ETF PŘEDSTAVUJE REVOLUCI
INVESTOVÁNÍ

Indexové fondy ETF nabízejí řadu výhod oproti jiným
formám investování

Nehledejte jehlu v kupce sena, kupte celou kopu.

John Bogle
John Bogle

Proč jsou investice do ETF pro Vás nejrozumnější?

 • ETF jsou nejvhodnějším investičním nástrojem pro menší investory
 • ETF nejlépe splňují všech 9 pravidiel úspěšného investování
 • ETF jsou nejideálnějším nástrojem pasivního investování, kterého by se měli držet všichni drobní investoři

Výhody ETF oproti jiným investicím:

 • prostředek pasivního investování
 • investování do indexů
 • velká diverzifikace
 • nejnižší poplatky
 • výnosy na úrovni trhu
 • osvobození od daně
 • vysoká likvidita
 • vysoká transparentnost
 • flexibilita
 • splňují UCITS kritéria

Základní otázkou každého investora je, jaký výnos mi investice přinese a při jakém riziku.

Zde je pohled na rozdíl výkonnosti populárních podílových fondů na Slovensku a ETF se stejným zaměřením:

Rozdíl výkonnosti fondů vůči ETF (p.a.)

Podílový fond ETF 3 roky 5 let 10 let
TAM Americký akciový iShares S&P 500 iShares S&P 500 iShares S&P 500 iShares S&P 500
IAD Global Index iShares MSCI World iShares MSCI World iShares MSCI World iShares MSCI World
TAM Európsky akciový iShares MSCI Europe iShares MSCI Europe iShares MSCI Europe iShares MSCI Europe
SPORO Fond max. výnosov iShares MSCI World SPORO Fond max. výnosov SPORO Fond max. výnosov SPORO Fond max. výnosov
Pioneer Global Select EUR iShares MSCI Europe iShares MSCI Europe iShares MSCI Europe iShares MSCI Europe
Pioneer Emerging Markets Eq iShares MSCI Emerging Markets iShares MSCI Emerging Markets iShares MSCI Emerging Markets iShares MSCI Emerging Markets
AXA Selection Global iShares MSCI World AXA Selection Global AXA Selection Global AXA Selection Global
Pioneer Rytmus P3 Dyn. iShares MSCI ACWI iShares MSCI ACWI iShares MSCI ACWI iShares MSCI ACWI

*zdroj www.peniazesucas.sk, 31. 12. 2018

Co je ETF?

ETF je fond obchodovaný na burze (zkratka ETF - exchange-traded fund). V principu fungují stejně jako jiné fondy, např. známé podílové fondy určené veřejnosti, pouze navíc se jejich podíly (akcie) obchodují na burze.

Získejte vyšší výnosy 

Vyzkoušejte levné fondy ETF bez daní z výnosů.


Co je fond?

Fond je investiční nástroj určený drobným investorům. Vydává podíly fondu (podílové listy), do nichž veřejnost investuje (nakupuje). Podílový list vyjadřuje podíl na celkovém majetku fondu, tedy právo na nějakou jeho část (zlomek). Nashromážděné kumulované prostředky fond následně investuje. Odtud pochází název odvětví kolektivní investování, jehož nástrojem je fond - fond investuje společný majetek všech jeho investorů. Majetek fondu tvoří všechny jeho investice.

Zjednodušeně lze fond vysvětlit na narozeninách Vašeho kolegy. S dalšími 9 pracovníky jste se dohodli, že mu k narozeninám koupíte dárek. Vybere se po 500 Kč a za 5 000 Kč mu koupíte víkendový pobyt, o kterém déle vyprávěl. Majetek fondu je shromážděných 5 000 Kč, podíl každého kolegy je 500 Kč a investice fondu je pobyt pro oslavence. Ani jeden kolega by mu sám nekoupil takový dárek, ale společně to není problém. Takto to funguje i s fondy, které umožňují investovat drobným investorům do cenných papírů, které by si sami nikdy nemohli koupit.

Na stejném principu fungují i ​​ETF.

Základní rozdíl v investování do ETF a podílových
fondů - likvidita

Klasické fondy však nejsou obchodovány na burzách. Vstup a výstup do a z podílového fondu trvá zpravidla několik dní.

ETF jsou flexibilní a likvidní díky obchodování na burze. Kdykoliv se rozhodnete prodat podíly, provedete tak na burze prostřednictvím obchodníka a prostředky jsou Vám okamžitě připsány na Váš účet. S ETF tak nečekáte na peníze jako u podílových fondů.

Rozdíl v portfoliích ETF a podílových fondů - diverzifikace

ETF jsou zpravidla indexové fondy. Co je index, vysvětlujeme na stránce Pasivní investování. Indexový fond kopíruje indexy, tzn. že investuje do stejných cenných papírů a ve stejném poměru jako je složený index.

Z tohoto důvodu se ETF dnes považuje za hlavní nástroje pasivního investování.

Zlepšete svoje finanční vzdělání 

Finax webináře vždy se zajímavými tématy


ETF poskytuje výbornou diverzifikaci - rozložení rizika. Jednou malou investicí můžete nakoupit velké množství cenných papírů. Pokud byste chtěli nakoupit všech 500 akcií amerického indexu S&P 500, potřebovali byste kapitál několik desítek tisíc dolarů. ETF umí nakoupit od stovek korun a investovat tak do všech 500 akcií.

Naopak klasické podílové fondy se většinou drží strategie aktivního řízení, které preferuje koncentrovanější portfolia s menším počtem cenných papírů.

Velkou výhodou ETF je fakt, že předem i během celé investice víte přesně, do čeho investujete.

Rozdíl v poplatcích

Pokud neinvestujete do ETF, poplatky Vás připraví o velkou část výnosů. Výhoda ETF je ve výši poplatků. Tím, že jen napodobují indexy, nepotřebují personální a technický aparát k výběru cenných papírů.

Náklady na správu a řízení ETF se dnes přibližují nule. Nejlevnější ETF účtují poplatek za správu a řízení majetku do 0,1 % ročně.

Poplatky za řízení a správu podílových fondů se zpravidla pohybují mezi 0,5 % až 3 % ročně. Průměr nejprodávanějších akciových fondů v okolí je kolem 2,15 % ročně.

ETF nemají vstupní a výstupní poplatky. Vstupní poplatky podílových fondů se pohybují od 1 % do 5 % z výše investice.

Poplatek
Vstupní poplatek
Průběžné náklady
Finax
0 %
1,20 %
Akciový podílový fond
2,64 %
1,98 %

Porovnání nákladů základní investice ve Finaxu a průměru 10 z největších podílových fondů v Česku k 30. 6. 2023 (zdroj údajů Dokumenty s klíčovými informacemi fondů).

Rozdíl ve výkonnosti

Díky pasivnímu investování a nízkým poplatkům je čistá výkonnost ETF v průměru více než dvojnásobně vyšší oproti podílovým fondům prodávaným v Česku.

Příklad: Porovnání výkonnosti za posledních 10 let vybraného ETF investora do světových akcií ((iShares Core MSCI World UCITS ETF) a 3 z nejprodávanějších podílových fondů investujících do světových akcií v Česku (Erste - Top Stock, Axa Selection Global a Generali Fond globálních značek).

Důvody tohoto rozdílu vysvětlujeme v kapitolách Pravidla úspěšného investora a Pasivní investování.

Rozdíl v daňovém režimu

Od 1. 1. 2014 platí novela zákona o dani z příjmů, která zavedla tzv. 3letý časový test pro finanční nástroje obchodované na burzách. Příjmy fyzických osob z těchto cenných papírů jsou osvobozeny od daně, pokud jsou drženy alespoň 3 roky.

ETF spadají do této kategorie. Výnosy z ETF jsou osvobozeny od daně.

Příjmy z podílových fondů jsou vždy zdaňovány.

Jde o obrovskou výhodu ETF vůči klasickým podílovým fondem. Při podílových fondech je nižší výnos oproti ETF ještě snížen o daň, která si z výnosu odkrojí 15 %.

Naplánujte si 15minutový hovor zdarma

Pomůžeme Vám začít a dozvědět se více o Finaxu.


Bezpečnost

ETF lze označit za jedno z nejbezpečnějších cenných papírů. Určeny jsou široké veřejnosti a jsou obchodovány na burzách, čili podléhají nejvyšší kontrole a regulaci.

ETF spadá do regulačního rámce UCITS, což je celoevropský harmonizovaný režim upravující řízení a prodej podílových fondů. UCITS sjednocuje regulaci fondů v rámci Evropy, zavádí požadované standardy pro fondy a jednotné požadavky ochrany spotřebitelů.

Většina evropských ETF je UCITS, podobně i většina podílových fondů. Pro investory to znamená, že nástroje s tímto označením jsou bezpečnější a kontrolovány. V podstatě jde o nejvyšší možnou ochranu spotřebitele finančních služeb v rámci kolektivního investování v Evropě.

Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon