Odkiaľ sa berie vyššia výkonnosť Finax?

Zisky Finax Inteligentného investovania prekonávajú výnosy konkurenčných podielových fondov, aj samotných kapitálových trhov. Našli sme a zanalyzovali dôvody našej vyššej výkonnosti.

Radoslav Kasík | Ako to robíme? | 17. apríl 2018

  • Finax inteligentné investovanie ponúka optimálne zloženie portfólií.
  • Pri tvorbe investičných stratégií sme vychádzali z 9 základných pravidiel úspešného investora.
  • Jednoduché, lacné a nezdaňované trhové riešenie je najvýnosnejšie.

V článku Vyššie výnosy Finax oproti podielovým fondom, aj trhu sme vám ukázali, o koľko portfóliá Finax inteligentné investovanie výkonnosťou prekonávajú slovenskú konkurenciu i samotné svetové trhy. Ukážeme vám, čo sú dôvody našich vyšších výnosov.

Podrobnou analýzou a prípravou našich portfólií sme dospeli k viacerým faktorom, ktoré vedú k vyššej výkonnosti Finaxu.

Začnem tým pozoruhodnejším, a to prekonávaním zhodnotenia trhov.

Zloženie portfólií

Základným rozdielom je skladba našej akciovej zložky a indexu MSCI World, ktorý sme použili pre porovnanie s trhovými výnosmi.

Kým napr. Finax portfóliá sú tvorené z viac ako 6 000 akcií, v prípade indexu MSCI World je to len necelých 1 700 titulov. Finax portfóliá tak paradoxne ponúkajú širšiu diverzifikáciu.  

porovnanie kapitaizácie

Index MSCI World tvoria len akcie firiem z 23 vyspelých ekonomík, tzn. že rozvíjajúce sa krajiny, ktoré výnosmi prekonali v uplynulých 10 rokoch napr. európske akcie, neobsahuje.

V portfóliách Finax nájdete aj väčší podiel malých a stredných spoločností, ktoré výkonnosťou historicky patria medzi najlepšie rastúce aktíva.

Rebalansing

Druhým významným tromfom Finaxu je náš vlastný spôsob rebalansovania portfólií. Pre mnohých ide o neznámy pojem, preto mu venujeme samostatný článok.

Cieľom rebalansingu je udržať riziko klientskych investícií na uzde, v čo najväčšej miere ho eliminovať a popritom zvýšiť výnos. To sa nám úspešne podarilo. Napr. za uplynulých 20 rokov rebalansing pridal k výkonnosti viac ako 0,6% ročne na dynamických portfóliách Finax.

Upozornenie: Všetky údaje viažuce sa k historickému vývoju portfólií Finax sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata.

Finax fondy

A čo podielové fondy? 

Tu je matematika pomerne jednoduchá.

Štatistika SPIVA (S&P Indices Versus Active) zverejňovaná každý rok spoločnosťou S&P Dow Jones Indices porovnáva výkonnosť podielových fondov s indexmi. SPIVA jasne hovorí, že v Európe na horizonte 10 rokov len 6,75% podielových fondov prekoná výnosmi trh.

Keď Finax pohodlne výkonnosťou poráža samotný trh, ktorý má lepšiu výkonnosť ako 93% fondov spravovaných v Európe, zákonite musíme prekonávať aj výnosy podielových fondov.

Získajte vyššie výnosy 

Vyskúšajte lacné fondy ETF bez daní z výnosov.


Prečo je to tak?

Dôvodov je niekoľko. Základnou odpoveďou však môžu byť východiská, ktorých sme sa držali pri vytváraní portfólií Finax Inteligentné investovanie. Existuje niekoľko základných pravidiel úspešného investovania, ktoré vám zabezpečia rast finančného majetku.

Ľudský faktor

Človek nedokáže dobre riadiť svoje investície. Práve nesprávne rozhodnutia manažérov podielových fondov majú najväčší podiel na výkonnosti zaostávajúcej za indexmi.

Viaceré štúdie sa v minulosti venovali skúmaniu, či investori dokážu dlhodobo výnosmi prekonať trh a snažili sa zdôvodniť výsledok. Vo všetkých prípadoch bol výsledok negatívny a príčiny sa pripisovali najmä psychike, emóciám, nedostatku informácií a ľudskej neschopnosti dostatočne rýchlo reagovať na nové fakty.

Európske fondy

Preto preferujeme pasívne investovanie, do ktorého nemusíme my, ani samotný investor zasahovať. Čím menej rozhodnutí pri investovaní je potrebných, tým býva výkonnosť vyššia.

Najväčšou prekážkou lepšieho zhodnotenia podielových fondov sú ich samotní manažéri.

Nižšie poplatky

Paradoxne títo manažéri, ich tímy a technické zabezpečenie nie sú vôbec lacní. Niekto ich musí zaplatiť. A platia ich investori v podielových fondoch.

A čím sú poplatky vyššie, tým nižší výnos pre konečného investora.

Poplatky za riadenie sa v akciových podielových fondoch na Slovensku pohybujú od 1 do 3% ročne, kým poplatky fondov ETF v portfóliách Finax sa pohybujú okolo 0,2% ročne.

Ak chce manažér poraziť trh a účtuje si 2% ročne, musí každý rok prekonať zisky indexov o 2%. Pri priemernom výnose trhov 8% ročne znamená potrebu manažéra dlhodobo dosahovať o 25% vyššiu výkonnosť, aby zaznamenal aspoň čistý výnos rovnajúci sa zhodnoteniu indexov. A verte nám, je to náročná, až nemožná úloha.

People

Zvýšte svoje finančné vzdelanie

Finax webináre na vždy zaujímavé témy


Nulové dane 

Porovnávané výkonnosti fondov sú čisté, tzn. po zdanení.

Výhodou ETF v slovenskej daňovej legislatíve je oslobodenie ich výnosov od dane, pokiaľ investícia trvala dlhšie ako jeden rok.

Naopak, výnosy z podielových fondov sú zdaňované, tzn. že čistý výnos z nich je pre investora automaticky nižší o minimálne 19%.

Aby váš majetok rástol, nestačí len investovať. Musíte investovať správne. A vedzte, že nie je investícia ako investícia. 

Finax vznikol s cieľom ponúknuť Slovákom poctivé investovanie. Od počiatku sme chceli, aby Finax inteligentné investovanie napĺňalo všetkých 9 základných pravidiel úspešnej investície. Práve vďaka tomu sú naše portfólia najlepšou alternatívou umiestnenia vašich úspor.

Daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti meniť.

Ohodnoťte článok:
Odkiaľ sa berie vyššia výkonnosť Finax?
Hodnotenie: 4.7 43

Najčítanejšie články

Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax
12. február 2019

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Stavebnému sporeniu odzvonilo | Finax
31. júl 2020

Stavebnému sporeniu odzvonilo - aktualizácia 2020

Stavebné sporenie bude čoskoro oslavovať 28. výročie svojej existencie na Slovensku. No tak ako mnoho 28 ročných, aj ono už má najlepšie roky za sebou. Od roku 2019 totiž vstúpilo do platnosti viacero noviniek, ktoré ho právom poslali na smetisko dejín.

Prečítať viac