Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Rok neistoty a príležitostí: výkonnosť Finaxu a podielových fondov v 2023

Napriek mnohým dôvodom pre paniku dopadol minulý rok pre finančné trhy mimoriadne úspešne. Inflácia klesla, recesia neprišla a nastalo prudké zotavovanie. Ako z toho dokázali vyťažiť portfóliá Finaxu a ako podielové fondy? Nahliadnite do nášho pravidelného porovnania výkonností.

Šimon Pekar | Naše výsledky | 8. február 2024

Tento blog píšem krátko po tom, ako index S&P 500, ktorý tvorí základ väčšiny pasívnych portfólií (vrátane Inteligentného investovania), prekonal predchádzajúci rekord z januára 2022. Dosiahol tak nové historické maximum a zotavil sa z dvojročného poklesu.

Uplynulý rok z nášho pohľadu potvrdil všetky poučky o nástrahách špekulovania a snahy časovať trhy. Na jeho začiatku bolo málo dôvodov na optimizmus. Napriek prudkému rastu úrokov bola inflácia stále vysoká, kúsok za našimi hranicami zúrila vojna a ziskovosť najväčších svetových firiem klesala.

Počas roka prišlo mnoho ďalších dôvodov pre obavy. Na jar sme zažili 3 zo 4 najväčších bankových krachov v americkej histórií. Na jeseň vypukla vojna v Pásme Gazy a priniesla čerstvé obavy z drahých energií.

Ako sa počas takéhoto roka darilo trhom? Solídne rástli. Začalo to na jar ako rely koncentrovaná v technologických akciách, poháňaná všeobecným nadšením z umelej inteligencie. Gro rastu svetových trhov však prišlo v závere roka, kedy si investičný svet náhle uvedomil, že inflácia prudko spomalila bez vyvolania recesie a znižovanie úrokov môže byť na obzore.

Akciové trhy tak uzavreli rok výrazne vyššie, než väčšina ľudí čakala. V súlade s našimi očakávaniami sa začali zotavovať aj dlhopisy, ktorých indexy tiež uzavreli rok v zelených číslach.

Napriek tomuto výsledku sa však s psychikou investorov slušne pohrali. Dlhopisové indexy väčšinu roka strávili v stratách, náhly nárast prišiel až v závere roka. Akcie tiež začali v auguste na pár mesiacov klesať, len aby sa potom prudko otočili.

Trhové zotavenia majú dve zákerné vlastnosti. Často nastúpia práve v čase najväčšieho pesimizmu, kedy trhy nemajú veľké očakávania a je ich teda ľahšie príjemne prekvapiť. Okrem toho sú najväčšie výnosy často koncentrované do krátkeho obdobia, v našom prípade prišli najmä v novembri a decembri.

Pokiaľ z trhu vystúpite v nádeji, že návrat uskutočníte na lepších úrovniach, spravidla sa ich nedočkáte alebo ich nezachytíte. Potom vám poľahky utečú takéto silné mesiace rozhodujúce o celoročnom zisku a zbytočne prichádzate o peniaze.

Práve preto je dôležité, aby ste nasledovali poučky inteligentného investovania: vždy zostať zainvestovaní a medvedie trhy radšej využiť na dokúpenie cenných papierov v zľave (medvedí trh označuje negatívny trend finančných trhov, kedy sú aktíva predávané a pokles od vrcholu presiahol 20 %).

Gratulujeme, ak ste to v tomto medveďom trhu dokázali. Ak nie, nezúfajte. Počas života zažijete ešte mnoho období silného rastu, aj príležitostí v podobe medvedích trhov. Jednoducho rozumne peniaze zainvestujte, zostaňte trpezliví a neobzerajte sa za minulosťou.

Ako zvládli stratégie Finaxu a podielové fondy tento rok neistoty a príležitostí? Oplatil sa pasívny prístup? Zvládli niektoré podielové fondy správne načasovať zotavenie alebo trafiť víťazný sektor? Nižšie nájdete tradičné tabuľky s odpoveďami.

Pokiaľ vás výsledky porovnania presvedčia, že vo Finaxe bude vašim úsporám lepšie, neváhajte využiť našu zľavu za presun investície. Pokiaľ zdokumentujete presun svojej investície od konkurencie do Finaxu, polovicu presunutej sumy vám budeme riadiť dva roky zadarmo, vďaka čomu si odnesiete vyšší čistý výnos. Viac o zľave sa dozviete v tomto článku.

Upozornenie k uvádzaným dátam: Všetky údaje viažuce sa k vývoju portfólií Finax predstavujú skutočnú dosiahnutú výkonnosť vzorových portfólií. Spôsob počítania skutočnej výkonnosti sme popísali v článku Ako počítame skutočnú výkonnosť portfólií Finaxu? Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

Upozornenie k daňovej povinnosti: Daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa meniť. Príjmy z prevodu cenných papierov (§ 8 ods. 1 písm. e) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov) obchodovaných na regulovanom trhu po uplynutí jedného roka od ich nadobudnutia sú oslobodené od dane (§ 9 ods. 1 písm. k) Zákona 595/2003 Z.z.). Príjmy z predaja fondov ETF tvoriacich portfóliá Finaxu podmienky daňového oslobodenia spĺňajú, ak sú držané min. 1 rok a nie sú zahrnuté v obchodnom majetku daňovníka. Príjmy z vyplatenia (redemácie) podielových listov (§ 7 ods. 1 písm. g) Zákona 595/2003 Z.z.) sú predmetom dane. Režim zdaňovania portfólií Finaxu sa môže v budúcnosti zmeniť. V porovnaniach pracujeme s čistými výnosmi po zdanení pre slovenských daňových rezidentov podľa aktuálne platnej legislatívy a pri posudzovaní daňovej povinnosti z portfólií Finaxu nezohľadňujeme prípadný rebalansing v prechádzajúcom roku. Pre výpočet čistého výnosu podielových fondov (zdanenie príjmov z podielových fondov) používame 19 % sadzbu dane z príjmu. Príjmy z prevodu ETF držaných kratšie ako 1 rok sú predmetom dane.

Vývoj ETF

V grafe nižšie nájdete vývoj ETF, z ktorých sa skladajú portfóliá Inteligentného investovania. Pre jednoduchosť čítania sme zahrnuli len 3 najúspešnejšie a 3 najmenej úspešné pozície. Môžete však vidieť, že aj menej úspešné pozície skončili v zelených číslach.

Portfóliá pasívnych investorov tento rok potiahli najmä akcie amerických firiem a veľkých európskych firiem. Naopak, trochu viac sa trápili akcie firiem rozvíjajúcich sa trhov (ktoré sužovala ťažkopádna ekonomika Číny) a ETF sledujúce vývoj dlhopisov (ktoré v prvej polovici roka naďalej tlačilo dole zvyšovanie úrokov).

Všetky pozície Finaxu ukončili rok v zisku. Ako sme čakali, v zelených číslach skončili aj dlhopisy, hoci ich zotavovanie začalo až ku koncu roka. Už dlhšie sme poukazovali na to, že po spomalení inflácie a zastavení zvyšovania úrokov bude pre dlhopisy dobrá doba. Po dlhých rokoch majú atraktívne výnosy a podporiť ich môže aj prípadné znižovanie úrokov.

Dynamické stratégie

Porovnanie tradične zoradíme podľa rizikového ukazovateľa SRI. Spôsob jeho výpočtu určuje európsky regulátor a podielové fondy ho musia povinne zverejňovať vo svojich dokumentoch s kľúčovými informáciami.

SRI môže mať hodnotu od 1 do 7. Vyššie číslo znamená vyššie riziko v podobe kolísania hodnoty portfólia a hĺbky prípadných poklesov. Vo svete investovania platí, že čím vyššie je podstúpené riziko, tým vyšší by mal byť výnos investície. Každá tabuľka preto obsahuje fondy a stratégie Finaxu s rovnakou hodnotou SRI, teda s porovnateľným rizikom. Umožní vám to posúdiť, či dané portfólio poskytlo vzhľadom na podstúpené riziko adekvátny výnos.

V tejto tabuľke nájdete hodnoty SRI pre produkty Finaxu ku 31.12.2023:

Na úvod sa pozrieme na stratégie spadajúce do rizikovej kategórie SRI 4. Tieto portfóliá sú označované za dynamické, keďže investujú najmä do akcií a ich hodnota prudšie kolíše. Výmenou za to dosahujú na dlhých horizontoch vyššie očakávané zhodnotenie ako ich menej rizikové náprotivky.

Pohľad na výkonnosť za posledný rok ukazuje dôležitosť rozumného daňového nastavenia investícií. Fondom sa nedarilo zle, niektoré dosiahli pred zdanením o niečo vyššiu výkonnosť ako pasívne portfóliá Finaxu. Pre investora je však dôležitý finálny výnos, ktorý si môže ponechať po zdanení.

Zisk z predaja ETF fondov, z ktorých sú zložené portfóliá Finaxu, je pre slovenských daňových rezidentov po roku držania oslobodený od dane. Naopak, zárobok z podielových fondov musíte zdaniť.

Daňové oslobodenie (uplatnené po 3 rokoch držania) malo od roku 2024 pôvodne začať platiť aj pre podielové fondy. Nová vláda však túto novelu zákona zrušila. ETF fondy si teda daňovú výhodu zachovajú aj počas nasledujúceho roka. V porovnaniach pracujeme s min. 12-mesačnými obdobiami, pričom pri fondoch sú informácie o minulej výkonnosti uvádzanej na stránke fondov znížené o 19 % daň.

Z hľadiska výnosu po zdanení porazil Finax za rok 2023 iba jeden fond. Eurizon Fund Equity Innovation ťažil zo zamerania na americké technologické firmy, ktorým sa tento rok darilo najviac (napr. technologický index Nasdaq 100 zaznamenal v roku 2023 zisk takmer 54 %). Konkurencieschopný výnos dosiahol aj fond IAD Global Index. Pomohla mu prevaha rozvinutých krajín, ktoré výnosom porazili rozvíjajúce sa trhy. Jeho výsledok úsmevne poukazuje na výhody pasívneho investovania, keďže sa fond skladá najmä z ETF fondov kopírujúcich indexy týchto krajín.

Našu výkonnosť v minulom roku mierne brzdili slabnúci dolár a zaostávanie akcií v iných regiónoch voči USA. V dlhodobom horizonte sú však takto širšie rozložené portfóliá vhodnejšie. Menové zabezpečenie zbytočne predražuje investíciu, a tým znižuje jej dlhodobý výnos a širšia diverzifikácia zmierňuje kolísavosť hodnoty a umožňuje dosahovať výnosy v rôznych obdobiach.

Každý rok sa malej časti investorov podarí trafiť správny sektor či krajinu, vďaka čomu porazia portfólio držiace celý trh. Zopakovať úspešné stávky je však náročné a počas iných rokov môžu práve tieto sektory či krajiny pohorieť. Svojim klientom preto často hovoríme, že by sa pri hodnotení investície nemali pozerať len na jeden rok. Výpovednejšie sú dlhšie horizonty (náš robo-advisor napríklad klientom povolí dynamické portfóliá iba pri dlhodobom investovaní).

Vidíte, že na horizonte 3 a 5 rokov sa výhoda týchto dvoch fondov stráca. Ani jeden z nich napríklad nedokázal na týchto horizontoch poraziť 100 % akciové portfólio Finaxu (čo je férové porovnanie, keďže sa obidva fondy skladajú z akciových investícií). Výnosom za posledných 5 rokov dokázal spomedzi fondov Finaxu konkurovať iba Amundi Funds Pioneer Global Equity, ktorý sme už v minulom porovnaní chválili.

Ako každý rok, pozrieme sa aj na výsledky fondov vo vyššej rizikovej kategórii SRI 5. Tieto fondy sú rizikovejšie ako stratégie Finaxu, teda zažívajú prudšie výkyvy. Výmenou za to sa snažia generovať výnos nad úrovňou trhu, napríklad vyberaním konkrétnych firiem, sektorov či krajín. Keďže sú tieto stratégie rizikovejšie ako celá ponuka Finaxu, porovnáme ich s najdynamickejším portfóliom 100/0.

Fond maximalizovaných výnosov od AM SLSP dokázal tento rok vygenerovať atraktívny nadvýnos. Ťažil zo zamerania na americké akcie, ktoré zaznamenali lepšiu výkonnosť ako širší trh.

Opäť sa však netreba nechať uniesť výkonnosťou jedného roka a pozrieť sa na dlhšie obdobie. Za obdobia posledných 3 a 5 rokov tento fond napriek vyššiemu riziku nedokázal Finax poraziť. V portfóliu 100/0 by ste tak dosahovali trošku vyššie čisté zhodnotenie pri miernejších výkyvoch hodnoty.

Investujte ako profesionál 

S nízkymi poplatkami, bez emócií a bez daní.

Pred otvorením účtu si prečítajte predobchodné informácie.

Z hľadiska 3 rokov vyzerá zaujímavo Akciové portfólio od Eurizonu. Uvidíme, či sa mu podarí výhodu udržať aj počas dlhšieho obdobia.

Vyvážené stratégie

Riziková kategória SRI 3 zväčša zahŕňa portfóliá obsahujúce kombinácie akciových, dlhopisových a alternatívnych investícií. Keďže však v poslednej dobe zažíval dlhopisový trh kvôli razantnému zvyšovaniu úrokov najprudšie výkyvy za generáciu, spadli do tejto kategórie aj všetky stratégie s výraznejším zastúpením dlhopisov a viacero dlhopisových podielových fondov.

Aby tabuľka nebola príliš dlhá a dala sa jednoducho prečítať, preskočili sme niektoré portfóliá Finaxu. Vždy sme však ponechali o stupeň dynamickejšiu a konzervatívnejšiu stratégiu, výsledok vynechaných portfólií leží zhruba v polovici medzi nimi. Napríklad portfólio 60/40 dosahuje približne priemer výnosov stratégií 70/30 a 50/50.

Všimnite si, že aj stratégie s prevahou dlhopisov skončili tento rok v pekných zelených číslach. Už v minulom porovnaní sme poukazovali na to, že ak inflácia spomalí a centrálne banky zastavia zvyšovanie úrokov, dlhopisový trh môže byť mimoriadne zaujímavý.

Jasným víťazom v tejto kategórií je portfólio 70/30 od Finaxu, ktoré fondy porazilo na všetkých sledovaných horizontoch. Zvyšným stratégiám Finaxu dokázali fondy pekne konkurovať. Na dlhšom 5-ročnom horizonte však dokázal portfóliá so zastúpením akcií od 50 % vyššie poraziť iba Eurizon Manager Selection Fund – MS 70 R. Ak teda máte záujem o zmiešanú investíciu, Finax je ideálnou destináciou.

Dlhopisové portfóliá Finaxu sa za posledné roky kvôli zvyšovaniu úrokov trápili. Viacero fondov ich dokázalo aj na dlhších horizontoch poraziť (hoci môžete vidieť, že niekoľko z nich sa tiež nevyhlo stratám na 5-ročnom horizonte).

Dôvodom pre pokles bola najmä relatívne dlhá doba splatnosti dlhopisov zaradených v portfóliách Finaxu. Dlhšie splatnosti zvyšujú citlivosť cien dlhopisov na zmeny úrokov. Pokiaľ úroky rastú, dlhopisy s dlhšou splatnosťou prudšie padnú. Fondy si zvládli splatnosť dlhopisov počas rastu úrokov lepšie prispôsobiť.

Platí to však aj naopak. Pokiaľ úroky začnú klesať, dlhšie splatnosti zabezpečia prudší rast. Nie je preto dôvod tieto stratégie zatracovať, za najbližšie roky môžu ponúkať zaujímavú príležitosť. 

Konzervatívne stratégie

V roku 2023 Finax významne upravil svoju ponuku produktov na krátkodobé investovanie. V lete sme predstavili náš najkonzervatívnejší produkt Bystrý vklad, ktorý je alternatívou k sporiacim alebo termínovaným účtom. Jeho výkonnosť odráža krátkodobé úroky v ekonomike, ktoré počas roka narástli na dlho nevídané úrovne.

V novembri sme zas ohlásili zmenu zloženia Inteligentnej peňaženky. Skrátili sme v nej splatnosť dlhopisov a pridali ETF kopírujúce sadzby centrálnej banky. Pôvodná dlhšia splatnosť dlhopisov spôsobovala prílišnú citlivosť na zmeny úrokov. Prudký rast úrokov ju teda dostal do straty. Nová stratégia toto riziko výrazne znížila, pričom zároveň zvýšila súčasný výnos Peňaženky.

Úvodné výsledky naznačujú, že sú tieto produkty správne nastavené. Za posledných pár mesiacov obe portfóliá vytrvalo rástli, pričom Peňaženka dosiahla trochu vyšší výnos (odrážajúci jej vyššie riziko oproti Bystrému vkladu). Veríme, že výsledky z úvodných mesiacov zopakujú aj na dlhších horizontoch.

Európsky dôchodok (PEPP)

Výkonnostiam Európskeho dôchodku sme už venovali samostatný blog k výročiu spustenia týchto portfólií. Výsledky za rok 2023 potvrdzujú, že sa na dôchodok oplatí sporiť v akciových portfóliách.

Portfóliá PEPPu dosiahli napriek identickému zloženiu vyššie zhodnotenie ako Inteligentné investovanie, keďže majú znížený poplatok za správu: iba 0,72 % vrátane DPH ročne. Výmenou za túto výhodu si však môžete úspory vytiahnuť až v dôchodkovom veku.

Krásnu výkonnosť dosiahlo aj výplatné portfólio, v ktorom budete mať úspory uložené počas čerpania dôchodkového príjmu. Dlho sme zástancami toho, aby ľudia ponechali svoje úspory zainvestované v zmiešanom portfóliu aj počas pravidelných výberov. Keďže si mnohí z nás požijú na dôchodku dlhšie ako 10 rokov, „spodnú“ časť úspor budeme čerpať až o dlhé roky a môžeme si dovoliť vysedieť aj dočasné trhové poklesy.

Odmenou za takýto prístup je zhodnotenie úspor aj počas dôchodku, vďaka čomu z nich získate vyšší príjem alebo zanecháte väčšie dedičstvo. Dvojciferný ročný výnos výplatného portfólia PEPPu je toho jasným dôkazom.

Ak si chcete sporiť v Európskom dôchodku, prečítajte si jeho produktovú podstránku, na ktorej si môžete otvoriť účet. Pokiaľ ste zamestnávateľ a máte záujem ponúkať príspevky do PEPPu ako benefit, naplánujte si s nami stretnutie cez tlačidlo nižšie. Radi vám objasníme ďalšie detaily.

Naplánujte si 15-minútový hovor zdarma

Pomôžeme Vám začať a dozvedieť sa viac o Finaxe.

Šimon Pekar
Šimon Pekar
Analyst
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon