Finax Blog

Informacje, które pomogą Ci właściwie inwestować

Inteligentna skarbonka – produkt do inwestycji krótkoterminowych

Po miesiącach analiz, wprowadzamy na rynek Inteligentną Skarbonkę. Jeśli trzymasz dużo pieniędzy na kontach bankowych, nie możesz patrzeć, jak ich wartość zżera inflacja, a jednocześnie nie chcesz inwestować na dłuższą metę, ten produkt jest skrojony właśnie dla Ciebie.

Radoslav Kasík | Nowości | 14. lipca 2021

We wszystkich wysoko rozwiniętych krajach pojawił się niepokój dotyczący lokowania krótkoterminowych środków w związku z inflacją i zerowymi stopami procentowymi w bankach. Dotyczy on przede wszystkim tych środków, które będą potrzebne za kilka miesięcy, ewentualnie za dwa lub trzy lata. Gospodarstwa domowe nie chcą nimi ryzykować, bo zazwyczaj przeznaczyły je już na określony cel. Zdają sobie jednak sprawę, że jeśli po prostu zostawią je na koncie, stracą część ich wartości z powodu inflacji.

Tak, inflacja staje się wielkim straszakiem w czasach postpandemicznych. Choć historycznie nigdy nie zniknęła, w ostatniej dekadzie nie stanowiła znaczącego problemu. Obecnie obserwujemy jednak gwałtowny wzrost cen prawie wszystkich towarów i usług. Dziś realne stopy procentowe (czyli oprocentowanie pomniejszone o inflację) w Polsce wynoszą już mniej niż -4%, co stawia nas – obok USA i Arabii Saudyjskiej – na podium państw z najniższymi realnymi stopami na świecie. Więcej na ten temat piszemy w tekście o tym, jak inwestować w inflacji.

Podstawowe parametry Inteligentnej Skarbonki

Inteligentna Skarbonka rozwiązuje problem krótkoterminowych oszczędności. Po miesiącach analiz oraz testów różnych portfeli i kombinacji różnych klas aktywów, światło dzienne ujrzał nasz produkt o następujących parametrach:

  • oczekiwana stopa zwrotu od 2 do 3% rocznie,
  • minimalny możliwy poziom ryzyka (roczna zmienność 3,7%),
  • stabilny wzrost przy minimalnych wahaniach (z 95% prawdopodobieństwem maksymalnego spadku do 5%),
  • opłata za zarządzanie portfelem 0,5% rocznie – VAT jest już wliczony w opłatę,
  • brak opłat za zaksięgowanie wpłaty, opłat manipulacyjnych oraz opłat za doradztwo inwestycyjne.

Podsumowując, celem produktu jest osiągnięcie zwrotu na poziomie inflacji przy minimalnym ryzyku i prowizji. Jednak musisz pamiętać o jednej ważnej rzeczy! Skarbonka to inwestycja w euro i powyższe parametry dotyczą perspektywy inwestującego w unijnej walucie. Z punktu widzenia polskiego klienta, zarówno oczekiwany zwrot, jego relacja względem inflacji (ta jest znacznie wyższa niż na Słowacji), jak i zmienność (czyli ryzyko) mogą odbiegać od powyższych kryteriów. Dotychczas nad Wisłą bardzo ceniliście sobie inwestycje denominowane w euro. Jeśli jednak zauważymy duże zainteresowanie Inteligentną Skarbonką zabezpieczoną w polskie walucie, rozważymy rozwinięcie produktu. Przy okazji, polecamy tekst o ryzyku walutowym („EURPLN, przyjaciel polskiego inwestora”).

Uwaga: Wszystkie dane związane z historycznym rozwojem portfeli Finax są modelowane i powstały na podstawie modelowania wstecznego danych. Metodę modelowania wyników historycznych opisaliśmy w artykule W jaki sposób przeprowadzamy modelowanie historycznych wyników portfeli Finax? Wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych zwrotów, a inwestycja może przynieść stratę. Dowiedz się, jakie ryzyko podejmujesz, inwestując. Wyniki bazują na notowaniach EUR i są przeliczone na PLN według kursów spot EUR-PLN (źródło: Bloomberg). Pamiętaj o ryzyku walutowym, ponieważ wyniki Finax wyrażone w PLN zależą także od wahań kursów walut wobec złotego, który może zwiększać lub zmniejszać wynik z inwestycji.

