Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Dámy, poďme investovať!

Financie, kapitálové trhy, investície. Ešte donedávna boli tieto témy nespravodlivo vyhradzované iba pre mužov. Dnes vám však ukážeme, prečo by mal tento stereotyp čo najskôr upadnúť do zabudnutia a prečo je dlhodobé investovanie aj ženskou doménou.

Klaudia Sibielak | Osobné financie | 22. november 2021

Muži by sa mali starať o peniaze a ženy o domácnosť… Časy, keď toto rozdelenie existovalo, sú našťastie za nami. Jeho dôsledky bohužiaľ pociťujeme dodnes. Záujem o finančné trhy je oveľa bežnejší medzi mužmi než medzi ženami.

V dozorných radách najväčších verejne kótovaných spoločností na Slovensku majú ženy iba 20-percentné zastúpenie. Aj medzi investormi takmer v každej kategórii dominujú muži.

Podľa Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť je na Slovensku zamestnaných iba 66% žien, čo je o 13% menej ako u mužov. Znamená to, že mnohé ženy nemajú vlastný plnohodnotný príjem a žijú v závislosti na niekom inom.

Súčasné údaje pritom naznačujú, že ženy by sa v dnešnej dobe mali o svoje financie starať ešte viac ako muži. Bohužiaľ je faktom, že z rôznych dôvodov sa ženy častejšie stávajú obeťami ekonomického násilia. To však nie je jediný faktor, ktorý hrá proti ženám.

Ženy na Slovensku zarobia v priemere o 21% menej ako muži, čo predstavuje väčší rozdiel voči priemeru EÚ. Hoci by sa mohlo zdať, že tento jav je prirodzeným dôsledkom nižšej kvalifikácie a rozdielov v profesiách vykonávaných jednotlivými pohlaviami, v skutočnosti k tejto nerovnosti dochádza v podobnej miere aj medzi mužmi a ženami rovnakej špecializácie a vzdelania.

Tento jav, bežne označovaný ako „platová medzera“, je okrem iného výsledkom stereotypov zakorenených v našej spoločnosti, nedostatku transparentnosti v odmeňovaní a nepomerne väčšieho zapojenia žien do rodinných povinností.

Menší príjem v kombinácii s nižším vekom odchodu do dôchodku podľa počtu vychovaných detí znamená, že ženy na dôchodku dostávajú nižšie dávky ako muži. O tom, ako sa vyvíjajú naše vyhliadky na dôchodok, sme už písali v predchádzajúcich blogoch.

Priemerná slovenská dôchodkyňa dostáva mesačne o 8% menej ako mužskí dôchodcovia. A to nie je všetko. Ženy sa priemerne dožívajú vyššieho veku ako muži, čo im opäť znižuje penziu. A nič nenaznačuje, že sa tieto rozdiely v blízkej dobe zmenia.

Pri takých výrazných rozdieloch je ešte dôležitejšie mať adekvátne finančné zručnosti a vykonať konkrétne kroky, ktoré by ženy ochránili pred následkami možných nepredvídaných udalostí a zabezpečili im bezpečnú budúcnosť. Ako to vyzerá v praxi?

Ako ženy investujú?

Všetky údaje naznačujú, že väčšina žien neinvestuje. Vo Finaxe je zhruba každý tretí investor žena – dámy tvoria menej ako 29% našich klientov.

A to je stále celkom dobrý výsledok. Na susednej varšavskej burze predstavujú ženy iba 7,8% všetkých individuálnych investorov a podobné závery je možné vyvodiť aj vo vzťahu k iným krajinám. Pre Slovensko neexistujú relevantné štatistiky.

Podľa prieskumu spoločnosti S&P Global iba 26% žien v USA investuje na akciovom trhu. Je tiež oveľa pravdepodobnejšie, že ženy budú oproti mužom držať väčší podiel majetku v hotovosti (65% vs. 51%), pričom 41% žien uviedlo, že ju neplánuje investovať, v porovnaní s 31% u mužov.

Je to veľká škoda a zároveň značný handicap. Obzvlášť preto, že ženy môžu byť skutočne dobrými investorkami a potrebujú nimi byť viac ako muži.

Početné štúdie potvrdzujú, že muži a ženy majú štatisticky odlišné investičné správanie. Populárnym stereotypom je, že ženy majú z povahy menšiu chuť riskovať. V skutočnosti bol tento mýtus vyvrátený štúdiou E. M. Liu a S. X. Zuo z roku 2019. Ako sa teda mužské investovanie líši od ženského?

V prvom rade stratégiou. Podľa prieskumu uskutočneného investičnou spoločnosťou Fidelity v máji 2017 je pre ženské investorky typická nižšia frekvencia obchodovania. Štúdia konkrétne zistila, že muži na trhoch obchodujú až o 35% častejšie ako ženy.

To znamená, že ženy majú tendenciu húževnatejšie sa držať pôvodne zvolenej investičnej stratégie a na rozdiel od obľúbených stereotypov menej pravdepodobne podliehajú emóciám. Vďaka nižšej frekvencii transakcií im navyše nevznikajú dodatočné náklady, čo má za následok vyššiu efektivitu investície.

Zdá sa, že filozofia Finaxu o pasívnom prístupe k investovaniu môže byť bližšia ženám, pre ktoré je jednoduchšie nepodľahnúť pokušeniu robiť vo svojej stratégii zbytočné zmeny.

Ženy sú tiež často menej sebavedomé v investičných rozhodnutiach – v prieskume BritainThinks iba 38% žien uviedlo, že si v investovaní verí, v porovnaní s 53% u mužov.

Táto neistota však môže fungovať v ich prospech. Odborníci poukazujú na fakt, že deficit sebaistoty núti investorky vyhľadávať o investícii viac informácií, čo sa prejaví nielen informovanejšími rozhodnutiami a menšou tendenciou naletieť na pascu investičných bublín, ale aj menšou impulzívnosťou v prípade poklesov trhu.

V dôsledku toho majú investorky často lepšie výsledky ako investori mužského pohlavia. Štúdia Warwick Business School zistila, že v období od apríla 2012 do júla 2016 dosiahli ženy o 1,2 percentuálneho bodu vyššiu návratnosť ako muži.

Podobné závery môžeme vyvodiť okrem iného aj zo správy konzultačnej firmy Rothstein Kass, podľa ktorej ženské manažérky hedžových fondov dosiahli výnos 6%, čo je o 1,8 percentuálneho bodu viac ako index S&P500, ktorý vzrástol o 4,2%.

Experti z investičnej spoločnosti Hargreaves Lansdown tvrdia, že portfóliá ich investoriek zarobia počas 30-ročného obdobia v priemere o 30 percentuálnych bodov viac ako portfólia ich mužských náprotivkov.

Ako investujú naše klientky?

Pri analýze témy ženského investovania sme zisťovali, ako ženy investujú vo Finaxe.

Ukazuje sa, že naše klientky taktiež vyvracajú mýtus o menšom apetíte riskovať medzi ženami. V rámci svojich investičných stratégií sa v priemere rozhodli ponechať 73,9% svojich portfólií v akciách, rizikovejších finančných nástrojoch, čo je takmer zhodné s mužským priemerom 75,5%.

Mierne konzervatívnejší prístup k riziku medzi našimi klientkami sa jasnejšie prejavuje v ich predpovediach vlastného správania v konkrétnych situáciách.

Naše klientky častejšie deklarujú, že v prípade poklesu na akciovom trhu by si radšej ponechali svoje súčasné portfóliá (43% žien proti 36,7% mužov), pričom menej často predpokladajú, že by v takejto situácii dokúpili viac cenných papierov (56,5% žien proti 62,9% mužov).

Je však náročné odhadovať, do akej miery by sa tieto predpoklady v skutočnosti naplnili. Najnovšia štúdia MITnaznačuje, že na paniku na akciovom trhu sú štatisticky najnáchylnejší... muži starší ako 45 rokov.

Ženské investorky majú tiež nižšie očakávania týkajúce sa výnosov spoločnosti Finax - iba 50,9% žien a 58,1% mužov očakáva vysokú mieru návratnosti, kým zvyšok by bol spokojný s výnosmi označovanými ako stredné alebo nízke.

Hoci sú čísla o preferovaných cieľoch u oboch pohlaví podobné, aj tu sa prejavujú rozdiely – naše klientky si napríklad viditeľne častejšie ako ich mužské náprotivky vyberajú za cieľ dôchodok (29,4% proti 23,2%) alebo finančnú rezervu (12,2% proti 10,6.

(Táto analýza je založená na dátach slovenských, českých, maďarských a poľských klientov)

Vezmite svoje financie do vlastných rúk

Získanie nezávislosti, zabezpečenie vlastnej budúcnosti a znásobenie peňazí, ktoré zarábate. Kúpa domu alebo vzdelávanie vašich detí. Dôvodov investovať je nekonečne veľa.

Štúdie medzitým ukazujú, že ženy majú na to veľký, ale doposiaľ nevyužitý potenciál. Oplatí sa nabrať odvahu a pridať sa k skupine úspešných investoriek, ktoré sa vedome starajú o svoje financie. Nikto iný to za nás neurobí.

Aj keď s investovaním nemáte žiadne skúsenosti, stále sa môžete veľa naučiť. Finax bol založený s cieľom sprístupniť lacné, jednoduché a efektívne investovanie každému - nielen tým najskúsenejším investorom.

Veríme, že kľúčom k úspechu je jednoduchá dlhodobá investičná stratégia a radíme našim klientom, aby boli vytrvalí a nepodliehali emóciám. Ukazuje sa, že ženy o tom nemusia byť presviedčané a dáta nám dávajú za pravdu.

Bez ohľadu na to, či sa chcete stať našou klientkou, je nevyhnutné, aby ste sa starali o svoje financie. Ak máte pocit, že vám o tejto téme chýbajú znalosti, odporúčame použiť naše vzdelávacie materiály.

Na našom blogu už nájdete 200 článkov o tom, ako múdro hospodáriť s peniazmi, a na našom YouTube kanáli je k dispozícii viac ako 50 webinárov a 130 videopodcastov o rôznych problémoch spojených s osobnými financiami a investovaním.

Začnite investovať už dnes 

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na +421 2 2100 9985 alebo napíšte mail na client@finax.eu. Sme vám k dispozícii od pondelka do piatka medzi 9:00 a 17:00.


Klaudia Sibielak
Klaudia Sibielak
Branch Coordinator
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon