Finax Blog

Informace, které Vám pomohou ke správnému investování.

Kolik vydělaly Finax a podílové fondy v 2021?

Nahlédněte do pravidelného srovnání výsledků strategií Finaxu a populárních podílových fondů v Česku. Minulý rok investory mile potěšil. Jaké výnosy dosáhlo pasivní investování přes indexové fondy ETF a kolik vydělaly velké podílové fondy? Zjistěte, jak vypadal rok 2021 na finančních trzích a jak jste mohli zhodnotit vaše úspory.

Radoslav Kasík | Výsledky Finaxu | 1. dubna 2022

Rok 2021 akciovým investorům přál. Výnosy se zařadil mezi historicky nejúspěšnější roky. Zisky většiny akciových indexů vyspělých zemí přesáhly 20 %.

Portfolia Finaxu z vývoje akciových trhů profitovala. Pozitivní nálady využili i podílové fondy, ale čistými výnosy zaostaly za pasivním investováním do indexových fondů ETF.

Pokud vaše investice z následujícího srovnání vyšly hůře než výsledky Finaxu, nečekejte, přesuňte vaše nevýhodné investice do Finaxu a vydělávejte efektivněji se slevou. Více informací o slevě naleznete níže v článku.

Upozornění: Všechny údaje vážící se k historickému vývoji portfolií Finax jsou modelované a byly vytvořeny na základě zpětného modelování dat. Způsob modelování historické výkonnosti jsme popsali v článku Jak modelujeme historický vývoj portfolií. Minulé výsledky nejsou zárukou budoucích výnosů a výsledkem vaší investice může být i ztráta. Informujte se, jaká rizika podstupujete při investování.

Dynamické investice

modelované zhodnocení investice 200 000 Kč | Finax.eu

Pasivní investování přes indexové fondy ETF investuje do celého světového trhu a investorům nabízí tržní zhodnocení, které z dlouhodobého hlediska představuje nejvyšší dosažitelný výnos, jak potvrzují i údaje v tabulkách.

V loňském roce se v plné síle projevily všechny benefity pasivního přístupu – kopírování trhu je dlouhodobě výnosnější, je zpravidla levnější, více diverzifikuje riziko a jeho výnosy jsou pro české daňové poplatníky po 3 letech osvobozeny od daně.

růstové strategie | Finax.eu

Na poli dynamických investic roku 2021 obsadil Finax první příčky ve své rizikové třídě (SRRI 5). V porovnání s rizikovějšími nástroji výkonnosti lehce zaostávaly, což odpovídá vyššímu riziku vybraných správců. Ovšem s prodlužujícím se horizontem lze pozorovat pozitivní efekt pasivního investování i ve srovnání s rizikovějšími investicemi.

Tabulka ukazuje, jak by dopadla hypotetická investice 200 000 korun do modelovaného portfolia Finax 100/0 a do pěti nejvýznamnějších akciových podílových fondů s minimálně 10letou působností.

Výkonnostně mezi dynamickými fondy obsadil Finax první příčky ve své rizikové třídě (SRRI 5). V porovnání s rizikovějšími nástroji si z pohledu výkonnosti vedl velmi dobře. Jediný fond, který dokázal Finax 100 % akciové portfolio na 10letém horizontu o kousek porazit, je TOPSTOCKS od Erste. Fond je ale výše o 2 rizikové třídy (SRRI 7). To znamená, že je zatížen větší rizikovostí, např. v období od 12. 2. 2020 do 18. 3. 2020 zaznamenal pokles ve výši -43,89 %, což rozhodně není vhodné pro každého.

Začněte investovat s Finaxem


Podívejme se, jak dopadly účty našich klientů, abychom ověřili zmiňovanou modelovanou výkonnost na skutečném dosaženém zhodnocení. Nejznámějšími účty ve Finaxu jsou transparentní investice Dominika Hrbatého a Ivana Chrenka.

Dominik na prvním účtu investuje se strategií 80 % akcie a 20 % dluhopisy. Následující graf ukazuje přesný vývoj hodnoty tohoto účtu během roku 2021. Jeho investice v loňském roce dosáhla čistého výnosu 21,88 %, což je mírně více než zhodnocení modelovaného portfolia 80/20.

Upozornění: Data použitá při výpočtu výkonnosti jsou v měně EUR. Výsledky jsou převedeny na CZK při spotových kurzech EUR-CZK (zdroj: Bloomberg). Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než která se používá při výpočtu výkonnosti.

účet Dominika Hrbatého | Finax.eu

Nahlédněte do investic Dominika Hrbatého. Zjistěte, jak vypadá investování ve Finaxu, projděte si online přehled účtů a sledujte Dominikové investice díky jeho transparentním účtům.

Dominikův transparentní účet


Zkontrolovali jsme i účet klienta se 100 % akciovou strategií, který v loňském roce neprovedl vklady, výběry ani jiné změny v nastavení investice.

I na tomto účtu bylo dosaženo čistého výnosu 27,14 % – vyššího než výnos modelovaného portfolia, které používáme k prezentaci našich výsledků.

vývoj účtu se strategií 100/0 | Finax.eu

Příčinami odlišných výkonností skutečných účtů oproti modelovaným výsledkům jsou rozdílná skladba portfolií na začátku roku a rozdílné načasování rebalancingu. Ve vašem osobním případě může tvořit rozdíl i výše slev či načasování vkladů během roku.

Vyvážené a konzervativní investice

Ve vyvážené rizikové kategorii (SRRI 4), která zahrnuje podílové fondy a portfolia s volatilitou od 5 % do 10 %, je výnosová dominance portfolií Finaxu ještě zřetelnější. Modelované strategie Finaxu zhodnocením překonaly všechny významné konkurenční podílové fondy na všech sledovaných horizontech.

Do skupiny investičních řešení v této rizikové třídě zpravidla patří smíšené fondy, které v majetku kombinují různé třídy aktiv od akciových investic přes komoditní, realitní až po dluhopisové instrumenty. Finax mísí strategie z akciových a dluhopisových fondů ETF.

konzervativní strategie SRRI 3 | Finax.eu

Konzervativním investicím postaveným primárně na dluhopisových investicích minulý rok tolik nepřál. Bezpečné dluhopisy zaznamenaly pokles kolem 3 % v důsledku rostoucích výnosů na fixně úročených nástrojích. Výnosy odrážely vysokou globální míru inflace, jejímiž svědky jsme nebyli více než dekádu, a očekávání rychlejšího omezování pobídek centrálními bankami.

Tyto skutečnosti se negativně promítly do výsledků 4 nejkonzervativnějších portfolií Inteligentního investování (20/80, 10/90, 0/100 a Inteligentní peněženka), které v loňském roce poklesly.

Zelená čísla si udrželo jen portfolio Finax 30/70, které zaznamenalo mírný zisk 0,3 %.

Většina konzervativních konkurenčních řešení v loňském roce zaznamenala vyšší zhodnocení než Finaxové strategie. Na poli dluhopisů dokáže aktivní správa konkurovat pasivnímu přístupu z několika objektivních důvodů, o kterých jsme psali v pololetním srovnání v červenci loňského roku.

Vývoj dluhopisových trhů bude i v nadcházejícím roce pod tlakem a plný výzev. Normalizace měnové politiky v podobě vyšších úroků bude mít nadále negativní vliv, ale ze střednědobého a dlouhodobého hlediska atraktivita dluhopisů a jejich budoucí výnosy rostou.

růstové strategie SRRI 5 | Finax.eu

Budujte majetek efektivněji a výnosněji – sleva za přesun investice

Jak opět potvrdily loňské výsledky strategií Finaxu, pasivní investování přes indexové fondy ETF představuje ideální způsob dlouhodobého zhodnocování úspor a budování majetku.

Dosahované výsledky pravidelně dokazují, že poměr výnosu a rizika je při pasivním investování dlouhodobě vyšší. Tento přístup maximalizuje výnosy při akceptovatelném riziku, a tím vede k dřívějšímu dosažení investičních cílů, což je základní předpoklad úspěšného investování.

Přesuňte váš majetek do Finaxu, získejte investici s lepšími parametry a my vás odměníme.

Pokud přesun investice doložíte potřebnými dokumenty, 50 % z hodnoty přesunuté investice vám budeme 2 roky řídit bez poplatku. Vaše výnosy tak budou ještě vyšší.

Slevu získáte také za přesun investice z nemovitosti.

Více informací k přesunu investice do Finaxu a získání slevy.

Pokud nejste klientem Finaxu, otevřete si účet pohodlně online za 10 minut, přesuňte k nám vaše méně výhodné investice a užívejte si slevu a levnější investování. Nabídku k přesunu investice může využít každý bez časového omezení.

Začněte investovat s Finaxem již dnes


Správné uložení majetku znamená lepší důchod

Češi stále více objevují půvab a výhody investování. Nízké důchody, rostoucí platy, dlouhodobě relativně nízké úrokové sazby a masivní snaha vzdělávat občany ústí do zvýšeného zájmu Čechů o efektivní práci s volnými penězi. Nárůst zainvestovaných prostředků byl v loňském roce rekordní.

Současný stav má ještě daleko do ideálního, ale trend péče o osobní finance má správný směr. Velice nás těší tento posun a jsme hrdí, že jsme jeho součástí a mohli jsme k němu přispět. Zvýšit finanční gramotnost bylo jedním z našich cílů při vzniku Finaxu a je to také základním pilířem mise společnosti.

Není ale jedno, jak investujete. Nestačí investovat, abyste dosáhli vašich finančních cílů a splnili si vaše sny. Jak jsme ukázali, velké rozdíly panují i u samotných investičních produktů, jejich kvality, nákladů, rizika a výsledků.

Každé investování s sebou nese riziko. Riziko je cenou za vyšší výnosy překonávající inflaci a nabízející atraktivní zhodnocení na dlouhých horizontech. Správná investiční strategie vede k adekvátnímu a co nejvyššímu výnosu získaného z podstoupeného rizika investorů. Pokud dokážete na jednotku rizika maximalizovat výnos, výsledky jsou diametrálně odlišné. V jistých případech je rozdíl ve výnosech při srovnávaných dynamických investičních řešeních na delších horizontech až třetinový.

Pokud předpokládáme, že dlouhodobě dokážou akciové trhy nabídnout průměrné zhodnocení 9 % ročně, o třetinu nižší výkonnost znamená po 30 letech o 57 % horší výsledek.

V případě jednorázové investice 200 000 korun na 30 let představuje rozdíl ve výsledku 9 % a 6 % ročního zhodnocení 1 500 000 korun. Jen výběr správné investice vede k 2 640 000 korunám na konci horizontu místo 1 140 000 korun.

efekt složeného úročení | Finax.eu

Rozdíl je obrovský se zásadním dopadem na budoucí velikost vašeho majetku, výši vašeho budoucího příjmu a tím i vaši životní úroveň.

Zkontrolujte si proto vaše současné investice. Zjistěte, jaké náklady jsou s nimi spojeny, jaká rizika podstupujete a zda dosažený výnos odpovídá vývoji trhů.

Nabízíme vám jednoduchou možnost přesunutí vašich investic do lepšího. Ve Finaxu otevřete účet pohodlně online za 10 minut. Získáte jistotu, že vaše úspory a majetek budete zhodnocovat bez starostí a efektivně, jako tomu bylo i v roce 2021.

Jedná se o vaše peníze.

Začněte investovat již dnes


Metodika porovnávání a vybrané podílové fondy

V tabulkách jsme uváděli srovnání čisté výkonnosti po poplatcích a případném zdanění hypotetických investic do modelovaných portfolií Finax a nejpopulárnějších podílových fondů v Česku k datu 31. 12. 2021.

Za populární podílové fondy označujeme největší podílové fondy nebo fondy s největšími čistými prodeji v uplynulém roce v jednotlivých kategoriích podle typu aktiv, do kterých investují (akciové, smíšené a dluhopisové).

Podílové fondy porovnáváme se strategiemi Finaxu podle míry rizika a výnosu stanovené metodikou SRRI Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), která je povinná pro podílové fondy a řadí je do 7 rizikových kategorií. Více informací o SRRI naleznete zde.

Do srovnání jsme vybrali 25 fondů různých správcovských společností. Majetek podílníků v těchto fondech přesahoval na konci roku 2021 405,68 miliard korun.

Toto jsou srovnávané fondy s uvedeným průběžným poplatkem (zdroj dokument KIID) a velikostí majetku ve správě fondu v Česku (zdroj Asociace správcovských společností).

Amundi Funds:

 • Balanced, 1,83 %, 4,88 mld. korun,
 • IKS KB – KB privátní správa aktiv 2 – Exclusive, 1,08 %, 4,39 mld. korun.

CONSEQ:

 • Active Invest Dynamický, 2,65 % + výkonnostní poplatek, 12,63 mld. korun,
 • Active Invest Vyvážený, 2,25 % + výkonnostní poplatek, 3,70 mld. Korun.

Erste Asset Management:

 • CS korporátní dluhopisový, 1,30 %, 6,98 mld. korun,
 • Konzervativní mix FF, 1,07 %, 16,29 mld. korun,
 • Top Stocks, 2,20 %, 15,93 mld. korun,
 • Vyvážený mix FF, 1,60 %, 3,40 mld. korun,
 • Optimum, 1,35 %, 14, 18 mld. korun,
 • Sporotrend, 2,35 %, 1,54 mld. korun.

ČSOB Asset Management:

 • Akciový, 2,22 %, 2,27 mld. korun,
 • Akciový dividendových firem, 1,69 %, 2,47 mld. korun,
 • Bohatství, 1,68 %, 18,85 mld. korun,
 • KBC Master Fund ČSOB Růstový, 1,82 %, 1,48 mld. korun,
 • Premium Opatrný, 1,02 %, 4,97 mld. korun,
 • Private Banking Opatrný, 1,09 %, 4,35 mld. korun,
 • Vyvážený, 1,47 %, 8,37 mld. korun.

Fidelity Funds:

 • Global Dividend, 1,90 %, 176,16 mld. korun,
 • World Fund hedged, 1,89 %, 85,56 mld. korun.

Generali Fond:

 • Korporátních dluhopisů, 2,03 %, 6,28 mld. korun,
 • Globálních značek, 2,34 %, 3,74 mld. korun.

Raiffeisen Fond:

 • Globálních trhů, 2,45 % + poplatek z výsledku hospodaření, 0,93 mld. korun,
 • Udržitelného rozvoje, 1,83 % + výkonnostní poplatek, 1,53 mld. korun,
 • Strategie balancovaná, 1,61 % + výkonnostní poplatek, 1,15 mld. korun.

UNIQA Investiční společnost:

 • Selection Global Equity, 1,82 %, 3,63 mld. korun.

Nejčtenější články

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy | Finax.eu
12. července 2022

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy

Téměř 80 % bohatých lidí si svůj majetek vybudovalo od nuly a Juraj Hrbatý je jedním z nich. Svůj majetek nezdědil, ale propracoval se k němu. Stále se však drží při zemi a peníze nerozhazuje. Přečtěte si seznam jeho rad, které mohou i vám pomoci zlepšit finanční budoucnost.

Přečíst více
12 rad jak měsíčně ušetřit tisíce korun | Finax.CS
8. ledna 2021

12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun

Buďme upřímní, šetření peněz je náročné. Pokud nevíte, jak se přinutit začít spořit, nejste v tom sami. Většina lidí žije od výplaty k výplatě, a to není v pořádku! Několika z vás pomůže seznam jednoduchých kroků.

Přečíst více
22. října 2019

Finanční nezávislost – jak jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – čas a svobodu.

Přečíst více
Investice do zlata – nedostatky a nástrahy | Finax.cs
18. srpna 2020

Investice do zlata – nedostatky a nástrahy

Zájem o zlato v uplynulých měsících vzrostl. Jeho prodejci využívají ekonomickou recesi jako argument ve prospěch zlata, což mnoho potenciálních investorů může zmást. Analyzovali jsme pro vás historii zlata a všechny parametry investice do něj. Přinášíme vám informace, kolik se dá na zlatě vydělat, kolik stojí tento špás, zda se vůbec vyplatí kupovat zlato, na co si dát při zlatě pozor a kdy a jak do něj vhodně investovat.

Přečíst více
Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon