Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Čo je investovanie a čo znamená investovať?

Pokiaľ človek nie je samouk, nezaujíma sa a neštuduje, nemá odkiaľ vedieť, čo si má pod investovaním skutočne predstaviť a ako správne investovať. Finax vám prináša základný pohľad, čo je investovanie a prečo by malo byť neoddeliteľnou súčasťou života každého.

Radoslav Kasík | Osobné financie | 23. august 2019

Investovanie je jedným z najúžasnejších vynálezov kapitalizmu a trhového hospodárstva. Pokiaľ sa robí správne a pokiaľ investor dodrží niekoľko základných investičných pravidiel, investovanie prinesie ovocie každému. Neexistuje jeden racionálny argument proti investovaniu.

Investovanie zároveň nie je žiadnou jadrovou fyzikou a na to, aby dnes človek investoval efektívne a s výsledkami, nepotrebuje vyštudovať finančnú vysokú školu. Stačí poznať len niekoľko základných detailov, pochopiť pravidlá investovania, nazrieť pod jeho pokrievku a hlavne si zažiť investovanie.

Čo je investovanie a čo znamená investovať?

Investovanie je umiestnenie kapitálu alebo peňazí do podnikateľského úsilia s cieľom získať dodatočný príjem alebo zisk. Pod týmto úsilím alebo snahou si možno predstaviť akékoľvek podnikanie, projekt alebo nehnuteľnosti, či už priamo investora alebo druhej osoby.

Základným cieľom každého podnikania je príjem alebo zisk. Každý podnikateľ sa púšťa do biznisu s víziou vytvorenia produktu alebo služby, ktoré následne predá spotrebiteľom, prípadne iným firmám alebo štátu. 

Naplánujte si 15-minútový hovor zdarma

Pomôžeme Vám začať a dozvedieť sa viac o Finaxe.


Ak v ekonomike panuje dostatočný dopyt po výrobkoch alebo službách firmy, podnikanie má silný predpoklad byť úspešné a zarobiť majiteľovi alebo investorovi. V takom prípade sú za myšlienku podnikania, jeho jedinečnosť, kvalitu, či spracovanie spotrebitelia alebo firmy ochotné zaplatiť, čo sa premieta do príjmov presahujúcich náklady podnikania, teda do tvorby zisku.

Investovať znamená poskytnúť podnikaniu kapitál (peniaze). Podnikanie tieto peniaze využije na realizáciu podnikateľských myšlienok a plánov s cieľom vytvoriť pridanú hodnotu a zisk. O profit sa následne podelí s akcionármi, ktorí do podnikania vložili peniaze, alebo s veriteľmi, ktorí mu peniaze na biznis požičali.

Z týchto tvrdení vyplývajú dve základné formy investovania. Investovanie je len kúpa akcie alebo kúpa dlhopisu. Ostatné finančné nástroje sú viac dielom finančného inžinierstva a spravidla prostriedkom špekulácií.

Akcie

Akcia je cenný papier, ktorý vyjadruje majetkový podiel v akciovej spoločnosti. Počet držaných akcií investorom v pomere k celkovému počtu vydaných akcií spoločnosťou vyjadruje vlastnícky podiel ich majiteľa na majetku spoločnosti. 

Kúpou akcie pri jej vydaní poskytujete základné imanie akciovej spoločnosti a stávate sa podielnikom, spolumajiteľom tejto firmy. S akciami sa následne môže obchodovať na burze (regulovaný finančný trh), kde sa pohodlne môžete zbaviť vášho podielu vo firme alebo nadobudnúť spoluvlastníctvo inej firmy bez ohľadu na to, že by ste vedeli, kto je protistranou vášho obchodu.

S akciou sú spojené všetky práva majiteľa ako napr. s podielom na známejšej s.r.o. Akcionár má právo na majetok spoločnosti, na rozdeľovaný hospodársky výsledok (zisk), na likvidačný zostatok, ale aj na riadenie firmy. 

Podstatou akciových spoločností je oddelenie majiteľov firmy od operatívneho riadenia firmy. Myšlienkou za týmto faktom je najatie si profesionálnych manažérov, ktorí majú lepšie schopnosti a skúsenosti s riadením firiem. Ich cieľom je zhodnotenie kapitálu vloženého akcionármi.

Akcionár má však plné právo zúčastniť sa valného zhromaždenia, kde sa spravidla rozhoduje o strategickom smerovaní spoločnosti a o samotnom vedení spoločnosti (manažmente).

Ak teda napr. vlastníte pár akcií spoločnosti Apple vyrábajúcej známe telefóny iPhone, nikto vám nemôže odoprieť zúčastniť sa valného zhromaždenia v Divadle Steva Jobsa v komplexe Apple Park v meste Cupertino v Kalifornii, kde môžete navrhovať a hlasovať za jednotlivé body zhromaždenia.

Výnosom v prípade akcie je rast jej hodnoty alebo vyplatená dividenda ako podiel na čistom zisku rozdelenom medzi akcionárov. Hodnota akcií rastie v súlade s rastom majetku spoločnosti cez rastúce príjmy a zisky.

Dlhopisy

Dlhopis je tzv. dlhový cenný papier. V podstate ide o zhmotnenie pôžičky do cenného papiera. Dlhopis okrem iného hovorí o tom, kedy bude splatená požičaná suma a aké úroky (kupóny) budú vyplácané a v akej frekvencii ako odmena za pôžičku veriteľovi.

Kúpou dlhopisu pri jeho vydaní požičiavate peniaze jeho vydavateľovi, ktorým je spravidla firma alebo štát. Dlžník (vydavateľ, emitent dlhopisu) sa vám zaväzuje vyplácať úrok z požičaných peňazí a za určitý čas pri splatnosti dlhopisu (maturite) vyplatiť jeho menovitú hodnotu (požičanú sumu) podľa dohodnutých podmienok, teda vám vrátiť pôžičku.

Dlhopisy sa rovnako ako akcie môžu obchodovať na burzách alebo medzi bankami, či obchodníkmi s cennými papiermi. Obchodovaného dlhopisu sa môžete kedykoľvek zbaviť, a tým preniesť vašu pohľadávku na inú osobu, čím sa vám požičané peniaze vrátia skôr. Vydavateľ dlhopisu, teda dlžník má záväzok neustále voči majiteľovi dlhopisu.

Ako uvádzame, dlhopis predstavuje iný majetkovo-právny vzťah ako akcia. Investícia do dlhopisu má spravidla krátkodobejší charakter, keďže dlhopis má presne danú splatnosť. 

Uspokojovanie dlhopisov sa nachádza v poradí pred uspokojovaním majiteľov. Najskôr sa hradia záväzky firmy a až potom sa z likvidačného zostatku vyrovnávajú jej vlastníci. Aj z tohto titulu sa dlhopisy považujú za konzervatívnejší a bezpečnejší nástroj.

Za požičanie peňazí investori očakávajú nižší výnos ako v prípade priameho majetkového vstupu do spoločnosti prostredníctvom akcií. V prípade akcií nesú väčšie riziko a peniaze do firmy vkladajú dlhodobo, preto požadujú vyššie výnosy.

Dlhopis je len požičaním peňazí spoločnosti, kým kúpa akcie predstavuje nadobudnutie podielu v spoločnosti, teda jej spoluvlastníctvo.

Prečo by mal investovať každý?

Investovanie nie je fiktívne. Nejde o nič neuchopiteľné, nie sú to len o grafy alebo percentá večer v televízii. Investovanie je reálnejšie, než si mnohí dokážu predstaviť. Normálnym poctivým investovaním, aké bolo opísané na predchádzajúcich riadkoch, umiestňujete peniaze do reálnych fyzických aktív, do skutočných firiem, s ktorých produktmi a službami sa dennodenne stretávate.

Buď sa stávate spolumajiteľom obrovských korporácií alebo im požičiavate peniaze. V oboch prípadoch ide o veľké firmy s úspešným modelom podnikania. A v tom spočíva základná genialita investovania.

Podnikanie je najčastejšia cesta, ako sa dostať k majetku, stať sa finančne nezávislým a bohatým. Šanca, že sa komukoľvek podarí vybudovať veľkú úspešnú firmu je nízka a že sa mu podarí vytvoriť nadnárodnú spoločnosť obchodovanú na svetových burzách s ročným obratom rádovo v niekoľkých miliardách je mizivá.

Na to, aby ste sa finančne zabezpečili, nemusíte založiť nový Facebook alebo Amanzon. Trhová ekonomika myslela na všetkých. Nemusíte byť zakladateľom rastúcej firmy a ani podnikateľom. 

Stačí, aby ste míňali menej peňazí, ako zarobíte. Čím väčší rozdiel bude medzi vašimi príjmami a výdavkami, tým viac ušetríte a rýchlejšie môže rásť váš majetok. 

People

Zvýšte svoje finančné vzdelanie

Finax webináre na vždy zaujímavé témy


Dnes viete investovať prakticky do každej veľkej úspešnej firmy – kúpiť si v nej podiel. Doslova máte možnosť a právo parazitovať na schopnostiach a úspechu niekoho iného. 

Nemusíte vymýšľať novú sociálnu sieť, ani nové technologické zariadenie. Zamestnanci vami spoluvlastnenej firmy to spravia za vás a vy budete profitovať z ich vedomostí a schopností. Vy zatiaľ môžete pokojne ležať na gauči s vyloženými nohami a rukami za hlavou a hlavne s istotou, že zarábate.

Pokiaľ chcete bohatnúť tempom ako Bill Gates, stačí vám kúpiť si akcie Microsoftu. Ak väčší potenciál vidíte v Markovi Zuckerbergovi, zakladateľovi Facebooku, nadobudnite jeho akcie. Ak preferujete oblečenie, kúpte akcie španielskeho Inditexu, majiteľa značiek Zara, Pull&Bear, Bershka a Stradivarius a nechajte váš majetok rásť tempom aktuálne piateho najbohatšieho človeka planéty Amancia Ortegu.

Znie to trochu ako rozprávka a mnoho z vás predpokladá, že na investovanie je potrebný veľký kapitál. Nie. Reálne viete začať s pár desiatkami eur.

Rovnako si asi poviete, že nebudete riskovať vaše ťažko zarobené peniaze. Áno, s každým podnikaním sa spája riziko. Riziko je podmienkou vyšších výnosov a zaujímavého zhodnotenia. Bez neho skrátka nezarobíte vyššie výnosy a majetok vám neporastie.

Existuje však mnoho spôsobov riadenia rizika a výberu správnej investície, aby ste neprišli o vaše peniaze, ale ich zaujímavo zhodnotili. O tom, ako začať investovať, ako si zvoliť konkrétnu investíciu, ako sa starať o investície a aké riziká investovaním podstupujete nabudúce.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.sk
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon