Finax Blog

Informace, které Vám pomohou ke správnému investování.

První výsledky renty – získejte z vašeho majetku maximum

Na příkladu skutečného účtu našeho klienta využívajícího služby Inteligentní renty vám ukážeme, jak tento produkt funguje. Odhalíme vám, zda se naše očekávání ohledně renty naplňují a jaký byl dosavadní vývoj výplatního portfolia. Zjistěte, co vám renta nabízí a jak ji může využít každý, kdo si vybudoval dostatečný majetek nebo cílí na finanční nezávislost a připravuje se na důchod.

Radoslav Kasík | Výsledky Finaxu | 4. října 2021

Finax je od svého vzniku průkopníkem ve správě majetku. Během naší existence jsme na trh stihli přinést několik unikátních novinek.

Z nich zmíním například zpopularizování a zpřístupnění pasivního investování přes fondy ETF široké veřejnosti, představení jednoho z prvních robo-advisorů ve střední Evropě, první biometrické ověření totožnosti(nemáme odkaz) na poli investic, několik unikátních vzdělávacích formátů a jiné.

Mezi inovacemi z dílny Finaxu najdeme i výplatní portfolio Inteligentní renta.

Středoevropané teprve objevují kouzlo investování. Z tohoto titulu se většina investorů nachází ve fázi budování majetku. Počet rentiérů je v regionu V4 stále nízký ve srovnání se západními zeměmi.

Co je Inteligentní renta?

Finax nenabízí skvělé řešení jen pro akumulování bohatství, ale už dnes v našich službách najdete také unikátní produkt pro druhou fázi investičního cyklu každého člověka – užívání vybudovaného majetku.

K tomu právě slouží produkt Inteligentní renta, která zajišťuje efektivní postupné čerpání vybudovaného majetku při jeho pokračujícím zhodnocování. Renta generuje z majetku příjem, který má sloužit k pokrytí životních nákladů vás nebo vašich rodinných příslušníků.

Inteligentní renta je investiční řešení, které každý měsíc vyplatí klientovi nastavenou částku, část portfolia. Její výhody oproti jiným rentiérským alternativám spočívají hlavně ve:

  • vyšším dlouhodobém výnosu,
  • přesně nastaveném riziku a široce rozloženému portfoliu (diverzifikovaném, sníženém riziku),
  • nízkých nákladech,
  • daňovém osvobození po 3 letech pro české daňové rezidenty,
  • nulové potřebě péče nebo administrativy ze strany samotného rentiéra,
  • přesném nastavení výplatního plánu podle preferencí rentiéra z pohledu budoucího vyčerpání nebo zachování majetku, určení maximálního možného výběru, vypínání výplaty při nepříznivém tržním vývoji apod.

Renta je produkt určený lidem, kteří mají svůj aktivní pracovní život za sebou a negenerují už příjmy z podnikání nebo zaměstnání, ale mají vybudovaný majetek, ze kterého chtějí v další fázi života žít a pobírat tzv. pasivní příjem.

Finax spustil Inteligentní rentu ke konci podzimu roku 2019 čili dnes už má za sebou 1,5letou historii. Stejné zkušenosti mají s rentou naši klienti.

Právě na příkladu skutečného klienta se podíváme, jak renta funguje a zda byla dosud schopna dodat, co jsme slibovali a co nám ukázaly historické modely. Zároveň vám na konkrétním reálném příkladu ukážeme, o co v rentě jde, co je jejím cílem a čeho s ní lze dosáhnout.

Právě rentiérské portfolio by mělo být konečným cílem každého investora, který si buduje majetek nebo se připravuje na důchod čili toto téma se dotýká všech inteligentních investorů.

Příklad nejstaršího klienta v portfoliu Inteligentní renty

První klient si otevřel účet Inteligentní renty krátce po jejím spuštění v listopadu roku 2019. Rentu si přál vyplácet hned od začátku, akorát kvůli daňovým aspektům posunul první výplatu na leden roku 2020.

Klient si zvolil portfolio 50 % akcie a 50 % dluhopisy (algoritmus mu podle investičního profilu maximálně povolil portfolio 60/40). Na účet vložil 50 tisíc eur. Na úvod si nastavil pravidelnou rentu 169 eur měsíčně vyplácenou po dobu 45 let, což představuje roční výběr 4,06 % vložené investice.

Renta umožňuje několik kombinací automatického nastavení podle preferencí investora. V tomto případě klientovi nevadí na konci horizontu mít menší zbytkovou hodnotu účtu oproti vkladu a přeje si při výraznějším poklesu akciových trhů dočasně snížit výšku vyplácené renty.

Následující graf znázorňuje vývoj hodnoty rentiérského účtu tohoto klienta od konce listopadu roku 2019 do 10. května 2021 a výšku pravidelných výplat.

Z grafu je zřetelné i zmíněné snížení pasivního příjmu z portfolia o čtvrtinu v důsledku poklesu akciové složky v březnu minulého roku. Renta se po zmírnění ztráty akciové složky vrátila na původní úroveň 169 eur hned v následujícím měsíci po jejím snížení.

Upozornění: Minulé výsledky nejsou zárukou budoucích výnosů a výsledkem vaší investice může být i ztráta. Informujte se, jaká rizika podstupujete při investování. Portfolio klienta, na jehož příkladu jsou prezentovány výsledky rentového portfolia, nemusí být pro vás vhodné.

Od začátku tohoto roku došlo ke zvýšení vypláceného příjmu klienta o 2 % na 172,38 eur měsíčně. Inteligentní renta má nastavený automatický mechanismus každoročního růstu výplaty. Důvodem a cílem této funkce je zohlednění vyšších cen (inflace), tedy zachování kupní síly příjmu rentiéra.

Následující graf přímo z přehledu účtů klienta ze 14. 5. 2021 krásně ilustruje vývoj portfolia a vyplácenou rentu, která se promítá do čistých vkladů. Ty jsou pravidelně snižovány o vyplacenou rentu z portfolia.

Za více než 1,5 roku je hodnota účtu po pravidelných měsíčních výplatách renty přesahujících 4 % ročně a překonání největšího poklesu akciového trhu od finanční krize vyšší vůči počátečnímu vkladu o 2134 eur(4,27 %, údaje k 10.5.2021).

Od počátku investice klient dostal vyplacenou rentu 14krát v celkové výši 2678,65 eur.

Ideální řešení pasivního příjmu

Výnosy vyvážené strategie výrazně převyšují konkurenční alternativy. Navíc jsou při splnění podmínek pro české daňové rezidenty osvobozeny od daně (na české stránce není přesně stejný odkaz jako na SK).Dlouhodobé riziko je značně sníženo jeho bezkonkurenčním rozložením mezi tisíce cenných papírů.

Inteligentní renta navíc nabízí maximální komfort – rentiér se o nic nestará. Celé nastavení plánu v tomto případě zabere půl hodinu. 30 minut a o váš důchod je postaráno na desítky let. Příjem se automaticky každý rok zvyšuje, aby vaše životní úroveň neklesala.

Náš výzkum a očekávání ohledně renty postavené na intenzivním zpětném testování portfolií a více než roční přípravě byly relevantní. Na větší závěry a soudy je ještě příliš brzy, protože jeden a půl roku je v investování krátká doba. Těší nás, že chování renty otestovala výrazná volatilita, pokles trhů a hodnoty portfolia (v tomto případě až o -22 %).

Alternativní podnikové dluhopisy nabízejí v průměru nižší výnos při výrazně vyšším riziku (vysoce koncentrované kreditní riziko jednoho emitenta (není odkaz)). Podobné parametry charakterizuje pronájem nemovitostí.

V obou případech je nutná pravidelná aktivita rentiéra, ať už v podobě nákupu nových dluhopisů, placení daní pokud splněný časový test a nezdanitelné minimum, tak se neplatí ,údržby nemovitostí, hledání nájemníků apod.

Renta – cíl každého investora

Inteligentní renta se netýká jen privátních klientů Finax Elite  nebo bonitnejších klientů. Pasivní příjem je cílem každého investora.Většina klientů Finaxu se připravuje na důchod nebo buduje majetek s cílem získání jiného zdroje příjmu. Mnozí z vás cílí k dosažení finanční nezávislosti a svobody (FIRE).

Každý z nás by měl znát budoucí možnosti a vědět, co bude následovat po dosažení investičních cílů, tedy co později uděláme s nahromaděným majetkem. Nikdo z nás nechce vybrat peníze z investic, přesunout je na bankovní účet a utrácet. Chceme majetek nadále zhodnocovat a postupně podle možností čerpat.

Právě rentou efektivně ošetřujeme fázi čerpání majetku. Obrovskou výhodou rentiérského portfolia Finaxu je pokračující zhodnocování majetku i během jeho spotřeby, což vám umožní během 20 let z něj získat dvojnásobně více oproti našetřené částce při odchodu do důchodu.

Na příkladu konkrétního rentiéra vidíme, že finanční nezávislost nebo jen lepší důchod jsou dosažitelné pro každého, kdo neutratí celý svůj příjem, ale část z něj přesměruje do tvorby majetku.

Zároveň vám chceme ukázat, jak by to mohlo fungovat a vypadat, když se rozhodnete užívat si vybudovaný majetek. Věříme, že Inteligentní rentou vám nabízíme atraktivní vizi vaší zabezpečené budoucnosti.

V tomto článku se dozvíte, co je Inteligentní renta a jaké jsou její výhody vůči jiným investičním nástrojům využívaným pro generování pravidelného příjmu.

V tomto článku zjistíte, jak přesně funguje renta, jak si ji zřídit a nastavit.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Klíčová slova
Finax výsledky | Renta
Sdílej článek
| |

Nejčtenější články

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy | Finax.eu
12. července 2022

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy

Téměř 80 % bohatých lidí si svůj majetek vybudovalo od nuly a Juraj Hrbatý je jedním z nich. Svůj majetek nezdědil, ale propracoval se k němu. Stále se však drží při zemi a peníze nerozhazuje. Přečtěte si seznam jeho rad, které mohou i vám pomoci zlepšit finanční budoucnost.

Přečíst více
12 rad jak měsíčně ušetřit tisíce korun | Finax.CS
8. ledna 2021

12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun

Buďme upřímní, šetření peněz je náročné. Pokud nevíte, jak se přinutit začít spořit, nejste v tom sami. Většina lidí žije od výplaty k výplatě, a to není v pořádku! Několika z vás pomůže seznam jednoduchých kroků.

Přečíst více
SKUTEČNÉ NÁKLADY AUTA - NEJVĚTŠÍ zbytečný výdaj | Finax.CS
12. listopadu 2020

Skutečné náklady auta - největší zbytečný výdaj

Pro některé je auto nástroj na přesouvání se z bodu A do bodu B, pro jiné symbolizuje společenský status, či úspěch. Málokdo si však uvědomuje, že auto je pro rodinu častokrát jedním z největších výdajů v jejich životě.

Přečíst více
22. října 2019

Finanční nezávislost – jak jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – čas a svobodu.

Přečíst více
Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon