Finax Blog

Informacje, które pomogą Ci właściwie inwestować

Ile zarobiły portfele Finax oraz konkurencja w 2019 roku?

Rok 2019 był bardzo hojny dla inwestorów. Wszystkie klasy aktywów wypadły dobrze, a zwroty na większości rynków akcji kończyły się przyzwoitymi cyframi. W ubiegłym roku naprawdę można było zarabiać wszędzie i łatwo.

Radoslav Kasík | Nasze wyniki | 27. maja 2020

W artykule przezentujemy wyniki modelowych portfeli Finax Inteligentnego Inwestowania. Porównujemy je z stopami zwrotu najpopularniejszych funduszy inwestycyjnych w Polsce, aby udowodnić deklarowane korzyści z pasywnego podejścia w budowaniu aktywów.

Jak rozwijały się rynki i portfele Finax w ciągu roku?

Rok 2019 nie był dużym wyzwaniem dla inwestorów. Zasadniczo, bez względu do czego inwestor zainwestował pieniądze, jest bardzo prawdopodobne, że się ony pomnożyły. Stracili tylko pieniądze trzymane w poduszkach oraz na kontach i lokatach bankowych.

O siłe ubiegłego roku świadczy rozwój poszczególnych klas aktywów, na których opiera się Inteligentne Inwestowanie od Finax. Wszystkie 10 funduszy ETF zakończyło rok na zielono. Poniższy wykres ilustruje stopę zwrotu wybranych sześciu funduszy w ciągu roku na niemieckiej giełdzie Xetra.

Uwaga: stopy zwrotu w wykresie „Rozwój wybranych ETF używanych w portfelach Finax w 2019 r.“ są w euro.

Na podstawie wykresu jest widoczne, że w 2019 r. na rynku również dominowały akcje dużych amerykańskich spółek  (35,4%). Miłym zaskoczeniem są akcje małych europejskich spółek (34,5%). Najsłabszą klasą w ramach akcji w ubiegłym roku były akcje spółek z krajów rozwijających się (rynków wschodzących) z roczną stopą zwrotu na poziomie 21,3%.

Nawet globalne obligacje rządowe, najbezpieczniejsze papiery wartościowe, zyskały prawie 5%. Kto by tego oczekiwał na początku roku przy zerowych odsetkach i przy rosnących stopach procentowych w USA? Dwucyfrowy zysk odnotowała najbardziej zyskowna klasa obligacji w portfelach Finax skoncentrowanych na obligacjach rządowych krajów rozwijających się (11,2%).

Poszczególne fundusze wykazywały dodatnią korelację cenową przez cały rok. Oznacza to, że rozwijały się w tym samym kierunku – rosły wszystkie razem. Ze względu na dodatnią korelację wszystkich klas aktywów warunki rebalancingu nie zostały spełnione na żadnym rachunku w ciągu roku.

Strategie wzrostowe

Akcje nie zawdzięczały swojej reputacji absolutnie nic i zarobiły najwięcej. Wzorcowy portfel Finax 100/0 (100% akcji) zanotował w ubiegłym roku wzrost o 29,6% w Złotych.

W ciągu roku nie byliśmy świadkami znacznych spadków. Rynki stopniowo rosły od początku roku do końca. W ubiegłym roku działali również starzy sprawdzeni zwycięzcy inwestycyjni z poprzednich lat – np. postawienie na na duże firmy technologiczne nadal przynosiło bogate plony.

Na takich rynkach nietrudno było solidnie zarobić, chociaż nie udało się każdemu, jak pokazuje poniższa tabela. Porównujemy w niej stopy zwrotu naszych modelowych dynamicznych portfeli i funduszy inwestycyjnych należących do piątej klasy ryzyka zgodnie z metodologią SRRI z Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Uwaga: Wszystkie dane związane z historycznym rozwojem portfeli Finax są modelowane i powstały na podstawie modelowania wstecznego danych. Metodę modelowania wyników historycznych opisaliśmy w artykule W jaki sposób przeprowadzamy modelowanie historycznych wyników portfeli Finax? Wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych zwrotów, a inwestycja może przynieść stratę. Dowiedz się, jakie ryzyko podejmujesz, inwestując. Wyniki bazują na notowaniach EUR i są przeliczone na PLN według kursów spot EUR-PLN (źródło: Bloomberg). Pamiętaj o ryzyku walutowym, ponieważ wyniki Finax wyrażone w PLN zależą także od wahań kursów walut wobec złotego, który może zwiększać lub zmniejszać wynik z inwestycji.


Aktualna tabela wygląda znacznie lepiej niż rok temu, gdzie pierwsza kolumna została opanowana przez minusowe znaki przed liczbami. Pod koniec 2019 r., wyniki niektórych strategii inwestycyjnych/funduszy osiągają zyski ponad 20%. W tym samym czasie inne fundusze przynosiły swoim inwestorom niewielkie zyski, a niektóre nawet byli stratne, co świadczy o braku jakiejkolwiek regionalnej dywersyfikacji niektórych funduszy.

Z tabeli dalej wypływa, że w ramach popularnych funduszy inwestycyjnych akcji, w 2019 r. tylko fundusz Pekao Akcji Amerykańskich konkurował z modelowanymi portfelami Finax. Nawet wyjątkowo korzystny rok nie pomógł większości zarządzających tymi funduszami.

Aby potwierdzić nasze wyniki, załączamy również wykresy rozwoju dwóch rzeczywistych kont z jednorazową inwestycją (wyniki wyrażone są w euro). Jednym z nich jest konto Dominika Hrbatego (brata jednego z założycieli Finax oraz najsłynniejszego tenisisty w historii Słowacji) z portfelem Finax 80/20 (80% akcji, 20% obligacji), który od maja 2018 r. jest dostępny na naszej stronie, gdzie można go śledzić. Drugie konto to strategia Finax 100% akcji anonimowego klienta.


Regularnie powtarzamy, że każde konto jest u nas indywidualne. Ze względu na różne terminy inwestycji i różne efektywne opłaty ze względu na rabaty skład dwóch kont o tej samej strategii jest różny, w związku z czym oba rachunki mogą mieć inne stopy zwrotu.

Dlatego od dłuższego czasu pracujemy z modelowymi portfelami, które służą do monitorowania rozwoju strategii Inteligentnego Inwestowania

Zrównoważone strategie inwestycyjne

Do tej kategorii zaliczamy portfele i fundusze o klasie ryzyka 4 zgodnie z metodologią SRRI. Z reguły uwzględniane są fundusze mieszane o udziale 40–70%, tak jak w przypadku portfeli Inteligentnego Inwestowania.


W większości przypadków osiągnięty zwrot netto na jednostkę podejmowanego ryzyka jest znacznie niższy niż wyniki rynkowe. Inwestorzy niepotrzebnie ponoszą konsekwencję za nadmierny konserwatyzm portfeli i wysokie opłaty tych funduszy.

Zacznij inwestować już dzisiaj 


Konserwatywne inwestycje

Trzecia grupa rozwiązań inwestycyjnych składa się z portfeli o umiarkowanej zmienności, zgodnie z którymi są one uwzględnione w trzeciej grupie ryzyka w ramach metodologii SRRI. Obejmuje to bardziej dynamiczne fundusze obligacji i bardziej konserwatywne fundusze mieszane, tj. zazwyczaj portfele z udziałem akcji 30% lub mniejszym.


W tym przypadku różnice są najmniejsze, co jest zrozumiałe w przypadku inwestycji o niskiej stopie zwrotu. Należy zauważyć, że w portfelach Finax dwie trzecie komponentu obligacyjnego stanowią obligacje rządowe, które są uważane za najbezpieczniejsze papiery wartościowe na świecie, co odpowiada ich stopom procentowym.

Podsumowanie

Historia firmy Finax przekracza obecnie dwa lata (Finax powstał w styczniu 2018 r.). Niektórzy postrzegają na naszą krótką działalność jako naszą największą wadę. Nie wymyślimy historii, będziemy ją pisać stopniowo, z rocznicami i sukcesami.

To naprawdę krótki czas, aby zdobyć zaufanie we świecie finansów. Jednak cieszy nas, że możemy jej stopniowo budować razem z klientami, którzy już inwestują za pośrednictwem Finax. Osiągnięte wyniki Finax, o.c.p., a.s. można znaleźć w dwóch artykułach:

Pierwsze dwa lata od założenia Finax były bardzo zróżnicowane na rynkach. Doświadczyliśmy pierwszego negatywnego roku (2018) od ostatniego kryzysu finansowego, ale także wyjątkowo pozytywny rok 2019. 

Ogólnie rzecz biorąc, był to trudny okres dla decyzji inwestycyjnych, ale także dla samego zarządzania aktywami, któremu towarzyszy znaczna niepewność. Taki czas wyzwań potwierdził jakość rozwiązania, które wprowadziliśmy na rynek środkowoeuropejski oraz znaczenie inwestycji pasywnych jako takich.

Bardzo się cieszymy, że mogliśmy doświadczyć większej zmienności naszych portfeli. Tym bardziej, że wyniki są bardzo dobre.

Usunięcie człowieka z inwestowania, pominięcie jego decyzji w procesie inwestycyjnym, tj. całkowity brak emocji w kombinacji z niższymi opłatami i szeroko rozłożonym ryzykiem doprowadzą inwestora do wyższych długoterminowych zwrotów.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Słowa kluczowe
Nie znaleziono słów kluczowych
Udostępnij artykuł
| |

Najczęściej czytane artykuły

26. lipca 2022

6 rad, których możesz nauczyć się od bogatych ludzi

Prawie 80% bogatych ludzi zbudowało swój majątek od podstaw. Juraj Hrbatý jest jednym z nich. Nie odziedziczył swojej fortuny, ale zapracował na nią. Wciąż trzyma jednak głowę nisko i nie trwoni pieniędzy. Poznaj kilka rad od założyciela Finax, które mogą pomóc Ci poprawić i Twoją finansową przyszłość.

Przeczytaj więcej
16. grudnia 2020

12 rad, jak zaoszczędzić setki złotych miesięcznie

Bądźmy szczerzy, oszczędzanie pieniędzy jest wyzwaniem. Nie możesz zmusić się od oszczędzania? Nie tylko Ty. Większość ludzi żyje od wypłaty do wypłaty, a to nie w porządku! Lista prostych kroków pozwalających zaoszczędzić pieniądze pomoże wielu z Was.

Przeczytaj więcej
27. września 2022

Co to procent składany i jak pomoże ci stać się bogatym?

„Procent składany to ósmy cud świata. Kto to rozumie, zarabia, a ten kto nie, ten płaci.” – to słynne zdanie autorstwa Alberta Einsteina. Procent składany z biegiem czasu przyspiesza wzrost wartości Twoich oszczędności i inwestycji. Z drugiej strony, z czasem powiększa również Twoje zadłużenie.

Przeczytaj więcej
Inwestowanie w złoto - wady i pułapki | Finax.PL
21. lipca 2020

Inwestowanie w złoto - wady i pułapki

Zainteresowanie złotem wzrosło w ostatnich miesiącach. Sprzedawcy wykorzystują recesję gospodarczą jako argument na korzyść złota, co dezorientuje wielu potencjalnych inwestorów. Przeanalizowaliśmy dla Ciebie historię złota i wszystkie parametry inwestowania w niego. Przedstawiamy Ci informacje o tym, ile możesz zarobić na złocie, ile kosztuje ta przyjemność, czy w ogóle opłaca się kupować złoto, na co należy uważać w przypadku złota oraz kiedy i jak odpowiednio w nie zainwestować.

Przeczytaj więcej
Chętnie Ci doradzimy!
Zaplanuj rozmowę
phone-icon