Finax Blog

Informace, které Vám pomohou ke správnému investování.

Koronavirus přináší investiční příležitost

Svět propadá obavám z nového koronaviru. Jeho šíření mimo Čínu nenechalo chladné ani finanční trhy, které se v uplynulých dvou týdnech zatřásly. Přinášíme vám pohled na současnou světovou situaci ve vztahu k vašim osobním financím a doporučení pro vaše investice.

Radoslav Kasík | Novinky | 9. března 2020

Mnoho z vás se určitě ptá, co dělat s investicemi v současné specifické situaci. Mnoho z vás nám tuto otázku už i položilo. Považujeme za naši povinnost nabídnout vám náš názor na pokles trhů a reakci na rozšíření koronaviru ve světě.

Finax na toto téma připravil podcast v rámci Finax Mudrovačky, ve kterém kolegové shrnuli všechny důležité informace ohledně dění a uvedli základní doporučení, jak přistoupit k investicím. Vřele ho doporučuji.

Co se děje?

Předpokládám, že většina čtenářů tohoto článku eviduje šíření nákazy jednoho ze skupiny koronavirů ve světě, konkrétně s označením COVID-19 (Coronavirus Disease 19). Virus se projevuje jako respirační onemocnění s příznaky zánětu plic nebo chřipky. Podle předpokladů se šíří zejména jako kapénková infekce.

Přestože virus je přítomen ve společnosti už několik týdnů, stále se ještě o něm mnoho neví a nemáme k dispozici účinnou vakcínu. V prvních týdnech se nákaza rozšířila primárně v čínské provincii Hubei (město Wuhan).

Reakce dotčených vlád byly včasné a přiměřené. Základními předpoklady předejití epidemie při absenci léčiva jsou v první řadě prevence a karanténa nemocných. Ještě dva týdny dozadu se zdálo, že se virus podařilo izolovat v Číně a v pár případech mimo její hranice.

Změnu ve vnímání viru a výprodeje na trzích způsobil nárůst nemocných v jiných zemích. Ukázalo se, že virus má pravděpodobně delší inkubační dobu a jeho nositeli jsou i lidé bez symptomů.

Zjevně se kontrolám nepodařilo zachytit nakažené lidi, kteří přivedli koronavirus do jiných koutů světa. Větší ložiska se objevila zejména v Koreji, Itálii a Íránu. Vlivem těchto zpráv trhy přestaly ignorovat nemoc.

Coronavirus global cases | Finax.eu


Určitě nechceme zlehčovat situaci, ani ji podceňovat. Nejsme virologové, ani medicínští odborníci. Nechceme vyslovovat prognózy budoucího vývoje nemoci, ani samotných trhů. Situace je skutečně velmi dynamická a škála možných budoucích scénářů široká.

Netřeba ji však ani zveličovat. Čerpáme z veřejně dostupných informací o samotném viru a jeho šíření. Koronavirus nepředstavuje důvod k panice, a hlavně nesmí být příčinou unáhlených rozhodnutí týkajících se vašeho finančního majetku.

Dosud se virem ve světě nakazilo necelých 90 tis. lidí (údaje k 2. 3. 2020 10:30 od John Hopkins CSSE). Z toho přes 9 tis. případů se objevilo mimo Čínu.

Zatím skutečně nejde o žádnou dramatickou pandemii. V čínském městě Wuhan, odkud se nákaza šíří, žije 12 milionů lidí a evidují 67 tis. případů. Úmrtnost se pohybuje okolo 2% a postihuje zejména starší lidi nebo lidi se slabší imunitou či respiračními problémy.

Počet úmrtí přesáhl 3 tisíce a více než polovina dosud známých případů se vyléčila. Nejde tedy o alarmující čísla, ale ani zanedbatelné. V tomto měřítku je koronavirus odhadem 10 až 100krát horší než chřipka, ale ve srovnání se SARS nebo MERS podstatně mírnější.

Co se událo na trzích, kdy se vrátí a jaký ekonomický dopad může mít koronavirus?

Výraznější proniknutí viru do jiných regionů světa vedlo k výprodejům na finančních trzích a útěku kapitálu do bezpečných přístavů. Americký akciový index S&P 500 ztratil od maxima 12,8% hodnoty (k zavírací úrovni z pátku 28. 2. 2020).

Pokles byl poměrně prudký, což ale nemůže nikoho vzhledem k nepředvídatelnosti situace překvapit. Je třeba si také uvědomit, jaký stav trhů jsme měli před koronavirem. Akcie mají za sebou extrémně silný rok 2019 a poklesům předcházely déle trvající historická maxima.

Rostoucí trhy přitáhly množství tzv. „horkého kapitálu“, tedy spekulantů. Mnoho investic se v důsledku expanze realizovalo z cizích peněz, na dluh (tzv. margin). Zároveň více analytiků vidělo potenciální spouštěč korekce, který by vedl k výběrům zisků. Tím se stal virus COVID-19.

Právě poklesy trhů vedly k povinným likvidacím pozic nakoupených za cizí peníze (tzv. margin call), jejichž svědky jsme byli minulý týden a které umocnily pohyb trhů směrem dolů. Prodávaly tzv. „slabé ruky“, tedy investoři, kteří byli přinuceni zbavit se pozic kvůli půjčkám, dále krátkodobí spekulanti a nezkušení investoři.

Koronovirus bude mít už dnes bezpochyby ekonomický dopad na svět. Potenciální pandemie vyvolává značnou nejistotu, kterou trhy ze srdce nenávidí, což vnímám jako hlavní příčinu propadu.

Dnes nemůžeme deklarovat, kdy se šíření viru zastaví, kolik lidí se nakazí a kolik usmrtí. Stejně momentálně nemůžeme odhadnout, jaké opatření si boj s koronavirem vyžádá, zda budou státy nuceny izolovat více regionů, omezit volný pohyb občanů, uzavřít úřady, veřejné instituce, zrušit různé události a uzavřít firmy.

Právě omezení běžného chování má vliv na ekonomiku. V důsledku koronaviru byly uzavřené provozy, méně se cestuje, lidé odkládají spotřebu a světový obchod se omezuje. Několik firem mimo postižené regiony pociťují nákazu v chybějících dodávkách a stagnujícímu odbytu.

Vzhledem k uvedeným faktům nelze trhům zazlívat pokles. Určitě je do velké míry oprávněný. Na druhé straně, jak je zvykem v takových neočekávaných situacích (např. odhlasování Brexitu nebo nehoda ve Fukušimě), tržní reakce bývá přehnaná, její následky krátkodobé a návrat rychlý.

Tento scénář zůstává prozatím primárním i v případě koronaviru. Všechny jeho ekonomická negativa zmíněné výše se při uklidnění situace stanou silnými pobídkami světového hospodářství. Firmy budou muset doplnit zásoby, dohnat poptávku výrobou a lidé zrealizují odkládané výdaje.

Dlouhodobě velké objemy peněz čekají mimo trh na lepší vstup. Loňskou rallye zameškalo mnoho investorů a třískajíc si hlavu o zeď vidí každý pokles vhodný jako potenciální nákup.

Navíc můžeme počítat s podporou vlád a centrálních bank, čehož jsme svědky i dnes (2. 3. 2020). Několik centrálních bank se zavázalo jednat a poskytnout podporu ekonomice, a tím i trhům, což aktuálně vedlo ke stabilizaci trhů.

Trhy však ještě nějakou chvíli zůstanou volatilní. Koronavirus nezmizí z mapy světa za pár dní a přikláním se k názoru, že situace bude asi ještě horší předtím, než se zlepší. Nelze dnes předpokládat, že šíření nákazy se ze dne na den zastaví.

Z pohledu trhů lze vnímat současný vývoj i jako prospěšný. Dojde k pročištění, vytlačení spekulantů a horkého kapitálu, ocenění poklesne a zreální se. Zároveň lze předpokládat i částečné očištění reálné ekonomiky, tedy zánik špatných a nevýkonných podnikatelských projektů. Současný vývoj doslova zjednoduší investiční rozhodování.

Návrat akciových trhů může být obdobně rychlý, jak nám už stihl ukázat jejich vývoj v pondělí 2. 3. 2020. Stačí, aby se začaly objevovat pozitivní zprávy, např. v podobě vakcíny nebo zpomalení šíření nákazy. V takovém případě budeme svědky mnoha nákupů a zavírání short pozic sázejících na pokles trhu (tzv. short squeeze).

Jak reagovat při pravidelných investicích?

Drtivá většina investičních účtů ve Finaxu má nastavenou pravidelnou měsíční investici. Finax existuje dva roky čili všichni naši klienti teprve začali efektivně investovat a jsou v počáteční fázi budování majetku.

Spoří si na velké cíle jako důchod, splacení hypotéky, k zajištění dětí nebo pasivní příjem. Všechny tyto cíle mají dlouhý investiční horizont.

Právě první vklady dlouhodobých spoření jsou zainvestovány nejdelší dobu. Složenému úročení tak dávají nejvíce času, tedy největší prostor projevit se. Proto čím výhodnější jsou, tím lepší konečný výsledek investice.

Pravidelné investory v úvodu jejich investičního spoření nemůže postihnout nic lepšího než pokles trhů, neboť právě první nákupy realizují výhodně.

Proto pokud posíláte do Finaxu prostředky pravidelně, koronavirus nemusíte vůbec řešit a pokles trhů je vítaným aspektem vašeho dlouhodobého investování hrajícím ve váš prospěch. Očekávat, že od první investice hodnota účtu jen poroste, je při investování, a to zejména pasivním, utopie.

Následující graf ilustruje vývoj pravidelné investice 100 eur (2 250 Kč) měsíčně do modelovaného 100% akciového portfolia Finaxu začínající v nejhorším možném čase za uplynulých více než 15 let - na vrcholu trhů před velkou finanční krizí v říjnu roku 2007 do konce roku 2019. Oranžová křivka vyjadřuje kumulované vklady a modrá vývoj hodnoty účtu.

Upozornění: Všechny údaje vážící se k historickému vývoji portfolií Finax jsou modelovány a byly vytvořeny na základě zpětného modelování dat. Způsob modelování historické výkonnosti jsme popsali v článku Jak modelujeme historický vývoj portfolií. Minulé výsledky nejsou zárukou budoucích výnosů a výsledkem vaší investice může být i ztráta. Informujte se, jaké rizika podstupujete při investování.

Coronavirus global cases | Finax.eu

Pravidelnou investicí průměrujete nákupní ceny akcií, při klesajících trzích je snižujete. Následný růst cen má pak pro vaši investici větší efekt. Z grafu je zřejmé, že pravidelná investice nepocítila takový propad hodnoty vůči vkladům. Křivka vývoje majetku na účtu je vyhlazená.

Pokud jste pravidelný investor, nejlépe uděláte, když nebudete dělat nic a necháte trvalý příkaz nadále posílat prostředky na váš majetkový účet ve Finaxu. Díky tomu vyděláte více.

Pokud bude pokles přetrvávat, zvažte mimořádně investice, pokud máte dostatečné rezervy a prostředky k dispozici, jak je popsáno dále.

Jak přistoupit k jednorázovým investicím?

Základním doporučením je vyvarovat se emocím. Jsem si plně vědom, že pohled na pokles hodnoty investice a na ztrátu peněz není pro nikoho příjemný. Sám jsem si ho v životě mnohokrát zažil, a ještě i zažiji.

Ale všechna rozhodnutí pod vlivem emocí jsou chybná a vedou k horším výsledkům investic. Věřte mi a nepokoušejte se o tom přesvědčit a zbytečně poznat tento fakt na vlastní kůži.

Každý z vás si zřídil účet ve Finaxu z důvodu dlouhodobého budování majetku. Většina vašich cílů má více než 10letý horizont.

Vaši investiční strategii, se kterou jste byli ještě dva týdny dozadu plně ztotožněni, nelze změnit po týdnu nepříznivého vývoje. Investujete na několik dekád, tak jsme vám nastavili portfolio, proto vás nemůže krátkodobý, dokonce několikadenní vývoj rozházet, i když pobolívá. Jinak se totiž ke svému cíli nedostanete.

Přestože netvrdím, že by mohlo být dno za námi (ale nedá se vyloučit ani to), nedoporučuji dnes vyskakovat z pozic. Takové jednání nedává smysl. Akcie ztratily více než 12% a zbytečně byste jen zaúčtovali a přijali tuto ztrátu.

Snaha dnes prodat investice s vidinou lepšího nákupu za nižší ceny v budoucnu je iluzí. Nikdy se vám nepodaří rozeznat dno a drtivá většina takto uvažujících investorů se do trhu vrátí výš, než prodali.

Pokud se vám i podaří lepší nákup v budoucnosti, nebude to výsledek vašeho umu, ale výsledek vašeho štěstí a hlavně náhody. A ty zrovna nejsou považovány za velmi úspěšné investiční strategie.

Uvažujte přesně naopak.

Je už čas na mimořádné investice?

Buďte vděční, že už jste investory. Jinak byste o poklesu pořádně ani nevěděli, s největší pravděpodobností byste ho zaregistrovali, odignorovali a nepovažovali ho za správný čas začít investovat. Vnímejte současnou situaci jako příležitost, na kterou jste čekali.

Sleva je již dnes poměrně atraktivní. Využijte, že někdo pod vlivem emocí prodával a až potom se ptal, zda udělal dobře. Emoční výprodeje mají tendenci zajít hlouběji, což se přesně právě stalo.

Vůbec ale není nutné nyní spěchat s investováním a jít okamžitě all in. Jak jsem psal, konec koronaviru ještě nemusí být v dohledu. Počítejte ale i s tím, že se situace kdykoliv může velmi prudce otočit k dobrému a pak už obrat nezachytíte. Investujte před ním, ne po něm.

Proto vám doporučuji prostředky, které dnes můžete dlouhodobě zavázat a stojí vám na účtech v bankách nebo v konzervativních investičních řešeních, rozložit např. na 3 až 4 investice. Budete je realizovat postupně v nejbližších měsících vedle vašich případných pravidelných měsíčních vkladů.

Takto využijete současnou příležitost a zároveň nebudete nemile překvapeni, pokud se trhy ještě podívají níže. Řiďte vaše peníze střízlivě a nepřenechejte jejich řízení emocím.

Každý chce nakoupit na dně po poklesu. Když ta situace nastane při existujících investicích, najednou chtějí všichni jednat přesně opačně. Nejraději by z pozic uprchli a do smrti zapomněli na investování.

Ne, trhy se vrátí. Koronavirus může být zkouškou lidské společnosti, ale překonáme i tu. Vždycky to tak bylo a bude. Každý, kdo si to uvědomí, bude na konci dne spokojený. K tomuto přidám skvělý citát od mého oblíbeného finančníka a autora Larryho McDonalda:

„Nakupovat správně není nikdy příjemné.“

Při dobrých nákupech na trhu máte vždy nepříjemné pocity a množství otázek. Je už teď správný čas? Nepůjde trh ještě níže?

Zisk se většinou provádí při koupi, nikoli při prodeji, proto pokud se vám dnes prohánějí hlavou takové myšlenky, je správný čas na zvětšení vaší investice.

Právě racionální neemoční řízení a vnímání příležitostí odlišuje úspěšné investory od neúspěšných. Ti nakupují, když to není jednoduché, když je panika.

Nejdůležitější devizou, kterou máte při investování, je čas. Jedině jeho dostatek dokáže účinně eliminovat tržní riziko vašich investic. Největší chybou je přerušit investici po půl roce, pokud jste plánovali 20letý horizont. Jde o porušení základního investičního pravidla – nedodržení horizontu.

Jak se chovat při poklesu trhu?

Pokud jste opravdu schopni dát vaším investicím dostatek času, nespekulujte a ignorujte současný pokles, snažte se nemyslet na investici a nekontrolovat její vývoj tak často. Investice vám vydělá, pokud dodržíte původně plánovaný horizont.

Následující graf vám právě ukazuje situaci jednorázové investice v nejhorším možném čase za uplynulých 15 let, jak bylo uvedeno v předchozím příkladu pravidelné investice. Graf ukazuje, že čas je nejdůležitější veličinou – výnos jednorázové investice je větší než pravidelné.

Coronavirus global cases | Finax.eu

Změna investiční strategie

Nedoporučuji dnes ani měnit investiční strategii na vašem majetkovém účtu na konzervativnější (zvýšit podíl dluhopisů na úkor akcií). Efekt a podstata tohoto řízení je přesně stejná jako ukončit investici s vidinou lepšího nákupu v budoucnosti. Šance, že se vám to úspěšně podaří, je mizivá.

Při případném větším poklesu se o nákup vyprodaných akcií ve prospěch investora postará náš unikátní automatizovaný rebalancing.

Naše klienty bychom chtěli ještě upozornit na fakt, že nákupy a prodeje do/z portfolií provádíme jednou za dva týdny. Seznam nákupních dní naleznete zde. Proto se může stát, že zatímco za vaše doposlané peníze nakoupíme, trhy budou v jiné situaci než dnes. I tímto opatřením chce Finax snižovat objem spekulativního kapitálu v dlouhodobých investicích.

Zažíváme poměrně bezprecedentní situaci. Osobně si v mé finanční kariéře nepamatuji obdobný problém, který by se takto rozšířil, a tím strašil ekonomiku a trhy. Přesto důvod k panice není a už vůbec ne na likvidaci investičních pozic.

Koronavirus vnímám především jako zajímavou příležitost. Jde o situaci, která se vyskytne jednou, dvakrát za život člověka a zapíše se do historie velkými písmeny.

V takových momentech je nejdůležitější zachovat si chladnou hlavu a zůstat racionální v osobním životě i na poli financí. Jedině tak předejdete zásadnějším škodám.

Situaci intenzivně sledujeme a budeme vám pravidelně přinášet aktualizace jejího vývoje i vývoje finančních trhů. Sledujte naše podcasty a blogy. Hlavně se neunáhlete ve vašich rozhodnutích a nepodléhejte emocím.

Pevně věřím, že šíření nemoci se brzy zastaví a doufám, že si nevyžádá zásadní opatření omezující náš běžný život. Stejně tak i doufám v co nejmenší počet obětí viru a co nejméně nakažených.

Děkuji za důvěru v Inteligentní investování, přeji pevné nervy a hlavně zdraví.


Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Klíčová slova
Covid | Podcasty
Sdílej článek
| |

Nejčtenější články

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy | Finax.eu
12. července 2022

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy

Téměř 80 % bohatých lidí si svůj majetek vybudovalo od nuly a Juraj Hrbatý je jedním z nich. Svůj majetek nezdědil, ale propracoval se k němu. Stále se však drží při zemi a peníze nerozhazuje. Přečtěte si seznam jeho rad, které mohou i vám pomoci zlepšit finanční budoucnost.

Přečíst více
12 rad jak měsíčně ušetřit tisíce korun | Finax.CS
8. ledna 2021

12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun

Buďme upřímní, šetření peněz je náročné. Pokud nevíte, jak se přinutit začít spořit, nejste v tom sami. Většina lidí žije od výplaty k výplatě, a to není v pořádku! Několika z vás pomůže seznam jednoduchých kroků.

Přečíst více
SKUTEČNÉ NÁKLADY AUTA - NEJVĚTŠÍ zbytečný výdaj | Finax.CS
12. listopadu 2020

Skutečné náklady auta - největší zbytečný výdaj

Pro některé je auto nástroj na přesouvání se z bodu A do bodu B, pro jiné symbolizuje společenský status, či úspěch. Málokdo si však uvědomuje, že auto je pro rodinu častokrát jedním z největších výdajů v jejich životě.

Přečíst více
22. října 2019

Finanční nezávislost – jak jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – čas a svobodu.

Přečíst více
Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon