Finax Blog

Informacje, które pomogą Ci właściwie inwestować

Inwestuj taniej - przenieś swoje inwestycje w lepsze miejsce

Przenieś swoje inwestycje do Finax od konkurencji, a przez dwa lata będziemy zarządzać nimi za pół ceny. Skorzystaj ze specjalnej promocji dla nowych i obecnych klientów i szybciej pomnażaj swoje oszczędności.

Radoslav Kasík | Finanse osobiste | 31. marca 2022

Przenieś swoje inwestycje do Finax, a my przez dwa lata będziemy dla Ciebie zarządzać połową wartości przeniesionych inwestycji bez opłat.

7 powodów, dla których powinieneś przenieść swoje inwestycje do nas:

Uwaga: Wszystkie dane związane z historycznym rozwojem portfeli Finax są modelowane i powstały na podstawie modelowania wstecznego danych. Metodę modelowania wyników historycznych opisaliśmy w artykule W jaki sposób przeprowadzamy modelowanie historycznych wyników portfeli Finax? Wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych zwrotów, a inwestycja może przynieść stratę. Dowiedz się, jakie ryzyko podejmujesz, inwestując. Wyniki bazują na notowaniach EUR i są przeliczone na PLN według kursów spot EUR-PLN (źródło: Bloomberg). Pamiętaj o ryzyku walutowym, ponieważ wyniki Finax wyrażone w PLN zależą także od wahań kursów walut wobec złotego, który może zwiększać lub zmniejszać wynik z inwestycji.


Inwestuj bez opłat przez cały rok - przenieś swoje inwestycje w lepsze miejsce | Finax.eu

Sposób, w jaki inwestujesz, ma znaczenie

Zainwestowane piętnaście lat temu 50 tys. zł, w portfelu modelowym Finax 100/0, zamieniłoby się w tym czasie w 184 647 zł. W najkorzystniejszym z dynamicznych funduszy, w tym samym okresie, Twoje oszczędności osiągnęłyby wartość 118 646 zł.

Inwestuj bez opłat przez cały rok - przenieś swoje inwestycje w lepsze miejsce | Finax.eu

Różnica wynosi 66 000 zł. To majątek, dla którego warto przenieść inwestycję.

Porównanie stóp zwrotu Finax i popularnych funduszy inwestycyjnych na dzień 31.12.2021 r.

Zobacz transparentne konto Michała Szafrańskiego.


Jak mogę przenieść swoje inwestycje do Finax?

 • Zamknij swoje obecne inwestycje w konkurencyjne, mniej opłacalne produkty
 • Wpłać środki na konto w Finax w ciągu 30 dni od zakończenia poprzedniej inwestycji
 • Udokumentuj zakończenie inwestycji, przesyłając do nas wyciąg bankowy lub potwierdzenie sprzedaży, wypowiedzenia lub zwrotu jednostek uczestnictwa w funduszu
 • Ciesz się inwestując jeszcze taniej - przez dwa lata będziemy zarządzać połową wartości przeniesionej inwestycji bez pobierania opłaty za zarządzanie portfelem

Więcej informacji o zniżce oraz szczegółowe warunki promocji.

Przenieś inwestycję


Czy mogę skorzystać ze zniżki, jeśli nie jestem jeszcze klientem Finax?

Tak. Wystarczy otworzyć w Finax rachunek online, aktywować konto i przystąpić do transferu inwestycji zgodnie z opisaną powyżej instrukcją.

Otwórz konto w Finax już dziś.


Jakie inwestycje kwalifikują się do uzyskania zniżki?

Zniżkę można uzyskać za przeniesienie inwestycji w:

 • fundusze inwestycyjne
 • akcje, obligacje, ETF-y (bezpośrednio)
 • portfele zarządzane przez maklerów papierów wartościowych
 • ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym i kapitałowym
 • kryptowaluty
 • metale szlachetne
 • certyfikaty inwestycyjne
 • produkty emerytalne takie jak IKE, IKZE czy PPK
 • nieruchomości

Jakie inne warunki muszę spełnić, aby uzyskać zniżkę na przeniesienie inwestycji?

 • Środki wpłacone do Finax muszą pochodzić z innej inwestycji
 • Wpłata musi zostać zaksięgowana na koncie Finax nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia poprzedniej inwestycji
 • Środki można wpłacić w kilku ratach, jeżeli na przykład ograniczają Cię ustawienia bankowości internetowej lub mobilnej
 • Jeżeli zakończenie Twojej inwestycji trwa dłużej (ze względu na specyfikę produktu), przyznamy zniżkę na wpłatę zaksięgowaną po upływie w/w terminów na zasadach indywidualnych
 • Zakończenie inwestycji w konkurencyjne produkty musi zostać udokumentowane poprzez przesłanie niezbędnych dokumentów pocztą elektroniczną na adres client@finax.eu, najlepiej wkrótce po zaksięgowaniu wpłaty na koncie w Finax
 • Dokument potwierdzający przeniesienie inwestycji musi wskazywać: imię i nazwisko klienta, datę zakończenia inwestycji i wartość inwestycji. Musi również wyraźnie sugerować zakończenie inwestycji
 • Dokumentem tym może być: potwierdzenie zwrotu jednostek uczestnictwa funduszu, potwierdzenie sprzedaży, potwierdzenie rozwiązania umowy, umowa sprzedaży, wyciąg z transakcji lub potwierdzenie płatności z bankowości internetowej z wyraźnie określonym nadawcą. Zgodnie z prawem, po zakończeniu inwestycji Klient zawsze musi otrzymać takie potwierdzenie
 • Zniżka z opłaty za zarządzanie portfelem pobieranej od połowy równowartości przeniesionej inwestycji przyznawana jest na 24 miesiące na konto w Finax, na które wpłacisz przenoszone środki
 • Zniżka zostanie zastosowana do kwoty równej połowy wartości zlikwidowanej inwestycji, ewentualnie do wartości połowy wpłaty, w przypadku gdy jest ona niższa niż wartość zlikwidowanej inwestycji
 • Zniżka dotyczy wyłącznie opłaty za zarządzanie portfelem.
 • Minimalna kwota przenoszonej inwestycji uprawniająca do zniżki wynosi 4 000 zł.
 • Po nałożeniu zniżki na konto w Finax otrzymasz od nas powiadomienie mailowe.
 • Zniżkę można również łączyć ze zniżkami sezonowymi i długoterminowymi. Ich przegląd można znaleźć w tym artykule.

 Zniżka może być łączona z innymi zniżkami, np. dla zaproszonych znajomych.

Przykład:

Nie jesteś obecnie klientem Finax, ale inwestujesz w fundusze inwestycyjne. Aktualna wartość Twoich inwestycji wynosi 10 254 euro. Otwierasz więc konto w Finax i kończysz inwestycję w fundusze inwestycyjne, wycofując jednostki uczestnictwa w dniu 10.4.2022. Środki z funduszu zostaną przelane na Twój rachunek bankowy w dniu 15.4.2022 r. 

Na swoje konto w Finax wpłacasz 15 000 euro. Środki zostają zaksięgowane w dniu 17.4.2022 r. Zakończenie inwestycji dokumentujesz potwierdzeniem zwrotu i umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu oraz szczegółową informacją o wpłacie 10 254 euro otrzymanej na Twój rachunek bankowy. Pliki wysyłasz pocztą elektroniczną na adres client@finax.eu

W takiej sytuacji Finax przyzna na Twoje konto zniżkę w wysokości 5 127 euro, obowiązującą od 17.4.2022 do 16.4.2024. Oznacza to, że w tym okresie od wymienionej kwoty nie będzie pobierana opłata za zarządzanie portfelem. Zapłacisz ją jedynie od kwoty przekraczającej wartość zniżki. W tym przypadku, gdyby wartość Twojego rachunku przez cały rok utrzymywała się na poziomie 15 000 euro opłata za zarządzanie portfelem zostałaby pobrana od kwoty 9 873 euro (15 000 – 5 127 = 9 873).

Nie zwlekaj! Skorzystaj z możliwości tańszego inwestowania. Zacznij inwestować efektywnie i osiągać większe zyski. Inwestuj z Finax i buduj majątek szybciej. Stawką są Twoje pieniądze...

Zacznij inwestować już dziś.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Słowa kluczowe
Nie znaleziono słów kluczowych
Udostępnij artykuł
| |

Najczęściej czytane artykuły

26. lipca 2022

6 rad, których możesz nauczyć się od bogatych ludzi

Prawie 80% bogatych ludzi zbudowało swój majątek od podstaw. Juraj Hrbatý jest jednym z nich. Nie odziedziczył swojej fortuny, ale zapracował na nią. Wciąż trzyma jednak głowę nisko i nie trwoni pieniędzy. Poznaj kilka rad od założyciela Finax, które mogą pomóc Ci poprawić i Twoją finansową przyszłość.

Czytaj więcej
12 rad, jak zaoszczędzić setki złotych miesięcznie | Finax.eu
16. grudnia 2020

12 rad, jak zaoszczędzić setki złotych miesięcznie

Bądźmy szczerzy, oszczędzanie pieniędzy jest wyzwaniem. Nie możesz zmusić się od oszczędzania? Nie tylko Ty. Większość ludzi żyje od wypłaty do wypłaty, a to nie w porządku! Lista prostych kroków pozwalających zaoszczędzić pieniądze pomoże wielu z Was.

Czytaj więcej
27. września 2022

Co to procent składany i jak pomoże ci stać się bogatym?

„Procent składany to ósmy cud świata. Kto to rozumie, zarabia, a ten kto nie, ten płaci.” – to słynne zdanie autorstwa Alberta Einsteina. Procent składany z biegiem czasu przyspiesza wzrost wartości Twoich oszczędności i inwestycji. Z drugiej strony, z czasem powiększa również Twoje zadłużenie.

Czytaj więcej
Inwestowanie w złoto - wady i pułapki | Finax.PL
21. lipca 2020

Inwestowanie w złoto - wady i pułapki

Zainteresowanie złotem wzrosło w ostatnich miesiącach. Sprzedawcy wykorzystują recesję gospodarczą jako argument na korzyść złota, co dezorientuje wielu potencjalnych inwestorów. Przeanalizowaliśmy dla Ciebie historię złota i wszystkie parametry inwestowania w niego. Przedstawiamy Ci informacje o tym, ile możesz zarobić na złocie, ile kosztuje ta przyjemność, czy w ogóle opłaca się kupować złoto, na co należy uważać w przypadku złota oraz kiedy i jak odpowiednio w nie zainwestować.

Czytaj więcej
Chętnie Ci doradzimy!
Zaplanuj rozmowę
phone-icon