Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Nesnažte sa načasovať trhy, zarobíte menej

Dennodenne sme svedkami márnej snahy investorov načasovať svoju investíciu. Mnoho ľudí ju roky odkladá v naivnej nádeji výhodnejšieho nákupu. Ide však o zbytočnú snahu, ktorá ich pripravuje o zárobky. V konečnom dôsledku tí, čo sa boja a špekulujú, svoj majetok znehodnocujú.

Radoslav Kasík | Škola investovania | 7. júl 2023

Každému z vás, ktorí investujete alebo zamýšľate finančný majetok umiestniť efektívnejšie, často hlavou behajú myšlienky, či je práve teraz ten správny čas. Platí to najmä v obdobiach, kedy sa trh začína zotavovať z poklesov a mnohí neveria, že je situácia dosť dobrá na to, aby akcie ešte nenašli nové dná. Veľa ľudí preto počas posledného roka odkladalo investovanie.

Výnimkou nie sme ani my. Tiež občas rozmýšľame, kedy by bolo na trh najvhodnejšie umiestňovať gro svojich úspor. Roky skúseností na finančných trhoch nás však naučili, že je to márna snaha.

Ľudia sa mylne snažia svoju investíciu načasovať. Začínajúci investori chcú všemožne nájsť dno a vrchol trhov, a tým zarobiť čo najviac. Táto predstava je síce pekná, naoko logická a bolo by perfektné vedieť takto riadiť svoj finančný majetok. V skutočnosti je to ale „boj s veternými mlynmi“.

„Oveľa viac peňazí investori stratili pripravovaním sa na korekcie alebo predvídaním korekcií ako v samotných korekciách.“  Peter Lynch

Peter Lynch je legendárny manažér, ktorý riadil historicky najúspešnejší podielový fond Magellan v spoločnosti Fidelity Investments. Lynch bol skutočne jedným z milióna. Počas jeho vedenia fond zarobil v priemere 29% ročne, viac ako dvojnásobok výkonnosti indexu S&P 500.

Nikto nedokáže predvídať vývoj trhov 

Predpokladom úspešného investovania je vštepiť si toto základné pravidlo do mysle. Inak budete večne so svojimi investíciami nespokojní a nedajú vám spávať. A v konečnom dôsledku nezarobíte taký výnos, aký vám trhy ponúkajú.

Myslieť si opak je veľkou chybou. Existuje niekoľko dôvodov tejto nepopierateľnej skutočnosti. V prvom rade sú to naše prirodzené vlastnosti a emócie. Ďalšími faktormi sú nedostatok informácií alebo neschopnosť človeka obsiahnuť ich obrovské kvantá.

V neposlednom rade je príčinou samotná živelnosť ekonomiky a spoločnosti. Tak, ako v ľudskej psychike, ani v ekonomike neplatia stále vzťahy, kedy jedna akcia vždy vyvolá konkrétnu reakciu.

Prehnané sebavedomie a strach zo strát sú emócie, ktoré dominujú mysliam väčšiny investorov, najmä začínajúcich. Ide o tzv. kognitívne obmedzenia mysle, ktoré sú najväčším nepriateľom úspešného investovania.

Tieto faktory slabšej výkonnosti aktívnej správy investícií popisujú početné štúdie z oblasti behaviorálnej ekonómie a financií, ktoré sa nepozerajú na ekonómiu ako na exaktnú alebo racionálnu vedu, ale ako na odvetvie ovplyvňované subjektívnym ľudským rozhodovaním na základe psychologických motívov.

V praxi to potom vyzerá tak, že 98% aktívne riadených podielových fondov denominovaných v eurách a zameraných na globálne akcie neprekonalo za 10 rokov ukončených k decembru 2022 výkonnosťou svetový akciový index S&P Global 1200 Index.

A to ide o fondy riadené profesionálnymi manažérmi, ktorí celú kariéru strávili na finančných trhoch. Disponujú neobmedzeným prístupom k informáciám, výkonnými analytickými nástrojmi a podporným tímom.

Stiahnite si Finax appku pre inteligentných investorov do svojho telefónu.


Najlepším dôkazom ľudskej neschopnosti predvídať vývoj trhov bola samotná finančná kríza v roku 2008. Drvivá väčšina fondov ju nedokázala zachytiť. Straty profesionálnych manažérov boli spravidla dokonca väčšie ako samotného trhu. Ešte horšie je, že väčšina z nich následne zameškala nástup býčieho trhu (rastu) a asi nikto z nich nepredpokladal ani jeho uplynulý rozmer.

Priemerný podielový fond v USA investujúci do veľkých amerických spoločností dosiahol ku koncu roka 2015 ročný výnos na úrovni 8,2%. Priemerný investor v tomto type fondu za rovnaké obdobie dosiahol ročný výnos len 4,7%. Kde sa stratilo chýbajúcich 3,5%? V snahe riadiť a časovať investície.

Podobne to fungovalo aj pri poslednom medveďom trhu. V prieskume Bloombergu na začiatku roka 2023 70% investorov predpokladalo, že akcie ešte nájdu v tomto roku nové dno. V skutočnosti index S&P 500 počas prvých 6 mesiacov stúpol o 15%, čo je jeho druhý najlepší prvý polrok za 23 rokov. Dnes už prieskumy ukazujú oveľa optimistickejšiu náladu medzi investormi.

Znamená to, že akciový trh nemôže v druhej polovici roka znova poklesnúť? Rozhodne nie, stať sa môže čokoľvek. Kľúčovou lekciou je, že očakávania investorov naháňajú trh, ktorý je vždy o krok pred nimi. Kvôli tomu často prichádzajú o výnosy.

Čo vás odlišuje od ostatných ľudí? Prečo by ste zrovna vy mali byť ten vyvolený, ktorý na rozdiel od 99% ľudí pred vami dokáže správne načasovať investície, keď to nevedia ďaleko fundovanejší?

Pasívne investovanie

V USA viacerí ekonómovia vypracovali štúdie, ktoré sa venovali vzťahu medzi správaním investora a ním dosahovanými výsledkami. Všetky potvrdili, že aktívnejší investori dlhodobo dosahujú nižšie zhodnotenie ako trhové výnosy. Okrem chybných rozhodnutí za tým stoja aj vyššie náklady aktívnej správy investícií.

Dokonca tento vzťah platí aj pre investorov, ktorí častejšie navštevujú svoj účet s cieľom pravidelne kontrolovať stav investícií. Pri každej návšteve totižto vzniká pohnútka do investícií zasiahnuť.

Nesnažte sa načasovať trhy, zarobíte menej | Finax.sk

Tento rozdiel vo výsledkoch medzi trhom a aktívnym investorom označil známy finančný autor a ilustrátor Carl Richards pojmom „behavior gap", ktorý sa následne vo financiách udomácnil a voľne sa dá preložiť ako strata spôsobená správaním.

Uvedené výskumy vyčíslili túto stratu investorov v dôsledku častých a zbytočných rozhodnutí v rozmedzí od -1,17% až -4,3% ročne voči dosiahnutému zhodnoteniu trhov (indexov).

Nesnažte sa načasovať trhy, zarobíte menej | Finax.sk

Z týchto štúdií sme vo Finaxe vychádzali pri tvorbe Inteligentného investovania a rozhodli sme sa prísť s pasívnym investovaním. Práve eliminácia ľudského rozhodovania a automatizácia pri investovaní vedie k zníženiu rizika a nákladov, čo sú spolu s dlhodobým horizontom kľúčové faktory úspešnej investície.

Rovnako tieto výskumy jednoznačne potvrdzujú, že snaha o časovanie trhov vedie dlhodobo k horším výsledkom a je preto zbytočná.

Horizont, správna alokácia a algoritmus robo-advisora

„Pre úspešnú investíciu je dôležitý čas v trhu, nie načasovanie trhu.“


Dôležitejšími a ovplyvniteľnými faktormi určujúcimi úspešnosť investície sú investičný horizont, jemu prispôsobená správna alokácia (zloženie investície), diverzifikácia (rozloženie rizika) a pravidelný rebalansing.

Namiesto snahy o načasovanie nákupu venujte radšej pozornosť týmto parametrom investície. My vo Finaxe poznáme ich význam, a preto pri výbere investície kladieme hlavný dôraz na tieto faktory.

Každý potenciálny inteligentný investor na začiatku svojej registrácie vo Finaxe prejde otázkami o zamýšľanej investícii a svojom rizikovom profile. Na základe odpovedí algoritmus robo-advisora zvolí investorovi vhodné portfólio presne napasované na jeho rizikový profil.

Pokiaľ ste opatrný človek, ktorý sa bojí poklesu investície, dostanete konzervatívnejšiu stratégiu s väčším podielom dlhopisov. Výkyvy takého portfólia sú podstatne menšie ako pri stratégiách s väčším zastúpením akcií.

Výber konkrétneho portfólia je ďalej podriadený zamýšľanej dobe trvania investície. Algoritmus je naprogramovaný tak, aby ste s najväčšou pravdepodobnosťou dosiahli kladnú výkonnosť na vami zadanom investičnom horizonte podľa historických štatistík portfólií Inteligentného investovania.

Trhové riziko – riziko, o ktoré sa vždy postaral čas

Trhové riziko hovorí o neistote dosiahnutia výnosu. Zjednodušene povedané, pod trhovým rizikom chápeme práve pokles hodnoty investície, ktorého sa väčšina z nás obáva. Kvôli nemu odkladáte svoje investície a zbytočne nezarábate.

Trhové riziko klesá ruka v ruke s časom, ako potvrdzujú údaje v tabuľke nižšie. Predlžujúci sa horizont trhové riziko postupne eliminuje až k nule, ako si môžete prečítať v tomto článku.

Nesnažte sa načasovať trhy, zarobíte menej | Finax.sk

Upozornenie k uvádzaným dátam: Údaje viažuce sa k vývoju portfólií Finax za obdobie 28.2.2018-30.6.2023 sú reálne výkonnosti portfólií Finaxu. Údaje viažuce sa k vývoju portfólií Finax na obdobie 31.12.1987-28.2.2018 sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

Čím viac času necháte svoj majetok pracovať, tým menšiu šancu straty máte. Rovnako vaše výnosy rastú s pribúdajúcimi rokmi rýchlejšie vďaka zloženému úročeniu.

Priemerný investičný horizont aktívnych účtov vo Finaxe, ktorý si naši slovenskí klienti zadali pri ich otváraní, je takmer 18,5 roka, čo veľmi chválime. Z tohto hľadiska sú výkyvy trhov absolútne zanedbateľné a pri tomto horizonte sa naši klienti nemajú čoho obávať.

Kedy je ideálny čas začať investovať?

Pravidlá úspešnej investície sme vám odhalili na tejto stránke. Rady, ako sa správať na klesajúcich trhoch sme ponúkli v tomto článku. Dnes ich dopĺňame o odporúčania, kedy a ako začať investovať, čo využijú najmä ľudia váhajúci a premýšľajúci nad investíciami.

Buďte aktívni tam, kde to má zmysel – v zarábaní a šetrení peňazí. Čo sa investovania týka, najlepšie spravíte, keď budete ignorovať tak svoje vlastné emócie a názory na smerovanie finančných trhov, ako aj rady a pomoc „profesionálov“.

V prvom rade nešpekulujte nad investičnými nástrojmi. Základným kameňom budovania majetku je pasívne indexové investovanie (fondy ETF). Všetko ostatné je zložitejšie, riskantnejšie, drahšie a v konečnom dôsledku aj menej výnosné. Kým nemáte v portfóliu indexy, iným nástrojom nevenujte ani sekundu vašej pozornosti.

Nechajte vaše peniaze zarábať 

Vyskúšajte lacné pasívne investovanie bez daní.

Pokiaľ máte dostatočne dlhý investičný horizont, neváhajte nad investíciou a nesnažte sa ju načasovať. Ako sme si ukázali, nepodarí sa vám to.

Ak ho nemáte, čo najskôr si vo vašom rozpočte nájdite peniaze, ktoré dokážete zaviazať na dlhé roky. Jedine dlhodobo investované prostriedky vám dokážu generovať zaujímavé výnosy, plodiť ďalšie peniaze a zvyšovať hodnotu vášho majetku. Pokiaľ je toto pre vás neprekonateľná bariéra, váš majetok neporastie.

Pokiaľ máte krátkodobé úspory, ktoré nedokážete zaviazať na dlhú dobu, môžete sa obzrieť po fixne úročených nástrojoch s nižším rizikom a výnosom. Vo Finaxe sme napríklad nedávno predstavili novinku Bystrý vklad, ktorý je naviazaný na úrok nastavovaný Európskou centrálnou bankou. Nezabúdajte však, že gro majetku vybudujete dlhodobým investovaním.

Začnite čo najskôr. Jedine tak sa dostanete do investovania. Spravte z neho bežnú súčasť vášho života. Len skúsenosťami pochopíte zákonitosti investovania a fungovanie trhov.

Majte dostatočnú likvidnú finančnú rezervu. Neodkladajte investície, ale využívajte poklesy na dokupovanie a priemerovanie nákupných cien.

Teraz sa zamyslite, ako dlho už uvažujete nad investovaním. Kedy vás prvýkrát napadla myšlienka odkladať peniaze bokom a niekde investovať? Vždy ste si ale našli nejakú výhovorku, nemám pravdu?

Bolo to pred 3 rokmi, kedy ste boli počas pandémie Covidu presvedčení, že trhy pôjdu ešte nižšie a nemôžu sa prudko zotaviť? Hoci sme medzitým zažili rok medvedieho trhu, stále ste prišli o zhodnotenie 37% (11,07% ročne, rátame so skutočným výnosom portfólia 100/0).

Bolo to počas dozvukov európskej dlhovej krízy pred 10 rokmi? Dnes by ste mali 2,5-násobok vašich peňazí (zhodnotenie 249%, 8,7% ročne, rátame s kombináciou skutočného a modelovaného výnosu portfólia 100/0).

Ak chcete zhodnotiť váš majetok, zabudnite na snahu o časovanie trhov. Prestaňte váhať a začnite investovať.

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon