Výsledky našich portfolií a konkurence v roce 2020

Jak se dařilo portfoliím Inteligentního investování a konkurenčním podílovým fondům v roce 2020 na pozadí pandemie, uzavřených ekonomik a tržní volatility? Přinášíme vám shrnutí výnosů Finaxu a populárních investičních řešení v Česku.

Radoslav Kasík | Výsledky Finaxu | 31. březen 2021

Rok 2020 se do historie zapíše tučným písmem. Důvod je všem dobře známý – v moderní době nepoznaná celosvětová pandemie koronaviru COVID-19.

Událost tohoto ražení se zákonitě musela podepsat pod světové hospodářství, a tím i ovlivnit vývoj kapitálových trhů. Průběh roku z pohledu finančních trhů jsme popsali v předchozím článku  Vývoj finančních trhů v roce 2020.

Pojďme se poohlédnout za konkrétními investicemi, ukázat si, jak se v náročném prostředí dařilo populárním investičním řešením v Česku, a porovnat je s výsledky Inteligentního investování.

Finax transparentně od svého vzniku informuje o výsledcích, dosažených cílech a úspěších podnikání a jinak tomu není ani letos. Výsledky společnosti Finax a zajímavé statistiky ke správě majetku Finaxem naleznete zde.

Metodika porovnávání

Čtenáři, kteří sledují Finax delší dobu, vědí, že porovnáváme výnosy modelovaných portfolií Inteligentního investování s identickými investicemi v podobě podílových fondů.

Ty určujeme primárně na základě rizikovosti fondu stanovené metodikou SRRI  (ukazatel rizika na stupnici od 1 do 7 podle volatility za posledních 5 let) a podobného zaměření fondu, tedy investora do globálních akcií a dluhopisů.

Inteligentní investování představuje investice do celosvětového trhu. V každém okamžiku se přirozeně najdou ve světě třídy aktiv, sektory a regiony, které krátkodobě překonávají jiná aktiva nebo široké indexy.

Upozornění: Všechny údaje vážící se k historickému vývoji portfolií Finax jsou modelovány a byly vytvořeny na základě zpětného modelování dat. Způsob modelování historické výkonnosti jsme popsali v článku Jak modelujeme historický vývoj portfolií. Minulé výsledky nejsou zárukou budoucích výnosů a výsledkem vaší investice může být i ztráta. Informujte se, jaká rizika podstupujete při investování.

Dynamické investice

Rok 2020 můžeme označit za úspěšný pro akcie. Jejich výnosy se sice nepřiblížily ziskům z předchozího roku, ale vzhledem k okolnostem málokdo v průběhu roku předpokládal kladné zhodnocení na jeho konci.

Vývoj indexů byl v jednotlivých koutech světa rozdílný. Zatímco americké akcie a akcie rozvíjejících se trhů rostly dvouciferně, evropské indexy ukončily rok ve ztrátě. Tato skutečnost ovlivnila zhodnocení celosvětového akciového trhu. Dynamická portfolia Finaxu (SRRI 5) ukončila rok s výnosy od 6,5 % do 7,2 %.

Zisky snížilo také posílení eura vůči většině klíčových světových měn (vůči dolaru o 8,9 %). Akciová složka portfolií Finaxu není měnově zajištěna. Náklady na měnové zajištění dlouhodobě převyšují jeho přínosy.

Vždy se ale objeví období, kdy se měnové riziko projeví negativně a kdy zase pozitivně. V minulém roce slabý dolar zbrzdil naše výkonnosti, ale v předchozích letech jim naopak jeho posílení pomáhalo.

Expozice vůči jiným měnám představuje další formu důležité diverzifikace investice. Více detailů a podrobnější analýzu měnového zabezpečení jsme popsali v článku Měnové riziko.

Většina konkurence zjevně čelila stejným výzvám. Čistými výnosy nás loni dokázaly porazit jen dva významnější fondy s identickým rizikem. Dlouhodobé zhodnocení ale zůstává více nakloněné pasivnímu investování kopírující světové trhy. Na delších časových horizontech jsou výnosy Finaxu většinou vyšší než konkurence.

Pro komunikaci výkonností portfolií Finaxu využíváme modelovaný vývoj vzorových portfolií. Důvody modelování a způsob najdete v článku Jak modelujeme historický vývoj portfolií Finaxu? 

Každý účet klienta Finaxu je individuální. Dva účty se stejnou strategií se odlišují kvůli rozdílnému načasování vkladů, různým konečným poplatkům díky slevám a různému načasování rebalancingu. To jsou také hlavní příčiny odlišujících se výkonností vzorových a skutečných portfolií.

Proto přikládáme i vývoj zhodnocení účtu skutečného klienta s jednorázovou investicí v 100% akciovém portfoliu. V tomto případě bylo zhodnocení o něco vyšší než modelovaného portfolia.

Důvodem je rozdílná skladba portfolií na začátku roku (každé bylo v minulosti zainvestováno v jiném čase) a rebalancing v různém čase. V případě klientských účtů načasování rebalancingu v uplynulém roce vyšlo geniálně téměř na samotné dno trhů.

Vývoj skutečných portfolií můžete sledovat na naší stránce prostřednictvím transparentních účtů Ivana Chrenka  a Dominika Hrbatého, jehož vývoj od založení zobrazuje následující graf. Dominik šikovně využil propad trhů v březnu, kdy svou investici navýšil.

Díky vyšší volatilitě trhů se v nabídce českých podílových fondů rozrostly fondy v rizikové skupině 6, ale ve finále až na jeden zůstaly fondy hluboce za námi. Nejlepší výsledek si odnáší fond, který ale patří do rizikového stupně 7. Za to, že dokázaly vytěžit z vývoje trhů a zužitkovat ho ve svůj prospěch, si určitě zaslouží pochvalu.

Musíme však zdůraznit, že vyšší zhodnocení je výsledkem i vyššího podstupovaného rizika – koncentrovanějších portfolií postavených na titulech s vyšší volatilitou.

Dlouhodobé výnosy i v těchto případech, až na ojedinělé výjimky, navzdory vyššímu riziku (vyšší volatilitě) zaostávají. Při aktivní správě investoři kromě tradičních tržních rizik snášejí i riziko manažera a jeho investiční strategie.

Vyvážené investice

Škála dosažených výsledků investičních řešení v rizikové skupině 4 podle SRRI je stejně poměrně široká, což odpovídá náročnému tržnímu vývoji. Portfolia Finaxu tu ale zaznamenaly výnosy v úzkém pásmu od 5,7 % až 6,1 %.

Konzervativní investice

Tak jako v minulých letech jsme dominovali v kategorii konzervativnějších investic s volatilitou do 5 % (SRRI skupina 3). V minulém roce dosáhly méně riziková portfolia Finaxu výrazně vyšších výnosů oproti všem konkurentům.

Mnoho investorů zatracuje pasivní investování do dluhopisových indexů v současných podmínkách nulových nebo záporných úrokových sazeb. Paradoxně toto řešení v Česku porazilo loni aktivně spravované dluhopisové investice se širšími možnostmi.

Za zajímavost minulého roku je možné ještě označit nevídaný velmi malý rozdíl výnosů mezi nejúspěšnějším portfoliem 90/10 (7,2 %) a nejméně výnosným a nejkonzervativnějším 100% dluhopisovým portfoliem (5,6 %).

Rok 2020 můžeme označit z pohledu ziskovosti portfolií za úspěšný, i když se neřadí mezi nejvýnosnější. Je třeba si uvědomit, čím si svět a trhy prošly.

Turbulentní rok vedl i k tomu, že některým manažerům se podařilo překonat výkonností indexy. Nadále však platí, že jde spíše o výjimku než pravidlo.

Pasivní investování nabízí podstatně větší jistotu vyššího výdělku oproti aktivně řízeným podílovým fondům. Dlouhodobé výnosy Inteligentního investování tento fakt dokládají.

Doposud nebyla drobným investorům masově nabídnuta lepší investiční strategie z pohledu výnosů a rizika jako ETF fondy. Pokud chcete budovat a zhodnocovat váš finanční majetek co nejefektivněji, lepší alternativu než pasivní investování nemáte.

Pokud přesunete vaše stávající investice do výhodnějších pasivních portfolií Finaxu, odměníme vás slevou10 % z hodnoty přesunuté investice vám budeme 5 let řídit bez poplatku

Začněte investovat již dnes 

 


Ohodnoťte článek:
Výsledky našich portfolií a konkurence v roce 2020
Hodnocení: 5 3

Nejčtenější články

22. říjen 2019

Finanční nezávislost – jako jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – svobodu.

Přečíst více
Finanční rezerva – v dobrém i ve zlém | Finax.cz
2. prosinec 2019

Finanční rezerva – v dobrém i ve zlém

Ztráta práce, delší pracovní neschopnost, zatékající střecha, pokažené auto či jen nečekaně vysoké nedoplatky na energiích. Pokud nechcete, aby takové poměrně běžné problémy přerostly do kritických rozměrů a zbytečných půjček, je třeba být na ně připraven. K tomu slouží finanční rezerva. Kolik byste si ale měli "odložit stranou"? Kde držet finanční rezervu? Stačí vám na ni běžný účet v bance, nebo ji můžete investovat?

Přečíst více
21. červen 2019

Proč rebalancujeme portfolia

Finax na český trh přinesl, jako jednu z několika novinek, automatizovaný pravidelný rebalancing, zohladnujuci princip danovo efektivneho investovania. Co toto cizí slovo znamená a jaké výhody nabízí pro vaše investice?

Přečíst více
31. říjen 2019

Diverzifikace - Jak vydělávat hodně s minimálním rizikem

Diverzifikace je základní podmínkou pasivního investování. Představuje skvělý jednoduchý nástroj snižování rizika investice a cestu k dlouhodobým a stabilním výnosům. Finax portfolia patrí mezi nejvíc diverzifikovaná na českém trhu. Jak funguje diverzifikace, co si pod ní lze představit a proč je důležitá pro vaše investice?

Přečíst více