PŁAĆ MNIEJ,
ZARABIAJ WIĘCEJ!

Z Finax każdego roku zaoszczędzisz na opłatach
i zarobisz więcej na swojej inwestycji.

Oszczędzony cent
to zarobiony cent.

Benjamin Franklin
Benjamin Franklin

W Finax inwestujesz
z minimalną opłatą,
co przekłada się
na lepsze wyniki dla Ciebie

 • tylko jedna opłata - za zarządzanie portfelem 1% + VAT
 • brak opłaty wstępnej
 • brak opłat transakcyjnych
 • brak prowizji od osiągniętego zysku
 • brak opłat za wypłaty
 • brak ukrytych opłat
Opłaty w funduszach akcyjnych
dystrybucyjna/za nabycie
bieżąca
Fundusze ETF
0%
0,2%
Tradycyjne fundusze inwestycyjne
4,25%
2,02%
Porównanie funduszy ETF z 6 największymi funduszami publicznymi rynku akcji, październik 2022 r., źródło: Analizy.pl (KID oraz karty produktu)

Zacznij zarabiać inwestując

Przygotowaliśmy dla Ciebie porównanie wpływu opłat na opłacalność inwestycji w produkty Finax oraz w 6 najbardziej popularnych otwartych funduszach inwestycyjnych (akcji)
w Polsce.

foto poradca

Do porównania użyliśmy średniej opłat z sześciu najbardziej popularnych otwartych funduszy inwestycyjnych (akcji) na rynku polskim na dzień 21.11.2022 r. Są to fundusze PKO Technologii i Innowacji Globalny - GLOBAL, NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania, Skarbiec - Spółek Wzrostowych - GLOBAL, NN Akcji, PZU Akcji KRAKOWIAK, Santander Akcji Polskich.

foto poradca

Przykład jednorazowej inwestycji polega na zainwestowaniu 100 000 zł w fundusze akcyjne przez 30 lat. Stopa zwrotu jest stała - 8% rocznie. W tym modelu opłata za zarządzanie pobierana jest raz rocznie na koniec roku od wartości inwestycji zmodyfikowanej
o zysk. Opłata manipulacyjna za zaksięgowanie wpłaty jest pobrana na początku horyzontu inwestycyjnego od całkowitej zainwestowanej kwoty. Rzeczywista zainwestowana kwota jest zatem zmniejszona
o tę opłatę.

foto poradca

Przykład regularnej inwestycji polega na regularnej inwestycji
w wysokości 400 zł miesięcznie przez 30 lat. Osiągana stopa zwrotu jest stała - 8% rocznie. Każda miesięczna płatność jest zmniejszana o opłatę manipulacyjną za zaksięgowanie wpłaty.
Opłata za zarządzanie jest pobierana co miesiąc od całkowitej wartości konta, z wyłączeniem nowej miesięcznej płatności w wysokości jednej dwunastej opłaty rocznej. Zysk jest obliczany dla każdego miesiąca w formie odsetek złożonych.

foto poradca

W przypadku Finax opłata dystrybucyjna/za nabycie zawiera wszystkie koszty związane z przyjęciem płatności od klienta i nabyciem instrumentów finansowych. Opłaty dystrybucyjne/za nabycie w przypadku konkurencji są prostą średnią arytmetyczną tych opłat z czterech wyżej wymienionych produktów. W przypadku Finaxu opłaty te są pobierane tylko w przypadku regularnej inwestycji w wysokości 1%+VAT (20%) z wpłat niższych niż 1000 euro (lub równowartości w PLN).

foto poradca

Opłata bieżąca zawiera koszty zarządzania i administracji portfela przez polskiego zarządcę instrumentów finansowych (opłata bieżąca portfelem, administrację i utrzymywanie instrumentów finansowych) oraz koszty administracjii zarządzania każdym instrumentem finansowym, zwykle funduszami inwestycyjnymi (opłata menadżerska i administracyjna). Opłaty bieżące w przypadku konkurencji są średnią arytmetyczną tych opłat z pięciu wyżej wymienionych produktów. Koszt inwestycji w produkty Finax obejmuje opłatę za zarządzanie w wysokości 1% p.a. + VAT oraz opłaty bieżące i administrację w ramach funduszy ETF (średnio 0,2% p.a.), które stanowią portfel tych produktów.

Jednorazowa inwestycja w wysokości 100 000 zł
w portfel zlożony z akcji z rocznym zyskiem o wartości 8%

Opłata
dystrybucyjna/za nabycie 
bieżąca 
Finax
0%
1,4%
Tradycyjne fundusze inwestycyjne
4,25%
2,02%
Wynik inwestycji
10 lat
20 lat
30 lat
187 503 zł
351 572 zł
659 207 zł
157 642 zł
256 195 zł
416 363 zł

Regularne inwestycje w wysokości 400 zł miesięcznie
na rynkach akcji z 8% roczną stopą zwrotu

Opłata
dystrybucyjna/za nabycie 
bieżąca 
Finax
1,2%
1,4%
Tradycyjne fundusze inwestycyjne
4.25%
2,02%
Wynik inwestycji (depozyty za 30 lat 144 000 zł)
10 lat
20 lat
30 lat
66 624 zł
190 907 zł
424 153 zł
60 570 zł
158 736 zł
318 859 zł

Chcesz inwestować?

 • Inwestowanie jest już dostępne nie tylko dla bogatych.
 • Opłaty są czynnikiem decydującym o wyniku inwestycji.
 • Większość produktów inwestycyjnych oferowanych w Polsce pobiera niepotrzebnie wysokie opłaty.
 • Płać mniej, zarabiaj więcej.
 • Dowiedz się, jakie opłaty pobierają Twoje banki lub fundusze.
Chcę dowiedzieć się więcej

Stwórz plan inwestycyjny jeszcze dziś

Chcę inwestować zł miesięcznie.
Mój cel to oszczędzanie na emeryturę
 • oszczędzanie na emeryturę
 • oszczędzanie na przyszłość dzieci
 • stworzenie rezerwy finansowej
 • zakup nieruchomości
 • budowanie majątku
.
Chętnie Ci doradzimy!
Zaplanuj rozmowę
phone-icon