Jak tworzyliśmy produkt i czego się przy tym nauczyliśmy

Uzyskanie zysku całkowicie wolnego od ryzyka przy obecnych zerowych stopach procentowych jest niemożliwe. Na rynku kapitałowym, jak wszędzie, nie istnieją darmowe obiady. Finansiści nie są magikami. Chcąc osiągnąć dziś zwrot na poziomie inflacji nie da się uniknąć pewnego ryzyka. Inwestorzy muszą sięgać po instrumenty inwestycyjne, bo lokowanie środków w bankach nie jest w stanie zapewnić pożądanego zwrotu. Naszym celem od początku było zatem znalezienie rozwiązania, które w jak największym stopniu zminimalizuje ponoszone ryzyko. Jednocześnie przynosząc od 2 do 3% rocznie.

Szukaliśmy kombinacji instrumentów inwestycyjnych, które byłyby w stanie zapewnić wymagany zwrot w średnim okresie, z poziomem ryzyka akceptowalnym dla konserwatywnie nastawionych inwestorów.

Tym razem przyjrzeliśmy się nie tylko obligacjom (rządowym, korporacyjnym, wysokodochodowym, antyinflacyjnym itp.) i akcjom, ale również nieruchomościom i surowcom.

Stworzone przez nas algorytmy przeszły tysiące kombinacji i przeliczeń poszczególnych składników aktywów. Dzięki temu mogliśmy przyjrzeć się historycznym modelom i wybrać portfele, które najlepiej spełniały kryteria w dłuższej perspektywie. Poszukiwaliśmy nie tylko aktywów, ale również odpowiednich relacji miedzy aktywami o niskiej wzajemnej korelacji. Wszystko po to, by w jak największym stopniu zredukować zmienność portfela i osiągnąć pożądany zwrot przekraczający 2%. .

Dlaczego tylko 2%? Ponieważ o tyle średnio rosną ceny dóbr i usług konsumpcyjnych (czyli tyle wynosi inflacja) w Polsce i Słowacji (w obu krajach od 2005 r. to średniorocznie 2,1%). By więc zachować siłę nabywczą swoich pieniędzy, musisz zyskiwać co najmniej 2% rocznie. W przeciwnym razie z roku na rok będziesz mógł kupić coraz mniej towarów lub usług za swoje ciężko zarobione pieniądze.

Otrzymaliśmy naprawdę interesujące, które wiele ujawniły. Przede wszystkim wyraźnie potwierdziły pozytywny związek pomiędzy stopą zwrotu a ryzykiem. Wyższe wyniki udało się osiągnąć wyłącznie kosztem większego ryzyka, tj. gdy wartość portfeli wahała się bardziej lub maksymalny spadek był wyższy.

Kolejną interesującą rzeczą, która wyniknęła z naszych testów, było zaprzeczenie dotychczasowej tezie inwestycyjnej, że szersza dywersyfikacja pomiędzy różnymi klasami aktywów poprawi parametry ryzyka i zwrotu inwestycji. Włączenie nieruchomości i surowców do portfeli nie przyniosło pozytywnych rezultatów. Nie zwiększyły one stopy zwrotu przy takim samym ryzyku jak portfel obligacji kapitałowych, nie osiągnęły też takiej samej stopy zwrotu przy niższym ryzyku.

Testy Skarbonki pokazały również, że w średnim i długim okresie połączenie dwóch podstawowych klas aktywów, akcji i obligacji, pozostaje niedoścignione. Obszerna analiza potwierdziła, że skład portfeli Finax Inteligentnego Inwestowania został skonfigurowany prawidłowo i obecnie nie znajdziesz bardziej rozsądnej i efektywnej inwestycji do długoterminowego budowania majątku.

Skład i wyniki Inteligentnej Skarbonki

W wyniku testowania wstecznego tysięcy portfeli z różnymi klasami aktywów, doszliśmy do następującego składu portfela Inteligentnej Skarbonki:

Każdy składnik odgrywa w portfelu istotną rolę. Poszczególne klasy aktywów nie są ze sobą tak skorelowane – ich rozwój w czasie nie jest identyczny. Gdy jedna część portfela spada, inna rośnie. Tworzą one wzajemnie idealną kombinację w zależności od osiągniętego zwrotu i zmienności portfela.

Akcje, złoto i obligacje antyinflacyjne zabezpieczają portfel w czasach rosnących cen i rosnących stóp procentowych. Z drugiej strony, obligacje i gotówka stanowią element stabilizujący w okresach niekorzystnych zmian gospodarczych, recesji gospodarczych i rynkowych.

Przyczyny nietypowej reprezentacji gotówki w portfelu wyjaśniamy w dalszej części artykułu.

Zgodnie z filozofią inwestowania pasywnego, w portfelu Skarbonki stosujemy również rebalancing. Nieznacznie skorygowaliśmy jednak zachowanie ryzyka portfela dla produktu krótkoterminowego. Metoda rebalansowania w Skarbonce różni się od sposobu zarządzania podstawowymi portfelami Inteligentnego Inwestowania.

Historyczny rozwój Skarbonki był modelowany od początku 2000 roku. Dłuższe testowanie nie było możliwe ze względu na brak odpowiednich danych na temat bazowych klas aktywów.

Historyczne zwroty (liczone w euro!) Inteligentnej Skarbonki dokumentują realizację celu inwestycyjnego tego krótkoterminowego produktu. Prawie we wszystkich okresach wyniki portfela przekraczają wyznaczony cel na poziomie 2%, zgodnie z jego rozwojem w ciągu ostatnich 15 lat.

W przypadku Skarbonki musisz być świadomy, że jest to rozwiązanie inwestycyjne oparte na płynnych instrumentach rynkowych, a nie produkt depozytowy w banku czy instrument o stałym oprocentowaniu. Jego wartość zmienia się w czasie, co pokazuje wykres jej 15-letnich modelowanych wyników, umieszczony na początku artykułu.

Budując portfel, staraliśmy się – w miarę możliwości - wyeliminować wahania. Z 95-procentowym prawdopodobieństwem maksymalne spadki w ekstremalnych sytuacjach rynkowych nie przekroczą 5%. Podobnie nie każdy roczny horyzont kończy się zyskiem. W ciągu ostatnich 20 lat zdarzały się również okresy 3-letnie, które nie kończyły się zyskiem. Jeśli chcesz lokować swoje środki na krótki termin i jesteś w stanie pogodzić się z wahaniami inwestycji do 5%, Inteligentna Skarbonka to idealne miejsce na Twoje pieniądze.

Każdy krótkoterminowy inwestor inwestujący w Skarbonkę musi liczyć się również z niewielkimi wahaniami jej wartości. Bez ryzyka nie ma zysku. Jednak nagrodą za ryzyko była bardzo dobra średnia roczna stopa zwrotu wynosząca w euro od 2,30% do 2,85% we wszystkich badanych rocznych okresach z ostatnich 10, 15 i 20 lat.

Otwórz inteligentną skarbonkę już dziś.

Skarbonkę otworzysz po zalogowaniu się na swój rachunek.
Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem, zacznij od założenia rachunku.

Dlaczego w Skarbonce znajduje się gotówka?

Być może jesteś rozczarowany, że część środków w Skarbonce to gotówka. Dla nas jest to jednak dziś przede wszystkim element stabilizujący zmienność portfela. Testowanie różnych kombinacji składu Skarbonki wykazało, że portfele bez gotówki lub z niską wagą gotówki osiągały gorsze wskaźniki ryzyka.

Jednak wielu z Was słusznie pyta, dlaczego należy uiszczać opłatę za przechowywanie gotówki w Finax. Pytanie ma dwie odpowiedzi. Po pierwsze, aby usługa była prosta, zdecydowaliśmy się na zastosowanie niższej opłaty do całego portfela, a nie wyższej opłaty tylko do zainwestowanej części portfela.

Pamiętaj też, że nasze produkty ciągle się rozwijają. Wkrótce chcemy wejść na rynek z instrumentem, który może przynieść 1% rocznego stałego zwrotu i prawdopodobnie wówczas dostosujemy „pod niego” również ogólny skład portfela. Wierzymy, że na początku przyszłego roku będziemy mogli zrealizować zaplanowany projekt i dostosować skład Skarbonki. Proponowane rozwiązanie znacznie zwiększyłoby odporność produktu krótkoterminowego na potencjalne szoki inflacyjne i ewentualny gwałtowny wzrost stóp.

Chcemy też pracować nad bardziej elastycznym korzystaniem z Skarbonki w przyszłości, m.in. pozwolić na przelewanie z niej pieniędzy na inne rachunki.

Inteligentna Skarbonka oferuje rozwiązanie dla krótkoterminowych inwestycji z horyzontem od 1 do 5 lat. Jej celem jest osiągnięcie 2 do 3% zysku rocznie, przy minimalnym ryzyku i średniej zmienności ograniczonej do 5%. Pamiętaj, że skład portfela, oparty na testach historycznych modeli, najlepiej odpowiada założonym parametrom. Jednocześnie przeszłe zyski nie stanowią gwarancji zysków w przyszłości.

Finax nie oferuje już wyłącznie rozwiązań do budowania średnio- i długoterminowych inwestycji, ale także produkty dla konstrukcji krótkoteminowych rezerw. Inteligentna Skarbonka to kolejny produkt poszerzający nasze usługi finansowe dla mieszkańców Europy Środkowej. Cel? Kompleksowa opieka nad Twoimi finansami osobistymi.

Uwaga: Wszystkie dane związane z historycznym rozwojem portfeli Finax są modelowane i powstały na podstawie modelowania wstecznego danych. Metodę modelowania wyników historycznych opisaliśmy w artykule W jaki sposób przeprowadzamy modelowanie historycznych wyników portfeli Finax? Wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych zwrotów, a inwestycja może przynieść stratę. Dowiedz się, jakie ryzyko podejmujesz, inwestując. Wyniki bazują na notowaniach EUR i są przeliczone na PLN według kursów spot EUR-PLN (źródło: Bloomberg). Pamiętaj o ryzyku walutowym, ponieważ wyniki Finax wyrażone w PLN zależą także od wahań kursów walut wobec złotego, który może zwiększać lub zmniejszać wynik z inwestycji.

Najczęściej czytane artykuły

6 rad, których możesz nauczyć się od bogatych ludzi | Finax.eu
26. lipca 2022

6 rad, których możesz nauczyć się od bogatych ludzi

Prawie 80% bogatych ludzi zbudowało swój majątek od podstaw. Juraj Hrbatý jest jednym z nich. Nie odziedziczył swojej fortuny, ale zapracował na nią. Wciąż trzyma jednak głowę nisko i nie trwoni pieniędzy. Poznaj kilka rad od założyciela Finax, które mogą pomóc Ci poprawić i Twoją finansową przyszłość.

Czytaj więcej
16. grudnia 2020

12 rad, jak zaoszczędzić setki złotych miesięcznie

Bądźmy szczerzy, oszczędzanie pieniędzy jest wyzwaniem. Nie możesz zmusić się od oszczędzania? Nie tylko Ty. Większość ludzi żyje od wypłaty do wypłaty, a to nie w porządku! Lista prostych kroków pozwalających zaoszczędzić pieniądze pomoże wielu z Was.

Czytaj więcej
Inwestowanie w złoto - wady i pułapki | Finax.PL
21. lipca 2020

Inwestowanie w złoto - wady i pułapki

Zainteresowanie złotem wzrosło w ostatnich miesiącach. Sprzedawcy wykorzystują recesję gospodarczą jako argument na korzyść złota, co dezorientuje wielu potencjalnych inwestorów. Przeanalizowaliśmy dla Ciebie historię złota i wszystkie parametry inwestowania w niego. Przedstawiamy Ci informacje o tym, ile możesz zarobić na złocie, ile kosztuje ta przyjemność, czy w ogóle opłaca się kupować złoto, na co należy uważać w przypadku złota oraz kiedy i jak odpowiednio w nie zainwestować.

Czytaj więcej
Jak wybieramy fundusze ETF w finax?
3. października 2019

Jak wybieramy fundusze ETF w finax?

Prawdopodobnie już zarejestrowałeś informację, że tworzymy portfele Finax z dziesięciu funduszy ETF w zależności od poziomu ryzyka, jakie klient jest skłonny i zdolny podjąć. Ale w jaki sposób wybraliśmy określone papiery wartościowe i dlaczego skład portfeli jest właśnie taki, jaki obserwujecie na swoich kontach?

Czytaj więcej
Chętnie Ci doradzimy!
Zaplanuj rozmowę
phone-icon