Finax Blog

Informace, které Vám pomohou ke správnému investování.

Kolik vydělaly Finax a podílové fondy v 2021?

Nahlédněte do pravidelného srovnání výsledků strategií Finaxu a populárních podílových fondů v Česku. Minulý rok investory mile potěšil. Jaké výnosy dosáhlo pasivní investování přes indexové fondy ETF a kolik vydělaly velké podílové fondy? Zjistěte, jak vypadal rok 2021 na finančních trzích a jak jste mohli zhodnotit vaše úspory.

Radoslav Kasík | Výsledky Finaxu | 1. dubna 2022

Rok 2021 akciovým investorům přál. Výnosy se zařadil mezi historicky nejúspěšnější roky. Zisky většiny akciových indexů vyspělých zemí přesáhly 20 %.

Portfolia Finaxu z vývoje akciových trhů profitovala. Pozitivní nálady využili i podílové fondy, ale čistými výnosy zaostaly za pasivním investováním do indexových fondů ETF.

Pokud vaše investice z následujícího srovnání vyšly hůře než výsledky Finaxu, nečekejte, přesuňte vaše nevýhodné investice do Finaxu a vydělávejte efektivněji se slevou. Více informací o slevě naleznete níže v článku.

Upozornění: Všechny údaje vážící se k historickému vývoji portfolií Finax jsou modelované a byly vytvořeny na základě zpětného modelování dat. Způsob modelování historické výkonnosti jsme popsali v článku Jak modelujeme historický vývoj portfolií. Minulé výsledky nejsou zárukou budoucích výnosů a výsledkem vaší investice může být i ztráta. Informujte se, jaká rizika podstupujete při investování.

Dynamické investice

modelované zhodnocení investice 200 000 Kč | Finax.eu

Pasivní investování přes indexové fondy ETF investuje do celého světového trhu a investorům nabízí tržní zhodnocení, které z dlouhodobého hlediska představuje nejvyšší dosažitelný výnos, jak potvrzují i údaje v tabulkách.

V loňském roce se v plné síle projevily všechny benefity pasivního přístupu – kopírování trhu je dlouhodobě výnosnější, je zpravidla levnější, více diverzifikuje riziko a jeho výnosy jsou pro české daňové poplatníky po 3 letech osvobozeny od daně.

růstové strategie | Finax.eu

Na poli dynamických investic roku 2021 obsadil Finax první příčky ve své rizikové třídě (SRRI 5). V porovnání s rizikovějšími nástroji výkonnosti lehce zaostávaly, což odpovídá vyššímu riziku vybraných správců. Ovšem s prodlužujícím se horizontem lze pozorovat pozitivní efekt pasivního investování i ve srovnání s rizikovějšími investicemi.

Tabulka ukazuje, jak by dopadla hypotetická investice 200 000 korun do modelovaného portfolia Finax 100/0 a do pěti nejvýznamnějších akciových podílových fondů s minimálně 10letou působností.

Výkonnostně mezi dynamickými fondy obsadil Finax první příčky ve své rizikové třídě (SRRI 5). V porovnání s rizikovějšími nástroji si z pohledu výkonnosti vedl velmi dobře. Jediný fond, který dokázal Finax 100 % akciové portfolio na 10letém horizontu o kousek porazit, je TOPSTOCKS od Erste. Fond je ale výše o 2 rizikové třídy (SRRI 7). To znamená, že je zatížen větší rizikovostí, např. v období od 12. 2. 2020 do 18. 3. 2020 zaznamenal pokles ve výši -43,89 %, což rozhodně není vhodné pro každého.

Začněte investovat s Finaxem


Podívejme se, jak dopadly účty našich klientů, abychom ověřili zmiňovanou modelovanou výkonnost na skutečném dosaženém zhodnocení. Nejznámějšími účty ve Finaxu jsou transparentní investice Dominika Hrbatého a Ivana Chrenka.

Dominik na prvním účtu investuje se strategií 80 % akcie a 20 % dluhopisy. Následující graf ukazuje přesný vývoj hodnoty tohoto účtu během roku 2021. Jeho investice v loňském roce dosáhla čistého výnosu 21,88 %, což je mírně více než zhodnocení modelovaného portfolia 80/20.

Upozornění: Data použitá při výpočtu výkonnosti jsou v měně EUR. Výsledky jsou převedeny na CZK při spotových kurzech EUR-CZK (zdroj: Bloomberg). Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než která se používá při výpočtu výkonnosti.

účet Dominika Hrbatého | Finax.eu

Nahlédněte do investic Dominika Hrbatého. Zjistěte, jak vypadá investování ve Finaxu, projděte si online přehled účtů a sledujte Dominikové investice díky jeho transparentním účtům.

Dominikův transparentní účet


Zkontrolovali jsme i účet klienta se 100 % akciovou strategií, který v loňském roce neprovedl vklady, výběry ani jiné změny v nastavení investice.

I na tomto účtu bylo dosaženo čistého výnosu 27,14 % – vyššího než výnos modelovaného portfolia, které používáme k prezentaci našich výsledků.

vývoj účtu se strategií 100/0 | Finax.eu

Příčinami odlišných výkonností skutečných účtů oproti modelovaným výsledkům jsou rozdílná skladba portfolií na začátku roku a rozdílné načasování rebalancingu. Ve vašem osobním případě může tvořit rozdíl i výše slev či načasování vkladů během roku.

Vyvážené a konzervativní investice

Ve vyvážené rizikové kategorii (SRRI 4), která zahrnuje podílové fondy a portfolia s volatilitou od 5 % do 10 %, je výnosová dominance portfolií Finaxu ještě zřetelnější. Modelované strategie Finaxu zhodnocením překonaly všechny významné konkurenční podílové fondy na všech sledovaných horizontech.

Do skupiny investičních řešení v této rizikové třídě zpravidla patří smíšené fondy, které v majetku kombinují různé třídy aktiv od akciových investic přes komoditní, realitní až po dluhopisové instrumenty. Finax mísí strategie z akciových a dluhopisových fondů ETF.

konzervativní strategie SRRI 3 | Finax.eu

Konzervativním investicím postaveným primárně na dluhopisových investicích minulý rok tolik nepřál. Bezpečné dluhopisy zaznamenaly pokles kolem 3 % v důsledku rostoucích výnosů na fixně úročených nástrojích. Výnosy odrážely vysokou globální míru inflace, jejímiž svědky jsme nebyli více než dekádu, a očekávání rychlejšího omezování pobídek centrálními bankami.

Tyto skutečnosti se negativně promítly do výsledků 4 nejkonzervativnějších portfolií Inteligentního investování (20/80, 10/90, 0/100 a Inteligentní peněženka), které v loňském roce poklesly.

Zelená čísla si udrželo jen portfolio Finax 30/70, které zaznamenalo mírný zisk 0,3 %.

Většina konzervativních konkurenčních řešení v loňském roce zaznamenala vyšší zhodnocení než Finaxové strategie. Na poli dluhopisů dokáže aktivní správa konkurovat pasivnímu přístupu z několika objektivních důvodů, o kterých jsme psali v pololetním srovnání v červenci loňského roku.

Vývoj dluhopisových trhů bude i v nadcházejícím roce pod tlakem a plný výzev. Normalizace měnové politiky v podobě vyšších úroků bude mít nadále negativní vliv, ale ze střednědobého a dlouhodobého hlediska atraktivita dluhopisů a jejich budoucí výnosy rostou.

růstové strategie SRRI 5 | Finax.eu

Budujte majetek efektivněji a výnosněji – sleva za přesun investice

Jak opět potvrdily loňské výsledky strategií Finaxu, pasivní investování přes indexové fondy ETF představuje ideální způsob dlouhodobého zhodnocování úspor a budování majetku.

Dosahované výsledky pravidelně dokazují, že poměr výnosu a rizika je při pasivním investování dlouhodobě vyšší. Tento přístup maximalizuje výnosy při akceptovatelném riziku, a tím vede k dřívějšímu dosažení investičních cílů, což je základní předpoklad úspěšného investování.

Přesuňte váš majetek do Finaxu, získejte investici s lepšími parametry a my vás odměníme.

Pokud přesun investice doložíte potřebnými dokumenty, 50 % z hodnoty přesunuté investice vám budeme 2 roky řídit bez poplatku. Vaše výnosy tak budou ještě vyšší.

Slevu získáte také za přesun investice z nemovitosti.

Více informací k přesunu investice do Finaxu a získání slevy.

Pokud nejste klientem Finaxu, otevřete si účet pohodlně online za 10 minut, přesuňte k nám vaše méně výhodné investice a užívejte si slevu a levnější investování. Nabídku k přesunu investice může využít každý bez časového omezení.

Začněte investovat s Finaxem již dnes


Správné uložení majetku znamená lepší důchod

Češi stále více objevují půvab a výhody investování. Nízké důchody, rostoucí platy, dlouhodobě relativně nízké úrokové sazby a masivní snaha vzdělávat občany ústí do zvýšeného zájmu Čechů o efektivní práci s volnými penězi. Nárůst zainvestovaných prostředků byl v loňském roce rekordní.

Současný stav má ještě daleko do ideálního, ale trend péče o osobní finance má správný směr. Velice nás těší tento posun a jsme hrdí, že jsme jeho součástí a mohli jsme k němu přispět. Zvýšit finanční gramotnost bylo jedním z našich cílů při vzniku Finaxu a je to také základním pilířem mise společnosti.

Není ale jedno, jak investujete. Nestačí investovat, abyste dosáhli vašich finančních cílů a splnili si vaše sny. Jak jsme ukázali, velké rozdíly panují i u samotných investičních produktů, jejich kvality, nákladů, rizika a výsledků.

Každé investování s sebou nese riziko. Riziko je cenou za vyšší výnosy překonávající inflaci a nabízející atraktivní zhodnocení na dlouhých horizontech. Správná investiční strategie vede k adekvátnímu a co nejvyššímu výnosu získaného z podstoupeného rizika investorů. Pokud dokážete na jednotku rizika maximalizovat výnos, výsledky jsou diametrálně odlišné. V jistých případech je rozdíl ve výnosech při srovnávaných dynamických investičních řešeních na delších horizontech až třetinový.

Pokud předpokládáme, že dlouhodobě dokážou akciové trhy nabídnout průměrné zhodnocení 9 % ročně, o třetinu nižší výkonnost znamená po 30 letech o 57 % horší výsledek.

V případě jednorázové investice 200 000 korun na 30 let představuje rozdíl ve výsledku 9 % a 6 % ročního zhodnocení 1 500 000 korun. Jen výběr správné investice vede k 2 640 000 korunám na konci horizontu místo 1 140 000 korun.

efekt složeného úročení | Finax.eu

Rozdíl je obrovský se zásadním dopadem na budoucí velikost vašeho majetku, výši vašeho budoucího příjmu a tím i vaši životní úroveň.

Zkontrolujte si proto vaše současné investice. Zjistěte, jaké náklady jsou s nimi spojeny, jaká rizika podstupujete a zda dosažený výnos odpovídá vývoji trhů.

Nabízíme vám jednoduchou možnost přesunutí vašich investic do lepšího. Ve Finaxu otevřete účet pohodlně online za 10 minut. Získáte jistotu, že vaše úspory a majetek budete zhodnocovat bez starostí a efektivně, jako tomu bylo i v roce 2021.

Jedná se o vaše peníze.

Začněte investovat již dnes


Metodika porovnávání a vybrané podílové fondy

V tabulkách jsme uváděli srovnání čisté výkonnosti po poplatcích a případném zdanění hypotetických investic do modelovaných portfolií Finax a nejpopulárnějších podílových fondů v Česku k datu 31. 12. 2021.

Za populární podílové fondy označujeme největší podílové fondy nebo fondy s největšími čistými prodeji v uplynulém roce v jednotlivých kategoriích podle typu aktiv, do kterých investují (akciové, smíšené a dluhopisové).

Podílové fondy porovnáváme se strategiemi Finaxu podle míry rizika a výnosu stanovené metodikou SRRI Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), která je povinná pro podílové fondy a řadí je do 7 rizikových kategorií. Více informací o SRRI naleznete zde.

Do srovnání jsme vybrali 25 fondů různých správcovských společností. Majetek podílníků v těchto fondech přesahoval na konci roku 2021 405,68 miliard korun.

Toto jsou srovnávané fondy s uvedeným průběžným poplatkem (zdroj dokument KIID) a velikostí majetku ve správě fondu v Česku (zdroj Asociace správcovských společností).

Amundi Funds:

 • Balanced, 1,83 %, 4,88 mld. korun,
 • IKS KB – KB privátní správa aktiv 2 – Exclusive, 1,08 %, 4,39 mld. korun.

CONSEQ:

 • Active Invest Dynamický, 2,65 % + výkonnostní poplatek, 12,63 mld. korun,
 • Active Invest Vyvážený, 2,25 % + výkonnostní poplatek, 3,70 mld. Korun.

Erste Asset Management:

 • CS korporátní dluhopisový, 1,30 %, 6,98 mld. korun,
 • Konzervativní mix FF, 1,07 %, 16,29 mld. korun,
 • Top Stocks, 2,20 %, 15,93 mld. korun,
 • Vyvážený mix FF, 1,60 %, 3,40 mld. korun,
 • Optimum, 1,35 %, 14, 18 mld. korun,
 • Sporotrend, 2,35 %, 1,54 mld. korun.

ČSOB Asset Management:

 • Akciový, 2,22 %, 2,27 mld. korun,
 • Akciový dividendových firem, 1,69 %, 2,47 mld. korun,
 • Bohatství, 1,68 %, 18,85 mld. korun,
 • KBC Master Fund ČSOB Růstový, 1,82 %, 1,48 mld. korun,
 • Premium Opatrný, 1,02 %, 4,97 mld. korun,
 • Private Banking Opatrný, 1,09 %, 4,35 mld. korun,
 • Vyvážený, 1,47 %, 8,37 mld. korun.

Fidelity Funds:

 • Global Dividend, 1,90 %, 176,16 mld. korun,
 • World Fund hedged, 1,89 %, 85,56 mld. korun.

Generali Fond:

 • Korporátních dluhopisů, 2,03 %, 6,28 mld. korun,
 • Globálních značek, 2,34 %, 3,74 mld. korun.

Raiffeisen Fond:

 • Globálních trhů, 2,45 % + poplatek z výsledku hospodaření, 0,93 mld. korun,
 • Udržitelného rozvoje, 1,83 % + výkonnostní poplatek, 1,53 mld. korun,
 • Strategie balancovaná, 1,61 % + výkonnostní poplatek, 1,15 mld. korun.

UNIQA Investiční společnost:

 • Selection Global Equity, 1,82 %, 3,63 mld. korun.
Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Klíčová slova
Srovnání fondů
Sdílej článek
| |

Nejčtenější články

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy | Finax.eu
12. července 2022

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy

Téměř 80 % bohatých lidí si svůj majetek vybudovalo od nuly a Juraj Hrbatý je jedním z nich. Svůj majetek nezdědil, ale propracoval se k němu. Stále se však drží při zemi a peníze nerozhazuje. Přečtěte si seznam jeho rad, které mohou i vám pomoci zlepšit finanční budoucnost.

Přečíst více
12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun | Finax.eu
8. ledna 2021

12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun

Buďme upřímní, šetření peněz je náročné. Pokud nevíte, jak se přinutit začít spořit, nejste v tom sami. Většina lidí žije od výplaty k výplatě, a to není v pořádku! Několika z vás pomůže seznam jednoduchých kroků.

Přečíst více
SKUTEČNÉ NÁKLADY AUTA - NEJVĚTŠÍ zbytečný výdaj | Finax.CS
12. listopadu 2020

Skutečné náklady auta - největší zbytečný výdaj

Pro některé je auto nástroj na přesouvání se z bodu A do bodu B, pro jiné symbolizuje společenský status, či úspěch. Málokdo si však uvědomuje, že auto je pro rodinu častokrát jedním z největších výdajů v jejich životě.

Přečíst více
22. října 2019

Finanční nezávislost – jak jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – čas a svobodu.

Přečíst více
Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon