Finax Blog

Informácie ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Výsledky Finaxu a konkurencie v roku 2018

Za sebou máme prvý kalendárny rok činnosti Finaxu. Nepriaznivý vývoj trhov sa podpísal aj pod naše výsledky. Aké zhodnotenie dosiahli portfóliá Inteligentného investovania a ako obstálo voči konkurencii v roku 2018?

Radoslav Kasík | Naše výsledky | 14. január 2019

Rok 2018 na kapitálových trhoch

Asi nikomu neuniklo, že rok 2018 nedopadol pre finančné aktíva pozitívne. Pokojne ho môžeme označiť za najhorší v uplynulej dekáde.

V minulom roku trh nešetril pred stratami žiadnu triedu aktív, čiže investori sa okrem hotovosti a niekoľkých menších trhov nemali kde skryť. Poklesy neboli natoľko extrémne, no dostali mnohé akciové indexy v Európe a Ázii do medvedieho trhu, kedy strata od vrcholu presiahla 20%.

Vývoj vybraných ETF

Rok 2018 môžeme označiť aj za zlomový – obrátili sa trendy vo vývoji dlhodobo fungujúcich investičných stratégií. Nejde o žiadny nezvyčajný jav, ani dôvod na paniku, či zámienku na odvrátenie sa od zvoleného investičného plánu

Každý investor, ktorý chce dlhodobo dosahovať vyššie výnosy, musí podstúpiť riziko. Nadpriemerné zisky nie sú zadarmo. Ich cenou sú práve krátkodobé poklesy, ktoré sú bežnou súčasťou trhov a investori sa musia naučiť s nimi žiť a vnímať ich ako príležitosť nadobudnutia aktív za výpredajové ceny.

People

Zvýšte svoje finančné vzdelanie

Finax webináre na vždy zaujímavé témyAktívna správa vs. pasívne investovanie v 2018

Finax má za sebou prvý rok svojej činnosti. Napriek vývoju trhov ho považujeme za veľmi úspešný, keďže sa nám podarilo dosiahnuť a prekonať všetky naše plány.

Prvýkrát vám môžeme poskytnúť skutočne dosiahnuté výsledky inteligentných investorov a nie modely výkonnosti stratégií Finax. Náš prvý klient poslal 2.3.2018 jednorazový vklad do stratégie 80:20. Ku koncu roka výkonnosť jeho účtu bola -1,2%.

V tabuľkách výkonností zobrazujeme výsledky vzorových portfólií. Vo Finaxe je každý účet individuálny. Každý klient má iné dátumy nákupov cenných papierov, iný efektívny poplatok vďaka rôznym zľavám a iný dátum rebalansingu, preto sa odlišujú.

Občas sa stretávame pri nových klientoch s chybnou predstavou, že aktívna správa lepšie ochráni ich majetok pri poklesoch trhov. Minuloročné výsledky Inteligentného investovania a konkurenčných podielových fondov najlepšie odhalia tento často proklamovaný benefit, najmä samotnými správcovskými spoločnosťami a ich predajcami.

Upozornenie: Všetky údaje viažuce sa k historickému vývoju portfólií Finax sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

Pri dynamických portfóliách podielové fondy výkonnosťou neprekonali lacnejšie pasívne investovanie. Potvrdilo sa, že fondy, ktoré zarábali v predchádzajúcich rokoch viac, tak robili vďaka vyššiemu podstupovanému riziku (koncentrované portfóliá, malá diverzifikácia), ktoré sa prejavilo práve minulý rok hlbšími poklesmi.

Spomedzi ôsmych porovnávaných fondov štyri v roku 2018 poklesli menej ako vzorová akciová stratégia Finaxu. Z toho jeden fond Tatra banky je zameraný len na americké akcie, ktoré aj vďaka posilneniu dolára boli najvýkonnejším aktívom v predchádzajúcich 10 rokoch vrátane minulého. Tento fond patrí aj z pohľadu volatility podľa metodiky SRRI do vyššej rizikovej triedy.

Pokutou za miernejšie straty zostávajúcich troch fondov sú ich dlhodobé nižšie výnosy. Pri pohľade do minulosti vidíme, že podielové fondy výrazne strácajú na Inteligentné investovanie. 

Rozdiel v 10-ročných výnosoch modelovaného 100% akciového portfólia Finax (11,7% p.a.) a priemeru porovnateľných populárnych akciových fondov na Slovensku podľa rizikovej triedy SRRI po zdanení (6,8% p.a.) vzrástol na 4,9% ročne, čiže minuloročná volatilita trhov len umocnila výhody pasívneho investovania.

Porovnanie výsledkov Inteligentného investovania a podielových fondov ku koncu roka 2017.

Aktívne podielové fondy investorov neochránili pred poklesom trhov. Presne načasovať a správne pripraviť portfólio na korekcie je nemožné. Netreba zabúdať, že správcom platíte vyššie poplatky, či trhy rastú alebo klesajú, a to zhoršuje konečný výsledok pre vás aj v turbulentných časoch.

Zaujímavé bude sledovať, ako sa tieto podielové fondy vysporiadajú s pokračujúcou volatilitou a hlavne či dokážu zachytiť prípadný návrat trhov.

Prekvapivo sa ani zmiešané fondy s pomerne konzervatívnymi profilmi nedokázali vyhnúť červeným číslam. Samotné poklesy v minulom roku sa pohybujú okolo strát portfólií Finaxu, no rozdiely v kladných výnosoch na dlhších časových horizontoch sú výrazne naklonené v prospech Inteligentného investovania (v mnohých prípadoch až násobne viac).

Najväčšie vyvážené podielové fondy na Slovensku nielenže nerastú v dobrých rokoch, ale ešte aj výrazne klesajú v zlých. Ako sme spomínali v seriáli Investičná bitka, rok 2018 plne potvrdil, že zmiešané fondy sú peklom vašich úspor. Každý investor v týchto fondoch by mal ihneď zvážiť zmenu umiestnenia svojich investícií.

Veľkým sklamaním sú aj tzv. multi-asset class fondy (C-Quadrat a Amundi), teda fondy miešajúce portfóliá zo všetkých tried aktív s cieľom zarábať za každého počasia. Práve v týchto dobách trhových vrtochov by mali ukazovať svoju silu, v čom ale minulý rok absolútne zlyhali.

Jedine konzervatívne stratégie Finaxu sú porovnateľné s alternatívnymi dlhopisovými podielovými fondmi. V týchto triedach aktív nie sme takí konkurenční ako v prípade vyvážených a dynamických portfólií. Zatiaľ sa sústredíme hlavne na dlhodobé stratégie a budovanie majetku našich klientov.

Dôvodom zaostávania je celosvetové zameranie nami používaných dlhopisových ETF, kým porovnávané podielové fondy sa primárne orientujú na okolitý región charakterizovaný vyššími úrokmi, vyššími rizikovými prirážkami a často aj na neobchodované emisie. Cenou za vyšší výnos je vyššie podstupované riziko a nižšia likvidita cenných papierov v portfóliu.

Vývoj portfólií Inteligentného investovania

Rebalansing nebol v roku 2018 vykonaný na žiadnom klientskom účte. Vývoj portfólií v prvých troch štvrťrokoch bol poznačený negatívnou koreláciou aktív (opačné smerovanie), ktorá zvyšovala šance aktivácie rebalansingu. Dlhopisy a akcie rozvojových krajín klesali, kým americké akcie solídne rástli.

No posledné mesiace roka priniesli zvrat. Dlhopisy zredukovali straty a americké akcie prepadli, čím dobehli kolegov z iných kútov sveta a váhy jednotlivých ETF fondov priblížili naspäť k optimálnemu zloženiu portfólií.

Rok 2018 potvrdil výhody pasívneho investovania, ktoré je základnou investičnou stratégiou Finaxu. Aktívna správa nedokázala dosiahnuť svoje ciele v podobe ochrany investorského majetku počas turbulencií.

Nízke poplatky predstavujú nepriestrelný benefit v každom počasí, keďže poplatky za správu a riadenie portfólií platíte, či trhy rastú alebo klesajú. V časoch nepriaznivého vývoja vysoké náklady len umocňujú pokles hodnoty aktívnych fondov.

Široká diverzifikácia v prípade Inteligentného investovania splnila účel minimalizácie rizika a limitovala zníženie hodnôt portfólií.

Začnite bohatnúť

Vyskúšajte si investície do ETF už dnes


Čo vás mal rok 2018 naučiť a čo si z neho vziať pre vaše investície?

Rok 2018 potvrdil, že Inteligentné investovanie ako nástroj pasívneho investovania s automatickým pravidelným rebalansingom je najlepším miestom pre vaše strednodobé a dlhodobé úspory.

V súčasnosti vašim peniazom nedokážete viac poskytnúť.

Daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti meniť.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon