Finax Blog

Informace, které Vám pomohou ke správnému investování.

První půlrok 2020 investic v Česku

Přinášíme vám tradiční porovnání výsledků řízených portfolií Finaxu a populárních podílových fondů na pozadí ekonomické recese způsobené pandemií koronaviru COVID-19. Na kterých aktivech bylo možné v první polovině roku vydělat? Dokázali aktivní manažeři reagovat na krizi a přinést investorům více než samotné trhy?

Radoslav Kasík | Výsledky Finaxu | 5. srpna 2020

Za sebou máme více než polovinu roku, což je ideální čas pro jeho první bilancování. Jen šest měsíců dokázalo všechna očekávání z úvodu roku obrátit vzhůru nohama. Rok 2020 bude navždy zapamatován jako rok skutečné černé labutě.

Černá labuť v terminologii pravděpodobnosti a finančníků představuje neočekávanou a také nepředvídatelnou událost s negativními dopady na ekonomiku, společnost a finanční trhy. Koronavirus COVID-19 představuje její dokonalou podobu.

Svět musel reagovat a rychle se také přizpůsobil nové realitě. Během pár týdnů se naše životy změnily a nepředstavitelné se stalo skutečností. Změna pravidel společnosti zákonitě vedla i ke změně spotřebitelského a pracovního chování.

Výsledkem je nejprudší recese globální ekonomiky v moderní historii. Ta nemohla nechat chladnými ani finanční trhy, které stejně tak přepisovaly kroniky. Akcie zaznamenaly nejrychlejší propad v historii. Za šest týdnů ztratily v průměru kolem 35%.

Vzniklo tak dokonalé podhoubí pro vybičované emoce a přehnané reakce. Mnoho lidí a investorů vidělo „konec světa“ a očekávalo radikální restrukturalizaci ekonomiky a společnosti.

Katastrofa se prozatím nekoná. Opět se potvrdilo, že lidská společnost je nezastavitelná a přizpůsobivá. Prostě jsme si zvykli na novou realitu. Státy reagovaly okamžitě a společenská většina přistoupila k zásadní výzvě většinou zodpovědně.

Pandemie svět radikálně nezměnila, jak se předpovídalo, ale jen urychlila aktuální probíhající trendy. Posílila online prostor, znalostní ekonomiku, práci z domu a dále srazila upadající sektory surovin, tradičního těžkého průmyslu a souvisejících odvětví. Za několik měsíců posunula vývoj pár let dopředu.

Finanční trhy tak, jak rychle zkolabovaly, tak stejně rychle našly dno a obdobným tempem se začaly vracet zpět nahoru. Za stabilizací stojí hlavně masivní pobídky vlád a centrálních bank, které stejně můžeme označit za bezprecedentní. Ale i zmíněný fakt, že „konec světa“ se ani teď nekoná.

V úvodu pandemie jsem problematice a vývoji finančních trhů věnoval samostatný článek Koronavirus přináší investiční příležitost. V něm jsem právě upozorňoval, že jako každá jiná krize i tato dříve či později skončí a na konci dne bude jen příležitostí.

Většina lidí ovlivněna negativními emocemi jako strach se bude na jejím konci mlátit hlavou o zeď, že zase zaváhali nebo ještě hůře, reagovali ukvapeně. Rychlost stabilizace a návratu zaskočila ale i nás.

Zvládat emoce není nikdy jednoduché, a to ani pro zkušené harcovníky. Přiznávám chybu, že ani já jsem se tentokrát úplně nedokázal řídit základními investičními pravidly, které tak přísně ve Finaxu propagujeme. Psychika mírně zvítězila nad racionalitou i v mém případě.

I když jsem zvýšil investovaný objem během poklesů, což mě samozřejmě nesmírně těší, neudělal jsem tak v dostatečné míře. Stejně jako mnohým z vás i mně rezonovaly v hlavě obavy z budoucího vývoje. Potenciální investice jsem plánoval rozložit, jak jsem doporučoval i ve zmíněném článku.

Koronavirová krize tak v první řadě potvrdila jeden fakt. Investice se skutečně nevyplatí odkládat, jak jsme se již mnohokrát stihli během krátké historie Finaxu přesvědčit.

Samozřejmě, ekonomiky a situace stále nejsou z nejhoršího venku a naprosto není mým úmyslem mávat vítěznými vlajkami. Pandemie každým dnem nabírá na síle, ekonomické zotavení má stále před sebou dlouhou cestu a zůstává křehké. Trhy budou nadále volatilní a klidně mohou otestovat předchozí dna.

Každopádně se ale potvrdilo, že nic netrvá věčně, člověk si zvykne i na značné extrémy a nedokáže si dlouhodobě odepřít požitky. Růst je lidské společnosti přirozený a žádaný. Proto správným a zdravým životním přístupem, a to nejen z finančního hlediska, je být opatrným optimistou.

Jak se vyvíjely v prvním pololetí jednotlivé třídy aktiv?

Nikoho asi nepřekvapí, že v prvním pololetí letošního roku nebylo snadné na finančních trzích vydělat, a také se to málokomu podařilo. Drtivá většina aktiv se nachází ve srovnání se začátkem roku v ztrátách.

Jak to již bývá během krize, dařilo se aktivům považovaným za bezpečné přístavy jako jsou vládní dluhopisy některých vybraných zemí nebo zlato.

Zákonitě nejvíce postiženými třídami aktiv jsou ty, které jsou nejcitlivější na ekonomický vývoj. Jde hlavně o akcie malých a středních firem.

Americké velké akcie si udržely svůj statut top aktiva uplynulých let. Indexu S&P 500 dominují technologičtí giganti, kteří mají byznys postavený převážně na online službách. Právě tato oblast vlivem koronavirové krize neklesala, ale ze společenských změn naopak profitovala. 

Jedinou zelenou třídou aktiv z našich základních deseti fondů, na kterých stavíme portfolia Inteligentního investování, byly již zmíněné světové vládní dluhopisy.

Jejich vývoj poskytuje všem skeptikům další ponaučení koronavirové krize o opodstatněnosti dluhopisů v investičních portfoliích navzdory záporným úrokovým sazbám a vysokým úrovním cen dluhopisů. Nesnižují jen volatilitu portfolia, ale dokážou v těžkých časech přinést i výnos, i když si mnozí už neumíme roky představit, kam ještě mohou růst. Stále se ale prostor dokáže najít.

Začněte investovat již dnes 


První velký rebalancing

Vývoj finančních trhů přinesl i první skutečný test nastavení investičních strategií Finaxu. Při poklesu trhů se nám poprvé v rozsáhlé míře aktivoval rebalancing. Ten proběhl na téměř třech tisících účtů inteligentních investorů.

A splnil očekávání i svou funkci. Vyšel téměř přesně na dno akciových trhů. V nejlepší investiční den tohoto roku, kdy mnoho drobných investorů zpanikařilo či zvažovalo výběr, rebalancing udělal úkol za ně.

Odprodal pozice ve vzrostlých nebo méně pokleslých dluhopisových fondech a nakupoval nejvíce vyprodaná aktiva, tedy akcie, a to zejména malých a středních firem. Načasování i jeho kroky přinesly předpokládané ovoce, neboť krátce po rebalancingu akciové trhy našly dno a zamířily střemhlav vzhůru.

K tomuto tématu v budoucnu přinesu samostatný článek a rebalancingu budu věnovat i webinář.

People

Zlepšete svoje finanční vzdělání

Finax webináře vždy se zajímavými tématy


Jak se dařilo akciovým investicím? (SRRI třída 5 a výše)

Akcie zažívají v tomto roce nevídanou volatilitu, která je výzvou pro každého investora nebo investičního manažera. Na druhé straně nadále výborně fungovaly úspěšné investice z uplynulých let. Jak jsem již zmiňoval, daří se americkým a velkým akciím.

Při pohledu na roční výkonnost vidíme v tabulce několik fondů s kladným zhodnocením, ale jenom jeden fond dokázal v uplynulém roce dosáhnout vyšší výnos než 100% akciové portfolio Finax.

Při prodloužení časového horizontu na 10 let nenajdeme velký podílový fond s lepší výkonností.

Upozornění: Všechny údaje vážící se k historickému vývoji portfolií Finax jsou modelovány a byly vytvořeny na základě zpětného modelování dat. Způsob modelování historické výkonnosti jsme popsali v článku Jak modelujeme historický vývoj portfolií. Minulé výsledky nejsou zárukou budoucích výnosů a výsledkem vaší investice může být i ztráta. Informujte se, jaká rizika podstupujete při investování.

Výsledky smíšených fondů (SRRI třída 4)

V případě těchto podílových fondů jejich manažeři balancovali na hranici kolem nulového zhodnocení. V seznamu největších smíšených podílový fondů ani jeden nedokázal porazit výkonnost strategie 60/40. Dokonce při portfoliu 30/70 byl výkon téměř 2,5násobně vyšší než nejvýkonnější fond od konkurence. Při pohledu na horizont 5roční investice již lze považovat několik fondů za vyrovnanější, ovšem při 10leté investici jsou výkonnosti téměř 2násobně vyšší.

Bohužel data k horizontu deseti let nejsou u více fondů dostupné, a to z důvodu nedostatečné historie zmíněných fondů. Zbývající podílové fondy, kde je tato historie dostupná, jsou hladce porážena Finax portfolii.

Při výsledcích balancovaných portfolií se zastoupením akcií i dluhopisů se opět potvrzuje smysl i opatrnějších investic, které mají nižší volatilitu, tedy rizika a schopnosti přinést kladné výsledky na krátkých a často turbulentních horizontech.

Jak dopadly konzervativní investice? (SRRI třída 3)

Růst cen dluhopisů během ekonomicky nepříznivých období se pozitivně podepsal pod vývoj konzervativních portfolií Finaxu. Výnosy těchto portfolií jsou dokonce v naší nabídce za uplynulý rok největší.

Paradoxně konzervativní konkurence zaměřená právě na profitující dluhopisy nedokázala situace využít ve svůj prospěch a výkonnostně výrazně zaostává za pasivními řešeními, které Finax nabízí. Kterékoliv konzervativní portfolio Finaxu dosáhlo víc jak 2,5násobně vyššího zhodnocení oproti konkurenci. 

Výsledky fondů za uplynulý rok jsou vskutku zajímavé. Opět přinesly určitou změnu trendu. Ve světě obecně panuje názor, že právě dluhopisové trhy dávají podstatně větší prostor vyniknout aktivní správě. Přece jde jen o specifičtější trh, kde cenné papíry mají různé maturity, mají jasný konec existence, různá rizika, častokrát nižší likviditu, a tím častější cenové arbitráže.

A právě na turbulentních akciích, kde se indexy hůře dlouhodobě porážejí podle všech statistik, jsme u některých fondů v tomto roce svědky nadvýkonnosti aktivní správy. S prodlužujícím horizontem se výnosy ponořují pod indexové investování.

Výhledově trhy v nejbližším období zůstanou náročné a plné výzev. Jsem nesmírně zvědavý, jaký vývoj je čeká a jak se s ním poperou různé přístupy.

Pasivní investování prostřednictvím indexových fondů má však v tomto směru nepopiratelnou výhodu. Lidské selhání a chyby mu nehrozí, čímž je zbavené největšího investičního rizika, a to rizika člověka, jeho emocí a rozhodnutí. 

Jak dopadly podílové fondy oproti Finaxu v minulém roce? 

Pokud přesunete vaši stávající investici do Inteligentního investování, odměníme vás slevou z poplatku - 10% z hodnoty přesunuté investice vám budeme 5 let spravovat bez poplatku.

V srpnu 2020 platí speciální akce na přesun investice. Až 50% z přesunuté hodnoty vám budeme rok řídit bez poplatku.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Klíčová slova
Srovnání fondů
Sdílej článek
| |

Nejčtenější články

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy | Finax.eu
12. července 2022

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy

Téměř 80 % bohatých lidí si svůj majetek vybudovalo od nuly a Juraj Hrbatý je jedním z nich. Svůj majetek nezdědil, ale propracoval se k němu. Stále se však drží při zemi a peníze nerozhazuje. Přečtěte si seznam jeho rad, které mohou i vám pomoci zlepšit finanční budoucnost.

Přečíst více
12 rad jak měsíčně ušetřit tisíce korun | Finax.CS
8. ledna 2021

12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun

Buďme upřímní, šetření peněz je náročné. Pokud nevíte, jak se přinutit začít spořit, nejste v tom sami. Většina lidí žije od výplaty k výplatě, a to není v pořádku! Několika z vás pomůže seznam jednoduchých kroků.

Přečíst více
SKUTEČNÉ NÁKLADY AUTA - NEJVĚTŠÍ zbytečný výdaj | Finax.CS
12. listopadu 2020

Skutečné náklady auta - největší zbytečný výdaj

Pro některé je auto nástroj na přesouvání se z bodu A do bodu B, pro jiné symbolizuje společenský status, či úspěch. Málokdo si však uvědomuje, že auto je pro rodinu častokrát jedním z největších výdajů v jejich životě.

Přečíst více
22. října 2019

Finanční nezávislost – jak jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – čas a svobodu.

Přečíst více
Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon