Finax Blog

Informácie ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Ako zostaviť investičný plán

Prečítali ste si naše predchádzajúce blogy a súhlasíte s nami, že pri úvahách o finančnej budúcnosti by sme sa nemali spoliehať na štát a že väčšina investičných možností na Slovensku má potenciálne nebezpečné nedostatky? Potom je pre vás Finax správna voľba. Teraz je čas preštudovať si, aký štýl investovania je pre vás najlepší.

Mato Barišić | Osobné financie | 6. október 2022

Každý sme iný a máme iné ciele, ktoré chceme investovaním dosiahnuť, či už sa bavíme o našom príjme, o finančnej a rodinnej situácii, o veľkých plánovaných budúcich výdavkoch alebo o sklone k riziku. Preto nie je dobré, aby sme investovali všetci rovnako. Z rovnakých dôvodov neexistuje ani univerzálna investícia, vhodná pre každého.

V dnešnom článku si prejdeme všetky dôležité faktory investovania. Na vzorových otázkach si ukážeme, čo by ste si mali zodpovedať pred tým, ako začnete investovať. Vysvetlíme si, podľa čoho by ste si mali vytvoriť svoj dlhodobý finančný plán.

Pokiaľ vám niektorá časť nie je úplne jasná, nezúfajte. Každý nejako začínal a nikto sa nenarodil ako majster. Ako bonus vám na konci článku vysvetlíme, ako s robo-poradcom od Finaxu zvládnete všetko v priebehu desiatich minút, zodpovedaním niekoľkých kľúčových otázok.

Analýza vašej finančnej situácie

Väčšina finančných odborníkov odporúča, aby ste ešte pred začiatkom investovania mali po ruke dostatok financií na pokrytie základných životných nákladov po dobu šiestich mesiacov – finančná rezerva. Neexistuje však univerzálne odporúčanie, ktoré by platilo pre všetkých. Rezervný fond na horšie časy by však mal mať každý.

Ako vyzerá finančná rezerva vo Finaxe?

Po vybudovaní núdzovej rezervy musíte začať analýzou súčasnej finančnej situácie, aby ste sa mohli správne rozhodnúť, kam investovať „prebytočné peniaze“. Pomôže vám s tým séria niekoľkých otázok:

  • aké je vaše čisté imanie - vypočítate ho tak, že od hodnoty vášho celkového majetku (auto, nehnuteľnosti, úspory atď.) odpočítate všetky vaše záväzky (spotrebný úver, hypotéka, kreditné karty atď.)
  • ako chcete alokovať vaše aktíva – tu je dôležité určiť, koľko peňazí chcete investovať, akú časť majetku bude investícia tvoriť a na akú dlhú dobu ste rôzne balíky peňazí schopný zaviazať (kedy ich budete potrebovať).

Samozrejme, ak máte veľký majetok – napríklad byt, ktorý prenajímate, pozemok, stavebné sporenie a dostatok hotovosti, môžete si pri investovaní dovoliť viac rizika. Ak však máte len čerstvo vybudovanú finančnú rezervu, nemáte iný majetok, s investovaním sa pomaly začínate zoznamovať a máte v pláne investovať všetky svoje úspory, váš prístup by mal byť o niečo konzervatívnejší.

  • Koľko likvidného a nelikvidného majetku máte?

Jednou z výhod pohotovostnej rezervy je, že nemusíte predávať iné aktíva, aby ste sa vysporiadali s neočakávanými výdavkami. Môže ísť o nutnú opravu rozbitej práčky či chladničky, ale aj o úhradu vyšších záloh za energie, ktoré v poslednej dobe trápia takmer každého z nás.

10 rád, ako znížiť náklady na elektrinu

Všetci vieme, aké cenné aktívum je napríklad byt. V prípade núdze, však vieme aj to, že cenné sa môže stať nelikvidným. Napríklad v prípade, keď potrebujete byt predať v krátkom čase, nie je to jednoduché. Aj keď nájdete kupujúceho, právne a finančné záležitosti môžu trvať niekoľko týždňov.

Samozrejme, pokiaľ nemáte kupca, musíte výrazne znížiť cenu, ak chcete nehnuteľnosť predať čo najskôr. Z tohto dôvodu je potrebné mať vždy likvidné aktíva, aby ste sa nedostali do situácie, kedy by ste boli nútený predať aktíva pod ich reálnu hodnotu.

Likvidita je preto pri hodnotení finančnej situácie mimoriadne dôležitá.

  • Aký je váš plat? Môžete v budúcnosti očakávať jeho rast?

Nie každá práca je rovnako finančne ohodnotená. Ak ste učiteľ v škole alebo zdravotná sestra v nemocnici, s najväčšou pravdepodobnosťou vás čaká mierne a postupné zvyšovanie platu v dlhodobom horizonte. Úplne iná situácia sa týka programátorov na začiatku kariéry, u ktorých je dynamika rastu príjmu omnoho výraznejšia.

Štruktúra majetku je kľúčová. Podľa nej by sme sa mali rozhodovať, ako budeme s peniazmi nakladať. Človek s bytom a hypotékou, autom na lízing a bez finančnej rezervy by mal začať s rezervou a následne investovať ideálne do široko diverzifikovaných indexov s vyváženým rizikom, aby si nejaký čistý finančný majetok vôbec vybudoval.

Na druhej strane človek bez dlhov, ktorý je schopný ušetriť veľkú časť príjmu a ešte má prácu v perspektívnom odvetví, si môže dovoliť ísť do väčšieho rizika.

Záverom je, že ak je vaše čisté imanie nízke a chcete napríklad celý prebytok investovať do jednej investičnej triedy, určite to nie je ideálna voľba, pretože je potrebné investíciu diverzifikovať s cieľom znížiť riziko.

Ak máte napríklad vysoký plat, od ktorého očakávate ďalší rast, a veľa aktív, z ktorých veľká časť je vysoko likvidná, určite si môžete dovoliť vyššie riziko investície s potenciálne vyšším výnosom.

Vyskúšajte Finbota.

Začnite sledovať svoje výdavky už dnes!

Analýza vašej osobnej situácie

Na rozhodnutie, do ktorej investičnej triedy by sme mali investovať, však nestačí len prierez finančnou situáciou. Pre lepšie rozhodnutie je potrebné zodpovedať niekoľko nefinančných otázok ako napr.:

  • Koľko máte rokov?

Je všeobecne známe, že je lepšie začať investovať čo najskôr. V tomto prípade nielenže umožňujete trhom zhodnocovať vašu investíciu dlhé roky, ale aj v prípade recesie či prepadu akciového trhu máte veľa rokov pred sebou na to, aby sa investícia zotavila a dostatočne zarobila.

Chcete byť bohatý? Investujte dlhodobo.

  • Aký je váš postoj k riziku?

Ak ste mladý, je logické mať dynamickejší alebo agresívnejší prístup k investovaniu. Ale ak jednoducho nemôžete pokojne spávať s vedomím, že vaše ťažko zarobené a investované peniaze môžu dočasne stratiť na hodnote 10%, 20% alebo 30%, dynamický prístup nie je nevyhnutne pre vás.

Aké riziká podstupujem pri investovaní?

  • Na aké obdobie plánujete investovať? Budete investované peniaze čoskoro potrebovať?

Predstavte si, že o dva roky plánujete rekonštrukciu bytu a dovtedy našetrené peniaze chcete investovať. Hoci napríklad akcie poskytujú najvyšší výnos z dlhodobého hľadiska, nie sú najlepšou voľbou v krátkodobom horizonte, pretože ide o volatilnú investíciu (jej hodnota krátkodobo kolíše). Ak by po roku investícia klesla o 20%, spomínaný byt by ste už nezvládli zrekonštruovať a vaše plány by sa narušili.

Aby ste sa nedostali do takýchto problémov, pri krátkodobých investičných horizontoch sa odporúča neinvestovať všetky alebo väčšinu svojich peňazí do akcií, ale do konzervatívnejšej investičnej triedy, akou sú dlhopisy.

Správna alokácia – kľúčový parameter spokojného investora

  • Sú na vás závislí ďalší členovia domácnosti?

Samozrejme, ak ste na konci kariéry a máte deti, ktoré sú na vás závislé, odporúčaním by bolo odložiť veľkú časť investícií do dlhopisov. Pokiaľ máte napríklad po tridsiatke a plánujete investovať na približne 20 rokov, bolo by ideálne investovať čo najviac peňazí do akcií.

Akcie, aj keď sú známe ako o niečo volatilnejšia investícia (s väčšími výkyvmi), stále prinášajú z dlhodobého hľadiska najvyšší výnos a sú najlepšou voľbou pre tých, ktorí nebudú potrebovať peniaze dlhé roky.

Riziko a výnos spolu súvisia. Napríklad pri dlhopisoch máme opačnú situáciu: sú výrazne menej volatilné, no vo výsledku majú aj nižší výnos. Preto sú vhodnejšie pre tých, ktorí budú svoje investované peniaze potrebovať po kratšom čase investovania.

Bezplatný robo-poradca spoločnosti Finax

Ako vidíte, existuje veľa otázok, na ktoré musíte odpovedať predtým, ako sa rozhodnete, kde najlepšie investovať vaše peniaze. Preskočenie ktorejkoľvek z týchto otázok môže ohroziť váš výnos alebo spokojnosť s dosiahnutým výsledkom.

Dlhopisy majú nižší výnos, ale sú aj menej rizikové, zatiaľ čo akcie ponúkajú vyšší dlhodobý výnos, no nesú aj vyššie riziko. Najvýraznejšie sa tieto skutočnosti prejavujú pri krátkodobom investovaní, pretože investícii neposkytnete dostatok času na zotavenie sa z prípadného pádu.

Hoci sú otázky celkom jednoduché, odpovede na ne môžu byť protichodné a mätúce. Napríklad ste mladý, ale máte averziu k riziku, máte veľa aktív, no sú nelikvidné, alebo pracujete v IT sektore, ale máte deti, ktoré sú na vás závislé a nie ste si istý, aký je pre vás ideálny pomer medzi akciami a dlhopismi.

Presne preto odpovedáte pri registrácii vo Finaxe na tieto kľúčové otázky, podľa ktorých robo-poradca Finaxu (online poradca) určí ideálnu hornú hranicu akcií v portfóliu podľa vašej situácie a rizikového profilu na základe svetových štandardov v riadení rizík.

Čo je robo-poradca a ako funguje?

Začnite investovať už dnes 

Budete tak mať istotu, že ste vzhľadom na svoju situáciu príliš neriskovali, ale zároveň budete vedieť, že ste neinvestovali príliš konzervatívne, a tým zbytočne neznížili svoj dlhodobý výnos a nevzdialili sa od svojich finančných cieľov.

Mato Barišić
Mato Barišić
Kľučové slová
Finančný plán
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon