Finax Blog

Informace, které Vám pomohou ke správnému investování.

Finax přináší řešení, o kterém se střadatelům mohlo jenom zdát

Finax vznikl s cílem zpřístupnit efektivní investování širokému spektru lidí, i když ještě nemají vybudovaný velký majetek. Přinesli jsme do Česka mnoho novinek, o jakých si drobní investoři mohli v minulosti nechat jen zdát.

Radoslav Kasík | Škola investování | 2. listopadu 2023

  • Drobní investoři nemají stejné možnosti zhodnocovat svůj majetek jako bohatí.
  • Finax přináší v tomto směru revoluci a všem zpřístupňuje jeden z nejefektivnějších investičních nástrojů na trhu.
  • Proč je Finax Inteligentní investování výhodnější než konkurence?

Všichni víme, že běžní lidé nemají přístup ke stejným možnostem obhospodařování peněz jako bohatí. Když přijdete do banky nebo za obchodníkem s cennými papíry s 10 miliony korun, dostanete jinou péči, než když se tam ukážete se 100 tisíci korunami.

Proč jsou drobní investoři diskriminováni?

Je pravdou, že 100 tisíc korun jen s těží efektivně zainvestujete. Jsou určité přirozené omezení, jejichž cílem je sofistikovanější finanční nástroje nechat v rukou profesionálů nebo zkušených investorů. Také není např. vhodné do konkrétních projektů investovat nízké částky.

Druhým důvodem je částečně objektivní diskriminace. Privátní bankovnictví má v principu stejné množství práce s klientem, který donese 10 milionů korun, jako s čtvrt milionovým klientem. Výnosy instituce jsou však nepoměrně rozdílné.

Začněte investovat již dnes 

Proto majetnější lidé dostanou jiný servis, poplatky, služby a produkty. Malým investorům je přístup k těmto nástrojům omezen vysokými minimálními vstupními investicemi. Ve finále to tak ale funguje v každém odvětví obchodu a služeb.

Jak nakládají s majetkem solventní lidé ve světě?

Bohatí lidé potvrzují, že investování je cesta k lepšímu životu. Pokud člověk vnese do svých financí disciplínu a efektivitu, je vysoká pravděpodobnost, že majetek poroste. Tím vzrostou i jistoty, finanční zabezpečení a vzniká tak zdroj pasivního příjmu. S majetkem se každému snadněji dýchá.

Pro ilustraci přikládáme následující dva grafy z pravidelné zprávy World Wealth Report od společnosti Capgemini. V prvním z nich najdete rozložení majetku osob s vysokým čistým majetkem (přesahující 1 milion amerických dolarů) v jednotlivých letech. Můžete vidět, že dominantní položkou portfolia jsou většinu času akcie, které tvoří téměř třetinu majetku. V krizových letech jejich podíl většinou klesá (pravděpodobně kvůli tomu, že ceny akcií zažívají nejvýraznější výkyvy a během krizí jejich hodnota přirozeně klesá), na dlouhodobém horizontu to však nic nemění.


Zdroj: Capgemini World Wealth Report 2023

Druhý graf odhaluje faktory, které podle bohatých lidí nejvýrazněji přispívají k růstu jejich majetku. Největší zásluhy připsali majetní jednotlivci právě akciím – 9 z 10 „boháčů“ je vnímá jako důležitý faktor zvyšování hodnoty majetku a více než polovina je považuje za nejdůležitější. Zajímavým faktem je, že za aktivum s nejmenším příspěvkem k růstu považují příjem z podnikání a zaměstnání. Upozorňujeme, že tento graf pochází ze starší verze zprávy World Wealth Report (z roku 2017), jelikož v novějších verzích studie již nebyl tento průzkum zařazen. Přesto jsme se s vámi chtěli o tyto zajímavé údaje podělit.


Zdroj: World Wealth Report 2017 od společnosti Capgemini – pravidelný report analyzující chování a trendy tzv. High Net Worth Individual – lidí s majetkem přesahující 1 milion dolarů

Na trhu těžko najdete výhodnější alternativu pro vaše úspory

S Finaxem už od 250 korun měsíčně investujete do více než 13 tisíc cenných papírů po celém světě. A to vše jen s jedním férovým poplatkem 1 % ročně + DPH.

Investujte jako profesionál 

S nízkými poplatky, bez emocí a bez daní.

Inteligentní investování nabízí velmi jednoduchý a účinný způsob zhodnocování prostředků. Kopírování světových indexů je základním kamenem investování.

Inteligentní portfolia přinášejí dlouhodobě jedny z nejvyšších výnosů na trhu. Navíc jsou po 3 letech osvobozeny od daně pro české daňové rezidenty.

Od počátku myšlenky Finaxu jsme chtěli vytvořit univerzální produkt pro všechny. Nevidíme důvod, proč by měly být dobré věci přístupné pouze bohatým.

Abychom tohoto cíle dosáhli, museli jsme přijít s jednoduchým nástrojem. Další podmínkou bylo technologicky pokrokové řešení. Jedině technologie dokáže zajistit spolehlivost, objektivitu a zredukovat náklady, aby byl výsledek pro vás co nejlepší.

Na zpřístupňování investování neustále pracujeme

Naše práce vytvořením portfolií Inteligentního investování neskončila. V rámci zpřístupňování investic jsme od založení Finaxu ušli dlouhou cestu.

Snížili jsme minimální vklad z původních 500 Kč na poloviční částku 250 Kč. Jakmile to firemní finance umožnily, zrušili jsme poplatek za vklady do 1 000 eur. Tento krok představuje největší výhodu pro investory, kteří si nemohou dovolit vložit najednou větší objem peněz, ale chtějí si odkládat menší částky pravidelně z výplaty.

Také jsme zvýšili slevu za pozvání přítele. Za každý aktivovaný účet pozvaného známého dnes investoři získávají 1 000 eur řízených na 3 roky zdarma. Opět z toho mohou nejvíc vytěžit začínající a drobní investoři, kterým tak stačí pár pozvánek, aby měli celý účet řízený během svých prvních let zcela zdarma.

Těm, kteří již mají nějaké úspory v jiných produktech, může podobně pomoci sleva za přesun investice, kterou jsme mezitím rozšířili na různé druhy aktiv. Polovina přesunuté částky bude ve Finaxu řízena po dobu dvou let zcela zdarma. Drobní investoři si tak dokáží podstatně snížit poplatky strhávané za správu úspor: možnost, která byla tradičně dostupná spíše majetným klientům.

Naší poslední inovací v tomto směru bylo spuštění Bystrého vkladu. Zatímco banky váhaly se zvedáním úročení eurových spořicích a termínovaných vkladů, Bystrý vklad zpřístupnil běžným lidem vysoké úroky Evropské centrální banky, o kterých jste několikrát četli v médiích. Současný hrubý výnos 3,8 %* (k 20. 9. 2023) ročně je vyplácen každodenně a pro jeho získání nemusíte splnit žádné další podmínky. Podívejte se na jeho vývoj na transparentním účtu Dominika Hrbatého.

*3,8 % p.a. je výnos do splatnosti k 20. 9. 2023 uváděný tvůrci ETF produktů. Očekávaný výnos se vypočítá jako vážený průměr aktuální krátkodobé úrokové sazby v eurech (€STR), kterou replikuje 59,4 % portfolia Bystrého vkladu, a průměrného výnosu do splatnosti dluhopisových ETF (40 %) mínus poplatky fondů ETF. Výnos nezahrnuje poplatek za správu portfolia Finaxu ve výši 0,5 % ročně včetně DPH. Investiční výsledek vyjádřený v CZK závisí také na kolísání směnného kurzu eura vůči koruně, což může investiční výsledek zvýšit nebo snížit. Výnos se může změnit a není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Jaké možnosti měli dosud Češi ohledně zhodnocování svých úspor?

Omezovali se zpravidla jen na podílové fondy, soukromé emise obligací, řízená portfolia obchodníků s cennými papíry nebo individuálně otevřené brokerské účty, kde musí výběr nástrojů dělat sami.

Tyto formy zhodnocování prostředků mají mnoho nevýhod ve srovnání s pasivním investováním do indexových fondů ETF, které Finax nabízí.


Podílové fondy mají nepřiměřeně vysoké poplatky a k nim neadekvátně nízké dlouhodobé výsledky. Samozřejmě, na kratších horizontech se najdou světlé výjimky, ale nesmíme zapomínat, že investování je běh na dlouhou trať. A jak jsme dopadli v porovnání s tuzemskými správci? To si můžete přečíst v tomto blogu.

Poplatky za správu a řízení těchto fondů jsou až 3 % ročně ze spravovaného majetku. Navíc si můžou účtovat vstupní poplatek až ve výši 5 % z objemu investice. Některé fondy mají dokonce výstupní či výkonnostní poplatky. Jejich náklady jsou tak minimálně dvojnásobně vyšší než ve Finaxu.

Soukromé české dluhopisy mohou být součástí portfolií, ale nepovažujeme je za vhodný nástroj pro drobné investory. Jejich výnos často neodpovídá riziku. Privátní emise dluhopisů nelze považovat za bezpečnější cenné papíry než akcie velkých firem. A jejich výnos je zpravidla nižší než akciových trhů. Jsou nelikvidní a nesou značné kreditní riziko. Navíc výnosy ve formě kupónů jsou zdaňovány.

Mezi obchodníky s cennými papíry jen pár nabízí relevantní investiční produkty. Nenajdeme mezi nimi portfolia, která by dlouhodobě porážela výkonností trh. Jejich riziko je často nepřiměřené.

Poplatková struktura zohledňuje v první řadě zájmy obchodníka a až potom klienta. Minimální požadované vstupní investice často představují pro většinu Čechů nepřekonatelnou bariéru.

Ožívající možností jsou také termínované vklady, kterým po letech začaly stoupat úroky díky zvyšování klíčových sazeb ČNB či ECB. Úroky na většině spořicích účtů a termínovaných vkladů v korunách nabízejí poslední dobu zajímavé zhodnocení. Je ale potřeba myslet na to, že se nejedná o dlouhodobé řešení a že ve chvíli, kdy budou úrokové sazby centrální banky klesat, vezmou s sebou také úroky na zmíněných produktech. Co se týče možnosti ukládat eura, tak tam je bohužel situace značně horší. Tuzemské banky totiž o eura nestojí a nenabízí tak atraktivní podmínky na spořicích vkladech. Bystrý vklad nabízí zhodnocení kopírující krátkodobý úrok ECB bez nutnosti vázat peníze na určitou dobu či otevírat jiné produkty. Kromě toho jsou jeho výnosy pro české daňové rezidenty daňově osvobozeny (úhrnné příjmy do 100 000 Kč nebo po 3 letech držení investice), zatímco u termínovaných vkladů banka za vás odvádí 15% srážkovou daň.

Zbývající možností investování je otevřít si přímo vlastní investiční účet u online obchodníka. Nákladově je tato alternativa nejatraktivnější. Abyste své investice dokázali efektivně řídit, potřebujete množství znalostí, studia, zápalu a hlavně času. Většina lidí však nemá zájem proniknout do koutů investičního světa, což je pochopitelné a naprosto v pořádku. Nemůže to být ale důvodem, proč neinvestovat a nezhodnocovat úspory.

Pokud si své portfolio řídíte sami, máte velmi malou pravděpodobnost, že překonáte výnosy trhu navzdory nízkým poplatkům. Emoce, strach, vaše psychologie, nedostatek informací a času vám rychle zkříží vaše vize.

Ostatní možnosti, na které můžete narazit, jsou většinou spekulace nebo dokonce podvody. Zpravidla při nich skončíte s negativními zkušenostmi.

Tržní výnosy jsou optimální zisk, který můžete dlouhodobě investováním získat. Horko těžko se vám podaří někde vydělat více. Vyšší výnosy nad trhem jsou spekulací nebo nesou podstatně větší riziko, a právě proto jsme přišli s pasivním investováním prostřednictvím indexových fondů ETF.

Demokratizace i na poli důchodů

Přesně před rokem jsme svůj disruptivní přístup pracující ve prospěch běžných investorů přinesli i do oblasti doplňkového důchodového spoření. Stali jsme se totiž prvním poskytovatelem pan-evropského penzijního osobního produktu (PEPP), tedy celoevropského třetího pilíře.

Doplňkové důchodové spoření bylo do té doby pro konkurenci v podobě menších firem nepřístupnou oblastí. Účastnické fondy doplňkového penzijní spoření nabízí jenom 9 penzijních společností a málokdo se věnoval transparentní komunikaci ohledně jejich výsledků. Pouze dynamické fondy od svého spuštění byly schopny mírně překonat inflaci. Do ostatních se ale namísto zhodnocování úspor jen odkládaly peníze.

Zdroj: Asociace penzijních společností ČR

PEPP umožňuje i libovolným menším investičním firmám zaregistrovat svůj produkt jako doplňkové důchodové spoření. Jeho přinesením na český trh jsme tak rozšířili paletu možností, ze kterých si střadatelé mohou vybrat. Věříme, že tato konkurence vytvoří celkově tlak na nižší poplatky a výkonnější portfolia ve 3. pilíři, z čehož bude benefitovat zejména široká veřejnost. Aktuálně se také připravuje novela nejenom o daňových výhodách těchto produktů, aby podpořila lidi v přípravě na důchod, která se velmi podceňuje. Podle dat Asociace penzijních společností ČR byl ve 2. kvartále 2023 průměrný příspěvek účastníka v doplňkovém penzijní spoření pouhých 852 Kč měsíčně.

Ve své práci ve prospěch drobných investorů nekončíme. Nadále budeme přinášet inovace, které přinesou stejné výhody všem, kterým není jejich finanční budoucnost ukradena. Neodkládejte proto začátek investování, i když nemáte vysoké úspory. Pomůžeme vám začít, a to už od 250 Kč měsíčně. V Česku už nemusíte být bohatí, abyste své úspory dobře zhodnotili.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Klíčová slova
Žádné klíčová slova nebyly nalezeny
Sdílej článek
| |

Nejčtenější články

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy | Finax.eu
12. července 2022

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy

Téměř 80 % bohatých lidí si svůj majetek vybudovalo od nuly a Juraj Hrbatý je jedním z nich. Svůj majetek nezdědil, ale propracoval se k němu. Stále se však drží při zemi a peníze nerozhazuje. Přečtěte si seznam jeho rad, které mohou i vám pomoci zlepšit finanční budoucnost.

Přečíst více
12 rad jak měsíčně ušetřit tisíce korun | Finax.CS
8. ledna 2021

12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun

Buďme upřímní, šetření peněz je náročné. Pokud nevíte, jak se přinutit začít spořit, nejste v tom sami. Většina lidí žije od výplaty k výplatě, a to není v pořádku! Několika z vás pomůže seznam jednoduchých kroků.

Přečíst více
22. října 2019

Finanční nezávislost – jak jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – čas a svobodu.

Přečíst více
SKUTEČNÉ NÁKLADY AUTA - NEJVĚTŠÍ zbytečný výdaj | Finax.CS
12. listopadu 2020

Skutečné náklady auta - největší zbytečný výdaj

Pro některé je auto nástroj na přesouvání se z bodu A do bodu B, pro jiné symbolizuje společenský status, či úspěch. Málokdo si však uvědomuje, že auto je pro rodinu častokrát jedním z největších výdajů v jejich životě.

Přečíst více
Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon