Finax Blog

Informácie ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Koľko zarobili portfóliá Finaxu a koľko konkurencia v roku 2019?

Rok 2019 bol k investorom veľmi štedrý. Darilo sa všetkým triedam aktív a výnosy väčšiny akciových trhov skončili v slušných dvojciferných percentách. Minulý rok sa skutočne dalo zarobiť všade a poľahky.

Radoslav Kasík | Naše výsledky | 17. február 2020

Finax od svojho vzniku pravidelne na polročnej báze prináša výsledky vzorových modelovaných stratégií Inteligentného investovania. Tie porovnávame so zhodnotením najpopulárnejších podielových fondov na Slovensku, aby sme preukázali proklamované výhody pasívneho prístupu k budovaniu majetku.

Ako sa vyvíjali trhy a portfóliá Finaxu v priebehu roka?

Rok 2019 nebol pre investorov veľkou výzvou. V zásade platí, že čoho sa vaše peniaze chytili, určite ich to rozmnožilo. Tratili len peniaze vo vankúšoch a na účtoch v bankách.

Silu minulého roka dokladuje vývoj jednotlivých tried aktív, na ktorých je Inteligentné investovanie postavené. Všetkých 10 fondov ETF ukončilo rok v zelených číslach. Nasledujúci graf ilustruje zhodnotenie vybratých šiestich fondov počas roka na nemeckej burze Xetra.

Aj roku 2019 dominovali v eurách americké veľké akcie (35,4%). Príjemným prekvapením sú akcie malých európskych firiem (34,5%). Najslabšou akciovou triedou boli v minulom roku akcie firiem z rozvojových krajín (emerging markets), ktoré dosiahli eurové zhodnotenie "len" 21,3%.

Dokonca aj svetové vládne dlhopisy, najbezpečnejšie cenné papiere, si pripísali takmer 5%. Kto by to bol na začiatku roka pri nulovom úročení a zvyšovaní úrokových sadzieb v USA povedal? Dvojciferný výnos zaknihovala najúspešnejšia dlhopisová trieda v portfóliách Finaxu zameraná na vládne dlhopisy rozvojových krajín (11,2%).

Jednotlivé fondy mali navzájom v priebehu celého roka pozitívnu koreláciu cien. Znamená to, že sa vyvíjali rovnakým smerom – spoločne rástli. Vďaka kladnej korelácií všetkých tried aktív sa v priebehu roka na žiadnom účte nenaplnili podmienky rebalansingu.

Dynamické investície

Akcie nezostali svojej povesti absolútne nič dlžné a zarobili najviac. Vzorové 100% akciové portfólio Finax narástlo v minulom roku o 29,6%.

V priebehu roka sme neboli svedkami výraznejších poklesov, azda okrem mája. Trhy rástli od úvodu roka do jeho konca. Aj v minulom roku fungovali starí osvedčení investiční víťazi z predchádzajúcich rokov – napr. stávky na veľké technologické firmy naďalej plodili bohaté ovocie.

Na takýchto trhoch nebolo náročné zarobiť pre nikoho, ako ukazuje aj nasledujúca tabuľka. V nej porovnávame výkonnosť našich modelovaných portfólií a podielových fondov spadajúcich do 5. a vyššej rizikovej triedy podľa metodiky SRRI od Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA).

Upozornenie: Všetky údaje viažuce sa k historickému vývoju portfólií Finax sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

Na aktuálnu tabuľku sa díva podstatne lepšie ako pred rokom, kde prvý stĺpec opantali mínusové znamienka pred číslicami. Na konci roka 2019 sú všetky riadky vyplnené dvojcifernými zhodnoteniami, čo potvrdzuje naše predchádzajúce vyjadrenia.

Ani v minulom roku čistým výnosom po zdanení neporazil modelované portfóliá Finaxu žiadny významný podielový fond predávaný na Slovensku zameraný na globálne, americké alebo európske akcie.

Nedarí sa to dokonca ani fondom podstupujúcim vyššie riziko (6 podľa SRRI) alebo so zameraním výsostne na americké akcie, ktoré v uplynulých 11 rokoch pohodlne výnosmi valcujú ostatné trhy, minulý rok nevynímajúc.

Musíme však podotknúť, že dva fondy hrubým minuloročným ziskom pred zdanením prekonali výkonnosť modelovaného 100% akciového portfólia Finaxu, za čo im patrí veľký obdiv.

V oboch prípadoch sa tak však stalo pri podstupovaní vyššieho rizika (väčšej volatilite, kolísavosti hodnoty). Úspešnými nástrojmi sú Fond maximalizovaných výnosov od správcovskej spoločnosti Slovenskej sporiteľne a US Pioneer Fund od spoločnosti Amundi.

Pre potvrdenie našich výsledkov prikladáme aj grafy vývoja dvoch skutočných účtov s jednorazovou investíciou. Jeden je Dominika Hrbatého s portfóliom 80/20, ktorý je dlhodobo sprístupnený na našej stránke, kde ho môžete sledovať. Druhým je 100% akciová stratégia nemenovaného klienta.

Skutočné 100% akciové portfólio zarobilo o percento menej ako vzorové modelované portfólio (28,5% vs. 29,6%). Dôvodom je iná skladba portfólia na začiatku roka 2019 v týchto dvoch prípadoch.

Pravidelne opakujeme, že každý účet je u nás individuálny. V dôsledku rôzneho načasovania investícií a rôznych efektívnych poplatkov vplyvom zliav sa zloženie dvoch účtov s rovnakou stratégiou líši, a tým pádom tieto dva účty môžu dosahovať aj rozdielne výkonnosti.

Preto dlhodobo pracujeme so vzorovými portfóliami, ktoré slúžia na sledovanie vývoja stratégií Inteligentného investovania. Rovnako ako dnes zaostali skutočné účty výnosmi za vzorovými, v budúcnosti to bude často aj naopak.

Vzorové modelované 100% akciové portfólio bolo naposledy rebalansované v 7/2013 a do roka 2019 vstupovalo značne prevážené v amerických akciách a podvážené v európskych a rozvojových akciách. Práve americké akcie dominovali minulému roku a pohodlne výnosmi prekonali kolegov z iných kútov sveta.

Nechajte vaše peniaze zarábať 

Vyskúšajte lacné pasívne investovanie bez daní.


Investícia skutočného klienta bola vykonaná na jeseň 2018, čiže skladba jeho portfólia sa ešte pohybovala blízko optimálneho zloženia. Menší podiel majetku v ziskovejších aktívach v roku 2019 oproti vzorovému portfóliu stojí za jeho slabšou výkonnosťou.

V prípade Dominikovho účtu je rozdiel jeho výnosu oproti vzorovému portfóliu 80/20 len 0,3% (24% vs. 24,3%). Zloženie jeho portfólia na začiatku roka 2019 sa viac približovalo skladbe vzorovej stratégie, keďže Dominikov účet bol zainvestovaný dlhšiu dobu (od mája 2018).


Vyvážené investície

Do tejto kategórie zaraďujeme portfóliá a fondy s rizikovou triedou 4 podľa metodiky SRRI. Spravidla sem spadnú zmiešané fondy s podielom akcií 40% až 70%, ako je tomu aj v prípade portfólií Inteligentného investovania.

Ani extrémne priaznivý rok nepomohol manažérom týchto fondov. Dosahovaný čistý výnos na jednotku podstupovaného rizika je v priemere menej ako polovičný oproti trhovým výsledkom. Investori zbytočne doplácajú na prehnanú konzervatívnosť portfólií a vysoké poplatky týchto fondov.

Viete, koľko peňazí môžete zarobiť investovaním?

Zistite v dvoch jednoduchých krokoch.


Konzervatívne investície

Tretiu skupinu investičných riešení tvoria portfóliá s miernou volatilitou, podľa ktorej sú v rámci metodiky SRRI zaradené do 3. rizikovej skupiny. Sem patria dynamickejšie dlhopisové fondy a konzervatívnejšie zmiešané fondy, teda spravidla portfóliá s podielom akcií 30% a menej.

V tomto prípade sú rozdiely najmenšie, čo je pochopiteľné pri nízko výnosových investíciách. Musíme podotknúť, že v našich portfóliách dve tretiny dlhopisovej zložky tvoria vládne dlhopisy, ktoré sú považované za najbezpečnejšie cenné papiere vo svete, čomu zodpovedá aj ich úročenie.

Zhrnutie

História Finaxu momentálne presahuje dva roky. Mnohí poukazujú na našu krátku existenciu ako na náš najväčší nedostatok. Históriu si nevymyslíme, históriu si len postupne napíšeme výročiami a úspechmi.

Pre získanie dôvery vo finančnom svete je to skutočne krátka doba. O to viac nás teší, že sa nám darí ju pevne budovať. Dosiahnuté výsledky spoločnosti Finax, o.c.p., a.s. nájdete v dvoch článkoch:

Práve dva roky od založenia Finaxu boli na trhoch značne rozpačité. Zažili sme prvý výraznejšie negatívny rok od poslednej finančnej krízy (2018), ale aj extrémne pozitívny nasledujúci rok.

Celkovo išlo o náročné obdobie pre investičné rozhodnutia, ale aj samotné riadenie aktív, sprevádzané značnou neistotou. Takýto čas výziev potvrdil kvality riešenia, ktoré sme priniesli na slovenský trh, a zmysel investovania ako takého.

Veľmi nás teší, že sme mali možnosť zažiť s našimi portfóliami aj vyššiu volatilitu. O to viac, keď obstáli na výbornú.

Odstránenie človeka z investovania, vynechanie jeho rozhodnutí z investičného procesu, teda kompletná absencia emócií, nižšie poplatky, široko rozložené riziko a nulové dane z výnosov vedú k vyšším výnosom.

Daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti meniť.

Získajte vyššie výnosy 

Vyskúšajte lacné fondy ETF bez daní z výnosov.

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon