&P Global sa pokúsili overiť toto tvrdenie na vývoji podielových fondov v USA počas rokov 2012 až 2018. V rámci štúdie sledovali, do akej miery dokážu akciové fondy prekonávajúce výnosmi trh v určitom období zopakovať výsledky v nasledujúcom období.

Úplne minimálny zlomok fondov, ktoré prekonali indexy počas troch rokov do septembra 2015, dosiahol výnos nad trhovým zhodnotením aj v nasledujúcich troch rokoch.

5 mýtov o podielových fondoch (Prečo vám dobre nezarobia?) | Finax.sk

V prípade fondov zameraných na americké akcie 27,4% zarobilo počas prvých troch rokov viac ako trh reprezentovaný indexom S&P 500. No len 2,7% z nich porážalo trh aj v nasledujúcich troch rokoch, čiže len 0,7% všetkých fondov prekonalo index v oboch obdobiach.

Pri fondoch zameraných na medzinárodné akcie (mimo USA) polovica porazila index S&P International 700 do septembra 2015, no len 0,8% z nej zopakovalo vyššiu výkonnosť aj v ďalších troch rokoch (0,4% fondov prekonalo trh v oboch obdobiach).

Pri aktívnej správe zreteľne platí vyhlásenie písané malými písmenami v marketingových materiáloch, že minulé výnosy nie sú zárukou budúcich.

Výsledky aktívnej a pasívnej správy na Slovensku

Pravdivosť tvrdenia overil Finax na slovenskom finančnom trhu. Porovnali sme výkonnosti podielových fondov zastupujúcich aktívnu správu a pasívneho Inteligentného investovania na základe skutočného vývoja účtov klientov Finaxu počas turbulentných piatich mesiacov od septembra 2018 do februára 2019.

Pravidelne opakujúce sa štatistiky a skutočné výsledky potvrdzujú, že aktívne investovanie nedokáže dlhodobo zarábať viac ako trh. Vyššie výnosy nad zhodnotením indexov sú viac výsledkom náhody a šťastia ako skutočných schopností a umu investičných manažérov.

Podielové fondy vás neochránia pred poklesmi trhov, nezabezpečia udržanie hodnoty investícií, ich manažéri nevedia predvídať vývoj trhov, nevedia ani vyberať cenné papiere, ktoré výnosmi prekonajú ostatné a nezarobia vám viac.

V porovnaniach nie je zohľadnený jeden dôležitý faktor, ktorý ešte zvyšuje atraktivitu pasívneho prístupu a jeho čisté výnosy – ich zdanenie. Príjmy z podielových fondov podliehajú dani, kým výnosy Inteligentného investovania sú po roku od dane oslobodené.

Začnite investovať už dnes 


Rast popularity indexových fondov

Investori vo svete si uvedomujú zbytočnosť aktívnej správy ich majetku, čo jasne preukazuje vývoj aktív v indexových a aktívne riadených fondoch. Stále viac ľudí odmieta platiť manažérom fondov vysoké poplatky za nižšie výnosy.

Nasledujúci graf ilustruje objem majetku v aktívne a pasívne spravovaných akciových fondoch v USA za uplynulých 10 rokov (údaj k roku 2018 je z novembra). Spoločnosť Morningstar predpokladá, že aktíva akciových indexových fondov už v tomto roku prekonajú hodnotu aktívne riadených akciových fondov za Atlantikom.

5 mýtov o podielových fondoch (Prečo vám dobre nezarobia?) | Finax.sk

Nech sú už dôvody neschopnosti investorov alebo investičných manažérov dosahovať výnosy nad širokým trhom akékoľvek, musíte tento fakt akceptovať, ak chcete zo svojich peňazí vyťažiť čo najviac.

Zabudnite na hľadanie úspešného správcu, ktorý vám dlhodobo bude generovať vyššie zisky. Zabudnite na hľadanie univerzálnej investičnej stratégie, ktorá vám bude zarábať za každého počasia. Ako sme ukázali, šance úspechu sú minimálne. Stratíte len čas a pripravíte sa o peniaze v podobe ušlých ziskov.

Pre efektívne a čo najvýnosnejšie zhodnocovanie vášho majetku vám stačí dodržiavať pár jednoduchých investičných pravidiel, vďaka ktorým pohodlne obídete najväčšie riziko pri investovaní – riziko človeka.

Finaxu na vašich peniazoch záleží. Váš majetok si zaslúži hýčkanie, preto máme dlhodobo v platnosti akciu pre vás. Za prenesenie vašich investícií z nevýkonnej správy vás odmeníme zľavou, vďaka ktorej vám 50% z presunutej hodnoty investície budeme riadiť 2 rokov zadarmo.

Daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti meniť.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Podielové fondy
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon