Finax Blog

Informace, které Vám pomohou ke správnému investování.

Výsledky našich portfolií a konkurence v roce 2020

Jak se dařilo portfoliím Inteligentního investování a konkurenčním podílovým fondům v roce 2020 na pozadí pandemie, uzavřených ekonomik a tržní volatility? Přinášíme vám shrnutí výnosů Finaxu a populárních investičních řešení v Česku.

Radoslav Kasík | Výsledky Finaxu | 31. března 2021

Rok 2020 se do historie zapíše tučným písmem. Důvod je všem dobře známý – v moderní době nepoznaná celosvětová pandemie koronaviru COVID-19.

Událost tohoto ražení se zákonitě musela podepsat pod světové hospodářství, a tím i ovlivnit vývoj kapitálových trhů. Průběh roku z pohledu finančních trhů jsme popsali v předchozím článku  Vývoj finančních trhů v roce 2020.

Pojďme se poohlédnout za konkrétními investicemi, ukázat si, jak se v náročném prostředí dařilo populárním investičním řešením v Česku, a porovnat je s výsledky Inteligentního investování.

Finax transparentně od svého vzniku informuje o výsledcích, dosažených cílech a úspěších podnikání a jinak tomu není ani letos. Výsledky společnosti Finax a zajímavé statistiky ke správě majetku Finaxem naleznete zde.

Metodika porovnávání

Čtenáři, kteří sledují Finax delší dobu, vědí, že porovnáváme výnosy modelovaných portfolií Inteligentního investování s identickými investicemi v podobě podílových fondů.

Ty určujeme primárně na základě rizikovosti fondu stanovené metodikou SRRI  (ukazatel rizika na stupnici od 1 do 7 podle volatility za posledních 5 let) a podobného zaměření fondu, tedy investora do globálních akcií a dluhopisů.

Inteligentní investování představuje investice do celosvětového trhu. V každém okamžiku se přirozeně najdou ve světě třídy aktiv, sektory a regiony, které krátkodobě překonávají jiná aktiva nebo široké indexy.

Upozornění: Všechny údaje vážící se k historickému vývoji portfolií Finax jsou modelovány a byly vytvořeny na základě zpětného modelování dat. Způsob modelování historické výkonnosti jsme popsali v článku Jak modelujeme historický vývoj portfolií. Minulé výsledky nejsou zárukou budoucích výnosů a výsledkem vaší investice může být i ztráta. Informujte se, jaká rizika podstupujete při investování.

Dynamické investice

Rok 2020 můžeme označit za úspěšný pro akcie. Jejich výnosy se sice nepřiblížily ziskům z předchozího roku, ale vzhledem k okolnostem málokdo v průběhu roku předpokládal kladné zhodnocení na jeho konci.

Vývoj indexů byl v jednotlivých koutech světa rozdílný. Zatímco americké akcie a akcie rozvíjejících se trhů rostly dvouciferně, evropské indexy ukončily rok ve ztrátě. Tato skutečnost ovlivnila zhodnocení celosvětového akciového trhu. Dynamická portfolia Finaxu (SRRI 5) ukončila rok s výnosy od 6,5 % do 7,2 %.

Zisky snížilo také posílení eura vůči většině klíčových světových měn (vůči dolaru o 8,9 %). Akciová složka portfolií Finaxu není měnově zajištěna. Náklady na měnové zajištění dlouhodobě převyšují jeho přínosy.

Vždy se ale objeví období, kdy se měnové riziko projeví negativně a kdy zase pozitivně. V minulém roce slabý dolar zbrzdil naše výkonnosti, ale v předchozích letech jim naopak jeho posílení pomáhalo.

Expozice vůči jiným měnám představuje další formu důležité diverzifikace investice. Více detailů a podrobnější analýzu měnového zabezpečení jsme popsali v článku Měnové riziko.

Většina konkurence zjevně čelila stejným výzvám. Čistými výnosy nás loni dokázaly porazit jen dva významnější fondy s identickým rizikem. Dlouhodobé zhodnocení ale zůstává více nakloněné pasivnímu investování kopírující světové trhy. Na delších časových horizontech jsou výnosy Finaxu většinou vyšší než konkurence.

Pro komunikaci výkonností portfolií Finaxu využíváme modelovaný vývoj vzorových portfolií. Důvody modelování a způsob najdete v článku Jak modelujeme historický vývoj portfolií Finaxu? 

Každý účet klienta Finaxu je individuální. Dva účty se stejnou strategií se odlišují kvůli rozdílnému načasování vkladů, různým konečným poplatkům díky slevám a různému načasování rebalancingu. To jsou také hlavní příčiny odlišujících se výkonností vzorových a skutečných portfolií.

Proto přikládáme i vývoj zhodnocení účtu skutečného klienta s jednorázovou investicí v 100% akciovém portfoliu. V tomto případě bylo zhodnocení o něco vyšší než modelovaného portfolia.

Důvodem je rozdílná skladba portfolií na začátku roku (každé bylo v minulosti zainvestováno v jiném čase) a rebalancing v různém čase. V případě klientských účtů načasování rebalancingu v uplynulém roce vyšlo geniálně téměř na samotné dno trhů.

Vývoj skutečných portfolií můžete sledovat na naší stránce prostřednictvím transparentních účtů Ivana Chrenka  a Dominika Hrbatého, jehož vývoj od založení zobrazuje následující graf. Dominik šikovně využil propad trhů v březnu, kdy svou investici navýšil.

Díky vyšší volatilitě trhů se v nabídce českých podílových fondů rozrostly fondy v rizikové skupině 6, ale ve finále až na jeden zůstaly fondy hluboce za námi. Nejlepší výsledek si odnáší fond, který ale patří do rizikového stupně 7. Za to, že dokázaly vytěžit z vývoje trhů a zužitkovat ho ve svůj prospěch, si určitě zaslouží pochvalu.

Musíme však zdůraznit, že vyšší zhodnocení je výsledkem i vyššího podstupovaného rizika – koncentrovanějších portfolií postavených na titulech s vyšší volatilitou.

Dlouhodobé výnosy i v těchto případech, až na ojedinělé výjimky, navzdory vyššímu riziku (vyšší volatilitě) zaostávají. Při aktivní správě investoři kromě tradičních tržních rizik snášejí i riziko manažera a jeho investiční strategie.

Vyvážené investice

Škála dosažených výsledků investičních řešení v rizikové skupině 4 podle SRRI je stejně poměrně široká, což odpovídá náročnému tržnímu vývoji. Portfolia Finaxu tu ale zaznamenaly výnosy v úzkém pásmu od 5,7 % až 6,1 %.

Konzervativní investice

Tak jako v minulých letech jsme dominovali v kategorii konzervativnějších investic s volatilitou do 5 % (SRRI skupina 3). V minulém roce dosáhly méně riziková portfolia Finaxu výrazně vyšších výnosů oproti všem konkurentům.

Mnoho investorů zatracuje pasivní investování do dluhopisových indexů v současných podmínkách nulových nebo záporných úrokových sazeb. Paradoxně toto řešení v Česku porazilo loni aktivně spravované dluhopisové investice se širšími možnostmi.

Za zajímavost minulého roku je možné ještě označit nevídaný velmi malý rozdíl výnosů mezi nejúspěšnějším portfoliem 90/10 (7,2 %) a nejméně výnosným a nejkonzervativnějším 100% dluhopisovým portfoliem (5,6 %).

Rok 2020 můžeme označit z pohledu ziskovosti portfolií za úspěšný, i když se neřadí mezi nejvýnosnější. Je třeba si uvědomit, čím si svět a trhy prošly.

Turbulentní rok vedl i k tomu, že některým manažerům se podařilo překonat výkonností indexy. Nadále však platí, že jde spíše o výjimku než pravidlo.

Pasivní investování nabízí podstatně větší jistotu vyššího výdělku oproti aktivně řízeným podílovým fondům. Dlouhodobé výnosy Inteligentního investování tento fakt dokládají.

Doposud nebyla drobným investorům masově nabídnuta lepší investiční strategie z pohledu výnosů a rizika jako ETF fondy. Pokud chcete budovat a zhodnocovat váš finanční majetek co nejefektivněji, lepší alternativu než pasivní investování nemáte.

Pokud přesunete vaše stávající investice do výhodnějších pasivních portfolií Finaxu, odměníme vás slevou10 % z hodnoty přesunuté investice vám budeme 5 let řídit bez poplatku

Začněte investovat již dnes 

 


Nejčtenější články

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy | Finax.eu
12. července 2022

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy

Téměř 80 % bohatých lidí si svůj majetek vybudovalo od nuly a Juraj Hrbatý je jedním z nich. Svůj majetek nezdědil, ale propracoval se k němu. Stále se však drží při zemi a peníze nerozhazuje. Přečtěte si seznam jeho rad, které mohou i vám pomoci zlepšit finanční budoucnost.

Přečíst více
12 rad jak měsíčně ušetřit tisíce korun | Finax.CS
8. ledna 2021

12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun

Buďme upřímní, šetření peněz je náročné. Pokud nevíte, jak se přinutit začít spořit, nejste v tom sami. Většina lidí žije od výplaty k výplatě, a to není v pořádku! Několika z vás pomůže seznam jednoduchých kroků.

Přečíst více
22. října 2019

Finanční nezávislost – jak jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – čas a svobodu.

Přečíst více
SKUTEČNÉ NÁKLADY AUTA - NEJVĚTŠÍ zbytečný výdaj | Finax.CS
12. listopadu 2020

Skutečné náklady auta - největší zbytečný výdaj

Pro některé je auto nástroj na přesouvání se z bodu A do bodu B, pro jiné symbolizuje společenský status, či úspěch. Málokdo si však uvědomuje, že auto je pro rodinu častokrát jedním z největších výdajů v jejich životě.

Přečíst více
Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon