Finax Blog

Informacje, które pomogą Ci właściwie inwestować

Finax kontra fundusze inwestycyjne w pierwszej połowie 2023

Jak co każde sześć miesięcy, zapraszamy do porównania wyników inwestycyjnych pasywnie zarządzanych portfeli Finax do najpopularniejszych funduszy inwestycyjnych w Polsce.

Grzegorz Jajuga | Nasze wyniki | 8. sierpnia 2023

Czytelniku, uwaga! Wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych zwrotów, a inwestycja może przynieść stratę. Dowiedz się, jakie ryzyko podejmujesz, inwestując. Wyniki bazują na notowaniach EUR i są przeliczone na PLN według kursów spot EUR-PLN (źródło: Bloomberg). Pamiętaj również o ryzyku walutowym, ponieważ wyniki Finax wyrażone w PLN zależą także od wahań kursów walut wobec złotego, który może zwiększać lub zmniejszać wynik z inwestycji.

Wprawdzie otoczenie geopolityczne pozostaje bardzo zmienne i przynosi sporo obaw, a – pomimo spadków inflacji – presja cenowa na portfele gospodarstw domowych i inwestorów pozostaje, wyniki inwestycyjne dają trochę oddechu. Po okresie spadków inwestorzy – zwłaszcza ci o większej ekspozycji na rynki akcji – mogli zobaczyć zieleń w portfelach.

Oczywiście tradycyjnie musimy podkreślić długoterminowy charakter inwestycji, który przyświeca portfelom Finax. Większy akcent przykładamy zatem do długoterminowych stóp zwrotu, traktując krótszy termin z uwagą ale pamiętając o ryzyku.

Inwestycje dynamiczne

Wśród inwestycji cechujących się największą zmiennością (poziom ryzyka 5 wg SRI), pierwsze półrocze przyniosło dwucyfrowe krótkoterminowe stopy zwrotu, co pozwoliło funduszom nadrobić straty z lat poprzednich i uzyskać lekko dodatnie stopy zwrotu w horyzoncie pięcioletnim. Wprawdzie charakteryzujący się największą ekspozycją na rynek akcji portfel Finax (100/0), w krótkim terminie uzyskał niższe stopy zwrotu od grupy z najwyższym ryzykiem, jednak w dłuższej perspektywie cały czas pozostaje wśród liderów. Przypomnijmy, że portfel 100/0 pokazujemy w tej kategorii tylko dlatego, że bardziej ryzykownych w ofercie nie mamy. Jego ocena SRI plasuje się na poziomie 4. Wprawdzie wyższe ryzyko przyniosło funduszom wyższe stopy zwrotu w krótkim terminie, jednak perspektywa długoterminowa oraz wnioski z poprzednich porównań pokazują przewagę ekspozycji na globalne rynki.

Finax kontra fundusze inwestycyjne w pierwszej połowie 2023 | Finax.eu

Dla trochę mniej ryzykownych portfeli (SRI 4) również można zauważyć korzyści płynące ze strategii Finax.

Nasze portfele krótkoterminowo uzyskały dodatnią stopę zwrotu, lecz zauważalnie niższą od pozostających w tej samej klasie ryzyka najpopularniejszych funduszy akcyjnych. Zgodnie z filozofią Finax ważniejsza jest dla nas perspektywa długoterminowa, gdzie przez nasze portfele efekty są znacznie wyższe niż porównywalnych pod kątem ryzyka funduszy.

Dodatkowo, porównanie z polskimi funduszami pokazuje, że pasywne, globalnie zdywersyfikowane portfele Finax lepiej sobie radzą jeśli chodzi o ochronę wartości inwestorów. Analiza danych historycznych pokazuje, pomimo relatywnie wysokich krótkoterminowych zysków, nie wszystkie fundusze przyniosły zauważalny wzrost wartości w perspektywie trzy- czy pięcioletniej.

Finax kontra fundusze inwestycyjne w pierwszej połowie 2023 | Finax.eu

Inwestycje zrównoważone

W kategorii ryzyka zrównoważonego (SRI 3), która obejmuje fundusze inwestycyjne i portfele o mniejszej zmienności, daje się zauważyć negatywny wpływ części obligacyjnych portfeli.

Grupa rozwiązań inwestycyjnych w tej klasie ryzyka obejmuje zazwyczaj fundusze mieszane, które łączą różne klasy aktywów, od inwestycji kapitałowych poprzez towary, nieruchomości, aż po instrumenty obligacyjne. Finax łączy strategie funduszy ETF inwestujących w akcje i obligacje.

Ponownie zauważamy różnice pomiędzy długo- i krótkoterminowymi efektami inwestycji. Część funduszy, dzięki większej ekspozycji na akcje pokazuje nawet dwucyfrowe, dodatnie stopy zwrotu w krótkiej perspektywie (do roku). Te bazujące w większym stopniu na inwestycjach dłużnych odrabiają straty w znacznie wolniejszym tempie. Długoterminowe stopy wzrostu pokazują, że portfele Finax – oprócz tych z największą ekspozycją na rynek długu – najbardziej wytrwale budują wartość dla inwestorów.

Finax kontra fundusze inwestycyjne w pierwszej połowie 2023 | Finax.eu

Dobra koniunktura na rynkach akcji w roku 2023, wynagrodziła inwestorów (i fundusze) o bardziej ryzykownej strukturze portfela i zwiększonej ekspozycji na akcje. Pozwoliło to na nadrobienie części bądź całych strat z lat poprzedzających. Błędem byłoby jednak skupianie się wyłącznie na krótkoterminowych wynikach. Historia pokazuje, że portfele o niższych półrocznych i rocznych stopach zwrotu mogą długoterminowo przynosić lepsze efekty.

Krótkoterminowa koniunktura potrafi uśpić czujność inwestorów. W takich okresach tym bardziej podkreślamy znaczenie dywersyfikacji inwestycji (również w aspekcie globalnym), jak i kosztów produktów inwestycyjnych. Zmniejszanie tych ostatnich jest dewizą pasywnego podejścia do inwestowania, będącego od początku na sztandarach Finax. Tym bardziej cieszy, że dzięki tej filozofii, potrafimy budować długoterminowe korzyści dla inwestorów..

Metodologia porównań i wybrane fundusze inwestycyjne

W tabelach przedstawiliśmy porównanie wyników netto po opłatach i ewentualnym opodatkowaniu inwestycji w modelowane portfele Finax oraz najpopularniejsze fundusze inwestycyjne w Polsce, na dzień 30 czerwca 2023 roku.

Popularne fundusze inwestycyjne nazywamy największymi funduszami inwestycyjnymi (to te, które zarządzają największym wolumenem aktywów) w poszczególnych kategoriach w zależności od rodzaju aktywów, w które inwestują (akcyjne, mieszane i obligacyjne).

Porównujemy fundusze inwestycyjne z portfelami Finax zgodnie z poziomem ryzyka i stopami zwrotu określonymi przez metodologię SRI dla europejskich produktów zbiorowego inwestowania, która jest obowiązkowa dla funduszy inwestycyjnych i klasyfikuje je w 7 kategoriach ryzyka.

Więcej informacji o SRI można znaleźć tutaj.

Z portfelami Finax porównaliśmy 19 funduszy inwestycyjnych z klas ryzyka od 3 do 5. W tabeli uwzględniamy nawet fundusze z wyższym ryzykiem (mierzonym SRI) niż w Finax, co jednak nie przekłada się na wyższe zyski w dłuższym terminie. W tych 19 funduszach Polacy mają zgromadzonych łącznie prawie 26 mld złotych (stan na 30 czerwca 2023 r.). Rekordzistami pod względem zarządzanych aktywów są jednak fundusze obligacji.

Porównywane są fundusze z podaną opłatą bieżącą (dokument źródłowy KID oraz Karta funduszu) i wielkością aktywów zarządzanych przez fundusz (źródło Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz analizy.pl).

Źródłem danych są dokumenty Kluczowe Informacje dla Inwestorów publikowane na stronach internetowych zarządzających funduszami oraz Karty funduszy z 1 sierpnia 2023 r. Za nazwą funduszu opisana jest część opłaty bieżącej, odpowiadająca za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU SA), towarzystwo inwestycyjne największej i najstarszej firmy ubezpieczeniowej w Polsce.

 • PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK; 2,04%
 • PZU Akcji KRAKOWIAK; 2,13%,
 • PZU Papierów Dłużnych POLONEZ: 1,55%

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 • Investor Zabezpieczenia Emerytalnego; 2,15%,
 • Investor Zrównoważony; 2,16%,

Pioneer Pekao SA TFI (Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.), Najdłużej działające towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce.

 • Pekao Obligacji Dolarowych Plus; 2,38%,
 • Pekao Zrównoważony; 2,27%,

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 • Santander Stabilnego Wzrostu; 2,22%,
 • Santander Zrównoważony; 2,21%,
 • Santander Akcji Polskich; 2,16%,

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., towarzystwo inwestycyjne największego polskiego banku.

 • PKO Obligacji Długoterminowych; 0,84%,
 • PKO Dynamicznej Alokacji; 2,10%
 • PKO Akcji Plus; 2,10%,

Goldman Sachs TFI S.A. wcześniej znane jako NN TFI S.A.

 • Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu; 2,12%
 • Goldman Sachs Zrównoważony; 2,25%
 • Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania; 1,06%,
 • Goldman Sachs Akcji; 2,12%,

ESALIENS TFI S.A., wcześniej spółka działała jako Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego SA, a od 2006 do 2017 roku jako Legg Mason TFI SA.

 • Esaliens Senior FIO; 2,15%,
 • Esaliens Akcji; 2,21%.

Grzegorz Jajuga
Grzegorz Jajuga
Investment Advisor
Słowa kluczowe
Inwestowanie
Udostępnij artykuł
| |

Najczęściej czytane artykuły

26. lipca 2022

6 rad, których możesz nauczyć się od bogatych ludzi

Prawie 80% bogatych ludzi zbudowało swój majątek od podstaw. Juraj Hrbatý jest jednym z nich. Nie odziedziczył swojej fortuny, ale zapracował na nią. Wciąż trzyma jednak głowę nisko i nie trwoni pieniędzy. Poznaj kilka rad od założyciela Finax, które mogą pomóc Ci poprawić i Twoją finansową przyszłość.

Czytaj więcej
16. grudnia 2020

12 rad, jak zaoszczędzić setki złotych miesięcznie

Bądźmy szczerzy, oszczędzanie pieniędzy jest wyzwaniem. Nie możesz zmusić się od oszczędzania? Nie tylko Ty. Większość ludzi żyje od wypłaty do wypłaty, a to nie w porządku! Lista prostych kroków pozwalających zaoszczędzić pieniądze pomoże wielu z Was.

Czytaj więcej
27. września 2022

Co to procent składany i jak pomoże ci stać się bogatym?

„Procent składany to ósmy cud świata. Kto to rozumie, zarabia, a ten kto nie, ten płaci.” – to słynne zdanie autorstwa Alberta Einsteina. Procent składany z biegiem czasu przyspiesza wzrost wartości Twoich oszczędności i inwestycji. Z drugiej strony, z czasem powiększa również Twoje zadłużenie.

Czytaj więcej
Inwestowanie w złoto - wady i pułapki | Finax.PL
21. lipca 2020

Inwestowanie w złoto - wady i pułapki

Zainteresowanie złotem wzrosło w ostatnich miesiącach. Sprzedawcy wykorzystują recesję gospodarczą jako argument na korzyść złota, co dezorientuje wielu potencjalnych inwestorów. Przeanalizowaliśmy dla Ciebie historię złota i wszystkie parametry inwestowania w niego. Przedstawiamy Ci informacje o tym, ile możesz zarobić na złocie, ile kosztuje ta przyjemność, czy w ogóle opłaca się kupować złoto, na co należy uważać w przypadku złota oraz kiedy i jak odpowiednio w nie zainwestować.

Czytaj więcej
Chętnie Ci doradzimy!
Zaplanuj rozmowę
phone-icon