Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Ako sa správať pri poklese trhov?

Po dlhšom období pokoja a silného rastu akciové trhy v tomto roku zaznamenávajú negatívny vývoj. Prinášame vám odporúčania, ako sa správať počas výkyvov na finančných trhoch, aby ste cestu za vašimi finančnými cieľmi dotiahli do úspešného konca.

Radoslav Kasík | Škola investovania | 2. február 2022

Negatívne články vyvolávajúce strach a senzáciu, boli, sú a vždy budú klikanejšie ako nadpisy článkov vyvolávajúce pozitívne emócie. Viacerých investorov tieto články mohli znervózniť a zneistiť. Ľudí rozmýšľajúcich o efektívnejšom uložení svojich úspor odrádzajú od investovania a vedú k odkladaniu dôležitých rozhodnutí. 

Keď sa však na titulky pozrieme z opačnej strany, pokojne by mohli hlásať „Výnimočné nákupné príležitosti na burze." Ako teda vnímať poklesy trhov a čo majú investori v takýchto situáciách robiť?

Nákupná príležitosť, rezerva a pravidelnosť v investovaní

Každý správny investor sa na akýkoľvek pokles trhov díva ako na príležitosť. Kto z nás nerád nakupuje veci lacnejšie? Ak sa nejaký čas pripravujete na nákup drahšej veci alebo služby, máte vyhliadnutú dovolenku alebo nové auto a zrazu sa objaví v zľavnenej cene, pravdepodobne ju využijete.

S finančnými trhmi to nie je inak. Ešte predtým, ako začne človek investovať, mal by si vybudovať finančnú rezervu. Finančná rezerva vo výške niekoľkých mesačných príjmov neslúži len na krytie výpadkov príjmu, ale práve aj na príležitosti, ktoré život ponúka vrátane finančných a investičných.

Naplánujte si 15-minútový hovor zdarma

Pomôžeme Vám začať a dozvedieť sa viac o Finaxe.


Jednoduchým riešením pre využívanie poklesov trhov na dobré nákupy je pravidelná menšia mesačná investícia. Nemusíte mrhať váš čas, sledovať trhy, váhať, kedy investovať, hromadiť a presúvať prostriedky a nakupovať.

Jednoducho si nastavte trvalý príkaz a budete mať vždy zaručené, že nakúpite za dobré ceny pri poklese trhov. Finančná disciplína je veľmi náročná aj pre zodpovedných ľudí a práve pravidelnosť investovania ju poľahky zabezpečuje.

Väčšina našich súčasných klientov sú pravidelní investori. V ich prípade by mala byť korekcia trhov v úvode sporenia vítanou udalosťou. Prvé vklady sú zhodnocované najdlhšie. Pokiaľ trhy poklesnú na začiatku sporenia, investori majú zaručené, že ich prvé nákupy, ktoré sú pre budúci výsledok najdôležitejšie, budú lacné, a teda výhodné.

Nasledujúci graf ilustruje vývoj jednorazovej investície 10 tis. eur na 15 rokov od mája v roku 2003 do mája 2018 a investičného sporenia 100 eur mesačne počas rovnakej doby do portfólia Finax 100/0. Jasne z neho vidieť, že výkyvy sporenia sú menšie vďaka pravidelnému nákupu fondov.

Upozornenie: Všetky údaje viažuce sa k historickému vývoju portfólií Finax sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

Jednorazova vs pravidelná investícia | Finax.sk

Podstatou investovania je zložené úročenie

Konečné zhodnotenie jednorazovej investície napriek krátkodobému poklesu hodnoty o viac ako 50% v roku 2008 je však nakoniec väčšie ako pri pravidelnej investícii. Výnos jednorazovej investície predstavuje 264% (vklad 10 tis. eur, konečná hodnota 36 446 eur), kým zhodnotenie pravidelnej investície činí len 103% (vklady 18 tis. eur a konečná hodnota 36 496 eur).

Dôvodom je fakt, že tieto peniaze pracovali dlhšiu dobu. Pri pravidelnej investícii necháte rovnaký čas pracovať len sumu 100 eur (prvý vklad). Zázrak zvaný zložené úročenie má väčší priestor na prejavenie sa pri jednorazovej investícii ako pri pravidelnej.

Graf potvrdzuje aj význam investičného horizontu pre výsledok investovania. Doba investovania je dôležitejšia ako snaha predpovedať korekciu trhov.


Aká je pravdepodobnosť krachu?

Odpoveď na túto otázku nepozná nik.

Média a analytici volajúci po novej kríze svoje očakávania opierajú o takmer 13-ročný nepretržitý rast trhov, viaceré problémy v ekonomike ako extrémna inflácia a rastúce úrokové sadzby, či o geopolitické riziká a sťahovanie likvidity centrálnymi bankami. 

No štatistiky nehovoria príliš v ich prospech. V modernej histórii trhov siahajúcej takmer sto rokov do minulosti sme boli svedkami len piatich prepadov akciových trhov väčších ako 40% (krach).

People

Zvýšte svoje finančné vzdelanie

Finax webináre na vždy zaujímavé témy


Za korekciu na akciových trhoch považujeme pokles väčší ako 10%. Historicky sa objaví v priemere každých 11 mesiacov. Pokles väčší ako 20% označujeme za medvedí trh. Ten sa zvykne objaviť v priemere raz za 4 roky a po dvoch rokoch sa znova na trhoch objavil práve teraz.

Čo tým chceme povedať?

Pravdepodobnosť, že pokles trhov je len korekciou alebo menším medvedím trhom je v priemere asi 22-násobne väčšia ako krachu. Trafiť veľký prepad trhov je nemožné.

Pokiaľ sa budete snažiť predvídať korekcie a budete svoje investície v obavách z poklesu predávať, máte mnohonásobne väčšiu šancu, že zameškáte rast. Skôr sa stane, že trhy narastú bez vás, ako klesnú s vami. 

Tento fakt sme prízvukovali v roku 2018, aj v roku 2020. Drvivá väčšina klientov, ktorí napriek tomu z trhu vyskočili, pochybili a stratili. Nezachytili dno a do investícií sa vracali za vyššie ceny, ako predávali v obavách pred potenciálnym poklesom, alebo sa do nich vôbec nevrátili a dodnes prichádzajú o uplynulé výnosy trhov. 

Inak povedané, neinvestovaním máte väčšie šance prerobiť ako investovaním. Pravdepodobnosť ušlého zisku je násobne väčšia ako realizovanej straty. Zarábajú len zainvestované peniaze. Peniaze v hotovosti každý rok strácajú vplyvom inflácie, čiže s istotu v tomto prípade generujú stratu. 

Krach prichádza, keď sa nečaká

Ďalším zaujímavým pravidlom finančných trhov, ktoré nás naučili naše skúsenosti, je fakt, že väčšina na trhu sa spravidla mýli. K veľkým pohybom trhov dochádza, keď sa nepredpokladajú. Trhy fungujú na očakávaniach a práve ich nenaplnenie spôsobuje šok.

Dnes veľa účastníkov trhu očakáva pokračujúci pokles. Zabezpečujú svoje portfóliá, znižujú expozíciu a nakupujú rôznu ochranu voči prepadom. Aktuálne teda nie je na trhu veľký priestor na šok.

Každému veľkému výpredaju predchádza slepá dôvera a bezbrehý optimizmus, ktoré poskytujú priestor negatívnym prekvapeniam. Tie na trhu a v ekonomike nebadáme. Práve naopak. Z investorov cítime skôr opatrnosť a obavy. Tie sú spravidla korením rastu.

Investujte ako profesionál 

S nízkymi poplatkami, bez emócií a bez daní.


Medvedie trhy sú prirodzený jav investovania ako ranná rosa na jeseň. Krátkodobé poklesy dokonca svedčia o sile trhu a jeho zdraví. Nepretržitý kontinuálny rast je nebezpečný, lebo zaváňa spomínanou eufóriou a rizikom nepríjemných prekvapení.

Čo teda robiť v čase poklesu?

Vo Finaxe preferujeme pasívne investovanie a chceme sa vyhýbať predvídaniu trhov. K tomuto prístupu nás doviedli naše skúsenosti. Snaha predvídať trhy, časovať ich a aktívne riadiť investície spravidla nevedie k lepším výsledkom a je zbytočne drahá.

Pre výsledok investície sú dôležitejšie nasledovné faktory:

Čo odporúčame robiť pri poklese trhov, aby ste boli spokojný a zarobili čo najviac:

  • nič,
  • ak ste ešte nezačali investovať, čo najskôr začnite,
  • postupne investovať ďalšie peniaze,
  • dodržať investičný horizont,
  • nesledovať vývoj investícií často,
  • radšej sa venovať práci, rodine a záľubám,
  • premýšľať, kde uvoľniť peniaze, ktoré by ste mohli zainvestovať,
  • sústrediť sa na rodinný rozpočet a úspory v ňom, keďže inflácia z neho nekompromisne odjedá,
  • zamyslite sa, ako môžete zvýšiť vaše príjmy,
  • byť pokojný, lebo viete, že vaše úspory sú dobre uložené.

Nakoniec, pred ďalšou krízou vás najlepšie ochránia len a len úspory a dostatočne veľký majetok. Čiže pokiaľ chcete byť pripravený na ďalšiu krízu, začnite čo najskôr šetriť, budovať rezervu a investovať. Ľahšie ju zvládnete s majetkom na účtoch ako s prázdnou peňaženkou. Pripravení nie sú prekvapení.

Daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti meniť.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon