Finax Blog

Informace, které Vám pomohou ke správnému investování.

Výsledky Finaxu v 2021 - překonané výsledky

Finax i v roce 2021 zaznamenal silný růst. Podařilo se nám překonat všechny naše ambiciózní cíle a splnit většinu plánů. Nahlédněte do výsledků a aktivit Finaxu v loňském roce. Odhalujeme vám počet klientů, velikost spravovaného majetku, novinky a mnoho dalších zajímavých statistik o našem podnikání.

Radoslav Kasík | Výsledky Finaxu | 18. března 2022

Finax ve čtvrtém roce své existence zaujal neoblomné místo na mapě finančního trhu nejen na Slovensku, ale také ve střední Evropě. Základními cíli pro rok 2021 byly růst a expanze, zkvalitňování služeb a uživatelského komfortu, ale také horizontální a vertikální rozšiřování naší nabídky.

Od našeho vzniku se snažíme být maximálně transparentní firmou. Jsme přesvědčeni, že odkrytými kartami na stole se buduje skutečná důvěra, která tak bolestně chyběla ve světě financí. Komunikace vývoje hospodaření a podnikatelských aktivit výrazně přesahující zákonné požadavky představuje pevný základ otevřeného a upřímného podnikání.

Necháme vás proto nahlédnout do komplexního zhodnocení našich výsledků v předchozím roce a do našich plánů na rok 2022. Dosažené ukazatele si můžete porovnat s cíli, které jsme komunikovali takto před rokem a s výsledky z roku 2020.

Minulý rok byl pro finanční odvětví velmi příznivý, obzvláště pro správce investic. Akciové trhy si připsaly masivní zisky, inflace lámala rekordy a finanční povědomí Čechů vzrostlo, což vedlo ke zvýšenému zájmu o investice.

Tyto skutečnosti spolu s velkými úsporami českých domácností vyústily do rekordního roku správců finančního majetku z hlediska čistých prodejů (vklady očištěné o výběry).

Finax nezůstal stranou. Výrazně se nám podařilo překonat základní cíl – objem majetku pod správou. Nicméně vytyčené mety jsme překonali i v počtu klientů a jiných klíčových ukazatelích.

Podívejte se, jaké výnosy dosáhly v roce 2021 portfolia Finaxu v porovnání s konkurenčními podílovými fondy.

Objem majetku pod správou

 • Majetek ve správě Finaxu narostl na 284,9 milionů eur.
 • Meziroční nárůst představuje robustních 262,5 %.
 • Cíl 200 milionů eur pod správou jsme překonali o 42,4 %.
 • Výnosy klientů ve Finaxu dosáhly na konci roku 32,8 milionů eur.
 • Na vývoji spravovaného majetku je potěšující i jeho kontinuální růst bez evidentních sezónních nebo tržních vlivů. Vzorové chování inteligentních investorů, nepodléhání trendům a vyhýbání se spekulacím jsou velmi povzbudivými charakteristikami do budoucna.

objem majetku pod správou | Finax.eu

Počet klientů a průměrný majetek

 • Počet aktivních klientů skončil na čísle 31 656.
 • Komunita inteligentních investorů se v průběhu roku rozrostla o 128,6 %.
 • Cíl stanovený na počet 30 tisíc aktivních klientů jsme překonali o 5,5 %.
 • Aktivní klient drží majetek alespoň na jednom účtu ve Finaxu.

počet aktivních klientů | Finax.eu

 • Průměrný majetek ve Finaxu připadající na jednoho klienta činil 9 000 eur.
 • Tento ukazatel stoupl meziročně o 58,6 %.
 • Vývoj průměrného majetku inteligentních investorů ve Finaxu je pro nás velkým povzbuzením, zvláště když vezmeme v úvahu, že 56,2 % našich klientů uzavřelo smlouvu teprve v loňském roce.
 • Podle studie Allianz Global Wealth Report byl v roce 2020 průměrný hrubý finanční majetek Čecha necelých 30 tisíc eur. Velikost majetku drženého klienty ve Finaxu vnímáme jako projev silné důvěry, pokud zohledníme skutečnost, že každý klient vlastní i jiná finanční aktiva (prostředky na účtech v bankách, 3. pilíř, životní pojištění a jiné investice).

průmerný majetek klienta ve Finaxu | Finax.eu

Nové investice

 • Čisté prodeje investic Finaxu dosáhly loni 179,8 milionů eur.
 • Meziroční růst byl 236,9 %.
 • Čisté prodeje představují rozdíl mezi vklady a výběry klientů.
 • Jak jsme již zmínili, rok 2021 byl v Česku rekordním pro investice. Majetek fondů kolektivního investování zaznamenal nárůst o 117,9 miliard korun.
 • Finax čistými vklady překonal většinu velkých slovenských správcovských společností. Větší přílivy peněz než Finax na Slovensku zaznamenaly jen sesterské společnosti tří největších bank, a to Slovenské spořitelny, Tatra banky a VÚB banky, které obhospodařují miliony klientů přes stovky poboček s tisíci zaměstnanci.

čisté prodeje správ. společností | Finax.eu

 • Počet vkladů v roce 2021 se vyšplhal na 320 tisíc.
 • Meziročně se jejich počet zvýšil o 161,2 %.
 • Průměrný vklad v roce 2021 dosáhl úrovně 602 eur.
 • Meziročně vzrostl o 31,8 %.

počet vkladů v měsíci a průmerný vklad | Finax.eu

Zdroj získání aktivních klientů

 • Ke konci roku 2021 byl podíl zahraničních klientů 28,7 %.
 • Zvýšil se o 3,9 procentního bodu oproti konci roku 2020.
 • Počet zahraničních klientů vzrostl za rok o 165,6 %, zatímco počet slovenských klientů se zvýšil o 118,3 %.
 • Podíl klientů z jiných zemí než Slovensko na spravovaném majetku dosáhl 21,1 %.
 • Podíl zahraničních klientů na aktivech pod správou vzrostl o 7,5 procentního bodu.
 • Majetek ve správě Finaxu se v zahraničí zvýšil o 479,9 %, zatímco na Slovensku o 237,5 %.
 • Slovensko z pohledu příjmů zůstává klíčovým trhem Finaxu, ale daří se nám v souladu s našimi plány expandovat v zahraničí a zvyšovat podíl ostatních trhů.

zdroj získaní klienta a majetek podle zdroje | Finax.eu

 • Finax Elite solidně roste a nese nemalý podíl na zvýšení majetku ve správě a průměrného majetku připadajícího na jednoho klienta. Michal Vaculík se svým týmem wealth manažerů odvádí skvělou práci a klienti vyjadřují se službami tohoto oddělení maximální spokojenost.
 • Podíl klientů Elite na celkovém majetku ve správě Finaxu dosáhl 24 %.
 • Se zvýšením o 5,8 procentního bodu se z privátního oddělení stal významný pilíř aktivit Finaxu.
 • Služby Elite jsme v loňském roce začali nabízet i v Polsku a tým wealth manažerů se rozrostl na 5 členů.

podíl Finax Elite na spravovaném majetku | Finax.eu

Profil klienta a účtů

 • Věková struktura klientů se nezměnila. Nadále se nám daří oslovovat zejména mladší ročníky, což je přirozené s ohledem na náš primární online prodej a digitální komunikaci.
 • Osoby ve věku do 45 let tvořily až 78,2 % klientů (mírný pokles o 1,4 procentního bodu).

věková struktura klientů | Finax.eu

 • Výrazné změny nenastaly ani při riziku investic našich klientů.
 • Průměrné portfolio na konci roku 2021 bylo 75,6 % akcií a 24,4 % dluhopisů podle zvolené strategie na účtu (ne aktuální váhy).
 • Největší objem majetku klientů zůstává zainvestován ve strategii 80/20 a těsně v závěsu je nejdynamičtější strategie 100/0.

průměrné portfolio podle základních tříd aktív | Finax.eu

 • Klienti mají ve Finaxu otevřeno více než 46 tisíc účtů.
 • Podle rozdělení majetku mezi jednotlivé investiční cíle dominuje s 56,4% podílem Budování majetku, následované Důchodem a Zabezpečením dětí.

rozdělení majetku podle investičních cílů | Finax.eu

Návštěvnost stránky a sledování obsahu

 • V roce 2021 jsme na Slovensku a v Česku zveřejnili 36 dílů Finax radí, 22 Mudrovaček, připravili jsme pro vás 13 webinářů a napsali 40 blogů.
 • Meziročně významně stoupla návštěvnost internetové stránky Finaxu, zhlédnutí videí a poslechů podcastů.
 • Následující údaje jsou kumulovány za všechny země, ve kterých působíme.
 • Počet zhlédnutí videí na našich YouTube kanálech vzrostl o 558,5 %. Uživatelé sledovali v loňském roce videa 78 tisíc hodin, což představuje téměř 9 let sledování.
 • Počet poslechů podcastů byl o 116,2 % vyšší než v roce 2020.
 • Počet návštěv internetové stránky vzrostl o 37,5 % a celkově na ni zavítalo o 75,4 % více uživatelů než v roce 2020, kteří navštívili o 43,4 % více stránek než před rokem.
 • Velmi nás těší i tyto statistiky. Podle nich se nadále řadíme mezi lídry finančního vzdělávání na Slovensku.

sledování obsahu | Finax.eu

Co jsme vám přinesli v roce 2021?

 • Inteligentní peněženka – konzervativně řízené portfolio pro krátkodobé investice.
 • Vývoj mobilní aplikace – přidali jsme nové funkce zasílání pozvánek, rychlých vkladů, nastavení libovolného horizontu v grafu vývoje účtu a nové notifikace.
 • Nová webová stránka – zahájili jsme aktualizaci našich internetových stránek s úvodní stránkou www.finax.eu.
 • Aktualizace registrace a online přehledu účtů – úpravy onboardingu související s novými produkty, zákonnými a regulačními požadavky, zavedli jsme okamžité připisování plateb, upravili a zjednodušili jsme ověření totožnosti a spustili online výběry.
 • Uvedení beta verze mobilní aplikace pro řízení osobních financí Finbot na Slovensku a v Polsku. Do budoucna plánujeme aplikaci rozšířit i na další trhy, na kterých působíme.
 • Proběhlo druhé kolo financování od našeho investora, kterým jsme posílili kapitálovou pozici, abychom v budoucnu splňovali přísné regulační požadavky na vlastní zdroje.
 • Snižování nákladů investic přes množství různých akcí.

S rokem 2021 jsme maximálně spokojeni. Z výsledků, kterých jsme dosáhli, a novinek, které jsme rozrůstající se komunitě inteligentních investorů přinesli, je zřejmé, že neusínáme na vavřínech. Nadále tvrdě makáme, abychom naše služby ještě více zefektivnili a zpříjemnili s cílem usnadnit vám budování majetku a řízení osobních financí na cestě k vašemu finančnímu zabezpečení.

Brzy zveřejníme článek s plány a cíli pro rok 2022, abyste věděli, na co se můžete těšit.

Srdečně děkujeme všem inteligentním investorům, našim zaměstnancům, obchodním partnerům a fanouškům za vaši důvěru. Budování finančně zodpovědné komunity, vzdělávání a přinášení efektivních řešení pro lepší a zabezpečený život nás pracovně nesmírně naplňuje.

Inteligentní investoři, máme vás rádi. Děkujeme za vaši přízeň a pravidelnou zpětnou vazbu. Klíčový podíl na našich výsledcích máte právě vy. Bez vás by naše práce nedávala smysl. Jste pro nás obrovskou motivací.

Děkujeme.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Klíčová slova
Žádné klíčová slova nebyly nalezeny
Sdílej článek
| |

Nejčtenější články

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy | Finax.eu
12. července 2022

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy

Téměř 80 % bohatých lidí si svůj majetek vybudovalo od nuly a Juraj Hrbatý je jedním z nich. Svůj majetek nezdědil, ale propracoval se k němu. Stále se však drží při zemi a peníze nerozhazuje. Přečtěte si seznam jeho rad, které mohou i vám pomoci zlepšit finanční budoucnost.

Přečíst více
12 rad jak měsíčně ušetřit tisíce korun | Finax.CS
8. ledna 2021

12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun

Buďme upřímní, šetření peněz je náročné. Pokud nevíte, jak se přinutit začít spořit, nejste v tom sami. Většina lidí žije od výplaty k výplatě, a to není v pořádku! Několika z vás pomůže seznam jednoduchých kroků.

Přečíst více
22. října 2019

Finanční nezávislost – jak jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – čas a svobodu.

Přečíst více
SKUTEČNÉ NÁKLADY AUTA - NEJVĚTŠÍ zbytečný výdaj | Finax.CS
12. listopadu 2020

Skutečné náklady auta - největší zbytečný výdaj

Pro některé je auto nástroj na přesouvání se z bodu A do bodu B, pro jiné symbolizuje společenský status, či úspěch. Málokdo si však uvědomuje, že auto je pro rodinu častokrát jedním z největších výdajů v jejich životě.

Přečíst více
Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon