Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Finax prináša riešenia, o ktorých sporitelia mohli len snívať

Finax vznikol s cieľom sprístupniť efektívne investovanie širokým masám ľudí, aj ak ešte nemajú vybudovaný veľký majetok. Priniesli sme na Slovensko viacero noviniek, o akých drobní investori mohli v minulosti len snívať.

Radoslav Kasík | Škola investovania | 16. október 2023

  • Drobní investori nemajú rovnaké možnosti zhodnocovať svoj majetok ako bohatí.
  • Finax prináša v tomto smere revolúciu a všetkým sprístupňuje jeden z najefektívnejších investičných nástrojov na trhu.
  • Prečo je Finax inteligentné investovanie výhodnejšie oproti konkurencii?

Všetci vieme, že bežní ľudia nemajú prístup k rovnakým možnostiam obhospodarovania peňazí ako bohatí ľudia. Keď prídete do banky alebo za obchodníkom s cennými papiermi a miliónom eur, dostanete inú starostlivosť, ako keď sa tam zjavíte s 5 tis. eurami.

Prečo sú drobní investori diskriminovaní?

Je pravdou, že 5 tis. eur ťažko efektívne zainvestujete. Sú určité prirodzené obmedzenia, ktorých cieľom je sofistikovanejšie finančné nástroje nechať v rukách profesionálov alebo skúsených investorov. Rovnako nie je napr. vhodné do konkrétnych projektov investovať malé objemy.

Druhým dôvodom je čiastočne objektívna diskriminácia. Privátne bankovníctvo má v princípe rovnako veľa práce s klientom, ktorý donesie milión eur a s 10-tisícovým klientom. No výnosy inštitúcie sú nepomerne rozdielne.

Začnite investovať už dnes 


Preto majetnejší ľudia dostanú iný servis, iné poplatky, iné služby a produkty. Malým investorom je prístup k týmto nástrojom obmedzený vysokými minimálnymi vstupnými investíciami. Nakoniec, funguje to tak v každom odvetví obchodu a služieb.

Ako nakladajú s majetkom solventní ľudia vo svete?

Bohatí ľudia potvrdzujú, že investovanie je cesta k lepšiemu životu. Pokiaľ človek vnesie do svojich financií disciplínu a efektivitu, je vysoká pravdepodobnosť, že jeho majetok porastie. Tým vzrastú aj jeho istoty, finančné zabezpečenie a vzniká mu zdroj pasívneho príjmu. S majetkom sa každému ľahšie dýcha.

Na ilustráciu prikladáme nasledujúce dva grafy z pravidelnej správy World Wealth Report od spoločnosti Capgemini. V prvom z nich nájdete rozloženie majetku osôb s vysokým čistým majetkom (presahujúcim 1 milión amerických dolárov) v jednotlivých rokoch. Vidíte, že dominantnou zložkou portfólia sú väčšinu času akcie, ktoré tvoria takmer tretinu majetku. V krízových rokoch ich podiel zvykne klesnúť (pravdepodobne kvôli tomu, že ceny akcií zažívajú najvýraznejšie výkyvy a počas kríz ich hodnota prirodzene padne), na dlhodobom obraze to však nič nemení.

Finax prináša riešenia, o ktorých sporitelia mohli len snívať | Finax.sk

Zdroj: Capgemini World Wealth Report 2023

Druhý graf odhaľuje faktory, ktoré podľa bohatých ľudí najvýraznejšie prispievajú k rastu ich majetku. Najväčšie zásluhy pripísali majetní jednotlivci práve akciám – 9 z 10 „boháčov“ ich vidí ako dôležitý faktor zvyšovania hodnoty majetku a viac ako polovica ich považuje za najdôležitejší. Zaujímavým faktom je, že za aktívum s najmenším príspevkom k rastu považujú príjem z podnikania a zamestnania. Upozorňujeme, že tento graf pochádza zo staršej verzie správy World Wealth Report (z roku 2017), keďže v novších verziách štúdie už nebol tento prieskum zaradený. Napriek tomu sme sa s vami chceli o tieto údaje podeliť. 

Finax prináša riešenia, o ktorých sporitelia mohli len snívať | Finax.sk

Na trhu ťažko nájdete výhodnejšiu alternatívu pre vaše úspory

S Finaxom už od 10 eur mesačne investujete do viac ako 10 tis. cenných papierov po celom svete. A to všetko len s jedným férovým poplatkom 1 % ročne + DPH.

Investujte ako profesionál 

S nízkymi poplatkami, bez emócií a bez daní.

Inteligentné investovanie ponúka veľmi jednoduchý a účinný spôsob zhodnocovania prostriedkov. Kopírovanie svetových indexov je základným kameňom investovania.

Inteligentné portfólia navyše prinášajú dlhodobo jedny z najvyšších výnosov na trhu po 1 roku úplne oslobodených od dane pre slovenských daňových rezidentov.

Od počiatku myšlienky Finaxu sme chceli vytvoriť univerzálny produkt pre všetkých. Nevidíme dôvod, prečo by mali byť dobré veci prístupné len bohatým.

Aby sme tento cieľ dosiahli, museli sme prísť s jednoduchým nástrojom. Ďalšou podmienkou bolo technologicky pokrokové riešenie. Jedine technológie dokážu zabezpečiť spoľahlivosť, objektivitu a zredukovať náklady, aby bol výsledok čo najlepší pre vás.

Na sprístupňovaní investovania neustále pracujeme

Naša práca vytvorením portfólií Inteligentného investovania neskončila. V rámci sprístupňovania investícií sme od založenia Finaxu spravili viacero pokrokov.

Znížili sme minimálny vklad z pôvodných 20 eur na polovičnú sumu 10 eur. Akonáhle to firemné financie umožnili, zrušili sme poplatok za vklady do 1000 eur. Tento krok predstavoval najväčšiu výhodu pre investorov, ktorí si nemôžu dovoliť vložiť naraz veľkú sumu, ale chcú si odkladať menšie čiastky pravidelne z výplaty.

Rovnako sme zvýšili zľavu na pozvanie priateľa. Za každý aktivovaný účet pozvaného známeho dnes investori získavajú 1000 eur riadených na 3 roky zadarmo. Opäť z toho môžu najviac vyťažiť začínajúci a drobní investori, ktorým tak stačí pár pozvánok, aby mali celý účet riadený počas svojich prvých rokov úplne zadarmo.

Tým, ktorí už majú nejaké úspory v iných produktoch, môže podobne pomôcť zľava za presun investície, ktorú sme medzičasom rozšírili na rôzne druhy aktív. Polovica presunutej sumy bude vo Finaxe riadená po dobu dvoch rokov úplne zadarmo. Drobní investori si tak dokážu podstatne znížiť poplatky strhávané za správu úspor: možnosť, ktorá bola tradične dostupná skôr majetným klientom.

Našou poslednou inováciou v tomto smere bolo spustenie Bystrého vkladu. Kým banky váhali so zdvíhaním úročenia sporiacich a termínovaných vkladov, Bystrý vklad sprístupnil bežným ľuďom vysoké úroky centrálnej banky, o ktorých ste viackrát čítali v médiách. Súčasný hrubý výnos 3,8 %* (k 20.9.2023) ročne je vyplácaný každodenne a na jeho získanie nemusíte splniť žiadne ďalšie podmienky. Pozrite si jeho vývoj na transparentnom účte Dominika Hrbatého

*3,8 % p.a. je výnos do splatnosti k 20.9.2023, uvádzaný tvorcami ETF produktov. Výnos je pohyblivý, je naviazaný na základnú depozitnú sadzbu ECB a nie sú v ňom zahrnuté poplatky Finaxu vo výške 0,5 %. Tento výnos sa môže meniť, a nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

Aké možnosti mali doposiaľ Slováci zhodnocovať svoje úspory?

Obmedzovali sa spravidla len na podielové fondy, súkromné emisie dlhopisov, riadené portfólia obchodníkov s cennými papiermi alebo individuálne otvorené brokerské účty, kde musíte výber nástrojov robiť sami.

Tieto formy zhodnocovania prostriedkov majú početné nevýhody v porovnaní s pasívnym investovaním do indexových fondov ETF, aké ponúka Finax.

Finax prináša riešenia, o ktorých sporitelia mohli len snívať | Finax.sk

Podielové fondy majú neprimerane vysoké poplatky a k nim neadekvátne slabé výsledky. Na horizonte posledných 5 rokov (čo pokrýva takmer celé obdobie od vzniku Finaxu) dokázal len jeden populárny podielový fond čistým výnosom po dani prekonať zhodnotenie akciového portfólia Finax.

Poplatky za správu a riadenie týchto fondov sa pohybujú od 1,5 % do 3 % p.a. Navyše, pri podielových fondoch sa stále môžete stretnúť so vstupným poplatkom od 3 do 5 % z objemu investície. Ich náklady sú často dvojnásobne vyššie ako vo Finaxe.

Súkromné slovenské dlhopisy môžu byť súčasťou portfólií, no nepovažujeme ich za vhodný nástroj pre drobných investorov. Ich výnos často nezodpovedá riziku. Privátne emisie dlhopisov nemožno považovať za bezpečnejšie cenné papiere ako akcie veľkých firiem. A ich výnos je spravidla nižší ako akciových trhov. Sú nelikvidné a nesú značné kreditné riziko. Navyše výnosy z nich sú zdaňované.

Spomedzi obchodníkov s cennými papiermi na Slovensku len zopár ponúka relevantné investičné produkty. Nenájdeme medzi nimi portfóliá, ktoré by dlhodobo porážali výkonnosťou trh. Ich riziko je neprimerané. Poplatková štruktúra zohľadňuje v prvom rade záujmy obchodníka, až potom klienta. Minimálne požadované vstupné investície často predstavujú pre väčšinu Slovákov neprekonateľnú bariéru.

Ožívajúcou možnosťou sú tiež termínované vklady, ktorým po rokoch začali stúpať úroky vďaka zvyšovaniu kľúčových sadzieb ECB. Žiaľ, úroky na väčšine sporiacich účtov a termínovaných vkladov stále hlboko zaostávajú za sadzbami centrálnych bánk. Zopár bánk ponúka vyššiu sadzbu, ale investor musí peniaze zaviazať na rok a splniť rôzne ďalšie podmienky (napríklad využívať v rovnakej banke viacero iných produktov). Bystrý vklad ponúka zhodnotenie kopírujúce krátkodobý úrok centrálnej banky bez nutnosti viazať peniaze na určitú dobu či otvárať iné produkty. Okrem toho sú jeho výnosy pre slovenských daňových rezidentov daňovo oslobodené (príjmy do 500 eur alebo celé príjmy po 1 roku držania investície), zatiaľ čo pri termínovaných účtoch je potrebné platiť 19 % daň.

Zostávajúcou možnosťou investovania je otvoriť si priamo vlastný investičný účet u online obchodníka. Nákladovo je táto alternatíva najatraktívnejšia. Aby ste svoje investície dokázali efektívne riadiť, potrebujete množstvo znalostí, štúdia, zanietenia a hlavne času. Väčšina ľudí však nemá záujem preniknúť do tajov investičného sveta, čo je v poriadku a pochopiteľné. No nemôže to byť dôvodom, prečo neinvestovať a znehodnocovať úspory.

Pokiaľ si svoje portfólio riadite sami, máte veľmi malú pravdepodobnosť, že prekonáte výnosmi trh napriek nízkym poplatkom. Emócie, strach, vaša psychológia, nedostatok informácií a času vám rýchlo skrížia vaše vízie.

Ostatné možnosti, na ktoré môžete naraziť, sú väčšinou špekulácie alebo zavádzanie. Spravidla pri nich skončíte s negatívnymi skúsenosťami.

Trhové výnosy sú optimálny zisk, ktorý môžete dlhodobo investovaním získať. Horko ťažko sa vám podarí niekde zarobiť viac. Vyššie výnosy nad trhom sú špekuláciou, alebo nesú podstatne väčšie riziko. Preto prichádzame s pasívnym investovaním prostredníctvom indexových fondov ETF.

Demokratizácia aj na poli dôchodkov

Presne pred rokom sme svoj disruptívny prístup pracujúci v prospech bežných investorov priniesli aj do oblasti doplnkového dôchodkového sporenia. Stali sme sa totiž prvým poskytovateľom pan-európskeho dôchodkového produktu (PEPP), teda celoeurópskeho tretieho piliera.

Doplnkové dôchodkové sporenie bolo dovtedy pre konkurenciu v podobe menších firiem neprístupnou oblasťou. Fondy 3. piliera ponúkali len 4 licencované firmy a málokto sa venoval transparentnej komunikácii ohľadom ich výsledkov. Mnohé fondy preto na dlhých horizontoch ledva dorovnali infláciu. Namiesto zhodnocovania úspor sa do nich peniaze len odkladali.

PEPP umožnil aj ľubovoľným menším investičným firmám zaregistrovať svoj produkt ako doplnkové dôchodkové sporenie. Jeho prinesením na slovenský trh sme tak rozšírili paletu možností, z ktorých si sporitelia môžu vybrať. Veríme, že táto konkurencia vytvorí celkovo tlak na nižšie poplatky a výkonnejšie portfóliá v 3. pilieri, z čoho opäť budú benefitovať najmä bežní ľudia.

Vo svojej práci, v prospech drobných investorov, nekončíme. Naďalej budeme prinášať inovácie, ktoré prinesú rovnaké výhody všetkým, ktorým nie je ich finančná budúcnosť ukradnutá. Neodkladajte preto začiatok investovania, aj ak nemáte vysoké úspory. Pomôžeme vám začať, pokojne od 10 eur mesačne. Na Slovensku už nemusíte byť bohatí, aby ste svoje úspory dobre zhodnotili.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.sk
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon