Finax Blog

Informacje, które pomogą Ci właściwie inwestować

Wyniki i garść statystyk z Finax w 2023 roku

Finax ma za sobą kolejny świetny rok. Nasze aktywa pod zarządzaniem znacznie wzrosły. Zwiększyliśmy liczbę klientów, rozszerzyliśmy naszą obecność na praktycznie wszystkie kraje UE, wprowadziliśmy atrakcyjne nowe produkty, a nawet uruchomiliśmy nową usługę B2B. W tym tekście pokazujemy najciekawsze statystyki z 2023 roku w Finax.

Radoslav Kasík | Nasze wyniki | 15. marca 2024

W 2023 Finax nie zwolnił tempa. Z naszego punktu widzenia to kolejny wspaniały rok w naszej wciąż stosunkowo krótkiej podróży, który przyniósł wiele innowacji, świetne wyniki i doprowadził do osiągnięcia kolejnych znaczących kamieni milowych.

Rok 2023 był również pełen niespodzianek, o których na początku roku nawet nie myśleliśmy. Oprócz planowanej ekspansji Europejskiej Emerytury na inne kraje, wprowadziliśmy nowy produkt inwestycyjny - Euro Wkład, czyli alternatywę dla trzymania euro na koncie bankowym - i dokonaliśmy pierwszego przejęcia, wyłącznie z własnych środków. Było to nowe doświadczenie dla wszystkich członków zespołu zarządzającego Finax.

Zwiększyliśmy wolumen zarządzanych aktywów o ponad 80%. Liczba naszych klientów wzrosła o 47%. Zwiększyliśmy także nasz udział w rynku. To doskonałe wyniki, zwłaszcza jak na szósty rok działalności startupu z branży fintech. Jesteśmy wdzięczni, że nasza praca ma sens, trafia na podatny grunt i możemy pomagać klientom w ich drodze do lepszej przyszłości.

2023 rok dla branży zarządzania aktywami pozostawał dość trudny i niepewny. Przez cały rok oczekiwano nadejścia recesji z powodu rosnących stóp procentowych, a większość mieszkańców Europy Środkowej zaciskała pasa z powodu znacznego wzrostu cen.

Udało nam się jednak osiągnąć większość wyznaczonych celów i odkroić sobie kolejny kawałek udziału w rynku. Te wyniki są tym bardziej satysfakcjonujące, że osiągnęliśmy je w tym trudnym środowisku i przy ograniczonych zasobach, ścisłej kontroli kosztów i znacznej ostrożności.

Jakie czynniki w mojej ocenie stoją za tym sukcesem?

 • Wysokiej jakości, konkurencyjny produkt inwestycyjny, prostota rozwiązania oraz wygodny interfejs użytkownika
 • Szeroko zakrojone działania edukacyjne dla klientów, intensywna komunikacja, silne wsparcie i opieka nad klientem
 • Wprowadzenie nowych produktów (Euro Wkład i Europejska Emerytura)
 • Przejęcie działu inwestycyjnego Aion Bank i marki ETFmatic

Wreszcie, do solidnego wzrostu aktywów klientów zarządzanych przez Finax przyczyniły się również rynkowe wyniki. Wbrew oczekiwaniom rok 2023 okazał się dobrym rokiem dla rynków finansowych. Wzrosła wartość praktycznie wszystkich klas aktywów. Większość zysków pojawiła się jednak w stosunkowo krótkim czasie w ostatnich dwóch miesiącach roku.

O wynikach naszych portfeli w porównaniu z konkurencją więcej można przeczytać w tekście Grzegorza Jajugi, CFA.

Przejdźmy teraz do danych za 2023 r. z perspektywy Finax jako firmy.

Wyniki i garść statystyk z Finax w 2023 roku | Finax.eu

Aktywa pod zarządzaniem

 • Wartość zarządzanych aktywów wzrosła do 576,7 mln euro na koniec roku, z których 86,2 mln należało do klientów polskich.
 • To wzrost o 55,5% rok do roku i przyspieszenie tempa w porównaniu z 2022 r. (30,2%).
 • Jeśli uwzględnimy aktywa nabyte w wyniku przejęcia oddziału Aion Bank, łączna wartość aktywów wzrosła o 80,4% do 669 mln euro (aktywa nabyte od Aion Bank nie pojawią się jeszcze w raporcie rocznym Finax za 2023 r., ponieważ przejęcie miało miejsce 1 stycznia 2024 r.).
 • Dzięki przejęciu udało nam się przekroczyć cel wyznaczony dla wolumenu zarządzanych aktywów na koniec 2023 r. (615 mln euro).
 • Wyniki rynkowe również pomogły nam zwiększyć wartość naszych aktywów. Podczas gdy w 2022 r. wszystkie klasy aktywów, a tym samym portfele Finax, straciły na wartości, w 2023 r. było dokładnie odwrotnie.

Wyniki i garść statystyk z Finax w 2023 roku | Finax.eu

Nowe inwestycje

 • Wpłaty netto Inteligentnych Inwestorów w 2023 roku osiągnęły 152,5 mln euro.
 • Wzrosły tym samym o 12% rok do roku.
 • Wpłaty netto to łączne wpłaty klientów pomniejszone o wypłaty. W tym przypadku jest to samodzielna sprzedaż Finax, z wyłączeniem działalności Aion Bank i ETFmatic.
 • To kluczowy wskaźnik dla zarządzających aktywami, ponieważ najlepiej opisuje wyniki ich działalności. Na wartość zarządzanych aktywów ma również wpływ rozwój sytuacji rynkowej, który jest poza kontrolą zarządzających aktywami. W przypadku Finax także postrzegamy wpłaty netto jako kluczowy wskaźnik sukcesu sprzedaży.
 • Wzrost nie był tak znaczący, ale biorąc pod uwagę otoczenie, jest to dobry wynik.
 • W 2023 r. Inteligentni Inwestorzy zarobili ponad 560 tysięcy euro. Oznacza to wzrost rok do roku o 19,8%.
 • Średnia wpłata nieznacznie przekroczyła 350 euro. Było to o 2,8% mniej niż w 2022 roku.

Wyniki i garść statystyk z Finax w 2023 roku | Finax.eu

Liczba klientów

 • Liczba klientów Finax na koniec 2023 roku osiągnęła 53 572, z których 11 575 to klienci polscy.
 • Grono Inteligentnych Inwestorów wzrosło o 25,4% rok do roku.
 • Uwzględniając przejętych klientów działu inwestycyjnego Aion Banku, łączna liczba wzrosła o 47,6% do 63 060.
 • Jednak nawet to nie wystarczyło do osiągnięcia ambitnych celów, które wyznaczyliśmy sobie rok temu. Emerytura Europejska miała przynieść większy wzrost, ale jej późniejsze uruchomienie (zwłaszcza w Polsce) oraz bardziej skomplikowana sprzedaż na Słowacji uniemożliwiły osiągnięcie oczekiwanego potencjału.
 • Aktywny klient posiada aktywa na co najmniej jednym rachunku w Finax.
 • Wskaźnik jest wskaźnikiem netto, co oznacza, że uwzględnia również rozwiązanie umów.

Wyniki i garść statystyk z Finax w 2023 roku | Finax.eu

Średni majątek klienta

 • Średnia wartość aktywów na Inteligentnego Inwestora na koniec roku wyniosła 10 765 euro.
 • W ciągu ostatniego roku średnia wartość aktywów klientów wzrosła o 2 088 euro, czyli o 24%. Wzrost o jedną czwartą w ciągu roku jest zachęcający.
 • Liczby te uwzględniają tylko bezpośrednich klientów Finax, z wyłączeniem Aion.
 • To najwyższy wynik w naszej dotychczasowej historii, potwierdzający zaufanie Inteligentnych Inwestorów do Finax.
 • Osiągamy ponadprzeciętny wynik w zakresie średniego majątku klientów wśród naszych środkowoeuropejskich konkurentów detalicznych. Jego wartość potwierdza realizację wizji Finax polegającej na tworzeniu bezpiecznej finansowo przyszłości i zwiększaniu majątków klientów.

Wyniki i garść statystyk z Finax w 2023 roku | Finax.eu

Udział produktów w aktywach pod zarządzaniem

 • Wykres przedstawia rozkład aktywów, w tym aktywów nabytych w wyniku przejęcia części Aion Bank (669 mln euro).
 • W minionym roku portfolio produktów Finax nadal rosło.
 • Rozszerzyliśmy naszą europejską działalność emerytalną na Chorwację, Czechy i, pod koniec roku, Polskę.
 • Kolejną nowością od połowy ubiegłego roku jest Euro Wkład. W ciągu sześciu miesięcy udało mu się przyciągnąć znaczną ilość wpłat.
 • Pod koniec roku pozyskaliśmy pierwotnych klientów robo-doradcy ETFmatic oraz nowy filar działalności, ofertę B2B z aktywnym niemieckim partnerem, poprzez przejęcie działu inwestycyjnego Aion Banku.
 • Usługa maklerska, przyjmowanie i przekazywanie zleceń (kupno i sprzedaż różnych papierów wartościowych) jest wciąż dostępna dla klientów Elite.
 • Oferta Finax jest nadal zdominowana przez Inteligentne Inwestowanie, które jest naszym oryginalnym i podstawowym produktem.

Wyniki i garść statystyk z Finax w 2023 roku | Finax.eu

 • Przeciętny portfel Inteligentnego Inwestora w ciągu ostatniego roku stał się bardziej dynamiczny (z wyłączeniem Euro Wkładu oraz Europejskiej Emerytury).
 • Na koniec 2023 r. akcyjne fundusze ETF stanowiły 81,1% aktywów w portfelach Inteligentnego Inwestowania, a ETF-y obligacyjne 19,9%.
 • Większość aktywów znajduje się w portfelu 100% akcji (31,3% portfeli Inteligentnego Inwestowania) i portfelu 80% akcji/20% obligacji (24,5%). Cztery najbardziej dynamiczne portfele alokują 85,4% aktywów klientów Inteligentnego Inwestowania.
 • Portfele Inteligentnego Inwestowania zostały stworzone przede wszystkim jako rozwiązanie dla celów średnio- i długoterminowych. Alokacja odpowiada średniemu horyzontowi inwestycyjnemu rachunków w Finax wynoszącemu około 17 lat.
 • Przesunięcie w kierunku akcji wynika ze słabych wyników obligacji w poprzednich latach, czego nie uważamy za pozytywną wiadomość i dobrą decyzję dla klientów w przyszłości.

Wyniki i garść statystyk z Finax w 2023 roku | Finax.eu

Struktura Inteligentnych Inwestorów

 • Tak wygląda struktura aktywów bezpośrednich klientów Finax, podzielona zgodnie z ustalonym językiem komunikacji Inteligentnego Inwestora.
 • Udział aktywów polskich klientów w łącznych zarządzanych aktywach wynosi 14,7% i jest to największy udział poza ojczyzną Finax, Słowacją.
 • Wartość aktywów klientów posługujących się językiem innym niż słowacki na koniec 2023 r. była o 50,4% wyższa niż rok wcześniej.
 • Największy wzrost zarządzanych aktywów odnotowano w Chorwacji (+153,7%).
 • Wszystkie języki radziły sobie jednak podobnie - ze wzrostami wartości aktywów w dziesiątkach procent.

Wyniki i garść statystyk z Finax w 2023 roku | Finax.eu

 • Międzynarodowe zróżnicowanie klientów, w tym partnerów B2B, jest teraz znacznie większe, zwłaszcza w wyniku przejęcia działu inwestycyjnego Aion Bank.
 • Po przejęciu, Finax ma klientów z praktycznie wszystkich państw członkowskich UE.
 • Przejmując partnerstwo z UnitPlus, niemieckim startupem fintech dostarczającym karty płatnicze do rachunków inwestycyjnych, pozyskaliśmy znaczną część klientów z największej gospodarki Europy.
 • Słowaccy klienci mają średnio największy udział w Finax, co jest naturalnym wynikiem najdłuższej obecności i najbardziej znaczących działań marketingowych w ich kraju.

Wyniki i garść statystyk z Finax w 2023 roku | Finax.eu

 • Bezpośrednia sprzedaż online usług inwestycyjnych Finax nadal dominowała jako kanał pozyskiwania klientów.
 • Innym znaczącym źródłem wzrostu liczby klientów był przejęty dział B2B, nowy filar naszej działalności, który przyniósł 14% łącznych aktywów.
 • Aktywa klientów bezpośrednich Finax i Elite wzrosły o 55,1% rok do roku.
 • Aktywa pod zarządzaniem klientów inwestujących w Finax za pośrednictwem agentów finansowych wzrosły o 39,7%.
 • Udział aktywów klientów Elite i członków ich rodzin osiągnął już 31,6% łącznych aktywów bezpośrednich klientów Finax do końca 2023 r. (z wyłączeniem B2B, statystyka ta obejmuje również klientów agentów finansowych kwalifikujących się do Elite).

Chcesz zostać naszym agentem lub dowiedzieć się więcej o możliwościach, jakie możemy Ci zapewnić? Zajrzyj do tego artykułu i skontaktuj się z nami pod adresem business@finax.eu.

Wyniki i garść statystyk z Finax w 2023 roku | Finax.eu

 • W ciągu ostatniego roku wzrósł średni wiek klientów Finax.
 • To odwrócenie trendu z poprzednich lat.
 • Udział klientów w wieku do 35 lat włącznie spadł o 6,9 punktu procentowego do 43,2%.
 • Jest to związane zarówno z naturalnym starzeniem się naszych klientów, jaki i, przede wszystkim, z wyraźniejszym wzrostem liczby klientów w starszych grupach wiekowych.
 • Klienci w wieku od 26 do 35 lat nadal stanowią największą część naszych klientów (35,1%).
 • Największy bezwzględny wzrost liczby Inteligentnych Inwestorów odnotowano w grupie wiekowej od 36 do 45lat.
 • Największy procentowy wzrost liczby klientów w 2023 roku odnotowano w grupie wiekowej od 46 do 55 lat (wzrost o 49,5%), a następnie wśród klientów w wieku 56 lat i starszych (wzrost o 47%).
 • Liczba klientów wzrosła w każdej grupie wiekowej z wyjątkiem najmłodszych poniżej 25 roku życia.

Wyniki i garść statystyk z Finax w 2023 roku | Finax.eu

 • Konsumpcja treści Finax nieznacznie spadła w porówaniu do poprzedniego roku.
 • Dane przedstawione na wykresie podsumowują śledzenie treści we wszystkich językach, w których Finax je oferuje (głównie słowacki, polski, chorwacki i angielski).
 • Liczba wyświetleń filmów na kanałach YouTube Finax spadła o 8,2% rok do roku.
 • Liczba odsłuchań podcastów spadła o 5,3% w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku.
 • Ruch na stronie Finax, mierzony liczbą unikalnych użytkowników, wzrósł o 42,1%.
 • Widzimy kilka czynników stojących za niższymi liczbami: korzystniejsza sytuacja rynkowa, która zawsze prowadzi do mniejszego zainteresowania wydarzeniami i informacjami, oraz zawieszenie produkcji naszych materiałów w Czechach i na Węgrzech.

Oprócz nowych produktów wymienionych powyżej (Euro Wkład, modyfikacja Portfela i uruchomienie Europejskiej Emerytury w 3 krajach), nasze główne wysiłki zostały poświęcone rozwojowi aplikacji mobilnej, w której dodaliśmy kilka funkcji, takich jak:

 • Otworzenie Europejskiej Emerytury
 • Panel zniżek, zawierający także funkcję zaproszeń
 • Możliwość zmiany danych osobowych
 • Możliwość edycji kwestionariusza inwestycyjnego oraz zmiany strategii

W ubiegłym roku na Słowacji naszej organizacji non-profit, finance.sk, udało się także sfinalizować podręcznik wiedzy finansowej dla starszych klas szkół podstawowych.

Wyniki i garść statystyk z Finax w 2023 roku | Finax.eu

Rok 2023 przyniósł Finax również kilka nagród.

Wyniki i garść statystyk z Finax w 2023 roku | Finax.eu

Z perspektywy finansowej planowaliśmy zakończyć rok 2023 skromnym zyskiem. Przejęcie działu inwestycyjnego Aion Banku pociągnęło za sobą jednak pewne koszty, przez co zakończyliśmy rok niewielką stratą. Dzięki dwóm rundom inwestycji z Fundacji Ivana Chrenko, nasza firma pozostaje dobrze dokapitalizowana.

Rok 2023 był rzeczywiście pełen wyzwań. Przyniósł nam wiele niewiadomych, ale z powodzeniem sobie z nimi poradziliśmy. Jestem bardzo zadowolony z elastyczności Finax, którą udało nam się utrzymać pomimo rosnącego rozmiaru firmy. Dzięki temu jesteśmy w stanie dość szybko reagować na Wasze wymagania i zmiany w otoczeniu rynkowym.

W imieniu całego zespołu Finax dziękujemy za życzliwość i zaufanie Inteligentnych Inwestorów w 2023 roku. Jak widać z powyższych statystyk, ani trochę nie zmniejszamy naszego zaangażowania. Chcemy nadal rozwijać nasze usługi, odświeżać mało efektowne, ale skuteczne inwestowanie pasywne, edukować i pomagać w drodze do bezpieczeństwa finansowego i wolności finansowej.

Naszą największą motywacją jest zadowolenie naszych klientów, zwiększanie ich wiedzy i powiększanie ich majątku.

Zacznij inwestować już dzisiaj 

Aby zobaczyć, na czym planujemy się skupić w 2024 roku, zapoznaj się z wpisem na blogu naszego założyciela i dyrektora generalnego, Juraja Hrbatego.

Dziękujemy.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Słowa kluczowe
Nie znaleziono słów kluczowych
Udostępnij artykuł
| |

Najczęściej czytane artykuły

26. lipca 2022

6 rad, których możesz nauczyć się od bogatych ludzi

Prawie 80% bogatych ludzi zbudowało swój majątek od podstaw. Juraj Hrbatý jest jednym z nich. Nie odziedziczył swojej fortuny, ale zapracował na nią. Wciąż trzyma jednak głowę nisko i nie trwoni pieniędzy. Poznaj kilka rad od założyciela Finax, które mogą pomóc Ci poprawić i Twoją finansową przyszłość.

Czytaj więcej
12 rad, jak zaoszczędzić setki złotych miesięcznie | Finax.eu
16. grudnia 2020

12 rad, jak zaoszczędzić setki złotych miesięcznie

Bądźmy szczerzy, oszczędzanie pieniędzy jest wyzwaniem. Nie możesz zmusić się od oszczędzania? Nie tylko Ty. Większość ludzi żyje od wypłaty do wypłaty, a to nie w porządku! Lista prostych kroków pozwalających zaoszczędzić pieniądze pomoże wielu z Was.

Czytaj więcej
27. września 2022

Co to procent składany i jak pomoże ci stać się bogatym?

„Procent składany to ósmy cud świata. Kto to rozumie, zarabia, a ten kto nie, ten płaci.” – to słynne zdanie autorstwa Alberta Einsteina. Procent składany z biegiem czasu przyspiesza wzrost wartości Twoich oszczędności i inwestycji. Z drugiej strony, z czasem powiększa również Twoje zadłużenie.

Czytaj więcej
Inwestowanie w złoto - wady i pułapki | Finax.PL
21. lipca 2020

Inwestowanie w złoto - wady i pułapki

Zainteresowanie złotem wzrosło w ostatnich miesiącach. Sprzedawcy wykorzystują recesję gospodarczą jako argument na korzyść złota, co dezorientuje wielu potencjalnych inwestorów. Przeanalizowaliśmy dla Ciebie historię złota i wszystkie parametry inwestowania w niego. Przedstawiamy Ci informacje o tym, ile możesz zarobić na złocie, ile kosztuje ta przyjemność, czy w ogóle opłaca się kupować złoto, na co należy uważać w przypadku złota oraz kiedy i jak odpowiednio w nie zainwestować.

Czytaj więcej
Chętnie Ci doradzimy!
Zaplanuj rozmowę
phone-icon