Finax Blog

Informácie ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Už nemusíte byť bohatý, aby ste svoj majetok dobre zhodnotili

Finax ponúka veľmi férové atraktívne podmienky investovania, rovnaké pre všetkých. Prinášame na Slovensko možnosti, o akých drobní investori mohli doposiaľ len snívať.

Radoslav Kasík | Škola investovania | 15. apríl 2018

  • Drobní investori nemajú rovnaké možnosti zhodnocovať svoj majetok ako bohatí.
  • Finax prináša v tomto smere revolúciu na Slovensko a všetkým sprístupňuje jeden z najefektívnejších investičných nástrojov na trhu.
  • Prečo je Finax inteligentné investovanie natoľko výhodnejší oproti konkurencii?

Všetci vieme, že bežní ľudia nemajú prístup k rovnakým možnostiam obhospodarovania peňazí ako bohatí ľudia. Keď prídete do banky alebo za obchodníkom s cennými papiermi s miliónom eur, dostanete inú starostlivosť, ako keď sa tam zjavíte s 5 tis. eurami.

Prečo sú drobní investori diskriminovaní?

Je pravdou, že 5 tis. eur ťažko efektívne zainvestujete. Sú určité prirodzené obmedzenia, ktorých cieľom je sofistikovanejšie finančné nástroje nechať v rukách profesionálov alebo skúsených investorov. Rovnako nie je napr. vhodné do konkrétnych projektov investovať malé objemy.

Druhým dôvodom je čiastočne objektívna diskriminácia. Privátne bankovníctvo má v princípe rovnako veľa práce s klientom, ktorý donesie milión eur ako s 10-tisícovým klientom. No výnosy inštitúcie sú nepomerne rozdielne.

People

Zvýšte svoje finančné vzdelanie

Finax webináre na vždy zaujímavé témy


Preto majetnejší ľudia dostanú iný servis, iné poplatky, iné služby a produkty. Malým investorom je prístup k týmto nástrojom obmedzený vysokými minimálnymi vstupnými investíciami. Nakoniec, funguje to tak v každom odvetví obchodu a služieb.

Ako nakladajú s majetkom solventní ľudia vo svete?

Bohatí ľudia potvrdzujú, že investovanie je cesta k lepšiemu životu. Pokiaľ človek vnesie do svojich financií disciplínu a efektivitu, je vysoká pravdepodobnosť, že jeho majetok porastie. Tým vzrastú aj jeho istoty, finančné zabezpečenie a vzniká mu zdroj pasívneho príjmu. S majetkom sa každému ľahšie dýcha.

Nasledujúce dva grafy ukazujú štruktúru aktív a príspevok jednotlivých tried aktív k rastu majetku bohatých ľudí v roku 2017 podľa pravidelnej správy World Wealth Report od spoločnosti Capgemini. V portfóliách dominujú akcie – tvoria takmer tretinu majetku.

Rozloženie aktív ľudí

A majetní jednotlivci akciám pripisujú najväčšie zásluhy na raste svojho majetku – 9 z 10 „boháčov“ ich vidí ako dôležitý faktor zvyšovania hodnoty majetku a viac ako polovica za najdôležitejší. Zaujímavým faktom je, že za aktívum s najmenším príspevkom k rastu považujú príjem z podnikania a zamestnania.

Majetní ľudia

Finax ponúka rovnako výhodné podmienky všetkým

Vo Finaxe sme názoru, že investovanie by malo byť prístupné všetkým ľuďom za férových podmienok, ako sú napríklad verejné služby. Nakoniec, s peniazmi každý z nás narába dennodenne.

Jednou z revolučných myšlienok, ktoré Finax prináša, je práve sprístupnenie efektívneho investovania širokým masám. U nás dostáva rovnako kvalitnú službu každý investor bez ohľadu na veľkosť jeho majetku, veľkosť investície, spoločenský status, či iné vlastnosti.

Na trhu ťažko nájdete výhodnejšiu alternatívu pre vaše úspory

S Finaxom už od 10 eur mesačne investujete do viac ako 9 tis. cenných papierov po celom svete. A to všetko len s jedným férovým poplatkom 1% ročne + DPH. Pri pravidelných investíciách (sporení) účtujeme ešte 1% + DPH z prijatej platby za jej spracovanie.

Investujte ako profesionál 

S nízkymi poplatkami, bez emócií a bez daní.


Inteligentné investovanie ponúka veľmi jednoduchý a účinný spôsob zhodnocovania prostriedkov. Kopírovanie svetových indexov je základným kameňom investovania.

Inteligentné portfólia navyše prinášajú dlhodobo jedny z najvyšších výnosov na trhu úplne oslobodených od dane.

Od počiatku myšlienky Finaxu sme chceli vytvoriť univerzálny produkt pre všetkých. Nevidíme dôvod, prečo by mali byť dobré veci prístupné len bohatým.

Aby sme tento cieľ dosiahli, museli sme prísť s jednoduchým nástrojom. Ďalšou podmienkou bolo technologicky pokrokové riešenie. Jedine technológie dokážu zabezpečiť spoľahlivosť, objektivitu a zredukovať náklady, aby bol výsledok čo najlepší pre vás.

Aké možnosti mali doposiaľ Slováci zhodnocovať svoje úspory?

Obmedzovali sa spravidla len na podielové fondy, súkromné emisie dlhopisov, riadené portfólia obchodníkov s cennými papiermi alebo individuálne otvorené brokerské účty, kde musíte výber nástrojov robiť sami.

Tieto formy zhodnocovania prostriedkov majú početné nevýhody v porovnaní s pasívnym investovaním do indexových fondov ETF, aké ponúka Finax.

Dostupné investičné nástroje

Podielové fondy majú neprimerane vysoké poplatky a k nim neadekvátne slabé výsledky. Za uplynulých 10 rokov výnos akciového portfólia Finax prekonal priemerné výnosy najpopulárnejších akciových podielových fondov na Slovensku o 4% ročne po odrátaní daní.

Poplatky za správu a riadenie týchto fondov sa pohybujú od 1,5% do 3% p.a. Navyše si účtujú vstupný poplatok 4 až 5% z objemu investície. Ich náklady sú minimálne dvojnásobne vyššie ako vo Finaxe.

Súkromné slovenské dlhopisy môžu byť súčasťou portfólií, no nepovažujeme ich za vhodný nástroj pre drobných investorov. Ich výnos často nezodpovedá riziku. Privátne emisie dlhopisov nemožno považovať za bezpečnejšie cenné papiere ako akcie veľkých firiem. A ich výnos je spravidla nižší ako akciových trhov. Sú nelikvidné a nesú značné kreditné riziko. Navyše výnosy z nich sú zdaňované.

Spomedzi obchodníkov s cennými papiermi na Slovensku len ozaj zopár ponúka relevantné investičné produkty. Nenájdeme medzi nimi portfóliá, ktoré by dlhodobo porážali výkonnosťou trh. Ich riziko je neprimerané.

Poplatková štruktúra zohľadňuje v prvom rade záujmy obchodníka, až potom klienta. Minimálne požadované vstupné investície často predstavujú pre väčšinu Slovákov neprekonateľnú bariéru.

Naplánujte si 15-minútový hovor zdarma

Pomôžeme Vám začať a dozvedieť sa viac o Finaxe.


Zostávajúcou možnosťou investovania je otvoriť si priamo vlastný investičný účet u online obchodníka. Nákladovo je táto alternatíva najatraktívnejšia. Aby ste svoje investície dokázali efektívne riadiť, potrebujete množstvo znalostí, štúdia, zanietenia a hlavne času.

Väčšina ľudí však nemá záujem preniknúť do tajov investičného sveta, čo je v poriadku a pochopiteľné. No nemôže to byť dôvodom, prečo neinvestovať a znehodnocovať úspory.

Pokiaľ si svoje portfólio riadite sami, máte veľmi malú pravdepodobnosť, že prekonáte výnosmi trh napriek nízkym poplatkom. Emócie, strach, vaša psychológia, nedostatok informácií a času vám rýchlo skrížia vaše vízie.

Ostatné možnosti, na ktoré môžete naraziť, sú väčšinou špekulácie alebo zavádzanie. Spravidla pri nich skončíte s negatívnymi skúsenosťami.

Trhové výnosy sú optimálny zisk, ktorý môžete dlhodobo investovaním získať. Horko ťažko sa vám podarí niekde zarobiť viac. Vyššie výnosy nad trhom sú špekuláciou, alebo nesú podstatne väčšie riziko. Preto prichádzame s pasívnym investovaním prostredníctvom indexových fondov ETF.

Daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti meniť.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Chief Investment Officer
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon