Zmiešané bankové fondy – peklo vašich peňazí

Najviac investícií majú Slováci umiestnených v zmiešaných podielových fondoch. Žiaľ, ide zväčša o nevýhodné investičné produkty, ktorými svoje peniaze pripravujú o zhodnotenie. Čo sú zmiešané fondy a prečo existujú lepšie alternatívy pre vaše úspory?

Radoslav Kasík | Naše výsledky | 25. október 2018

V štvrtom pokračovaní seriálu Investičná bitka, v ktorom porovnávame obľúbené investičné produkty s Inteligentným investovaním, sme si posvietili na zmiešané fondy ponúkané v bankách. Ide o fondy plné paradoxov a trpko úsmevných skutočností.

Tento druh podielových fondov je neopodstatnene najpopulárnejším investičným produktom medzi Slovákmi, preto si zaslúži našu pozornosť. Ďalším zarážajúcim faktom zmiešaných fondov je ich rozšírenie v portfóliách klientov privátneho bankovníctva.

Poďme sa teda pozrieť, do čoho investujete a prečo ich nevnímame ako ideálny nástroj na zhodnocovanie peňazí. Ukážeme vám, o aký zisk sa pri nich pripravujete. 

Čo sú zmiešané fondy?

Zmiešané podielové fondy kombinujú v portfóliu viaceré triedy aktív. Vo fondoch nájdete akciové, dlhopisové, peňažné, realitné alebo komoditné investície. Pokojne môžeme konštatovať, že sú konkurenčnou alternatívou 11 stratégií Finax, keďže portfóliá mixujú z rovnakých dôvodov ako my.

Zmyslom zmiešaných fondov je investorom ponúknuť nástroj, ktorý sa výnosom a rizikom nachádza medzi dlhopisovými a akciovými fondmi. Škála zmiešaných fondov je vskutku široká. Líšia sa cieleným výnosom a podstupovaným rizikom. 

Naoko tak ponúkajú každému „pravé orechové“, no realita je žiaľ väčšinou značne opačná – investorovi ponúkajú podstatne nižší výnos nezodpovedajúci podstupovanému riziku.

Aké fondy porovnávame?

Podľa Asociácie správcovský spoločností bolo k 12.10.2018 na Slovensku predávaných 141 zmiešaných fondov. Ide o početnú a veľmi rôznorodú množinu fondov.

Snažili sme sa vybrať fondy, ktoré ju hodnoverne reprezentujú a majú dostatočnú históriu, aby bolo čo porovnávať a boli aj známe. Pri výbere zohrávala rolu aj veľkosť fondu a jeho predaje. Samozrejme sme v porovnaní chceli mať zastúpené všetky veľké kľúčové banky na našom trhu.

Z uvedených dôvodov sme analyzovali nasledovné fondy:

  • Aktívne portfólio od AM Slovenskej sporiteľne – najväčší zmiešaný fond na Slovensku, tretí najväčší podielový fond celkovo, druhý najpredávanejší fond za uplynulý rok a najväčší fond v ponuke Slovenskej sporiteľne.
  • VÚB AM Dynamické portfólio – najpredávanejší podielový fond v poslednom roku, 12. najväčší na Slovensku a štvrtý najväčší fond v ponuke VÚB.
  • TAM Private Growth – 13. najpredávanejší v uplynulom roku a 14. najväčší celkovo.

Ako ukazuje nasledujúca tabuľka, ide skutočne o rozšírené a veľké fondy, do ktorých pravidelne smerujú slušné objemy peňazí. Majetok v týchto troch fondoch sa pohybuje okolo 800 miliónov eur, čo predstavuje viac ako desatinu celkového majetku všetkých podielových fondov v SR.

Prečo sú zmiešané fondy (paradoxne) také populárne?

Za popularitou zmiešaných fondov stojí v prvom rade ich široká ponuka. Slováci v nich k 12.10. podľa Asociácie správcovských spoločností držali majetok v hodnote 3,6 mld. eur, čo je takmer polovica majetku všetkých podielových fondov na Slovensku a vďaka čomu sú najväčšou skupinou podielových fondov.

Čisté predaje (rozdiel medzi vkladmi a výbermi) zmiešaných fondov za uplynulý rok predstavovali 60% z predajov všetkých podielových fondov na Slovensku. Až 13 z 20 najpredávanejších fondov bolo zmiešaných. 

Príčinou úspechu však určite nie je výnos týchto produktov. Zmiešané fondy predstavujú akceptovateľnú investičnú alternatívu pre klientov bánk. Vyvážené alebo konzervatívne investície sa ľahšie predávajú širokej verejnosti. 

Podiel na tomto stave určite nesie aj finančné vzdelanie Slovákov a nepresné chápanie rizika, jeho eliminácie, samotných investícií a pôvodu výnosov. Výnos vždy rastie priamo úmerne s rizikom a investície sa hodnotia na základe výnosy, ktorý dokážu generovať na jednotku podstúpeného rizika.

Každý, komu na bankovom účte nejaký čas ostávajú úspory rádovo niekoľko tisíc eur, sa v banke stretol s ponukou zmiešaných fondov. Vtedy sú bežnými slovami v ústach pracovníkov bánk: „Je škoda držať peniaze na účte bez úroku, tu aspoň niečo zarobíte.“ 

Zmiešané fondy sú obľúbené najmä medzi bankovými zamestnancami. Volatilita (kolísavosť) je pomerne nízka, výnos vyšší ako na bežnom účte a odplata distribúcii zaujímavá. Z rovnakých dôvodov nimi nepohrdnú ani privátni bankári.

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Naplánujte si hovor zdarma a radi vám ich poskytneme.


Prečo sú zmiešané fondy nevýhodné?

Zmiešané fondy predávané v slovenských bankách zarábajú investorom málo, výrazne pod svojim potenciálom a pod výnosom, ktorý zodpovedá ich riziku.

Ako väčšina podielových fondov aj zmiešané fondy trpia na tradičné nedostatky aktívnej správy, ktoré stoja za slabšou výkonnosťou ako vyššie poplatky, daňová povinnosť a riziká ľudského faktora. S príčinami sa môžete pravidelne stretnúť na našej stránke a čitateľom nášho blogu sú dobre známe.

No zmiešané fondy disponujú ešte ďalšími nedokonalosťami. Väčšinou ide o fondy fondov. To znamená, že zmiešaný fond nekupuje konkrétne cenné papiere ako akcie alebo dlhopisy, ale majetok investuje do ďalších fondov. 

Pre investorov fondy fondov znamenajú dvojité poplatky. Prvé platia na úrovni zmiešaného fondu a ďalšie vo fondoch, ktoré tvoria jeho portfólio. Na tomto stave nič nezmení ani fakt, že časť poplatkov platených v nepriamo držaných fondoch cez fond, do ktorého ste investovali, je do neho spravidla vracaná.

V konečnom dôsledku sú tak priebežné poplatky zmiešaných fondov vysoké, a to napriek väčšinovému podielu lacnejších dlhopisových a peňažných investícií v ich portfóliách.

Uvedená výška poplatkov sa týka klientov, ktorým nie je poskytované investičné poradenstvo.

Slabá výkonnosť zmiešaných fondov ďalej do veľkej miery súvisí s politikou samotných bánk. Vedenie inštitúcií preferuje prístup radšej nestratiť ako zarobiť. Pracuje s dogmou, že Slováci sú konzervatívni. 

Nevieme si inak vysvetliť, ako dokážu niektoré z analyzovaných fondov zarábať menej ako 1% ročne so 40% podielom akciových investícií počas obdobia prudkého rastu trhu. 

Koľko zarábajú zmiešané fondy a stojí niektorý z nich za investíciu?

Porovnávané fondy majú v portfóliu rôzne zastúpenie akciových a dlhopisových investícií a rozdielny dátum vzniku. Z týchto dôvodov sme každý fond postavili vedľa identického portfólia Finax z hľadiska zloženia a rizika.

Vybrané tri zmiešané fondy sme porovnali s riadenými portfóliami Finaxu, ktoré zodpovedajú fondu rizikovou triedou podľa metodiky SRRI a zároveň alokáciou, teda podielom akciových a dlhopisových investícií.

Grafy ilustrujúce vývoj zmiešaných fondov a portfólií Finax budú hovoriť všetko, čo je potrebné vidieť a vedieť. No i tak sme si neodpustili krátke komentáre ku každému fondu. 

V prvom rade si pri každom fonde musíte uvedomiť, že porovnávaná stratégia Finax nesie rovnaké riziko – má rovnaké zastúpenie akcií ako zmiešaný fond. Tým vám odhaľujeme potenciál danej skladby portfólia, o ktorý sú investori v zmiešanom fonde pripravovaní.

Výnosy podielových fondov znižujeme o daň z príjmu. Všetky tri porovnávané fondy majú sídlo na Slovensku, z čoho vyplýva, že daň z príjmu je strhávaná zrážkou priamo pri vrátení podielových listov a výplate investície.

Upozornenie: Všetky údaje viažuce sa k historickému vývoju portfólií Finax sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata.

Aktívne portfólio AM Slovenskej sporiteľne

Aktívne portfólio správcovskej spoločnosti Slovenskej sporiteľne zarobilo za 15 rokov 1,5% ročne. Pri zachovaní rizika by ste s Finaxom dosiahli viac ako dvojnásobne vyšší výnos 3,8% ročne.

Príjmy z vrátenia podielových listov nadobudnutých do konca roka 2003 sú oslobodené od dane, čiže výnos 15-ročnej investície do Aktívneho portfólia by bol oslobodený od dane. Podielový listy nakúpené po roku 2003 sú zdaňované a daň vyberaná zrážkou priamo v správcovskej spoločnosti.

V prípade Aktívneho portfólia neplatí ani tvrdenie, že vás lepšie ochráni pred stratou hodnoty investície. Počas svojej existencie fond zažil dva menšie a jeden veľký prepad. Vo všetkých prípadoch bol pokles väčší ako pri portfóliu Finax a doba zotavenia (návratu hodnoty) dlhšia.

Najzarážajúcejší údaj fondu Aktívne portfólio AM Slovenskej sporiteľne je výška priebežného poplatku v minulom roku. Ten sa vyšplhal na 1,76%. Ak sú tieto náklady štandardom fondu, tak dlhodobo investori zaplatia viac ako polovicu výnosu na poplatky. Náklady prevyšujú konečný čistý výnos investora, čo je ozaj silná káva. 

Len pripomíname, že tento fond je najväčší zmiešaný fond na Slovensku a druhý najpredávanejší za uplynulý rok. 

TAM Private Growth

Fond od dcérskej správcovskej spoločnosti Tatra banky nájdeme v ponuke privátneho bankovníctva. Cieľ fondu sa zameriava najmä na zachovanie majetku, teda na dosahovanie nízkej volatility, čo sa mu do bodky aj darí napĺňať. Ďalšie parametre ako náklady a výkonnosť však nezaujmú.

TAM Private Growth zarobil za 10 rokov 0,7% ročne, po zdanení 0,57% ročne. Tento výnos by ste za 10 rokov prekonali pravdepodobne aj s termínovanými vkladmi.

Fond udával expozíciu voči dynamickým aktívam 41% ku koncu júla tohto roka. Portfólio Finax s rovnakým rizikom z pohľadu metodiky SRRI v rovnakom čase dosiahlo takmer 9-násobne väčší výnos 5% ročne.  

Kým pri Aktívnom portfóliu poplatky a náklady fondu zhltli viac ako polovicu výnosu, náklady fondu TAM Private Growth v minulom roku boli dvakrát vyššie ako priemerný čistý výnos investora po zdanení v tomto fonde za uplynulých 10 rokov. 

Zúčastnite sa webináru alebo Finax pondelka

Pozývame vás na stretnutie vo Finaxe každý pondelok o 17:00 alebo na webinár každý druhý utorok o 18:00.


VÚBAM Dynamické portfólio

Tretím do partie je fond Dynamické portfólio od správcovskej spoločnosti banky VÚB. Jeho vývoj asi najviac zodpovedá skladbe portfólia, no nedostatky zmiešaných fondov sú badateľné aj v tomto prípade.

10-ročná výkonnosť Dynamického portfólia stojí na 2,5% ročne, resp. 2,1% ročne po zdanení. Priebežné zaúčtované poplatky v minulom roku činili 1,68%. 

Pre porovnanie modelovaná stratégia Inteligentného investovania s identickým rizikom (50% portfólia v dynamických aktívach, 4. riziková trieda podľa SRRI) na rovnakom horizonte dosahuje priemerný výnos 6,8% ročne, teda viac ako trojnásobok pri porovnávaní čistého výnosu po zdanení. 

Pripomíname, že tento fond je na Slovensku za uplynulý rok najpredávanejší.

Zhrnutie

Ďalší náš článok potvrdzuje, že najviac peňazí je na Slovensku umiestnených v málo výhodných produktoch. Zmiešané fondy ponúkané v bankách môžeme bez váhania do tejto skupiny zaradiť. Investorom zarábajú hlboko pod potenciálom znášaného rizika.

Ide o nemastné, neslané a nezaujímavé investičné nástroje. Ich cieľ nie je zrejmý. Zmiešané fondy sa predávajú dobre, lebo sami ľudia nevedia, ako úspory správne umiestniť. V prvom rade nechcú nič stratiť, ani krátkodobo a potom čo najviac zarobiť alebo aspoň niečo zarobiť. Tieto dve želania však nejdú dokopy.

Toto vákuum šikovne využívajú banky. Vďaka silnej distribúcii v podobe pobočiek a vďaka dobrému renomé bezpečnosti bánk medzi verejnosťou pohodlne umiestňujú do zmiešaných fondov kvantá nových peňazí. 

Rôzne kombinované produkty lákajú na termínované vklady a opatrné investície do fondov. Trochu základnej matematiky však ukáže, že vábne a naoko štedré ponuky prinášajú hlavne vyššie príjmy pre bankovú skupinu.

Klient zarobí čosi viac ako na bankovom účte. Ideálny stav spokojnosti všetkých. Vlk je sýty a koza je celá. Takto to ale vo svete financií nechodí.

Z analýzy zmiešaných fondov je zrejmý ešte jeden fakt: Investície, ktoré zavše klesajú, dlhodobo zarábajú viac. Tvrdením, že aspoň mi fond niečo zarába, klamú investori sami seba. 

Vykonávali by ste svoju prácu za tretinovú mzdu? Prečo potom zbytočne nechávate svoje vydreté peniaze pracovať na tretinový výkon?

Ochrana kapitálu je len jeden parameter investície. Nikdy nie je zadarmo. Daňou za zabezpečenie investície sú ušlé zisky a ako ste si mohli prečítať, nepripravujete sa o malé výnosy. 

Inflácia na Slovensku sa v tomto roku približuje 3%. Ani jedna z uvedených investícií vás nie je schopná pred ňou uchrániť a svoj majetok v týchto zmiešaných fondoch znehodnocujete napriek „nejakému“ výnosu.

Zaujímajte sa o svoje prostriedky. Preverte si, kde máte uložené úspory a či neexistuje lepšia alternatíva. Investovať do zmiešaných fondov ponúkaných v našich bankách nemusí byť pre vás najvhodnejšie.

Investujte s vyššími výnosmi a nižším rizikom.

Využívajte unikátny rebalansing pri investovaní.


Zaujímavú alternatívu vám ponúka Inteligentné investovanie. Okrem vyššieho výnosu Finax priniesol množstvo iných benefitov. Zo zarobených ziskov neplatíte dane. Šetríme váš čas a nervy – všetko vybavíte online z pohodlia vašej obývačky. 

Navyše vám objektívny robo-advisor vždy dobre poradí, aby ste mali istotu, že sa s umiestnením vašich úspor budete cítiť z pohľadu rizika komfortne

Ak by sa vám stále málilo našich výhod, pripravili sme pre vás akciu pri presune investície zo zmiešaných fondov – 10% z presunutej sumy budeme 5 rokov riadiť bez poplatku.

Chcete vedieť, aký výhodný je váš investičný produkt? V predchádzajúcich častiach seriálu Investičná bitka sme vám priniesli porovnania Inteligentného investovania s nasledujúcimi produktmi:

Na západných trhoch je trend vo financiách nekompromisný. Lacnejšie pasívne investovanie valcuje aktívnu správu reprezentovanú drahými podielovými fondmi.

Umiestnite peniaze, kde vám zarábajú.

Ohodnoťte článok:
Zmiešané bankové fondy – peklo vašich peňazí
Hodnotenie: 4.4 76

Najčítanejšie články

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
22. jún 2018

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie

Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku. Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby.

Prečítať viac
Stavebnému sporeniu odzvonilo | Finax
3. august 2018

Stavebnému sporeniu odzvonilo

Stavebné sporenie nedávno oslávilo 26. výročie svojej existencie na Slovensku. No tak ako mnoho 26 ročných, aj ono už má najlepšie roky za sebou. Od 1.1.2019 totiž vstúpilo do platnosti viacero noviniek, ktoré ho právom poslali na smetisko dejín.

Prečítať viac
II. pilier – ako a kde sporiť? | Finax
4. jún 2018

II. pilier – ako a kde sporiť?

Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 6 dôchodkových správcovských spoločností (DSS). Aj keď v ich ponuke na prvý pohľad nie sú veľké rozdiely, určite nie je jedno, ktorej z nich zveríte vaše úspory. Nie všetky DSS-ky napríklad umožňujú investovať do indexových fondov, ktoré sú najlepšou a dlhodobo najvýnosnejšou alternatívou pre sporenie v II. pilieri. Veľké rozdiely sú aj v kvalite užívateľského prostredia jednotlivých DSS.

Prečítať viac
Koľko stojí vzdelanie? Porovnanie škôl doma a v zahraničí | Finax
27. september 2018

Koľko stojí vzdelanie? Porovnanie škôl doma a v zahraničí

Na Slovensku sme si zvykli, že štúdium na vysokej škole je zadarmo. Trend v Európe a po celom svete je ale opačný, vzdelanie je bezplatné v čoraz menšom počte krajín a zároveň je čím ďalej tým drahšie. Ako sa pripraviť na takúto budúcnosť?

Prečítať viac