Finax Blog

Informacje, które pomogą Ci właściwie inwestować

Jak nauczyć dzieci dobrych finansowych nawyków

Wpajanie dzieciom dobrych nawyków związanych z pieniędzmi ma ogromny wpływ na ich późniejszy sukces finansowy. Oprócz pomocy w zrozumieniu pojęcia pieniędzy, nawyki te stanowią podstawę do podejmowania odpowiedzialnych decyzji finansowych w przyszłości. W tym artykule podzielimy się praktycznymi wskazówkami jak wprowadzić zdrowe nawyki finansowe do życia naszych pociech.

Emilio Gučec | Szkoła inwestowania | 23. lutego 2024

Kieszonkowe - praktyczna szkoła o pieniądzach

Dawanie dziecku kieszonkowego to jeden z najstarszych sposobów uczenia właściwego zarządzania pieniędzmi. Jednak poza samą kwotą, jaką dajesz, kluczowa jest filozofia, która za tym stoi. Weźmy przykład: dajesz swojemu dziecku tygodniowe kieszonkowe w wysokości 50 złotych. Wykorzystaj ten moment do rozmowy z dzieckiem o tym, jak zaplanować i podzielić te pieniądze.

Możesz na przykład zadać takie pytania jak: "Jak myślisz, co zrobisz z tymi pieniędzmi?" lub "Czy zamierzasz je wydać teraz, czy zaoszczędzić na coś specjalnego?". Dzięki takiemu dialogowi dzieci nie tylko zrozumieją wartość pieniędzy, ale także nauczą się ustalać priorytety, planować i wyznaczać cele. Taka forma interakcji pomaga im rozwijać świadomość tego, jak mądrze zarządzać funduszami i rozwijać poczucie odpowiedzialności za własne finanse.

Zachęcaj dzieci do wyznaczania celów

Wyznaczanie celów jest kluczową umiejętnością finansową, która pomaga dzieciom rozwinąć nawyk oszczędzania. Niektóre dzieci, na przykład, chcą oszczędzać na swoją ulubioną zabawkę, książki, a nawet na lody w każdy piątek. Weźmy na przykład oszczędzanie na ulubiony komiks. Dziecko może postawić sobie za cel zaoszczędzenie 15 złotych na zakup tego komiksu.

Za każdym razem, gdy dostanie kieszonkowe, może odłożyć część pieniędzy do skarbonki lub wpłacić je na specjalne konto oszczędnościowe, aby stopniowo osiągnąć swój cel. Dzięki temu procesowi dziecko nie tylko uczy się znaczenia oszczędzania, ale także rozwija takie cechy, jak cierpliwość i dyscyplina. Oprócz budowania odpowiedzialności finansowej, wyznaczanie celów pomaga dzieciom zrozumieć wartość pieniędzy i zachęca je do planowania i organizowania własnych finansów. Dzięki tym wczesnym lekcjom finansów dzieci zdobywają podstawowe umiejętności, które będą przydatne w przyszłości.

Planszówki uczą 

Gry planszowe, takie jak Monopoly , są często ulubionym sposobem na rozrywkę dla całej rodziny, ale stanowią również doskonałą okazję do nauki podstaw wiedzy o finansach, szczególnie dla najmłodszych członków rodziny. W Monopoly gracze stają przed wyzwaniem prowadzenia własnego "imperium finansowego", w którym każda decyzja ma konsekwencje dla ich aktywów i portfela. Ważne jednak, aby pamiętać, że proces uczenia się o finansach nie kończy się w ramach gry.

Dzięki grom takim jak Monopoly dzieci uczą się znaczenia planowania, strategii i zarządzania zasobami, a powyższy obrazek przypomina nam o znaczeniu podejmowania mądrych decyzji finansowych w prawdziwym życiu. Zrozumienie wartości pieniądza staje się realne dzięki ich decyzjom w grze. Rodzice i opiekunowie odgrywają ważną rolę w rozszerzaniu tych lekcji poprzez codzienne sytuacje.

Prawdziwe życie przynosi znacznie bardziej złożone wyzwania finansowe, ale fundamenty stworzone przez gry mogą służyć jako świetny punkt wyjścia. Edukacja finansowa powinna być procesem ciągłym, dostosowanym do poziomu rozwoju dziecka. Ważne jest również zachęcanie do rozmów o pieniądzach, wydatkach i oszczędzaniu w rodzinie, aby dzieci były w stanie podejmować świadome decyzje finansowe, gdy dorosną.

Otwórz konto dla dziecka

Gdy dziecko osiągnie pewien poziom dojrzałości, nadszedł czas, aby rozważyć otwarcie konta oszczędnościowego lub inwestycyjnego. Ten krok pozwoli dziecku zdobyć podstawową wiedzę na temat prowadzenia konta w banku, wpłacania pieniędzy i śledzenia swoich finansów oraz inwestowania. Możecie wspólnie przejść przez proces otwierania konta, co zachęci twoje dziecko do myślenia o długoterminowych oszczędnościach, kiedy z czasem zobaczy, jak rosną jego pieniądze.

Warto na przykład wspólnie przejść przez wszystkie etapy otwierania konta, udzielając dziecku wskazówek i wyjaśnień. Dziecko stopniowo zrozumie, że za każdym razem, gdy wpłaca pieniądze na konto, kwota ta rośnie. Proces ten pomoże mu zbudować ważną wiedzę o tym, jak działa oszczędzanie i jak zarządzać własnymi finansami w dłuższej perspektywie. Ponadto zrozumie, jak niewielkie wpłaty w czasie mogą skutkować znaczącym wzrostem wartości portfela. Proces otwierania konta dla dziecka w Finax opisaliśmy w tym artykule, a wszystko, co może Cię zainteresować z prawnego punktu widzenia, w tym. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarancją przyszłych zwrotów, a inwestycja może przynieść stratę. Dowiedz się, jakie ryzyko podejmujesz podczas inwestowania.

Otwórz konto dziecka


Naucz je siły cierpliwości

Dzieci często chcą rzeczy od razu, ale ważne jest, aby nauczyć je, jak opóźnić gratyfikację, aby uzyskać większą nagrodę w przyszłości. Weźmy jako przykład planowanie rodzinnej wycieczki. Zamiast od razu odkładać pieniądze na wycieczkę, ważne jest, aby zaangażować dzieci w proces wyznaczania celów i zachęcić je do współpracy w oszczędzaniu w nadchodzących miesiącach, aby wspólnie sfinansować upragniony wyjazd.

Dzięki rodzinnemu planowi oszczędzania można wspólnie ustalić, ile każdy wnosi zgodnie ze swoimi możliwościami. Proces ten nie tylko uczy dzieci jak ważna jest cierpliwość, ale także zachęca je do współpracy, pracy zespołowej i zrozumienia znaczenia wyznaczania celów. Ucząc się opóźniać natychmiastową gratyfikację, dzieci zrozumieją, że wysiłek i praca zespołowa się opłacają, zachęcając do odpowiedzialności, planowania i długoterminowego myślenia.

Rozważ wniesienie takiego samego wkładu

Dla Ciebie jako rodzica istnieje interesujący sposób, w jaki możesz zachęcić swoje dziecko do oszczędzania poprzez system "dopasowywania" wpłat oszczędnościowych dzieci. W szczególności, jeśli Twoje dziecko odkłada co tydzień określoną kwotę, powiedzmy 20 złotych, na swoje oszczędności, możesz obiecać mu, że dopłacisz tyle samo. Takie podejście ma kilka zalet.

Po pierwsze, zachęca dzieci do regularnego oszczędzania. Dziecko zrozumie znaczenie konsekwencji w oszczędzaniu, ponieważ co tydzień będzie miało okazję zobaczyć wzrost kwoty swoich oszczędności. Taka forma konsekwencji może stać się pozytywnym wzorcem finansowym na przyszłość.

Po drugie, model ten zachęca dzieci do odpowiedzialności za swoje cele finansowe. Dając im możliwość określenia, ile chcą zaoszczędzić, zachęcasz je do myślenia o swoich celach i pragnieniach. Ponadto obietnica dodatkowego wkładu z twojej strony jest nagrodą za ich wysiłki i wskazówką, że doceniasz ich starania w zakresie oszczędzania.

Skup się na długoterminowych oszczędnościach

Gdy dzieci stają się starsze, nadszedł czas, aby zacząć rozmawiać o długoterminowych celach finansowych. Na przykład, gdy dzieci osiągną wiek licealny, można wspólnie zaplanować oszczędzanie na studia za granicą. Dzięki temu procesowi dzieci nauczą się, jak tworzyć długoterminowe plany i trzymać się celów finansowych, co przyniesie im korzyści w przyszłym życiu.

Na przykład, razem z dzieckiem można przyjrzeć się wszystkim interesującym go uczelniom i opracować plan zebrania niezbędnej kwoty pieniędzy. Może to obejmować oszczędności z kieszonkowego, możliwości pracy lub wkład rodziców. Ćwiczenie to pozwala dzieciom rozwinąć odpowiedzialność finansową i zrozumieć, w jaki sposób długoterminowe oszczędności mogą pomóc w osiągnięciu dużych celów.

Uczenie się znaczenia zarządzania pieniędzmi w dzieciństwie jest nie tylko doświadczeniem edukacyjnym, ale także kluczową inwestycją w przyszły sukces finansowy dzieci. Poprzez praktykę i właściwe przykłady możesz pomóc swoim dzieciom rozwinąć zdrowe nawyki finansowe, które będą im służyć przez całe życie. Oprócz pomocy w zrozumieniu wartości pieniądza, aktywność ta buduje w dzieciach poczucie odpowiedzialności i niezależności, dając im narzędzia potrzebne do skutecznego zarządzania finansami w przyszłości. 

Otwórz konto dziecka

Budowanie podstaw udanej przyszłości finansowej dla naszych młodych ludzi

Wzmocnienie umiejętności finansowych dzieci jest kluczowym krokiem w kierunku ich przyszłego sukcesu w zarządzaniu pieniędzmi. Dawanie kieszonkowego to nie tylko akt przekazania sumy pieniędzy; to okazja do położenia fundamentów pod zdrowe nawyki finansowe. Filozofia stojąca za tą czynnością jest ważniejsza niż kwota.

Rozmowa z dzieckiem na temat otrzymanych pieniędzy staje się kluczowym momentem w nauczaniu ważnych lekcji o finansach osobistych. Zamiast tego, że pieniądze są tylko środkiem do wydawania, rodzice mają okazję zachęcić do dialogu na temat planowania i alokacji funduszy. Zadawanie pytań takich jak "Jak planujesz rozdysponować te pieniądze?" pozwala dziecku zrozumieć znaczenie budżetowania.

Wprowadzenie dzieci w świat wyznaczania celów jest kluczową umiejętnością finansową. Poprzez proces oszczędzania na konkretny cel, dzieci nie tylko uczą się znaczenia oszczędzania, ale także rozwijają cierpliwość i dyscyplinę. Otwarcie dialogu na temat finansów rodzinnych zapewnia dzieciom wgląd w złożoność zarządzania finansami, ucząc je ustalania priorytetów wydatków i oszczędzania na niespodziewane dochody.

Rodzice są kluczowym wzorem do naśladowania w prawdziwym życiu. Konsekwencja w podejmowaniu decyzji finansowych jest ważna, ponieważ dzieci często naśladują swoich rodziców. Otwarcie konta oszczędnościowego lub inwestycyjnego wraz z dzieckiem to nie tylko krok w kierunku odpowiedzialności finansowej, ale także okazja do nauki prowadzenia rachunków i monitorowania własnych finansów.

Nauka cierpliwości to ćwiczenie na całe życie. Dzieci często chcą natychmiastowej gratyfikacji, ale rodzice mogą nauczyć je opóźniania natychmiastowej gratyfikacji w celu uzyskania większych nagród w przyszłości. Planowanie rodzinnych wycieczek w ramach wspólnego planu oszczędnościowego zachęca dzieci do doceniania pracy i wspólnego dążenia do osiągnięcia wspólnych celów.

Gdy dzieci stają się starsze, ważne jest, aby kierować je w stronę długoterminowych celów, takich jak oszczędzanie na studia. Tworzenie świadomości na temat tego, w jaki sposób długoterminowe oszczędności przyczyniają się do osiągania dużych celów, jest ważnym krokiem w przygotowaniu dzieci na przyszłość.

Zajrzyj też do innych naszych tekstów, by dowiedzieć się, jakie bajki o pieniądzach dla najmłodszych oraz finansowe lektury dla starszaków mogą być pomocne na początku edukacji finansowej, a także poznać 6 rad, jak nauczyć dzieci radzić sobie z pieniędzmi. Zobacz też, w jaki sposób możesz zacząć oszczędzać dla dziecka i dlaczego warto. Koniecznie posłuchaj też, co na temat włączania dzieci w świat pieniędzy mają do powiedzenia eksperci:

Emilio Gučec
Emilio Gučec
Business analyst
Słowa kluczowe
Dziecko
Udostępnij artykuł
| |

Najczęściej czytane artykuły

26. lipca 2022

6 rad, których możesz nauczyć się od bogatych ludzi

Prawie 80% bogatych ludzi zbudowało swój majątek od podstaw. Juraj Hrbatý jest jednym z nich. Nie odziedziczył swojej fortuny, ale zapracował na nią. Wciąż trzyma jednak głowę nisko i nie trwoni pieniędzy. Poznaj kilka rad od założyciela Finax, które mogą pomóc Ci poprawić i Twoją finansową przyszłość.

Czytaj więcej
16. grudnia 2020

12 rad, jak zaoszczędzić setki złotych miesięcznie

Bądźmy szczerzy, oszczędzanie pieniędzy jest wyzwaniem. Nie możesz zmusić się od oszczędzania? Nie tylko Ty. Większość ludzi żyje od wypłaty do wypłaty, a to nie w porządku! Lista prostych kroków pozwalających zaoszczędzić pieniądze pomoże wielu z Was.

Czytaj więcej
27. września 2022

Co to procent składany i jak pomoże ci stać się bogatym?

„Procent składany to ósmy cud świata. Kto to rozumie, zarabia, a ten kto nie, ten płaci.” – to słynne zdanie autorstwa Alberta Einsteina. Procent składany z biegiem czasu przyspiesza wzrost wartości Twoich oszczędności i inwestycji. Z drugiej strony, z czasem powiększa również Twoje zadłużenie.

Czytaj więcej
Inwestowanie w złoto - wady i pułapki | Finax.PL
21. lipca 2020

Inwestowanie w złoto - wady i pułapki

Zainteresowanie złotem wzrosło w ostatnich miesiącach. Sprzedawcy wykorzystują recesję gospodarczą jako argument na korzyść złota, co dezorientuje wielu potencjalnych inwestorów. Przeanalizowaliśmy dla Ciebie historię złota i wszystkie parametry inwestowania w niego. Przedstawiamy Ci informacje o tym, ile możesz zarobić na złocie, ile kosztuje ta przyjemność, czy w ogóle opłaca się kupować złoto, na co należy uważać w przypadku złota oraz kiedy i jak odpowiednio w nie zainwestować.

Czytaj więcej
Chętnie Ci doradzimy!
Zaplanuj rozmowę
phone-icon