Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Ako zarábať veľa s minimálnym rizikom: umenie diverzifikácie

Diverzifikácia je kľúčom k investovaniu. Je to jednoduchý nástroj, ktorý znižuje riziko a stabilizuje dlhodobý výnos investície. Finax ponúka portfóliá s jednou z najvyšších mier diverzifikácie na slovenskom trhu. Ako diverzifikácia funguje a prečo je pre vašu investíciu taká podstatná?

Radoslav Kasík | Ako to robíme? | 8. marec 2024

Diverzifikácia, strategické rozkladanie majetku medzi viacero menších investícií, má za cieľ minimalizovať riziká spájané s držaním konkrétnych cenných papierov.

Jej podstatu dokonale vystihuje známe porekadlo, že by ste nemali dávať všetky vajíčka do jedného košíka. Tým, že sa vyhnete vysokej koncentrácii vašich prostriedkov v jednej investícii, zmiernite dopady náhlych prepadov určitých častí vášho portfólia. Podržia vás totiž iné aktíva, v ktorých máte uložené prostriedky, čím sa zachová celková stabilita vašej investície.

Nadväzujúc na spomenuté porekadlo: predstavte si vaše investície ako vajíčka v košíku. Pokiaľ vám košík spadne, prídete o všetky vajíčka a utrpíte závažnú stratu. Po rozdelení vajíčok do viacerých košíkov vás už strata jedného z nich natoľko nezasiahne. Stále vám ostane dosť vajec.

Diverzifikácia sa dá vysvetliť aj pomocou jednoduchej matematiky. Napríklad, pokiaľ investíciu rozdelíte medzi akcie štyroch spoločností, z ktorých tri stúpnu o 20 % a jedna skrachuje, vaša celková investícia vykáže stratu 10 %.

Ak by ste však toto portfólio rozdelili medzi 100 rôznych korporácií, z ktorých 99 narastie v priemere o 10 % a jedna skrachuje, váš výnos ostane kladný vo výške zhruba 8,9 %. V tom spočíva podstata diverzifikácie – rozloženie rizika.

K téme diverzifikácia je k dispozícii aj webinár, ktorého záznam vám ponúkame.Negatívne stránky diverzifikácie

Vo svete investovania sa stretnete s rôznymi pohľadmi na diverzifikáciu. Bez pochyby sa považuje za jednu z najefektívnejších metód znižovania rizika. Avšak, z historického hľadiska bola často kritizovaná za výšku výnosov a náklady, ktoré s ňou boli spojené.

Jeden prevládajúci mýtus v investovaní tvrdí, že na maximalizáciu výnosov by ste mali investície sústrediť do užšej skupiny vybraných aktív s najväčším ziskovým potenciálom. Tento predpoklad je síce čiastočne pravdivý, no je veľmi náročné ho implementovať úspešne v praxi.

Zástancovia tohto prístupu tvrdia, že diverzifikované portfóliá prinášajú len priemerné výnosy, keďže zachytávajú priemerné zárobky menších investícií, kvôli čomu oberajú investorov o potenciálne nadpriemerné zisky trhových víťazov. Široká diverzifikácia často kopíruje trhové výnosy, ktoré sa investiční manažéri snažia predbehnúť pomocou starostlivého vyberania investícií s vysokým potenciálom.

Dosiahnutie tohto cieľa, teda výber cenných papierov prekonávajúcich trh, spravidla zostáva zbožným prianím. Drvivej väčšine manažérov sa nedarí dosiahnuť ani len trhové výnosy. Hlavným dôvodom zaostávania ich portfólií je fakt, že ceny aktív sa nedajú s presnosťou predvídať. Výsledkom koncentrovaných portfólií nakoniec býva nižší výnos pri podstatne vyššom podstúpenom riziku.

Rovnako sa v minulosti širokému rozkladaniu rizika vytýkali vysoké náklady. Nákup veľkého počtu titulov vyžaduje množstvo transakcií a s každou z nich sú spojené poplatky.

Príchodom a spopularizovaním fondov ETF sa odstránil aj tento nedostatok rozkladania rizika. Práve indexové fondy so širokými portfóliami umožnili pri veľmi nízkych nákladoch investovať do veľkého počtu cenných papierov a eliminovať tak individuálne riziká emitentov.

People

Zvýšte svoje finančné vzdelanie

Finax webináre na vždy zaujímavé témyPrečo funguje diverzifikácia?

Základnou chybou začínajúcich investorov je snaha investovať do víťazov. V lepšom prípade hľadajú všemožnými investičnými prístupmi akcie alebo podielové fondy, ktoré by mohli najviac rásť, no spravidla sa riadia minulou výkonnosťou.

Najčastejšou investičnou stratégiou drobných investorov je pozrieť si zoznam podielových fondov a vybrať si fond s najvyšším uplynulým zhodnotením. Prípadne sa riadiť chybným očakávaním, že čo rastie dnes, bude rásť aj v budúcnosti.

Nasledujúci graf zobrazuje vývoj cien akcií Tesly a amerického akciového indexu S&P 500 od začiatku roka 2020 do konca roka 2021.

Tesla v tomto období absolútne dominovala. Jej tržby dosiahli v roku 2021 takmer 53,8 miliardy amerických dolárov a akcie zaznamenali v nami sledovanom období rozprávkový štvorciferný výnos. Málokto vtedy veril, že by mal tento silný rast náhle skončiť. Pre mnohých investorov predstavovala Tesla jednu z automatických prvých volieb, keď si vyberali akcie do portfólia.

Facebook a Index S&P

Zdroj: TradingView

Viedla ich k tomu práve rekordná minulá výkonnosť. Ak by si investor na začiatku roka 2022 pozrel predchádzajúci graf a sledoval rozhodnutia iných investorov, uprednostnil by akcie Tesly pred investíciou do širšieho trhu reprezentovaného indexom S&P 500.

V nasledujúcich dvoch rokoch by si do poslednej omrvinky vyjedol riziká spojené s vyberaním individuálnych akcií. Zatiaľ čo investícia do akcií Tesly stratila od začiatku roka 2022 do súčasnosti takmer polovicu hodnoty, index S&P 500, ktorý predstavuje pestrú škálu najväčších amerických spoločností, sa zotavil z poklesu a už sa nachádza v dvojcifernom zisku.

Facebook a Index S&P

Zdroj: TradingView

Zaujímavé je, ako sa tieto dve investície aj v rámci posledných dvoch rokov hrali so psychikou investorov. V januári 2023 si mohli mnohí z nich po roku poklesov povedať, že sú časy príliš nebezpečné na investovanie do rizikových technologických akcií (ako je Tesla). Muskovej automobilke nepomáhala ani potenciálna hrozba novej zahraničnej konkurencie z krajín ako Čína. Viacerí ľudia tak mohli predať tieto akcie a zvýšiť svoju expozíciu voči indexu.

V priebehu roka 2023 sa však hodnota akcií spoločnosti Tesla zdvojnásobila, čím prekonala index S&P 500, ktorý v rovnakom období dosiahol len 24-percentný zisk.

Hneď na to sa však karty opäť obrátili. Tesla svojimi hospodárskymi výsledkami nenaplnila očakávania analytikov, čo ju poslalo späť do straty. Index S&P 500 medzitým od januára stále rastie. Pri týchto porovnaniach nesmieme zabúdať, že aj Tesla je významnou súčasťou indexu S&P 500, keďže v ňom predstavuje jednu z 10 najväčších firiem.

Podobných príbehov by sme v histórii finančných trhov našli tisíce. Koncentrovaná stávka len na jeden alebo pár titulov nesie vždy vyššie riziká.

Zmysel diverzifikácie sa dá dokladovať aj na samotných sektoroch hospodárstva, prípadne na investíciách do jednotlivých regiónov. Rovnako na dlhších horizontoch, ktoré sú podmienkou zmysluplného investovania. Pri tomto pohľade do popredia vystupuje neschopnosť presného predvídania dlhodobého vývoja obchodovaných aktív.

Napríklad v súčasnosti investori preferujú americké akcie kvôli ich vyššej výkonnosti v minulej dekáde. Spomedzi sektorov volia technologické akcie, biotechnológie a zdravotnícke firmy, lebo tie sú práve v kurze. Budú však najúspešnejšími aj v nadchádzajúcich rokoch a boli nimi aj 20 rokov dozadu? Myslíte, že sa investorom podarí zachytiť obrat v ich trende?

Nasledujúci graf zobrazuje vývoj hodnôt 6 indexov, ktoré tvoria základ akciovej zložky portfólií Inteligentného investovania počas 10 rokov do konca roka 2017. Graf presne odhaľuje dôvod, prečo sú dnes americké akcie najobľúbenejšie. V poslednej dobe boli najziskovejšie.

Akonáhle sa však pozrieme na tieto triedy aktív o dekádu skôr, teda na ich vývoj od začiatku roka 1998 po koniec roka 2007, nájdeme iných víťazov. Karty sa behom dvoch desaťročí úplne obrátili.

Obdobiu pred finančnou krízou dominovali akcie z rozvojových krajín. V čase keď zakladatelia Finaxu začínali vo finančnom biznise, teda 15 rokov dozadu, všetci milovali a investovali len do rozvíjajúcich sa trhov (tzv. emerging markets).

Dokonca vtedy vznikla investičná trieda BRIC (Brazília, Rusko, India a Čína), vytvorená vtedajším známym ekonómom banky Goldman Sachs. BRIC bol všade a BRIC bol budúcnosť. Fondy zamerané na aktíva z krajín BRIC zaznamenávali najväčší prílev kapitálu.

Nakoniec však investorov sklamali. Akcie rozvojových krajín sú v uplynulej dekáde výkonnostne najslabšie. Zaostávajúce americké akcie v rokoch 1997 až 2007 dnes naopak dominujú.

Pozrime sa aj na ďalší príklad, ktorý porovná vzájomnú dominanciu indexu MSCI EAFE (rozvinuté trhy v Európe, Austrálii či východnej Ázii) a indexu S&P 500 za posledných päť desaťročí. Pre pochopenie rozdielu medzi výkonnosťou akcií USA a medzinárodných trhov si najskôr vysvetlime, ako sa líši ich sektorové zloženie.

V poslednom desaťročí mala na USA pozitívny vplyv prevaha najvýkonnejších sektorov technológií, spotrebného priemyslu a zdravotníctva. Naopak, medzinárodné prostredie čelilo problémom, ktoré pramenili predovšetkým z vyšších váh finančného a priemyselného sektora.

Spojené štáty ďalej ťažili zo slušnej ziskovosti, najmä v období po globálnej finančnej kríze z roku 2008. Tržby amerických firiem rástli výnimočným tempom, hoci bola veľká časť tohto rastu sústredená v niekoľkých spoločnostiach. USA a Japonsko boli jediné veľké hospodárske bloky, v ktorých sa po kríze zvýšili ziskové marže.

Nič však nezaručuje, že bude táto dominancia trvať večne. Existuje viacero dobrých argumentov, prečo by sa medzinárodné akcie mohli zobudiť, najmä ak bude inflácia odolná a svet bude naďalej rozvíjať oblasti ako infraštruktúra, automatizácia, obnoviteľné zdroje či obrana.

Tým nechcem povedať, že sa to v najbližších rokoch musí stať a teda by ste mali predať všetky americké akcie a sústrediť sa na medzinárodné trhy. Chcem len zdôrazniť, že jeden región nemusí navždy dominovať len preto, že v posledných rokoch ponúkal vynikajúcu výkonnosť. Vonkoncom, môžete sa o tom presvedčiť sami na historických dátach.

Graf nižšie zobrazuje porovnanie výkonností vyššie spomenutého amerického a medzinárodného indexu. Pokiaľ sa jeho priebeh nachádza v hornej polovici, dominovali akcie medzinárodných rozvinutých trhov. Pokiaľ sa nachádza v dolnej polovici, dominovali Spojené štáty.

Zatiaľ čo index S&P 500 v posledných dvoch desaťročiach prekonal index MSCI EAFE, môžete vidieť, že v období pred koncom 90. rokov 20. storočia bola bežnejšia skôr dominancia medzinárodných akcií než USA. Oba indexy si počas sledovaných 50 rokov mnohokrát vymenili pozíciu lídra.

Tento príklad opäť zdôrazňuje dôležitosť diverzifikácie pri investovaníNamiesto spoliehania sa na jediného víťaza rozkladáte investíciu na celý trh. Znižuje sa tak riziko, že prídete o výnosy v prípade, že sa doterajší víťaz začne potácať a iné regióny sa zobudia. Diverzifikácia zabezpečuje ziskovosť investície v rôznych obdobiach, keď rast ťahajú rôzne regióny.

Ako zarábať veľa s minimálnym rizikom: umenie diverzifikácie | Finax.sk

Zdroj: T. Rowe Price

Význam diverzifikácie skvelo ilustruje aj nami obľúbená tzv. periodická tabuľka výnosov inšpirovaná spoločnosťou Callan. Na prvý pohľad komplikovaná tabuľka ponúka ľahko čitateľný obraz vývoja tried aktív v jednotlivých rokoch.

Finax ju skladá z výkonnosti 10 fondov ETF, na ktorých sú postavené portfóliá Inteligentného investovania. Každý stĺpec tabuľky predstavuje jeden rok a jednotlivé triedy aktív vždy označené rovnakou farbou sú v stĺpcoch zoradené podľa dosiahnutého výnosu v danom roku zhora nadol.

Pointou periodickej tabuľky je, že farby sa na vrchu a na spodku stĺpcov striedajú. V prípade každej triedy aktív po úspešnom období nasledujú roky so zaostávajúcou výkonnosťou. Žiadna farba sa dlhodobo nenachádza na čele výnosového rebríčka.

Ak by ste počas obdobia sledovaného v tabuľke každý rok na jeho začiatku investovali len do fondu, ktorý v predchádzajúcom roku dosiahol najvyšší výnos, mohli by ste očakávať priemerné ročné zhodnotenie 8,1 %. Ak by ste svoju investíciu rozložili rovnomerne medzi dva najlepšie fondy z predchádzajúceho roka, váš priemerný výnos by klesol na 6,9 % ročne.

Naopak, pri uplatnení diverzifikovaného prístupu, napríklad rozriedením vašej investície do 100 % akciového portfólia Finax s automatizovaným pravidelným rebalansingom, by vaše zhodnotenie za rovnaké obdobie stúplo na takmer 9,8 % ročne.

Základným problémom spomínaných investičných prístupov je hľadenie do minulosti, čo má nízku výpovednú hodnotu pre budúci vývoj. Len veľmi málo investorov alebo manažérov dokáže s dostatočnou istotou pozerať dopredu a predvídať vývoj cien.

Je teda zrejmé, že diverzifikácia neslúži len k minimalizácii rizika, ale možno ju s čistým svedomím označiť aj za prostriedok zvyšovania a stabilizácie dlhodobých výnosov. Jej dôležitejším efektom je dosiahnutie veľmi priaznivého, vysokého pomeru medzi dosahovaným zhodnotením a podstupovaným rizikom, ktorý je alfou a omegou správneho investovania.

Čo je diverzifikácia?

Podstatou diverzifikácie je teda jednoduché rozloženie rizika na mnoho malých čiastkových investícií. V prípade dobre zloženého portfólia riziko nie je koncentrované. Angažovanosť v jednotlivých cenných papieroch je nízka.

Diverzifikáciou z portfólia takmer kompletne odstránite riziko naviazané na konkrétnu spoločnosť alebo emitenta, sektor, či krajinu, tzv. nesystémové riziko. Zostáva už len trhové riziko, o ktoré sa ale vždy postará dostatočný čas poskytnutý investícii.

Diverzifikácia je účinnejšia pri skladaní portfólia z cenných papierov s nižšou alebo negatívnou koreláciou. Korelácia predstavuje vzájomný vzťah alebo väzbu vo vývoji dvoch aktív. Vyjadruje sa korelačným koeficientom.

Ak napríklad rast akcií Facebooku o 1 % v priemere sprevádza rast indexu S&P 500 o 0,5 %, aktíva majú pozitívnu koreláciu s koeficientom 0,5. Naopak, pokiaľ majú vládne dlhopisy v prípade rastu akcií Facebooku o 1 % tendenciu klesnúť o 0,2 %, ide o negatívnu koreláciu s koeficientom -0,2. V tomto prípade by bola diverzifikácia pre zníženie rizika účinnejšia.

Ak investujete do viacerých aktív, ktoré sa vyvíjajú rôzne, tzn. že niektoré rastú, keď ostatné klesajú, alebo ich pohyby nie sú rovnaké, celková kolísavosť (volatilita) hodnoty portfólia je nižšia. Straty a aj celkové riziko investície sú menšie.

Akú diverzifikáciu ponúka Finax?

Rozloženie rizika zohralo významnú úlohu pri tvorbe portfólií Finaxu. Našim cieľom bolo na trh priniesť univerzálnu stratégiu vhodnú do každého obdobia. Chceli sme, aby Inteligentné investovanie bolo vynikajúcim produktom nie len dnes, ale aj o 10 rokov a rovnako by bolo vhodným pre väčšinu investorov aj pred 10 rokmi.

V riadení portfólií sme odmietli byť aktívni, nechceme reflektovať aktuálne trendy alebo trhovú situáciu a nemáme snahu predvídať vývoj tried aktív. Taký prístup považujeme za boj s veternými mlynmi, ktorý dlhodobo neprináša vyššie zárobky, čo dokazujú početné štúdie a aj samotné výsledky investičných riešení.

Za najvhodnejší investičný prístup z pohľadu výnosov a rizika považujeme pasívne investovanie. Pasívne investovanie ponúka trhové výnosy, ktoré dosahuje kopírovaním zloženia indexov. Podmienkou úspešného pasívneho investovania je dostatočná diverzifikácia.

Na Slovensku aktuálne nenájdete lepšie diverzifikované portfólio, ako ponúka Finax, tzn. s natoľko rozloženým rizikom alebo s lepším pomerom výnosu a rizika. Už od 10 eur jediným pohodlným riešením nakupujete zhruba 9 500 cenných papierov (5 500 akcií a 4 000 dlhopisov).

Začnite investovať už dnes 

S Finaxom máte istotu, že zakaždým investujete do biznisu, ktorému sa práve darí a aj do aktív, ktoré budú rásť v budúcnosti. Len s Finaxom získavate:

  • diverzifikáciu medzi hlavné finančné triedy aktív (rôzne akcie a dlhopisy), vďaka ktorej získavate nižšie trhové riziko,
  • menovú a úrokovú diverzifikáciu – investujete do aktív denominovaných v rôznych menách od eura, cez dolár až po exotické meny rozvojových krajín,
  • regionálnu diverzifikáciu – Finax investuje do cenných papierov z viac ako 90 krajín na všetkých svetadieloch,
  • sektorovú diverzifikáciu – v portfóliách nájdete akcie všetkých odvetví hospodárstva, rovnako aj štátne cenné papiere,
  • veľkostnú diverzifikáciu – jedným portfóliom získavate akcie malých perspektívnych firiem i veľkých etablovaných nadnárodných korporácií,
  • diverzifikáciu investičných prístupov – držíte stabilnejšie dividendové spoločnosti, lacné hodnotové akcie i expandujúce rastové tituly.

Na čo si len pri investovaní spomeniete, v portfóliách Finaxu aj držíte. Nech sa v budúcnosti deje na trhoch a v ekonomikách čokoľvek, máte istotu, že časť vášho portfólia bude z tohto diania s istotou profitovať.

Pasívny prístup Inteligentného investovania predstavuje základný kameň každého riadneho investičného portfólia alebo budovania majetku. Pokiaľ nechcete špekulovať alebo nemáte špecifické investičné ciele, v zásade iný druh investície ani v živote nepotrebujete. Z hľadiska rizika ide o optimálne riešenie.

Ak už investujete v inom finančnom produkte, no nie ste si istý podstupovaným rizikom a prislúchajúcim výnosom, alebo nie ste spokojní s dosahovanými zárobkami, zašlite nám vaše investície na prehodnotenie.

Pokiaľ presuniete vaše slabé investície do Finaxu, odmeníme vás zľavou z poplatku za riadenie portfólia. Inteligentné investovanie budete mať ešte efektívnejšie.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Diverzifikácia
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.sk
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon