Finax Blog

Informacje, które pomogą Ci właściwie inwestować

Finax przejął ETFmatic i działalność inwestycyjną Aion Bank

Początek roku przyniósł znaczące zmiany w Finax. Dokonaliśmy pierwszego przejęcia. Przejęliśmy dział inwestycyjny belgijsko-polskiego Aion Banku, w tym pierwszego ogólnoeuropejskiego robo-doradcę ETFmatic. W tym tekście zdradzamy, jaka była nasza motywacja i co ta transakcja oznacza dla Finax i inteligentnych inwestorów w przyszłości.

Radoslav Kasík | Nowości | 26. stycznia 2024

Z dniem 1 stycznia Finax powiększył się. Tego dnia sfinalizowaliśmy i oficjalnie przejęliśmy działalność inwestycyjną Aion Banku, w skład której wchodziła legendarna już marka ETFmatic. Transakcję poprzedziły kilkumiesięczne analizy działu inwestycyjnego banku i przygotowania do transakcji.

W ramach przejęcia Finax nabył klientów i aktywa klientów oraz aktywa podmiotu, w tym system transakcyjny, zobowiązania i część zespołu Aion Banku.

Przejęcie nie tylko powiększyło naszą bazę klientów i wartość zarządzanych aktywów, ale także zapewniło nam cenną wiedzę na temat zachodnich rynków, technologii i nowego obszaru działalności. Aktywa te pomogą nam rozszerzyć działalność na inne rynki, zwiększyć możliwości rozbudowy naszej działalności, wesprzeć promocję Europejskiej Emerytury w UE i zwiększyć naszą elastyczność we wprowadzaniu nowych rozwiązań, innowacji i funkcji dla naszych klientów.

Kim jest Aion i ETFmatic i dlaczego sprzedali dział inwestycyjny?

ETFmatic to dobrze znana nazwa w naszym kraju, szczególnie wśród bardziej doświadczonych inwestorów. ETFmatic był pierwotnie brytyjskim traderem papierów wartościowych, który rozpoczął swoją przygodę w 2013 roku jako jeden z pierwszych robo-doradców w Europie (internetowy doradca inwestycyjny, który automatyzuje zarządzanie aktywami klientów, podobnie jak Finax).

Był to pierwszy robo-doradca oferujący swoje usługi w całej Europie. Dlatego jego klienci pochodzą między innymi z Polski, Słowacji, Czech i Chorwacji. W sumie oferta ETFmatic dotarła do wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Jego usługi były identyczne z obecnym asortymentem produktów Finax - proste inwestowanie online poprzez zarządzane portfele zbudowane w oparciu o pasywne podejście, niskokosztowe fundusze ETF i automatyczne rebalansowanie.

Pierwszym ciosem dla dobrze rozwiniętej działalności było referendum w 2016 r. w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Po głosowaniu za wyjściem ETFmatic przeniósł się do Hiszpanii, gdzie rozpoczął proces licencjonowania traderów, ale nie zakończył go z powodu innych okoliczności.

W tym czasie firma zmieniła kierunek swojej działalności. Przestawiła się na tzw. usługi B2B, czyli klientów korporacyjnych, którym dostarczała technologię inwestycyjną w postaci leasingu oraz usługi traderskie na podstawie ich zewnętrznej dystrybucji (Investment-as-a-Service).

Z usług B2B korzystają różne instytucje finansowe, firmy fintech, ale także firmy z innych branż, które nie mają zasobów, ludzi, doświadczenia lub czasu na uzyskanie własnej licencji brokerskiej i opracowanie własnego oprogramowania. Dzięki takiej długoterminowej "dzierżawie" mogą one wprowadzać własne produkty na rynek znacznie szybciej i przy znacznie niższych kosztach.

W 2021 r. niezależna podróż ETFmatic dobiegła końca. Trader został przejęty przez młody, ambitny bank, Aion Bank. Aion Bank to belgijsko-polski bank z zapleczem inwestycyjnym (z siedzibą i licencją w Belgii).

W tym czasie bank uruchamiał detaliczny bank cyfrowy (neobank) na rynku polskim i belgijskim, podobny do Revolut czy N26. Na platformie ETFmatic stworzył internetową ofertę inwestycyjną w postaci zarządzanych portfeli funduszy ETF dla klientów indywidualnych, obok usług bankowych.

Działania te doprowadziły do rozwoju siostrzanej firmy zajmującej się oprogramowaniem, która stworzyła system bankowy dla Aion. Stopniowo zaczęto również oferować go jako samodzielne rozwiązanie dla klientów korporacyjnych wraz z usługami bankowymi (Banking-as-a-Service), podobnie jak wcześniejsza oferta ETFmatic na rynku inwestycyjnym.

Ten równoległy rozwój działalności B2B doprowadził do decyzji akcjonariuszy Aion Banku o całkowitym skupieniu się na usługach bankowych oraz licencjonowaniu i działalności w zakresie oprogramowania. W rezultacie bank zaprzestał oferowania usług inwestycyjnych w ciągu ostatniego roku.

W tym momencie Finax złożył ofertę przejęcia działu inwestycyjnego związanego z zarządzaniem majątkiem i rynkami kapitałowymi.

Co skłoniło nas do przejęcia i co na tym zyskamy?

Powodów decyzji o przejęciu działu inwestycyjnego Aion Banku było kilka. Podstawowy to oczywiście baza klientów. Bank miał kilka tysięcy klientów i dziesiątki milionów euro w portfelu działu inwestycyjnego.

Bardziej interesowała nas jednak technologia posiadaną przez ETFmatic. To własny, wewnętrznie opracowany system transakcyjny, który jest nowoczesny, otwarty i skuteczny. Pozwoli nam on przestać być w tym zakresie zależnym od stron trzecich.

Nowy system pozwoli nam na większą elastyczność. Będziemy mieć rozwój we własnych rękach, dzięki czemu będziemy mogli szybciej wprowadzać nowe funkcje, nowe produkty i innowacje w całym procesie inwestycyjnym. Oprócz potencjalnego zwiększenia wartości Finax, daje nam to drogę na skróty do dalszego rozwoju.

Wreszcie, byliśmy bardzo zainteresowani działalnością licencyjną (Investment-as-a-Service), o której wspomniano we wstępie artykułu. ETFmatic był jednym z pionierów tej wciąż młodej branży o ogromnym potencjale. Nawet dziś nabyte oprogramowanie jest jednym z niewielu na rynku w pełni przygotowanym do bardzo szybkiego wdrożenia w celu outsourcingu licencjonowanych usług inwestycyjnych.

W ostatnich latach kilkakrotnie zwracano się do nas z prośbą o dostarczenie rozwiązania "white label" - licencji i oprogramowania do rejestracji klientów z zachowaniem zgodności z przepisami, prowadzenia rachunków klientów, realizacji transakcji i rejestracji aktywów klientów zewnętrznych.

Otwarta technologia, którą nabyliśmy, wraz z doświadczeniem ETFmatic, znacznie upraszcza realizację takich przedsięwzięć. Ponadto dodajemy do tego silne, sprawdzone i przetestowane rozwiązanie front-endowe (środowisko użytkownika końcowego), w którym historycznie czujemy się bardziej jak w domu.

Wraz z akwizycją pozyskaliśmy również naszego pierwszego klienta B2B oraz kilkunastu innych zainteresowanych. Obecnym klientem jest Unitplus, ambitny niemiecki startup z unikalną, obecnie bezkonkurencyjną ofertą. Unitplus zbudował swój model biznesowy na oferowaniu karty płatniczej do rachunku inwestycyjnego.

Jednocześnie nowy system otwiera drzwi do szerszej dystrybucji i ekspansji Ogólnoeuropejskiego Indywidualnego Produktu Emerytalnego (OIPE). Możemy to zrobić poprzez współpracę na rynkach, na których nie jesteśmy obecnie aktywni. W związku z tym w ubiegłym roku zaobserwowaliśmy również zainteresowanie dystrybucją Europejskiej Emerytury przez strony trzecie.

Dzięki licencji dostawcy OIPE i otwartemu systemowi planujemy stworzyć nową branżę "Pension-as-a-Service". Postrzegamy tę ścieżkę współpracy jako mniej wymagającą pod względem naszych zasobów, a także mającą większy potencjał dzięki naszym powiązaniom z lokalnymi podmiotami posiadającymi lokalną wiedzę.

Wraz z napływem nowego personelu, Finax staje się jeszcze bardziej międzynarodową firmą. Dzięki naszym nowym partnerom zyskujemy cenną wiedzę na temat rynków zagranicznych, różnych systemów podatkowych i systemów emerytalnych w całej Europie.

Jak sfinansowaliśmy przejęcie?

Powodem, dla którego Aion zdecydował się nie kontynuować działalności inwestycyjnej, był przynoszący straty charakter tego działu. Jednak kontrakty miały charakter długoterminowy i dlatego Aion szukał partnera, który przejąłby działalność, w tym jej koszty. Cena oferowana przez Finax była proporcjonalna do strat generowanych przez firmę.

W dogłębnym audycie przed przejęciem upewniliśmy się, że dzięki naszemu dużemu zespołowi ludzi i naszemu know-how możemy usprawnić procesy i znacznie obniżyć koszty działu. Chcemy zmniejszyć miesięczne wydatki (straty gotówkowe, ujemne przepływy pieniężne) do jednej trzeciej w ciągu pół roku. W ciągu roku do półtora przychody powinny przekroczyć koszty.

Dzięki dodatkowym korzyściom zewnętrznym, takim jak oprogramowanie, zachodnioeuropejskie know-how i baza klientów, przejęcie będzie dla nas silną transakcją "na plus".

Przejęcie sfinansowaliśmy w całości ze środków własnych. W tym roku naszym celem było osiągnięcie zysku. Wszystko zaczęło się dobrze, ale przejęcie jest dużym nieplanowanym elementem, który ostatecznie spowoduje, że rok 2023 zakończymy na minusie. Niewielką stratę na poziomie 2022 r. nadrobimy jednak w znacznym stopniu dzięki sprzedaży w kolejnych latach.

Jak będzie wyglądać przejęcie i co ono da Inteligentnym Inwestorom?

Na wstępie należy zauważyć, że realizacja transakcji to nie koniec przejęcia. W nadchodzącym roku będziemy ciężko pracować, aby jak najszybciej połączyć systemy i połączyć nowe oprogramowanie biznesowe z naszymi narzędziami front-endowymi i CRM.

Musimy przyjąć system, dostosować go do naszych wymagań, procesów, a także do przepisów obowiązujących w naszych krajach. Wszystko to oczywiście zajmie trochę czasu.

Oferta Finax i jej parametry nie zmienią się wraz z przejęciem działalności inwestycyjnej Aion Banku. Gdybyśmy nie poinformowali o przejęciu, prawdopodobnie nigdy nie zauważylibyście go w naszych usługach, ponieważ jest to rozwiązanie działające w tle wszystkich procesów, z którymi użytkownik spotyka się w Finax.

Istniejące portfele pierwotnych klientów ETFmatic pozostaną niezmienione, ale nie będzie możliwe otwieranie nowych rachunków na starych warunkach (klienci nie mieli takiej możliwości od kilku lat).

Po zintegrowaniu i pełnym wdrożeniu systemu będziemy znacznie bardziej elastyczni w zakresie rozwoju i możliwości systemu. Transakcja skróci drogę Finax do kilku ulepszeń i innowacji, takich jak:

  • wyższa częstotliwość transakcji,
  • szybsze wprowadzanie nowych produktów,
  • większa elastyczność w dostosowywaniu się do zmian w przepisach,
  • dostosowanie portfeli do różnych systemów podatkowych,
  • większa elastyczność w zakresie zmian i zarządzania portfelem,
  • wprowadzenie różnych podejść do rebalansowania i zarządzania portfelem,
  • szerszy zakres produktów (w tym podmiotów trzecich),
  • szybszy rozwój nowych funkcji i narzędzi dla klientów,
  • większa wydajność Finax,
  • szybszy rozwój Finax.

Wierzymy, że w niedalekiej przyszłości plany te nie pozostaną tylko na papierze i będziemy w stanie je zrealizować. To nasze główne cele w zakresie rozwoju na nadchodzące lata.

Od samego początku w Finax priorytetowo traktujemy klienta, jakość usług i wartość dodaną dla Inteligentnych Inwestorów. Będziemy kontynuować ten wysiłek.

Zacznij inwestować już dzisiaj 

Jednocześnie kładziemy duży nacisk na równowagę pomiędzy oferowanymi przez nas usługami, ich znaczeniem, łatwością obsługi, zadowoleniem klientów, rozwojem technologii i produktów, kosztami, rozwojem firmy, edukacją klientów, innowacjami i długoterminowym zrównoważonym rozwojem naszej działalności, co jest ogromną odpowiedzialnością.

Niewiele osób dostrzega zaplecze operacyjne firmy, która ma na celu obsługę setek tysięcy klientów. Wyzwania i złożoność rozbudowanej, regulowanej działalności, takiej jak zarządzanie majątkiem finansowym, są naprawdę ogromne. Dlatego musimy przyjrzeć się innym obszarom naszej działalności, aby zapewnić utrzymanie jej ciągłości bez wahań i utrudnień. 

Postrzegamy przejęcie działalności inwestycyjnej Aion Banku jako narzędzie o znacznym potencjale, które ułatwi nam realizację kilku z wyżej wymienionych obszarów.

Chcesz dowiedzieć się więcej o przejęciu ETFmatic przez Finax? Obejrzyj ten film:

 

Dziękujemy za zaufanie i z niecierpliwością czekamy na kontynuację naszej wspólnej podróży w kierunku lepszej przyszłości finansowej.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Słowa kluczowe
Nie znaleziono słów kluczowych
Udostępnij artykuł
| |

Najczęściej czytane artykuły

26. lipca 2022

6 rad, których możesz nauczyć się od bogatych ludzi

Prawie 80% bogatych ludzi zbudowało swój majątek od podstaw. Juraj Hrbatý jest jednym z nich. Nie odziedziczył swojej fortuny, ale zapracował na nią. Wciąż trzyma jednak głowę nisko i nie trwoni pieniędzy. Poznaj kilka rad od założyciela Finax, które mogą pomóc Ci poprawić i Twoją finansową przyszłość.

Czytaj więcej
12 rad, jak zaoszczędzić setki złotych miesięcznie | Finax.eu
16. grudnia 2020

12 rad, jak zaoszczędzić setki złotych miesięcznie

Bądźmy szczerzy, oszczędzanie pieniędzy jest wyzwaniem. Nie możesz zmusić się od oszczędzania? Nie tylko Ty. Większość ludzi żyje od wypłaty do wypłaty, a to nie w porządku! Lista prostych kroków pozwalających zaoszczędzić pieniądze pomoże wielu z Was.

Czytaj więcej
27. września 2022

Co to procent składany i jak pomoże ci stać się bogatym?

„Procent składany to ósmy cud świata. Kto to rozumie, zarabia, a ten kto nie, ten płaci.” – to słynne zdanie autorstwa Alberta Einsteina. Procent składany z biegiem czasu przyspiesza wzrost wartości Twoich oszczędności i inwestycji. Z drugiej strony, z czasem powiększa również Twoje zadłużenie.

Czytaj więcej
Inwestowanie w złoto - wady i pułapki | Finax.PL
21. lipca 2020

Inwestowanie w złoto - wady i pułapki

Zainteresowanie złotem wzrosło w ostatnich miesiącach. Sprzedawcy wykorzystują recesję gospodarczą jako argument na korzyść złota, co dezorientuje wielu potencjalnych inwestorów. Przeanalizowaliśmy dla Ciebie historię złota i wszystkie parametry inwestowania w niego. Przedstawiamy Ci informacje o tym, ile możesz zarobić na złocie, ile kosztuje ta przyjemność, czy w ogóle opłaca się kupować złoto, na co należy uważać w przypadku złota oraz kiedy i jak odpowiednio w nie zainwestować.

Czytaj więcej
Chętnie Ci doradzimy!
Zaplanuj rozmowę
phone-icon